Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/50
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.03.10.
Iktatószám: 3799/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: 7370 Sásd, Dózsa György utca 34.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Hanley Service Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsics András
Telefon: +36 14714334
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7370 Sásd, Dózsa György utca 34.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat) keretében a Sásd, Dózsa György utca 34. szám alatti ingatlanon tanuszoda építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt. A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2
Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14171 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hanley Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 329231432
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7370 Sásd, Dózsa György utca 34.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat) keretében a Sásd, Dózsa György utca 34. szám alatti ingatlanon tanuszoda építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt. A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2
Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 441
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 384629865
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hanley Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Vállalkozási Szerződés 10. pontját az alábbi új 10.1.7. ponttal egészítik ki:
„10.1.7. A jelen Szerződés 6. számú mellékleteként meghatározott feladatok maradéktalan
teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen a 10.1.1. pontban írtakon felü l további
vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 55.398.433,-Ft forin t azaz: nettó
ötvenötmillió-háromszázkilencvennyolcezer-négyszázharminchárom forint. A Megrendelő
kijelenti, hogy a jelen pont szerinti vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A
Vállalkozó a számlát a M egrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak
szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban írt vállalkozói díjról szóló
számláját a Vállalkozó a M egrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján az alábbiak
szerint nyújthatja be a M egrendelő részére:
a.) 6. számú mellékletben meghatározott első rész-feladatok vonatkozásában nettó
39.868.412,-Ft forin t azaz: nettó harminckilencmillió-nyolcszázhatvannyolcezernégyszáztizenkettő
forint vállalkozói díjról az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor
(Önkormányzati munkarész átvállalása);
b.) 6. számú mellékletben meghatározott második rész-feladatok vonatkozásában nettó
15.530.021 Ft azaz: nettó tizenötmillió-ötszázharmincezer-huszonegy forint
vállalkozói díjról a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 30 napon belül jogosult
a Vállalkozó számlát kiállítani (Építési beruházási pótmunkák).”
3.3. Felek a 3.1. pontban Írtakra figyelemmel a Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontját az alábbiak
szerint módosítják:
„9.1.2. Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától
számított 441 naptári nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje is beleszámít.
A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket a Vállalkozó
nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az
alábbiak szerint határozzák meg:
a) a Létesítmény kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: 2017.02.03.;
b) a Létesítmény kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: 2017.05.01.;
c) a Létesítmény kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2018.03.19.;
d) a Létesítmény kivitelezésének 100 %-os készültségi foka: 2018.03.31."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek megvizsgálták a Kbt. 141 § (2) bekezdésének b) pontját, amely kimondja, hogy a szerződés - a
Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése építési
beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a
szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Megrendelő és Vállalkozó
rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti
feltételek fennállnak.
1.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (2)
bekezdés b) pontjára a mellékelten csatolt főösszesítőben „Építési beruházási pótmunkák” elnevezéssel szereplő munkák merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében
végez el.
1.3. Felek rögzítik, hogy a felmerült munka nem változtatja meg a szerződés általános Jellegét és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, ezért a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjának második
fordulata teljesül.
1.4. A felmerült munka a Vállalkozó számára többletköltséget jelent, amely vonatkozásában
költségvetést nyújtott be. A költségvetést az NSK jóváhagyta. A költségvetésben szereplő összeg:
nettó 15.530.021 Ft azaz: nettó tizenötmillió-ötszázharmincezer-huszonegy forint, amely a szerződés
eredeti értékéhez képest (nettó 335.816.061 Ft tartalékkerettel együtt) 4.62 %-os vállalkozói díj
emelkedést jelent.
1.5. A jelen szerződés 1.4. pontjában írt összeg a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 335.816.061
Ft tartalékkerettel együtt) 4.62 %-os vállalkozói díj emelkedést jelent. Felek rögzítik, hogy a
Vállalkozói díj 4.62 %-os emelkedése nem haladja meg a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti
15 %-os határt, ezért a hivatkozott rendelkezés első fordulata is teljesül.
Felek megvizsgálták a Kbt. 141 § (4) bekezdésének c) pontját, amely kimondja, hogy a szerződés
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosulhat, ha a módosítást olyan körülmények tették
szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás
nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; az ellenérték növekedése nem haladja meg az
eredeti szerződés értékének 50%-át. Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a jelen
szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 141 .§ (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételek fennállnak.
2.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4)
bekezdés c) pontjára a jelen Szerződés mellékletét képező költségvetésben megjelölt munkák
merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.
2.3. A kivitelezés során a Vállalkozónak a jelen szerződésmódosítás keretében kell a mellékelten
csatolt főösszesítőben „Önkormányzati munkarészek átvállalása, pótmunka" elnevezéssel szereplő
munkákat is elvégezni. Felek rögzítik, hogy ezen munkálatok a tájékoztató jelleggel a kiadott
terveken szerepelnek, de az Önkormányzat feladata volt ennek az elvégzése. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által a Megrendelő részére küldött tájékoztatás alapján, ugyanakkor az ezzel
kapcsolatos munkálatokat nem az Önkormányzatnak, hanem a Megrendelőnek kell elvégeztetnie,
amelyet a Megrendelő szerződésmódosítás keretében kíván rendezni.
2.4. Felek rögzítik, hogy a 2.3 pontban írt munkálatok elvégzését sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó
nem láthatta előre, erről kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiadott levélből
értesültek felek, ezért az előre nem láthatóság kérdése nem vitatható, valamint a módosítás nem
változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, ezért a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont
ca) és eb) alpontjaiban foglalt feltételek teljesülnek.
2.5. A felmerült munka a Vállalkozó számára többletköltséget jelent, amely vonatkozásában a
Vállalkozó költségvetést nyújtott be. A költségvetést a Megrendelő a műszaki ellenőr javaslatára
jóváhagyta. A költségvetésben szereplő összeg: nettó 39.868.412,- Ft forint azaz: nettó
harminckilencmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-négyszáztizenkettő forint.
2.6. A 2.5. pontban írt összeg a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 335.816.061 Ft tartalékkerettel
együtt) 11.87%-os vállalkozói díj emelkedést jelent. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj 11,87%-
os emelkedése nem haladja meg a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti 50 %-os
határt, ezért a hivatkozott rendelkezés utolsó fordulata is teljesül.
2.7. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés értékének a változása érinti a teljesítési határidőket
is, illetőleg a felmerült munkák miatt a Vállalkozási Szerződés Fizetési Mérföldköveire eső
határidőket is módosítani szükséges. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződésben a
véghatáridő is módosul. A határidők módosítását a Felek a jelen szerződésmódosítás aláírásával
nyugtázzák.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott munkákat, a Vállalkozási Szerződés szerinti rész,- és véghatáridőre, a Vállalkozási
Szerződés tárgyát képező Létesítmény kivitelezése során, a Vállalkozási szerződésben írt feltételek
szerint elvégzi. Felek a jelen Szerződés mellékletét a Vállalkozási Szerződéshez, annak 6. számú
mellékleteként csatolják.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 329.231.432 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 384.629.865 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben