Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/49
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2021.03.11.
Iktatószám:3835/2021
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:Tata Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.05.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tata Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729617211
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Michl József
Telefon: +36 34588665
E-mail: kozbeszerzestata@tata.hu
Fax: +36 34587078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://tata.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://tata.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248512021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248512021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TATA SZÍVE ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT
Hivatkozási szám: EKR000248512021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak:71400000-2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti tervpályázat a Magyary Zoltán Művelődési Központ, a volt rendelőintézet és a vár környezetének megújítására
A Tatai Vár elé 1969-ben épített Magyary Zoltán Művelődési Központ újjáépítése a környezetbe illő, kulturális és szabadidő központtá fejlesztése. A vár előtti terület méltó átalakítása széleskörűen hasznosítható többfunkciós közösségi térré. A térhez kapcsolódó volt rendelőintézet megújításának koncepcionális javaslata.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: - Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakasz 2. pontja szerinti okleveles építészmérnök "É" jogosultság - Vagy pályázó vállalja, hogy a külön jogszabályban előírt tervezési jogosultsággal rendelkező személyt bevon a tervezésbe.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. Környezeti kialakítás, térszervezés
• A tér funkcionális és tájépítészeti megfogalmazása, kialakítása, sokrétű hasznosíthatóság
• Terepviszonyok, térkapcsolatok kialakítása
• Városképi beágyazottság, párbeszéd a szomszéd épületekkel, utcákkal
• Az épületek térkapcsolata, megközelítése közlekedési kapcsolatok
• Közlekedési és gyalogos, kerékpáros útvonalak, parkolók
2. Építészet és tömegalkotás
• Az épületek építészeti összhatása, tömegeinek aránya
• Az épületek egyedi, innovatív külső és belső megjelenése, jellege
• Az épületek tereinek építészeti minősége
• Az épületek térkapcsolatai
• Anyaghasználat
3. Tervezési program és funkció
• Használhatóság, tervezési programnak való megfelelőség
• Funkcionális kapcsolatok
• Közlekedési rendszerek
• Fenntarthatóság
• Reális kivitelezhetőség
4. Költségek
• Az épület kivitelezésének várható költsége
• Az épület fenntartásának várható költsége
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2021/05/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A díjak legnagyobb összege (bruttó): 10.000.000,- Ft. A díjak legkisebb összege (bruttó) 1.000.000,- Ft. A megvétel legkisebb összege (bruttó): 500.000,- Ft
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg (bruttó): 25.000.000,-Ft
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Michl József
Füleky Zsolt
Kamarás Dorottya
Faragóné Godó Mária
Markos Anikó
Krizsán András
Szalay Tihamér
Szemerey Samu
Herczeg Ágnes

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A 310/2015. (X. 28.) Korm. rend. 19. § (4) bekezdése alapján a pályázati dokumentáció a Magyar Építész Kamara (MÉK) honlapján, valamint a www.tataszivetervpalyazat.hu honlapon kerül meghirdetésre.
2. A Kiíró az EKR rendelet 2.§ (2). bekezdésének megfelelően az elektronikus kommunikációhoz az EKR-től eltérő auditált informatikai rendszert (e-TervPÁLYA) alkalmaz.
3. Dokumentáció beszerzése:
Figyelemmel a 310/2015. (X. 28.) Kormányrendelet 20. § (6) bekezdésére és a Kbt. 39. § (1) bekezdésére a Pályázó a regisztrációt követően a pályázati honlapról: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/tataszive
díjmentesen töltheti le a dokumentációt 2021.03.10. 16:00 (várhatóan) és 05.10. 16:00 között.
4. A tervpályázat lebonyolításának fontosabb dátumai
Tervpályázat hirdetmény feladásának tervezett időpontja 2021.03.04.
A tervpályázati dokumentáció elérhetősége, a hirdetmény megjelenése 2021.03.10. (várhatóan)
Helyszíni szemle időpontja 2021.03.16. 10:00 és 2021.03.19. 1000
Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje 2021.03.21. 23:59
Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje 2021.03.30. 23:59
Dokumentáció beszerzésének határideje 2021.05.10. 16:00
Pályaművek teljes dokumentációjának feltöltési határideje 2021.05.10. 16:00
A tervlapok csomagjának beérkezési határideje 2021.05.13. 16:00
Csomagküldemények felbontása 2021.05.14. 10:00
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása 2021.06.17. 16:00
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2021.07.08.
