Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/58
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.03.23.
Iktatószám: 3564/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Tiszainoka Község Önkormányzat
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: AKVIRON Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszainoka Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK24597
Postai cím: Kossuth Lajos út 2.
Város: Tiszainoka
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5464
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Erzsébet Eliza
Telefon: +36 56319001
E-mail: tinoka@invitel.hu
Fax: +36 56568027
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszainoka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszainoka.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: TOP-3.2.1-15 ’Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése’ tárgyú konstrukcióban, a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00064 azonosítószámú, ’Tiszainoka Község Önkormányzata hivatalának energetikai korszerűsítése’
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: TOP-3.2.1-15 ’Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése’ tárgyú konstrukcióban, a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00064 azonosítószámú, ’Tiszainoka Község Önkormányzata hivatalának energetikai korszerűsítése’
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31699752 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: TOP-3.2.1-15 ’Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése’ tárgyú konstrukcióban, a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00064 azonosítószámú, ’Tiszainoka Község Önkormányzata hivatalának energetikai korszerűsítése’
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5464 Tiszainoka, Kossuth u. 2. (hrsz.: 162.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Általános ismertetés:
Az ingatlanon jelenleg meglévő Polgármesteri Hivatali épület együttes található.
A fejlesztés része az ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése.
Meglévő épület szerkezeti ismertetése:
Az eredeti épület 165,66 m² kontúrmérettel, földszintes kialakítással, magastetővel létesült.
Alap: A helyszíni állapotrögzítés során alap feltárási munkák nem történtek, valószínűsíthetően az eredeti épület alapszerkezete égetett tömör tégla sávalap, az utólagos bővítmények alaptestei monolit beton sávalap. Az épületszerkezeteken alapozási hibára, süllyedésre utaló szerkezeti károsodások nyomai szemmel nem láthatóak.
Lábazat: Az eredeti épület lábazata égetett tömör tégla.
Teherhordó falazat: Az eredeti épület teherhordó falazatai vegyes szerkezetűek, 38
cm szerkezeti falvastagsággal falazott tömör égetett agyag tégla,
két oldali vakolattal.
Földszint feletti födém: A helyszíni állapotrögzítés során pontos feltárási munkák nem
történtek, a metszeten jelölt rétegrendi kimutatás feltételezett.
Valószínűsíthetően az eredeti épület födémszerkezete dupla
borított gerendás fafödém szerkezetű.
Tetőszerkezet: Az épületegyüttes tetőszerkezete nyeregtetős,
ácsolt faszerkezet. Az épület 7,26 m fesztávra készített állószékes fedélszerkezet, melyet a padlástérben még a szarufákkal párhuzamos támaszokkal is megerősítettek. Az udvari szárny 7,23 m fesztávra készített állószékes fedélszerkezet.
Héjalás: Az épületek tetőfedése egységesen égetett kerámia hódfarkú
tetőcserép.
Kémény: Az épületegyüttes kémény felépítményei égetett tömör téglából
készültek helyszíni beton fedkő lezárással.
Homlokzati nyílászárók: Fa tokszerkezetű, kapcsolt gerébtokos, egyrétegű üvegezésűek.
Helyiség burkolatok: Helyiségenként eltérő, égetett kerámia, mettlachi, csaphornyos
és laminált parketta, ragasztott pvc burkolat.
Belső felületképzés: A helyiségek belső falazatainak felületképzése festett falak, illetve a szociális blokkokban fali csempe burkolat.
Épületgépészet: Az épület teljesen közművesített, víz, csatorna, gáz és elektromos áram közművezeték bekötése által.
Tervezett energetikai korszerűsítési munkák:
Tetőszerkezet:
• A meglévő eresz és lefolyócsatorna anyaga horganyzott acél, állapotuk megfelelő ezért esetleges bontásuk után visszaszerelendőek. A csatornavasakat meg kell hosszabbítani a hőszigetelés vastagságával, állapotuk a bontás után felülvizsgálandó és szükség szerint cserélendő.
• Eresz- és a homlok deszkázat bontása, majd a homlokzati hőszigetelés után deszkázattal (cseréje műszakilag indokolt esetben) való helyreállítása, felületkezeléssel együtt.
Homlokzati hőszigetelés rendszer:
• Meglévő homlokzati falra 15 cm BACHL EXTRAPOR EPS 80 grafitadalékkal expandált polisztirol keményhab polisztirolhab lemez hőszigetelő rendszer beépítése szükséges.
• Mivel a homlokzatokon 10 cm-nél vastagabb EPS magos rendszer készül, a nyílászárók felett tűzvédelmi sávok kialakítása szükséges. A tűzvédelmi sávokat (ROCKWOOL Fixrock A1) a nyílászárók felett 20 cm magasságban megszakítás nélkül javasolt végighúzni a legszélső nyílászáróktól 30-30 cm-t túlnyújtva.
A tűzvédelmi célú sáv a homlokzati nyílások felett megszakítás nélkül végighúzódóan is kialakítható, ha a homlokzati nyílás alapszerkezetének felső és a felette lévő, tűzvédelmi célú sáv alsó éle közötti távolság legfeljebb 50 cm távolság, és a sáv kialakítására szintenként kerül sor.
• Homlokzati falon a töredezett, levált, ill. leváló vakolatot le kell verni, újra vakolni és a felületet alapkezelni, előkészíteni a hőszigetelő rendszer fogadására.
• A tűzfalaknál (hőszigetelés nem lesz) a színvakolatot viszont fel kell hordani. Az alapfelületet itt is alapozni kell, mielőtt felkerül rá a színvakolat.
Lábazat:
• Lábazati hőszigetelő rendszer 5 cm XPS polisztirolhab lemez.
• A lábazati hőszigetelés járda szinttől 75 cm magasságig kell kiépíteni.
• Energia tanúsítvány alapján a lábazati hőszigetelést járda szinttől lefelé 75 cm mélységig kell elhelyezni. A járdát teljes szélességben el kell bontani és viacolor térkőből kell helyreállítani.
Nyílászáró (külső):
• Homlokzati nyílászárok ajtó, ablak cseréje műanyag szerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra.
Belső építőmesteri munkák:
• Az épület helyiség falazatain és mennyezetén meglévő felületképzések (festés) lekaparása, új felületképzés glettelés javítással, fehér - színes diszperziós beltéri falfestékkel (nyílászárók cseréje és fűtéskorszerűsítés miatt).
Födémszerkezet:
• Az eredeti épület 35 cm sarazott fa födémszerkezet található, melyre 25 cm lépésálló üveggyapot URSA SF-35 hőszigetelés kerül. A tetőszerkezeti munkák megkezdésekor a balesetveszély megelőzése érdekében a födémszerkezet felső burkolatait (tömör deszkázat és saralás) helyre kell állítani.
Egyéb járulékos munkák:
• Villamos vezetékek, gyengeáramú kiváltását a homlokzaton.
• Lábazatburkolatot (fedett terasz) le kell verni.
• Falszegély szerelése a meglévő falnál.
• Ablakrácsokat le kell szerelni,
• Meglévő táblákat, zászlótartókat le- és fel kell szerelni.
• Nyílászárók szúnyoghálók bontása, visszaépítése,
• Homlokzaton lévő gázvezetékek kizárása hőszigetelés vastagságában.
• Gázparapet fali áttörés befalazása, vakolása.
• Homlokzati falon stukkó kialakítása a meglévő struktúra szerint.
• Villanyóra szekrény kihozatala hőszigetelés síkjáig.
• Homlokzaton lévő villámhárítók meghosszabbítása, szabványossági bemérése,
• Akadálymentes korlát kihozatala a hőszigetelés síkjáig.
• Villanykapcsolók, lámpák kiemelése a hőszigetelés síkjában
A kivitelezés csak felelős műszaki vezető irányítása mellett végezhető.
Tekintettel a középületre is, felhívjuk a figyelmet a felújítások során a fokozott munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartására.
A munka megkezdése előtt állapotrögzítő fotók készítése a kivitelező feladata.
A kivitelezés során felmerülő bárminemű szerkezeti, építészeti probléma esetén a tervezőt haladéktalanul értesíteni kell!
Az ablak gyártás megkezdése előtt a helyszínen a pontos méret és nyitás irányt ellenőrizni kell!
Az ajtók nyitási irányát a jogszabályoknak megfelelően szükséges módosítani!
Épületgépészeti munkák: a tervek egyezetése az gázszolgáltató üzemeltetővel a kivitelező feladata. Költségvetés kiírás rendelkezésre áll.
Napelem beépítése: 3,00 KW
Napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése, szükség szerint a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése, a helyi elektromos rendszerhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei, megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök, csatlakozási dokumentáció készítése, hálózati csatlakozás engedélyeztetése.
Akadálymentesítés:
Projektarányos akadálymentesítés, az épület bejáratának és egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése, helyiség átalakítása, figyelembe véve a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet előírásait; dokumentáció készítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00064
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKVIRON Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 24.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35270079
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31699752
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Profiter Machine Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 32597960 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AKVIRON Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 24.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: Profiter Machine Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges