Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/50
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.03.10.
Iktatószám: 3798/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: 8130 Enying, Szabadság tér 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Hanley Service Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsics András
Telefon: +36 14714334
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8130 Enying, Szabadság tér 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat) keretében az Enying, Szabadság tér 16. szám alatti ingatlanon tanuszoda építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt. A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2
Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14158 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hanley Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 326121513
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8130 Enying, Szabadság tér 16.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat) keretében az Enying, Szabadság tér 16. szám alatti ingatlanon tanuszoda építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt. A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2
Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 355948586
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hanley Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Vállalkozási Szerződés 10. pontját az alábbi új 10.1.7 ponttal egészítik ki:
„10.1.7 A jelen Szerződés 6. számú mellékleteként meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen a 10.1.1. pontban írtakon felül további vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 29.827.073 forint azaz: nettó huszonkilencmillió-nyolcszázhuszonhétezer-hetvenhárom forint.
A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen pont szerinti vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban írt vállalkozói díjról szóló számláját a Vállalkozó a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a jelen szerződésmódosítás aláírásától számított 30 napon belül nyújthatja be.
Felek a 3.1. pontban írtakra figyelemmel a Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„9.1.2 Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától számított 300 naptári nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje is beleszámít.
A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kötbérterhes teljesítési (rész) határidőket a Vállalkozó a nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
a) a Létesítmény kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: 2017.04.27;
b) a Létesítmény kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: 2017.11.21;
c) a Létesítmény kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2018.01.31;

d) a Létesítmény kivitelezésének 100%-os készültségi foka: 2018.03.19;"
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek megvizsgálták a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontját, amely kimondja, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosulhat, ha a módosítás olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételek fennállnak.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára a jelen Szerződés mellékletét képező költségvetésben megjelölt munkák merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.
A kivitelezés során a Vállalkozónak a jelen szerződésmódosítás keretében kell a külső közművekkel kapcsolatos munkákat is elvégezni („Pótmunka-1") Felek rögzítik, hogy a külső közművek munkálatai, tájékoztató jelleggel a kiadott terveken szerepelnek, ugyanakkor a kiegészítő tájékoztatás alapján nem a Vállalkozó, hanem az Önkormányzat feladata volt ennek az elvégzése. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a Megrendelő által a Megrendelő szerződésmódosítás keretében kíván rendezni.
Felek rögzítik, hogy a küldő közművekkel kapcsolatos munkálatok elvégzését sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem láthatta előre, erről kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiadott levélből értesültek felek, ezért az előre nem látható kérdése nem vitatható, valamint a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, ezért a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjaiban foglalt feltételek teljesülnek.
A felmerült munka a Vállalkozó számára többletköltséget jelent, amely vonatkozásában költségvetést nyújtott be. Felek rögzítik, hogy a költségvetésben szereplő fedezetemelés összegét a Megrendelő jóváhagyta. A költségvetésben szereplő összeg a Pótmunka-1 vonatkozásában összesen: nettó 29.827.073 forint azaz: nettó huszonkilencmillió-nyolcszázhuszonhétezer-hetvenhárom forint, amely a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 326.121.513 forint tartalékkeret nélkül) 9,15%-os vállalkozói díj emelkedést jelent.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj 9,15%-os emelkedése nem haladja meg a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti 50%-os határt, ezért a hivatkozott rendelkezés utolsó fordulata is teljesül, különös tekintettel arra, hogy korábban a vállalkozói díj módosítására nem került sor.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés értékének a változása érinti a teljesítési határidőket is, illetőleg a felmerült munkák miatt a Vállalkozási Szerződés Fizetési Mérföldkövekre eső határidőit is módosítani szükséges. Felek rögzítik, hogy a véghatáridő is módosul. Megrendelő a jelen szerződésmódosítás aláírásával a módosított határidőket elfogadja.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott munkákat, a jelen szerződésmódosítás szerinti határidőre, a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező Létesítmény kivitelezése során, a Vállalkozási szerződésben írt feltételek szerint elvégzi. Felek a jelen Szerződés mellékleteit a Vállalkozási Szerződéshez, annak a 6. számú mellékleteként csatolják.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 326.121.513 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 355.948.586 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben