Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.03.08.
Iktatószám:3445/2018
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7622 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3. hrsz.: 21166/45
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B Build és Trade Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 72514802
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” program keretében a Kertvárosi Óvoda Testvérvárosok terei óvoda és bölcsőde épületének teljes külső és belső felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” program keretében a Kertvárosi Óvoda Testvérvárosok terei óvoda és bölcsőde épületének teljes külső és belső felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:45262600-7
45262100-2
45410000-4
45111100-9
45442100-8
45421100-5
45261400-8
45262300-4
45310000-3
45312310-3
45312100-8
45321000-3
45330000-9
45331100-7
45331210-1
45400000-1
45232130-2
37535200-9
45112712-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3. hrsz.: 21166/45
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület 1983-ban épület meg. Az épületének az alaprajza két szárnyra tagozódik, a déli és az északi szárnyra. Funkcionálisan
az óvoda foglalja az egész emeletet, a földszinten a bölcsőde található.
Az épület két szintes, lapostetős, IMS vázszerkezet kialakítású.
Relatív padlószintek: földszint ± 0,00
emelet + 3,33
Belmagasságok: földszint 3,0 m, emelet 3,0 m.
A jellemző meglévő falszerkezet: 26cm vtg panel.
A jellemző meglévő födémszerkezet: IMS panelfödém.
Óvoda Bölcsőde
Földszinti helyiségek m2-ben Emeleti helyiségek m2-ben
01 közlekedő 59,73 21 közlekedő 19,12
02 babakocsi tároló 9,72 22 lépcsőház 14,81
03 szülői mosdó mozgáss. wc 5,57 23 közlekedő 105,21
04 mosó-vasaló 5,63 24 moslék, hulladék tároló 3,92
05 et 1,13 25 áru átvevő 6,9
06 személyzeti ölt. 5,57 26 takszer. és vegyszer rakt. 2,67
07 szem. mosdó 4,13 27 mosoda 10,12
08 wc 1,08 28 vasaló helyiség 5,35
09 et 1,13 29 tisztaruha rakt. 3,21
10 személyzeti ölt. 12,02 30 vegyes raktár 9,89
11 szem. mosdó 4,19 31 göngyöleg tároló 10
12 wc 1,08 32 előtér 1,75
13 szertár 14,76 33 öltöző 7,91
14 teakonyha 9,71 34 zuhanyzó 4,58
15 sportszertár 14,29 35 wc 1,21
16 tornaszoba 60,58 36 tartózkodó 7,77
17 általános raktár 19,23 37 szárazáru raktár 8,14
18 kerekesszék tár. 1,18 38 hűtők tere 8,23
19 gyermekágy tár. 2,31 39 étkező-tartózkodó 12,24
20 karbantartó műhely 11,69 40 öltöző 11,69
244,73 41 bölcsődevezetői ir. 16,74
Emeleti helyiségek 42 gazdasági vezető 12,32
1 előtér 13,68 43 szülői fogadó 7,89
2 közlekedő 86,82 44 közlekedő 7,62
3 elkülönítő 18,4 45 karbantartó műhely 9,43
4 öltöző 12,94 46 tornaszoba 29,52
5 csoportszoba 53,21 47 fejlesztőszoba 9,48
6 mosdó 10,45 48 szertár 2,72
7 öltöző 12,97 49 mosdó et. 5,33
8 csoportszoba 51,18 50 wc 4,87
9 mosdó 10,54 51 tak. rakt. 2,56
10 öltöző 13,27 52 öltöző 6,03
11 csoportszoba 51,21 53 zuh. 1,94
12 mosdó 10,45 54 fehér mosogató 8,13
13 öltöző 13,13 55 főzőkonyha 44,26
14 csoportszoba 51,47 56 zöldség előkészítő 10,13
15 mosdó 10,45 57 hús előkészítő 5,7516 öltöző 12,92 58 földesáru rakt. 7,32