5. A tervpályázati kiírás dokumentációját beszerző Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket 2021.03.21. 23:59 óráig, kizárólag elektronikus úton, az e-TervPÁLYA nevű online alkalmazáson keresztül, a pályázat honlapjára: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/tataszive tölthetik fel.
Kérnénk a pályázót, hogy amennyiben pályázatot nyújt be az e-TervPÁLYA rendszerbe, akkor azt legkésőbb 2021.05.10. 16:00-ig, – az esetlegesen szükséges regisztrációt követően – az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül is nyújtsa be a felolvasólap kitöltésével, melyben a benyújtott pályázatról nyilatkozik az IGEN válasz kiválasztásával. Más egyéb dokumentumot nem szükséges kitölteni/feltölteni az EKR rendszerbe.
6. A pályaművek benyújtása
A pályaművek a TATA SZÍVE Építészeti tervpályázat KIÍRÁS.docx fájl 1. számú mellékletét képező CÍMZÉSLAP felhasználásával (a pályázati anyag csomagolására ragasztásával), kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai, vagy regisztrált gyorspostai küldeményként, vagy futár szolgáltatás igénybevételével nyújthatók be, a CÍMZÉSLAPON megadott címre (Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1.) a titkosság szabályainak betartásával.
Feladó megnevezése: TATA SZÍVE építészeti tervpályázat (Egyéb megnevezés kizáró ok!)
A címzéslapon az e-TervPÁLYA rendszer által, a pályaművek elektronikus benyújtását követően, automatikusan generált, 6 karakteres egyedi azonosítót is fel kell tüntetni! Kérjük, hogy az egyedi azonosító csak a CÍMZÉSLAPON szerepeljen.
A CÍMZÉSLAPON semmilyen felirat nem szerepelhet, az abban meghatározottakon túl.
Továbbá egy külön lezárt borítéknak – amin nem lehet átlátni – tartalmaznia kell a:
- kitöltött ADATLAP-ot (2. sz. melléklet) a pályamű szerzőjének adataival, és a díjazás szerzők közötti megosztásának feltüntetésével;
- kitöltött és aláírt NYILATKOZAT-ot (3. sz. melléklet).
A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A Tervpályázat Kiírója – a Lebonyolítón keresztül – a fent említett kötelező postai feladás mellett online felületet biztosít a pályaművek benyújtására: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/tataszive. Az e-TervPÁLYA használatához szükséges pályázói funkciók eléréséhez regisztrációra van szükség. Mivel az e-TervPÁLYA online alkalmazás az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) része, ezért – az összes többi OÉNY alkalmazáshoz hasonlóan – itt is ügyfélkapus bejelentkezés szükséges. A pályázat teljes tervdokumentációját elektronikus formában is kötelező feltölteni az e-TervPÁLYA rendszer felületére. Az elektronikus és a postai úton beérkezett pályaművek jelen tervpályázatban leírt tartalmában eltérés nem mutatkozhat. (Ez alól kivételt képez a kizárólag digitális úton benyújtandó 3D modell IFC, vagy más nem szerkeszthető formátumban leadva.)
A fájlok szerverre való feltöltésének határideje megegyezik a postára adás határidejével.
7. Díjazás
A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg (bruttó): 25.000.000,-Ft
A díjak legnagyobb összege (bruttó): 10.000.000,- Ft
A díjak legkisebb összege (bruttó) 1.000.000,- Ft
A megvétel legkisebb összege (bruttó): 500.000,- Ft
8. A pályaművek és felhasználásuk:
A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályaművük beadásával a szerzői művükre vonatkozó kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják.
9. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakra:
(4) A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbizottság
a) résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
b) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
c) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.
(5) A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként továbbá
a) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvevője, vagy
b) az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bírálóbizottság bármely résztvevője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
10. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § (8)-(9) bekezdésben foglaltakra:
(8) A bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:
a) a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül;
b) azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti;
c) a titkosságot sértő pályaműveket, valamint
d) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.
(9) A bírálóbizottság az eljárásból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy a hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtása a Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben