Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/38
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2016.04.04.
Iktatószám: 3720/2016
CPV Kód: 71631000-0
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye: 1. rész vonatkozásában: 7671/18 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (8000 Székesfehérvár Béke tér 5-7.); 2. rész vonatkozásában: 8163/91 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (5000 Szolnok, Jubileum tér); 3. rész vonatkozásában: 3113/14 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (5600 Békéscsaba, Andrássy utca 58 sz.); 4. rész vonatkozásában: 19286/1 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (2030 Érd, Diósdi út 4.); 5. rész vonatkozásában: 7028/9 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (9021 Győr, Révai utca 4-6.); 6. rész vonatkozásában: 5078 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (3527 Miskolc, Kandó K. tér 1-3.); 7. rész vonatkozásában: 1604/4 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (2700 Cegléd, Kölcsey tér 3.); 8. rész vonatkozásában: 15008 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (4025 Debrecen, Petőfi tér 12.); 9. rész vonatkozásában: 20322/5 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (6725 Szeged, Indóház tér 1.); 10. rész vonatkozásában: 6705/13 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (4400 Nyíregyháza, Állomás tér 1-3.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.;KÖMI Kft.;Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság;ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.;Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság;KÖMI Kft.;KÖMI Kft.;;KÖMI Kft.;Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda III. emelet 301. iroda
Címzett: Földesi Ildikó
Telefon: +36 307684452
E-mail: foldesi.ildiko@mav.hu
Fax: +36 15117526
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): vasúti szolgáltatások
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Független mérnök (műszaki ellenőr) kiválasztása a „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen” elnevezésű projektje keretében az alábbi helyszíneken kiépítésre kerülő Kormányablakokhoz: Székesfehérvár, Szolnok, Békéscsaba, Érd alsó, Győr, Miskolc, Cegléd, Debrecen, Szeged és Nyíregyháza” - megbízási szerződések
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. rész vonatkozásában: 7671/18 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (8000 Székesfehérvár Béke tér 5-7.);
2. rész vonatkozásában: 8163/91 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (5000 Szolnok, Jubileum tér);
3. rész vonatkozásában: 3113/14 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (5600 Békéscsaba, Andrássy utca 58 sz.);
4. rész vonatkozásában: 19286/1 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (2030 Érd, Diósdi út 4.);
5. rész vonatkozásában: 7028/9 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (9021 Győr, Révai utca 4-6.);
6. rész vonatkozásában: 5078 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (3527 Miskolc, Kandó K. tér 1-3.);
7. rész vonatkozásában: 1604/4 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (2700 Cegléd, Kölcsey tér 3.);
8. rész vonatkozásában: 15008 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (4025 Debrecen, Petőfi tér 12.);
9. rész vonatkozásában: 20322/5 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (6725 Szeged, Indóház tér 1.);
10. rész vonatkozásában: 6705/13 hrsz., ebből érintett felvételi épület, illetve annak egy önálló épületrésze. (4400 Nyíregyháza, Állomás tér 1-3.)
NUTS-kód: HU322, HU211, HU332, HU102, HU221, HU311, HU321, HU333, HU323
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Független mérnök (műszaki ellenőr) kiválasztása a „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen” elnevezésű projektje keretében az alábbi helyszíneken kiépítésre kerülő Kormányablakokhoz: Székesfehérvár, Szolnok, Békéscsaba, Érd alsó, Győr, Miskolc, Cegléd, Debrecen, Szeged és Nyíregyháza”
Az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 21. §-ában az építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység teljes körű elvégzése oly módon, hogy a projekt határidőben, hiba és hiánymentes kivitelben valósuljon meg a Megbízási Szerződés szerint.
A beruházások a „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen” elnevezésű IKOP projekt keretében valósulnak meg.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében az alábbi részajánlat-tételi lehetőséget biztosította:
1. rész: Független mérnöki tevékenység ellátása „Székesfehérvár vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szakterületek száma és jogosultságuk jelölése:
1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri
1 fő ME - G. - építménygépészeti műszaki ellenőri
1 fő ME - V. - építményvillamossági műszaki ellenőri
2. rész: Független mérnöki tevékenység ellátása „Szolnok vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú kivitelezés során
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szakterületek száma és jogosultságuk jelölése:
1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri
1 fő ME - G. - építménygépészeti műszaki ellenőri
1 fő ME - V. - építményvillamossági műszaki ellenőri
3. rész: Független mérnöki tevékenység ellátása „Békéscsaba vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szakterületek száma és jogosultságuk jelölése:
1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri
1 fő ME - G. - építménygépészeti műszaki ellenőri
1 fő ME - V. - építményvillamossági műszaki ellenőri
4. rész: Független mérnöki tevékenység ellátása „Érd alsó vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú kivitelezés során
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szakterületek száma és jogosultságuk jelölése:
1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri
1 fő ME - G. - építménygépészeti műszaki ellenőri
1 fő ME - V. - építményvillamossági műszaki ellenőri
5. rész: Független mérnöki tevékenység ellátása „Győr vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szakterületek száma és jogosultságuk jelölése:
1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri
1 fő ME - G. - építménygépészeti műszaki ellenőri
1 fő ME - V. - építményvillamossági műszaki ellenőri
6. rész: Független mérnöki tevékenység ellátása „Miskolc vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szakterületek száma és jogosultságuk jelölése:
1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri
1 fő ME - G. - építménygépészeti műszaki ellenőri
1 fő ME - V. - építményvillamossági műszaki ellenőri
7. rész: Független mérnöki tevékenység ellátása „Cegléd vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szakterületek száma és jogosultságuk jelölése:
1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri
1 fő ME - G. - építménygépészeti műszaki ellenőri
1 fő ME - V. - építményvillamossági műszaki ellenőri
8. rész: Független mérnöki tevékenység ellátása „Debrecen vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú kivitelezés során
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szakterületek száma és jogosultságuk jelölése:
1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri
1 fő ME - G. - építménygépészeti műszaki ellenőri
1 fő ME - V. - építményvillamossági műszaki ellenőri
9. rész: Független mérnöki tevékenység ellátása „Szeged vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szakterületek száma és jogosultságuk jelölése:
1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri
1 fő ME - G. - építménygépészeti műszaki ellenőri
1 fő ME - V. - építményvillamossági műszaki ellenőri
10. rész: Független mérnöki tevékenység ellátása „Nyíregyháza vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú kivitelezés során
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szakterületek száma és jogosultságuk jelölése:
1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri
1 fő ME - G. - építménygépészeti műszaki ellenőri
1 fő ME - V. - építményvillamossági műszaki ellenőri
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 13422340
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Független mérnöki tevékenység ellátása „Székesfehérvár vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Postai cím: Királyhágó tér 8-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
Telefon:
E-mail: eco-tec@eco-tec.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1696200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1991170 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1991170 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 20 , 0 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság
Cím:
2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 2200000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft. (név) 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1138 Budapest, Váci út 140. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság (név) 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2 (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KÖMI Kft. (Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Kft.) (név) 1036 Budapest, Galagonya utca 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Sz-építők Kft. (név) 1124 Budapest, Hegyalja út 127/B. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Független mérnöki tevékenység ellátása „Szolnok vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú kivitelezés során”
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖMI Kft.
Postai cím: Galagonya utca 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Telefon:
E-mail: iroda@komikft.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1394800 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1320000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1320000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4200000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 25 , 0 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság
Cím:
2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 2850000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1138 Budapest, Váci út 140. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság (név) 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KÖMI Kft. (Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Kft.) (név) 1036 Budapest, Galagonya utca 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Sz-építők Kft. (név) 1124 Budapest, Hegyalja út 127/B. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: „Független mérnöki tevékenység ellátása „Békéscsaba vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során”
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/23 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság
Postai cím: Fényesliget sétány 2.
Város/Község: Piliscsaba
Postai irányítószám: 2081
Ország: HU
Telefon:
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1339800 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 2540000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2540000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4400000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1138 Budapest, Váci út 140. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság (név) 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Független mérnöki tevékenység ellátása „Érd alsó vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú kivitelezés során
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Postai cím: Királyhágó tér 8-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
Telefon:
E-mail: eco-tec@eco-tec.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1183600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1191170 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1191170 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 20 , 0 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság
Cím:
2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 1780000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság (név) 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft. (név) 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1138 Budapest, Váci út 140. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KÖMI Kft. (Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Kft.) (név) 1036 Budapest, Galagonya utca 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Sz-építők Kft. (név) 1124 Budapest, Hegyalja út 127/B. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Független mérnöki tevékenység ellátása „Győr vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/23 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság
Postai cím: Fényesliget sétány 2.
Város/Község: Piliscsaba
Postai irányítószám: 2081
Ország: HU
Telefon:
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1172600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1750000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1750000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím:
1138 Budapest, Váci út 140.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 2900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1138 Budapest, Váci út 140. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság (név) 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KÖMI Kft. (Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Kft.) (név) 1036 Budapest, Galagonya utca 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Független mérnöki tevékenység ellátása „Miskolc vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖMI Kft.
Postai cím: Galagonya utca 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Telefon:
E-mail: iroda@komikft.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1060400 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1000000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság
Cím:
2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 2300000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság (név) 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1138 Budapest, Váci út 140. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KÖMI Kft. (Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Kft.) (név) 1036 Budapest, Galagonya utca 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Független mérnöki tevékenység ellátása „Cegléd vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖMI Kft.
Postai cím: Galagonya utca 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Telefon:
E-mail: iroda@komikft.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 937200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1000000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 25 , 0 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság
Cím:
2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 1490000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság (név) 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1138 Budapest, Váci út 140. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KÖMI Kft. (Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Kft.) (név) 1036 Budapest, Galagonya utca 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Független mérnöki tevékenység ellátása „Szeged vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2016. január 18-án kelt és MÁV Zrt. részére megküldött értesítése alapján (lásd. 3. sz. melléklet) - tekintettel arra, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert, melynek keretében maga valósítja meg a Debrecen vasútállomáson kialakítani tervezett Kormányablakot - Debrecen helyszín törlésre kerül a MÁV Zrt. által megvalósítandó KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú, a „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálati fejlesztési program 25 helyszínen” című projektjéből. Ennek egyik gyakorlati jelentősége, hogy a 8. részre eső pályázati forrás már nem fog rendelkezésre állni, így Ajánlatkérő a támogatás hiányában a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 893200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1138 Budapest, Váci út 140. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság (név) 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KÖMI Kft. (Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Kft.) (név) 1036 Budapest, Galagonya utca 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Független mérnöki tevékenység ellátása „Szeged vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú műemléki kivitelezés során
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖMI Kft.
Postai cím: Galagonya utca 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Telefon:
E-mail: iroda@komikft.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 859100 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1000000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1720000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 25 , 0 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság
Cím:
2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 1720000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság (név) 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KÖMI Kft. (Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Kft.) (név) 1036 Budapest, Galagonya utca 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Független mérnöki tevékenység ellátása „Nyíregyháza vasútállomás felvételi épületben kormányablak kialakítása” tárgyú kivitelezés során
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/23 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság
Postai cím: Fényesliget sétány 2.
Város/Község: Piliscsaba
Postai irányítószám: 2081
Ország: HU
Telefon:
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 837100 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1630000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1630000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1138 Budapest, Váci út 140. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Csíky és Társa Beruházás-szervező Közkereseti Társaság (név) 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KÖMI Kft. (Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Kft.) (név) 1036 Budapest, Galagonya utca 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Ajánlatkérő a jelen eljárás nyomán kötendő szerződéseket a „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen” elnevezéssel regisztrált projekt alapján az Európai Unió társfinanszírozásával (Kohéziós Alapból), valamint a Magyar Köztársaság költségvetéséből (hazai központi költségvetési előirányzatból) tervezi finanszírozni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás megküldésének időpontjában a Támogatási Szerződést még nem írta alá, így hivatkozva a Kbt. 40. § (3) bekezdésére, tájékoztatta az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételesnek minősül. Az eljárás nyomán kötendő szerződések hatályba léptető feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/30 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lezáró döntését 2016. március 1-jén hozta meg, az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezést ugyanezen a napon küldte meg az ajánlattevőknek.
Ajánlatkérő a 3. és a 10. részben nem nevezte meg a második helyezett ajánlattevőt.
A Szépítők Kft. valamennyi általa megpályázott rész tekintetében érvénytelen ajánlatot tett, a KÖMI Kft. ajánlata az 1., a 4, az 5. és a 10. rész vonatkozásában lett érvénytelen.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/04/04 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------