17 csoportszoba 51,02 59 áru átvevő 4,86
18 mosdó 10,44 60 melegítőkonyha 16,99
19 öltöző 12,98 61 közlek. előtér 7,07
20 csoportszoba 53,1 62 mosogató 8,13
21 mosdó 10,45 63 közl. 1,56
22 orvosi szoba 18,36 64 hulladék tár. 0,65
23 előtér 13,74 65 ölt. 3,23
24 többcélú tér 73,22 66 wc-zuh. 2,13
25 egyéni fejl. logop. pszich. 16,47 67 hőfogadó 9,22
26 vegyszer tár. 2,5 68 közlekedő 19,5
27 előtér 5,53 69 lépcsőház 14,92
28 wc 0,97 70 közlekedő 28,08
29 szülői fogadó 11,93 71 mosdó 25,94
30 teakonyha étkező 6,67 73 csoportszoba 50,11
31 előtér 9,88 74 csoportszoba 50,28
32 közl. 1,56 74 előtér-öltöző 16,53
33 óvodatitkári iroda 10,83 75 előtér 20,21
34 előtér 5,6 76 akm. wc 4,44
35 óvodavezetői iroda 19,75 77 szobai tároló 11,82
36 gazdasági iroda 18,86 78 szobai tároló 10,81
37 előtér 4,47 79 mosdó 24,2
38 wc 1,06 80 csoportszoba 50,12
792,48 81 csoportszoba 50,41
82 előtér-öltöző 16,75
83 előtér 37,68
84 akm. wc 4,71
85 elektromos h. 3,75
86 előtér-öltöző 16,51
87 mosdó 24,05
88 csoportszoba 51,56
89 közlekedő 6,15
90 szobai tároló 13,18
91 wc 1,97
92 külső tároló 11,7
93 wc 1,95
94 külső tároló 7,49
95 wc 2
96 külső tároló 11,57
1037,21 1089,01
Összesen m2: 2126,22
A projekt célja, az óvoda és bölcsőde épületének külső és belső felújítása, mely megfelel a kor igényeinek, hatályos
jogszabályoknak, balesetvédelemnek és az óvoda és bölcsőde teljeskörű működésnek.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges:
- meglévő óvoda és bölcsőde épület felújítása, átalakítása (nyílászáró csere, helyiségek felújítása, átalakítás),
- IMS tartószerkezet megerősítése
- akadálymentesítés az óvoda és bölcsőde helyiségeiben
- tűzjelző rendszer kialakítása
- villamossági rendszer felújítása, armatúrák, vezetékezés, hálózat fejlesztés
- könnyűáramú rendszer kiépítése
- gépészeti rendszer felújítása és bővítése (távhő ellátású rendszer)
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések és a Megrendelői
követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5498 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B Build és Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cinkotai út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 328940028
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262500-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:45262600-7
45262100-2
45410000-4
45111100-9
45442100-8
45421100-5
45261400-8
45262300-4
45310000-3
45312310-3
45312100-8
45321000-3
45330000-9
45331100-7
45331210-1
45400000-1
45232130-2
37535200-9
45112712-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3. hrsz.: 21166/45
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület 1983-ban épület meg. Az épületének az alaprajza két szárnyra tagozódik, a déli és az északi szárnyra. Funkcionálisan
az óvoda foglalja az egész emeletet, a földszinten a bölcsőde található.
Az épület két szintes, lapostetős, IMS vázszerkezet kialakítású.
Relatív padlószintek: földszint ± 0,00
emelet + 3,33
Belmagasságok: földszint 3,0 m, emelet 3,0 m.
A jellemző meglévő falszerkezet: 26cm vtg panel.
A jellemző meglévő födémszerkezet: IMS panelfödém.
Óvoda Bölcsőde
Földszinti helyiségek m2-ben Emeleti helyiségek m2-ben
01 közlekedő 59,73 21 közlekedő 19,12
02 babakocsi tároló 9,72 22 lépcsőház 14,81
03 szülői mosdó mozgáss. wc 5,57 23 közlekedő 105,21
04 mosó-vasaló 5,63 24 moslék, hulladék tároló 3,92
05 et 1,13 25 áru átvevő 6,9
06 személyzeti ölt. 5,57 26 takszer. és vegyszer rakt. 2,67
07 szem. mosdó 4,13 27 mosoda 10,12
08 wc 1,08 28 vasaló helyiség 5,35
09 et 1,13 29 tisztaruha rakt. 3,21
10 személyzeti ölt. 12,02 30 vegyes raktár 9,89
11 szem. mosdó 4,19 31 göngyöleg tároló 10
12 wc 1,08 32 előtér 1,75
13 szertár 14,76 33 öltöző 7,91
14 teakonyha 9,71 34 zuhanyzó 4,58
15 sportszertár 14,29 35 wc 1,21
16 tornaszoba 60,58 36 tartózkodó 7,77
17 általános raktár 19,23 37 szárazáru raktár 8,14
18 kerekesszék tár. 1,18 38 hűtők tere 8,23
19 gyermekágy tár. 2,31 39 étkező-tartózkodó 12,24
20 karbantartó műhely 11,69 40 öltöző 11,69
244,73 41 bölcsődevezetői ir. 16,74
Emeleti helyiségek 42 gazdasági vezető 12,32
1 előtér 13,68 43 szülői fogadó 7,89
2 közlekedő 86,82 44 közlekedő 7,62
3 elkülönítő 18,4 45 karbantartó műhely 9,43
4 öltöző 12,94 46 tornaszoba 29,52
5 csoportszoba 53,21 47 fejlesztőszoba 9,48
6 mosdó 10,45 48 szertár 2,72
7 öltöző 12,97 49 mosdó et. 5,33
8 csoportszoba 51,18 50 wc 4,87
9 mosdó 10,54 51 tak. rakt. 2,56
10 öltöző 13,27 52 öltöző 6,03
11 csoportszoba 51,21 53 zuh. 1,94
12 mosdó 10,45 54 fehér mosogató 8,13
13 öltöző 13,13 55 főzőkonyha 44,26
14 csoportszoba 51,47 56 zöldség előkészítő 10,13
15 mosdó 10,45 57 hús előkészítő 5,7516 öltöző 12,92 58 földesáru rakt. 7,32
17 csoportszoba 51,02 59 áru átvevő 4,86
18 mosdó 10,44 60 melegítőkonyha 16,99
19 öltöző 12,98 61 közlek. előtér 7,07
20 csoportszoba 53,1 62 mosogató 8,13
21 mosdó 10,45 63 közl. 1,56
22 orvosi szoba 18,36 64 hulladék tár. 0,65
23 előtér 13,74 65 ölt. 3,23
24 többcélú tér 73,22 66 wc-zuh. 2,13
25 egyéni fejl. logop. pszich. 16,47 67 hőfogadó 9,22
26 vegyszer tár. 2,5 68 közlekedő 19,5
27 előtér 5,53 69 lépcsőház 14,92
28 wc 0,97 70 közlekedő 28,08
29 szülői fogadó 11,93 71 mosdó 25,94
30 teakonyha étkező 6,67 73 csoportszoba 50,11
31 előtér 9,88 74 csoportszoba 50,28
32 közl. 1,56 74 előtér-öltöző 16,53
33 óvodatitkári iroda 10,83 75 előtér 20,21
34 előtér 5,6 76 akm. wc 4,44
35 óvodavezetői iroda 19,75 77 szobai tároló 11,82
36 gazdasági iroda 18,86 78 szobai tároló 10,81
37 előtér 4,47 79 mosdó 24,2
38 wc 1,06 80 csoportszoba 50,12
792,48 81 csoportszoba 50,41
82 előtér-öltöző 16,75
83 előtér 37,68
84 akm. wc 4,71
85 elektromos h. 3,75
86 előtér-öltöző 16,51
87 mosdó 24,05
88 csoportszoba 51,56
89 közlekedő 6,15
90 szobai tároló 13,18
91 wc 1,97
92 külső tároló 11,7
93 wc 1,95
94 külső tároló 7,49
95 wc 2
96 külső tároló 11,57
1037,21 1089,01
Összesen m2: 2126,22
A projekt célja, az óvoda és bölcsőde épületének külső és belső felújítása, mely megfelel a kor igényeinek, hatályos
jogszabályoknak, balesetvédelemnek és az óvoda és bölcsőde teljeskörű működésnek.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges:
- meglévő óvoda és bölcsőde épület felújítása, átalakítása (nyílászáró csere, helyiségek felújítása, átalakítás),
- IMS tartószerkezet megerősítése
- akadálymentesítés az óvoda és bölcsőde helyiségeiben
- tűzjelző rendszer kialakítása
- villamossági rendszer felújítása, armatúrák, vezetékezés, hálózat fejlesztés
- könnyűáramú rendszer kiépítése
- gépészeti rendszer felújítása és bővítése (távhő ellátású rendszer)
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések és a Megrendelői
követelmények tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/04/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/26 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 328940028
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B Build és Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cinkotai út 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
10. Szerződő felek a 4. pontban megjelölt és egy alkalommal módosított Vállalkozási szerződésük IX. 2. pontját a teljesítési határidőt érintően az alábbiak szerint módosítják:
Teljesítési határidő
2. A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes teljesítési határideje 2018. február 26. napja.
Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás átvétel az előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődik
A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
11. A szerződés módosítása értelmében kizárólag a teljesítési határidő módosul a 10. pontban írtak szerint, a módosítás vállalkozói díj emelésével nem jár és a Vállalkozási szerződés és annak 1. sz. módosítása a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, Szerződő felek azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 6. Vállalkozó már az első szerződésmódosítás előkészítése idején, 2017. július 31. napján írásban tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy a szerkezet megerősítés több munkafolyamatot megelőz, az arra vonatkozó szerződésmódosítás hiánya a műszaki előrehaladást akadályozza. Az új műszaki megoldás jóváhagyása után nagyságrendileg 30 napig tart az acél tartószerkezetek legyártása és újabb tervezetten 30 nap a beépítése. A szerkezet megerősítés módja befolyásolja többek között a nyílászárók megrendelését, beépítését és a belső falazatok építését.
Vállalkozó bejelentéséhez annak alátámasztásaként mellékletként csatolta a kivitelezési ütemezés előrehaladására vonatkozó kimutatást a már megvalósult, valamint a födém megerősítése munkanem által befolyásolt technológiai sorrendre vonatkozóan. Vállalkozó a jelen szerződés módosítás jóváhagyási folyamata alatt további iratokkal támasztotta alá határidő hosszabbítás iránti kérelmét, melynek keretében igazolta, hogy a műszaki tartalom változás kezdeményezése időpontjában a műszaki tartalom változással összefüggő anyagok legyártására vonatkozó kapacitást lekötötte, ezért korábban a teljesítési időszak teljes időtartamát is figyelembe véve joggal számított arra, hogy a műszaki tartalom változás folytán előálló kivitelezési tevékenységet az eredeti teljesítési határidőben teljesíteni tudja.
A jóváhagyás folyamat alatt a gyártó Vállalkozót tájékoztatta arról, hogy a kapacitás lekötést megrendelés nélkül a továbbiakban biztosítani nem tudja, a szerkezeteket legyártására vonatkozó kötelezettségvállalását felmondja és a lekötött kapacitást 2017. december 31. napjáig Vállalkozó rendelkezésére bocsátani nem tudja.
Vállalkozó a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nyilatkozatát módosítási kérelmének 1.sz. mellékleteként csatolta.
Vállalkozó ezt követően haladéktalanul intézkedett a megváltozott műszaki tartalom kivitelezése tárgyában új alvállalkozó bevonása iránt a VARGA MŰVEK 2005 Kft. személyében, mely gazdálkodó szervezet a szerkezetépítéssel kapcsolatos gyártási és beépítési munkanemek időszükségletét 30+30 napban, azaz mindösszesen 60 napban határozat meg, s ezt a tényt és körülményt Vállalkozó alvállalkozójának írásbeli nyilatkozatával kétséget kizáróan igazolta.
Vállalkozó a teljesítésbe bevont alvállalkozójának nyilatkozatát a módosítási kérelmének 2.sz. mellékleteként csatolta.
Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Megrendelő a műszaki tartalom változás jóváhagyási folyamatában a KFF felé jelezte a Vállalkozó határidő hosszabbítására vonatkozó igényét is, azonban annak vizsgálatára és jóváhagyására a műszaki tartalom változáshoz kapcsolódóan nem került sor, mert annak 1. számú szerződésmódosítás keretében történő kezelése a műszaki tartalomváltozásra vonatkozó KFF jóváhagyási folyamat meghosszabbodását és a kivitelezés további csúszását eredményezte volna.
A Műszaki ellenőr a Vállalkozó határidő módosítására vonatkozó kérelmét a fenti indokok alapján megalapozottnak találta és azt elfogadta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 328940028 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 328940028 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben