Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2009/34
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2009.03.23.
Iktatószám:3879/2009
CPV Kód:
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest, Üllői út 26.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Miracle Europe Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1032 Budapest, Ágoston u. 10.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest, Üllői út 26.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Miracle Europe Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1032 Budapest, Ágoston u. 10.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Határozott idejű ingatlan bérleti és szolgáltatási szerződés diákotthoni szolgáltatások igénybevételére
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/01/18 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A Semmelweis Egyetem részére minimum 900 férőhelyes kollégiumi épülete(k)ből álló infrastruktúra biztosítása PPP-konstrukcióban, a szolgáltatás igénybevételét biztosító határozott idejű ingatlanbérleti – üzemeltetési szerződés megkötésével.
A beszerzés tárgyát képező feladatok elvégzése kizárólag a nyertes ajánlattevő finanszírozásában történik. A szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás megkezdése napjától húsz évig tartó időszak alatt folyamatosan történik, a szolgáltatási díj adott évre eső összege havi részletekben 30 napon belül kerül megfizetésre, jóváhagyott teljesítési igazolás és számla alapján.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2030/11/26 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: 2007/S 109-134761; KÉ 6948/2007 (2007.06.18.)
közzétételének napja: 2007/06/09 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)
3.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: 2008/S 28-037260; KÉ 0074/2008 (2008.02.27.)
közzétételének napja: 2008/02/09 (év/hó/nap)
4.a)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: igen
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 1.) Az első évre megállapított 2.155.000 EURO + ÁFA évi szolgáltatási díj 2.749.000 EURO + ÁFA összegre módosul.
2.) A Diákotthon birtokbaadásának dátuma 2010. május 26-ban határozható meg, de ezt a felek 2010. november 26. napjára módosítják.
4.c)
A módosítás indoka: 1.) A pénzpiaci válság következtében megállapítható hogy drágábbá váltak a finanszírozási és refinanszírozási feltételek.
A pénzügyi közvetítés akadozása miatt a vállalati szektor hitelhez jutása egyre nehezebbé és drágábbá vált. Az ilyen jelentős költségnövekedéssel a nyertes ajánlattevőként szerződő fél nem tudott előre számolni és a várható költségekbe beépíteni.
2.) Tekintettel a fentiekre és az ajánlatkérő kockázatit is fegyelembe véve az épület birtokbaadási határideje 2010. május 26. helyett 2010. november 26-ra módosul.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/02/19 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk:
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/18 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.