Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/50
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.03.12.
Iktatószám: 3693/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mezőtúr Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 5400, Mezőtúr, Makk József utca 34-36.; Hrsz.: 5954
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16840306
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lévai Lilla
Telefon: +36 56551933
E-mail: lilla.levai@mezotur.hu
Fax: +36 11222222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mezotur.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP - Idősek nappali otthona
Hivatkozási szám: EKR000728782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett létesítmény az idősek nappali ellátását hivatott biztosítani. A terület a Makk József utca 34-36. szám alatti sarok telken található, aszfalt burkolatú úton megközelíthető, jelenleg üres telek. A beruházás során a közvetlenül kapcsolódó közterületi felületek is megújulnak. A létesítményben ellátottak száma 30 fő.
Az épülettel kapcsolatos elvárás, hogy min. 50 évig feleljen meg a tervezett funkcióhoz kapcsolódó jelenlegi elvárásoknak.
LÉTESÍTMÉNNYEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK:
- Káros anyagoktól mentes belső környezet
- Racionális energiafelhasználás, energiaforrásokból származó energia visszanyerésének lehetősége, megújuló energiaforrások felhasználása
- Takarékos víz felhasználás, energiatakarékos gépészeti berendezések üzemeltetése
- Fenntartható építőanyag felhasználás
- Környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása
- Az ökológiai értékek védelme, az élővilág mikroklímájának figyelembevételével
- Tartalmazza a tervezési programban meghatározott helyiségkapcsolatokat
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69150998 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP – Idősek nappali otthona
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 09331100-9
45223300-9
45261310-0
45261410-1
45262500-6
45310000-3
45321000-3
45331110-0
45410000-4
45421130-4
45431100-8
45431200-9
45432130-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5400, Mezőtúr, Makk József utca 34-36.; Hrsz.: 5954
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pont)
A tervezett épület nettó alapterülete 175 m2 az alábbiak szerinti helyiségekkel:
- Melegítő konyha: 16 m2
- Étkező: 30 m2
- Pihenőszoba: 12 m2
- Iroda: 12 m2
- Személyzeti öltöző és mosdó: 12 m2
- Akadálymentes mosdó: 6 m2
- Zuhanyzó és mosdó az ellátottaknak: 12 m2
- Mosókonyha: 8 m2
- Tároló: 8 m2
- Közlekedők: 9 m2
- Társalgó: 30 m2
- Foglalkoztató: 20 m2
A HELYISÉGEK TERVEZETT ALAPTERÜLETE
1. Közlekedő gresslap 17,39 m2
2. Iroda linóleum 10,16 m2
3. Pihenő szoba linóleum 10,33 m2
4. Személyzeti öltöző
4.1. Öltöző gresslap 6,10 m2
4.2. Előtér gresslap 1,51 m2
4.3. WC gresslap 0,97 m2
4.4. Zuhanyzó gresslap 1,62 m2
5. Szociális blokk az ellátottak részére
5.1. Akadálymentes mosdó, WC gresslap 4,83 m2
5.2. Előtér gresslap 1,50 m2
5.3. WC gresslap 0,99 m2
5.4. Előtér gresslap 4,07 m2
5.5. WC gresslap 0,90 m2
5.6. WC gresslap 0,90 m2
5.7. Zuhanyzó gresslap 1,89 m2
5.8. Mosó helyiség gresslap 2,70 m2
6. Gépészeti helyiség gresslap 2,86 m2
7. Takarítószer tároló gresslap 1,22 m2
8. Elektromos elosztók gresslap 1,21 m2
9. Tálalókonyha helyiségei
9.1. Előtér gresslap 4,27 m2
9.2. Tároló gresslap 3,39 m2
9.3. Tálalókonyha gresslap 20,09 m2
10. Étkező és foglalkoztató gresslap 35,29 m2
11. Társalgó gresslap 39,84 m2
Nettó alapterület összesen: 174,03 m2
Fedetlen terasz: 35,28 m2
Fedett-nyitott előtér: 8,85 m2
Az épülethez kapcsolódik egy fedetlen terasz: 35 m2, mely mobil árnyékolóval ellátható.
A kertben pergolával, lugassal fedett pihenőterület kerül kialakításra, burkolt gyalogos közlekedő felületekkel, konyhakerttel.
Az ingatlanon belül az OTÉK által előírt számú parkolóhely kerül kialakításra:
- Iroda, igazgatási funkció minden megkezdett 20 m2-e után figyelembe vett: 1 db
- Az ellátottak létszáma alapján 30 fő/10: 3 db, ebből egy akadálymentesített kialakítású
Összesen biztosítandó: 4 db

A jelenlegi projekt során új épület épül, ezért komplex akadálymentesítést szükséges biztosítani. Az épület idősek által használt részének minden fogyatékosság tekintetében akadálymentesnek kell lennie.
A részletes mennyiséget az ajánlati dokumentáció III. kötete, a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben részt vevő szakember magasépítési szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20
2 3. A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00002
II.2.9) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés, tárgya: Idősek napközi otthonának építése a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00002 sz. projekt keretében.
A Felhívás I.1.) pont fax rovatát kötelező kitöltetni, azonban Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: TOP – Idősek nappali otthona
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34866836
Postai cím: Áchim András Utca 7.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
E-mail: pocakosetterem05@gmail.com
Telefon: +36 303539367
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 52088520236
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55792592
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69150998
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70003680
Postai cím: Liszt Ferenc Út 13/a
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727216

Hivatalos név: Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34866836
Postai cím: Áchim András Utca 7.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 52088520236

Hivatalos név: Fehér István és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83416572
Postai cím: Szép Ernő Utca 4.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13898902216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges