Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.16.
Iktatószám:3916/2021
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft.
Teljesítés helye:5700 Gyula, Várkert 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11049755204
Postai cím: Várkert Utca 2.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Miklós
Telefon: +36 66561350
E-mail: kunmiklos@varfurdo.hu
Fax: +36 66561060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.varfurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.varfurdo.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247102021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247102021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyulai Várfürdő szolgáltatás- és kapacitásbővítése
Hivatkozási szám: EKR000247102021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A GYULAI VÁRFÜRDŐ Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft " Gyulai Várfürdő szolgáltatás-és kapacitásbővítése "című pályázat keretében támogatásban részesült, melynek keretében az infrastruktúra, építmények, épületek és medencék fejlesztése és korszerűsítése valósul meg. A közbeszerzés keretében a beruházás tervezési feladatainak beszerzésére kerül sor.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyulai Várfürdő tervezési feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Várkert 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett beruházás rövid ismertetése
TERMÁL PALOTA ÉPÍTÉSE, GYÓGYVIZES MEDENCÉK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ ÉPÜLET MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PROGRAMJA
A tervezett beruházás célja, hogy a Lovarda és a Kupolás Wellness közötti épület („üzemi épület”) elbontását követően egy olyan fedett, de kiúszó-beúszó rendszerű, termál vizes medence-komplexum („Termál Palota”) szülessen, amely:
- a jelenlegi kapacitásokat jelentősen növeli, azaz további beltéri, valamint kiúszó-beúszó rendszerű gyógymedencéket tartalmaz (legalább egy további kiúszó-beúszó típusú, de belső térből megközelíthető és legalább két beltéri töltő-ürítő rendszerű gyógyvizes medencerendszer kialakítása);
- észszerűsíti és letisztítja a funkciókat és átjárást biztosít a Kupolás Wellnessbe és a Szaunaparkba;
- vendégszámarányos beltéri pihenőteret, valamint megfelelő, kiszolgáló infrastruktúrát (nagy kapacitású vizesblokkok, vízi bár) biztosít (szempont, hogy a vizesblokkok megközelíthetősége a Várfürdő parkja felől is megoldott legyen);
- helyet biztosít egy önálló zónaként megközelíthető „Medical Wellness Központnak” (ennek kialakítása koncepciótól függően a Főépület is lehet);
- stílusában harmonizál a környező épületekkel (AquaPalota, Lovarda, Főépület) figyelembe véve az örökségvédelmi (Lovarda) és turisztikai szempontokat (Vár és park panoráma), valamint transzparens, légies kialakításának köszönhetően a Várfürdő legnagyobb értékét jelentő parkkal;
- elhelyezése figyelembe veszi a „Szigeterőd program” keretében meghatározott folyómeder jövőbeni kialakítását.
Összes beépített terület (új épület hasznos területe) ~1500-2100 m2, új termálvizes medencék (épületen belül és kívül) vízfelülete/térfogata ~200-240 m2 - ~240-280 m3, pihenőtér ~600-1000 m2, 150-200 fő befogadására alkalmas.
FŐÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA, MEGLÉVŐ KAPACITÁSOK BŐVÍTÉSE, FUNKCIÓVÁLTÁSOK KIALAKÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉS
A tervezett beruházás célja továbbá, hogy az elbontásra kerülő épületegyüttesben („üzemi épület”) jelenleg helyet kapó funkciók egy része ne a „Termál Palotában”, hanem a Várfürdő Főépületében kerüljön kialakításra magasabb minőségben, az üzemeltethetőség és a vendéglogisztikai szempontok (pl.: Erkel Hotelből történő vendégforgalom) figyelembevételével.
