Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2011/8
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. IV. Fejezete szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2011.01.19.
Iktatószám:36461/2010
CPV Kód:
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.)
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EWC – H Kft. (1136 Budapest, Gergely Győző u. 17.)
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

17 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1.a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.)
1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
EWC – H Kft. (1136 Budapest, Gergely Győző u. 17.)
2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Megbízási szerződés
2.b) A szerződéskötés időpontja:
2006/10/31 (év/hó/nap)
2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Az FCSM Zrt. két telephelyén keletkező szennyvíziszap elszállítása, elhelyezése és hasznosítása az alábbi várható éves mennyiségek szerint:
1. Észak – budapesti Szennyvíztisztító Telep:
2006. év IV. negyedév: (69.700 tonna/év)
2007. év: 85.400 m3/év (60.500 tonna/év)
2008. év: 60.000 m3/év (46.400 tonna/év)
2009. év: 60.000 m3/év (46.400 tonna/év)
2010. év: 60.000 m3/év (46.400 tonna/év)
2011.év I-III. negyedév (46.400 tonna/év)
2. Dél – pesti Szennyvíztisztító Telep:
2006. év IV. negyedév: (20.000 tonna/év)
2007. év: 21.000 m3/év (21.000 tonna/év)
2008. év: 22.000 m3/év (22.000 tonna/év)
2009. év: 23.000 m3/év (23.000 tonna/év)
2010. év 23.000 m3/év (23.000 tonna/év)
2011.év I-III. negyedév (23.200 tonna/év)
Az FCSM Zrt. ezen eljárás keretein belül évi 75.000 tonna ± 25.000 tonna kezelt, víztelenített szennyvíziszap elszállítását, elhelyezését, hasznosítását kívánja megoldani.
Az ellenszolgáltatás összege: 7.100 ;- Ft/tonna azaz Hétezer – egyszáz forint/ tonna.
2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2010/10/31 (év/hó/nap)
3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
Az FCSM Zrt. két telephelyén keletkező szennyvíziszap elszállítása, elhelyezése és hasznosítása az alábbi mennyiségek szerint:
1. Észak – budapesti Szennyvíztisztító Telep
A részteljesítés szerinti mennyiség: összesen 29163,72 tonna
A részteljesítés szerinti ellenszolgáltatás összege: 276921186;- forint
2. Dél – pesti Szennyvíztisztító Telep
A részteljesítés szerinti mennyiség: összesen 36916,57 tonna
A részteljesítés szerinti ellenszolgáltatás összege: 350537599;- forint
4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
A Kbt. IV. Fejezete szerinti nyílt eljárás
4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
A Kbt. 57.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja
4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre:
15892/2006. K.É közzétételének napja:
2006/07/31 (év/hó/nap)
4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
(év/hó/nap)
4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:
23301/2006. K.É.
közzétételének napja: 2006/11/22 (év/hó/nap)
5.a)* A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
igen
5.b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
5.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
6.a)* A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
6.b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
6.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
7.a) A szerződést módosították-e:
nem
7.b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:
közzétételének napja:
(év/hó/nap)
8.).* Egyéb információk:
A szerződés mindkét fél általi teljesítésének időpontja a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztató tartalmával egyetértek.
10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:
2011/01/14 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.