Ezen a Főépületben elhelyezendő funkciók:
- Legalább 100 fő fogyasztó vendéget kiszolgáló melegkonyhás étterem kialakítása a meglévő melegkonyhás étterem mellett, vagy annak átalakításával. Az átalakítás esetén a kiszolgáló kapacitás legalább 200 fő kell, hogy legyen, az emeletráépítés / beépítés lehetőségét is számításba véve;
- A jelenleg 1.000 fős Főépületi váltókabinos, szekrényes koedukált vendég öltözők bővítése, hogy legalább további 750, de lehetőleg 1.000 fő befogadására legyenek alkalmasak;
- Dolgozói öltöző kialakítása vizesblokkokkal (60 női és 40 férfi dolgozó számára, lehetőleg nemenként elkülönítve);
- Dolgozói étkező és melegítő konyha kialakítása (egyidejű befogadó kapacitás 25 fő);
- Edzőterem kialakítása (60 m2 vizesblokkal – prioritása alacsony, kialakítása opcionális);
- Vegyszer és áruraktár kialakítása (3 x 12 m2);
FŐÉPÜLET ELŐTTI TRAFÓHÁZ ELBONTÁSA/ÁTALAKÍTÁSA
KAPACITÁSBŐVÍTÉS KAPCSÁN KELETKEZŐ PARKOLÓHELYEK TERVEZÉSE
Tervezői feladat továbbá hely biztosítása az önálló zónaként megközelíthető „Medical Wellness Központnak”, amely önállóan, kívülről is megközelíthető és igénybe vehető a Várfürdő egyéb szolgáltatásaitól függetlenül (ennek a kialakítása koncepciótól függően a „Termál Palota” is lehet, ebben ez esetben nem kell külső megközelítési lehetőséget biztosítani)
Ellátandó feladatok a tervezési folyamat során:
A tervezési feladat elvégzése során első fázisként koncepció tervet kell készíteni három változatban, melyet alapján a megbízó pontosítja és véglegesíti a tervezési programot, és megoldásának módját. Az építési engedélyezési eljárás lefolytatására alkalmas terveket a tervezés folyamatában tervtanácsi véleményezésre kell előterjeszteni. Harmadik fázisban teljeskörű kiviteli tervet kell készíteni a kiviteli tervelkészítését a tervtanácsi véleményezés után, az engedélyezési dokumentáció befejezésével párhuzamosan célszerű elindítani). Az elkészült építési engedélyes terv alapján tervező feladata az építési engedélyes eljárás lefolytatása az Ajánlatkérő megbízása szerint.
Tervezési folyamatok határidejei:
Nyertes ajánlattevőnek a teljesítési határideje szerződéskötéstől számítva összesen 10 hónap összesen, amelyben az alábbi részhatáridőket írja elő Ajánlatkérő:
I. Koncepció tervek (3 különböző változat) elkészítése 2 hónapon belül, melyet Ajánlatkérő legfeljebb 15 napon belül véleményez. Ezen időtartam során a Nyertes ajánlattevő köteles legalább 2 alkalommal személyes egyeztetésen részt venni és megválaszolni a felmerülő kérdéseket.A véleményezés alapján Nyertes ajánlattevő a javítást 15 napon belül javítást elvégzi, majd az elfogadásra újból megküldi Ajánlatkérőnek.
A koncepcióterv része a tervezett fejlesztés, koncepció költségbecslése is minden verzió tekintetében, amely alapján mérlegelni tud Ajánlatkérő a koncepciótervek elfogadása során. A továbbtervezés csak a Megrendelő által jóváhagyott koncepcióterv alapján történhet.
II. Engedélyes terv a koncepció terv elfogadásától számított 3 hónapon belül (tervtanácsi vélemény kikérése 60. napot követően szükséges, szakhatósági konzultációk, az engedélyezési terv véglegesítése, az engedélyezési eljárás elindítása),
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése során kötelező a tervtanácsi vélemény kikérése 60. napot követően. Az engedélyezési folyamatban a szakhatósági konzultációk, az engedélyezési terv véglegesítése, az engedélyezési eljárás elindítása a nyertes ajánlattevő feladata. Az engedélyezési tervdokumentáció része a tervezői költségbecslés, költségvetés, melyet Ajánlatkérő a beruházás (kivitelezés) finanszírozhatósága miatt folyamatosan nyomon követ.
III. Kiviteli terv teljes körű dokumentációjának elkészítése az engedélyezésre történt leadást követő 4 hónap.
Kiviteli terv teljes körű dokumentációjának elkészítése a jogerős építési engedélyt követően. A kiviteli terv készítése megkezdendő az engedélyezési terv egyeztetési folyamata után, az engedélyezési terv dokumentálás előtt, párhuzamosan. A kiviteli terv részét képezi a tételes tervezői költségvetés is. A végleges kiviteli tervek, tételes tervezői költségvetés alapján fogja Ajánlatkérő a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás, eljárásokat megindítani.
IV. A tervező további feladatai a közbeszerzési eljárás során: a tervet és a költségvetést érintő kiegészítő tájékoztatások megválaszolásában történő segítségnyújtás, közreműködés a bírálóbizottságban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági minimumfeltételen felül bemutatott, Építészeti tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberek száma (max 3 fő) 10
2 Az alkalmassági feltétel teljesítésére bemutatott Építészeti tervezői jogosultságú vezető tervező szakember többlettapasztalata (max 36 hónap) 20
3 Környezetvédelmi minőségirányítási rendszer alkalmazása (igen/nem) 5
4 A koncepcióterv elkészítésének módszertanára vonatkozó szakmai ajánlat megfelelősége 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a beruházást a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., mint Támogató által biztosított ET-2020-02-099 azonosító számú, „Gyulai Várfürdő szolgáltatás-és kapacitásbővítése” című támogatásból és saját forrásból finanszírozza.
Nyertes Ajánlattevőnek a terveket úgy kell elkészítenie, hogy a beruházás a kivitelezés céljából rendelkezésre álló fedezetből megvalósítható legyen. A Nyertes Ajánlattevő által elkészített tervezői költségbecsléssel, illetve árazott költségvetéssel (Terc, King vagy ezekkel egyenértékű költségvetéskészítő program által készített) kell majd ezt alátámasztani. Amennyiben a kivitelezésre rendelkezésre álló fedezet összegét a Nyertes Ajánlattevő nem veszi figyelembe, úgy az adott szakaszra vonatkozó teljesítésigazolás nem adható ki.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott bármely kizáró ok.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4)bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § (1) alapján az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 23. §-ban foglaltak szerint kell igazolni, az ajánlattevő (AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
(Az igazolásban meg kell adni legalább a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt szolgáltatás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből.
Ajánlatkérő (AK) elfogadja annak igazolását is, hogy a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezéséével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatásához csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat bemutatását év/hó pontosággal. A 2. minőségi értékelési szempont kapcsán vizsgált szakember (vezető tervező) esetében, amennyiben az AT többlet-tapasztalatra tesz ajánlatot a felolvasólapon, akkor az önéletrajban külön is be kell mutatni ezt a többlet-tapasztalatot (a szükséges jogosultság megszerzését követően megszerzett, az előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalatot). Az előírt jogosultságot AK az elektronikusan elérhető kamarai névjegyzékben vizsgálja, az ajánlatban elegendő erre utalni. Valamennyi szakember esetében csatolni kell a rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) alapján az AT-knek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AT-knek az AK Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése szerinti felhívására vagy az ajánlat benyújtásakor a Korm. r. III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolniuk, hogy megfelelnek az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (7) alapján, olyan értékelési szempont alkalmazásakor, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az AK már az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az AT-ket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1. Alkalmatlan az AT , ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben legalább 1 db, legalább 1.000 m2 hasznos alapterületű, új építésű: fürdő, vagy gyógyfürdő, vagy wellness fürdő engedélyes és kiviteli terveinek készítésére vonatkozó referenciával.
A minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával együttesen is igazolható. AK akkor tekinti a referenciát a megadott időpontban teljesítettnek, amennyiben a teljesítés időpontja a vizsgált referencia időszakban volt, de a teljesítés 9 éven belül kezdődött el a 321/ 2015. (X.30.) Korm rend. 21.§ (3a) b) pontja szerint.
M.2. Alkalmatlan az AT , amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
- M.2.1. Legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. fejezete szerinti „É” szakterületbe tartozó Építészeti tervezői jogosultsággal és ennek megszerzését követő minimum 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bemutatása (vezető tervező)
- M.2.2. Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. fejezete szerinti „BÉ” szakterületbe tartozó Belsőépítészeti tervezői jogosultsággal és ennek megszerzését követő minimum 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bemutatása
- M.2.3. Legalább 1 fő rehabilitációs szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervező szakmérnök végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 24 hónap, magasépítési munkákra vonatkozó rehabilitációs szakértői feladatok ellátása területén szerzett szakmai tapasztalattal
- M.2.4. Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. fejezete szerinti „T” szakterületbe tartozó Tartószerkezeti tervezői jogosultsággal és ennek megszerzését követő minimum 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bemutatása
- M.2.5. Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet1. melléklet II. fejezete szerinti „G” szakterületbe tartozó Építmények gépészeti tervezői jogosultsággal és ennek megszerzését követő minimum 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bemutatása
- M.2.6. Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. fejezete szerinti „V” szakterületbe tartozó Építményvillamossági tervezői jogosultsággal és ennek megszerzését követő minimum 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bemutatása
- M.2.7. Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet1. melléklet II. fejezete szerinti „KÉ-K” szakterületbe tartozó Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület tervezői jogosultsággal és ennek megszerzését követő minimum 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bemutatása
AK a meghatározottakkal egyenértékű jogosultságot és végzettséget/képzettséget is elfogad.
Egy szakember több alkalmassági követelményt is teljesíthet, amennyiben külön-külön is megfelel az elvárásoknak (jogosultság és az adott területre vonatkozó szakmai tapasztalat tekintetében). A párhuzamos időtartamú tapasztalatokat egy adott jogosultság vonatkozásában kizárólag egyszer veszi figyelembe AK. AK felhívja AT-k figyelmét a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontok tekintetében a Kbt. 71.§ (9) bekezdés a) pontjában előírtakra, azaz AK köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a b) pontban foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Azonban a (9a) bekezdése alapján, ha az AK a 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta egy ajánlati elem legkedvezőbb szintjét és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
Nyertes ajánlattevő 2 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani az igazoltan elvégzett feladatok vonatkozásában a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Az első részszámlát a koncepció tervek AK által történő jóváhagyását követően (20% mértékben), a második résszámlát az engedélyes tervdokumentáció engedélyezésre történő benyújtását követően (30%-os mértékben) jogosult benyújtani nyertes AT. A végszámla benyújtására a jogerős építési engedély és kiviteli tervdokumentáció átadását követően van lehetőség, a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 50%-ról. Bármely számla csak akkor fogadható be és a teljesítés akkor igazolható, ha a tervezői költségvetés nem haladja meg kivitelezési költségek fedezetét, melyet AK nyertes AT részére ismertet a teljesítés megkezdésekor.
Az ajánlatkérő tartalékkeretet felállításáról nem rendelkezett.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR rendszerben történik a Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A részajánlattétel kizárásának okai: A beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését. Egy adott beruházásra vonatkozóan kell valamennyi feladatot ellátni, amelyek egymással párhuzamosan folynak és egymásra épülő részfeladatokból állnak össze. A részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki szükségszerűséggel. Egy jól körülhatárolható területen, egy ingatlanon belül megvalósuló, műszaki-gazdasági funkcionális egységet képező beruházás tervezési feladatainak beszerzésére kerül sor. A részajánlattétel lehetővé tétele veszélyeztetné a beruházás tervezett egységes képét.
1. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti: − ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000.- HUF, amit az ajánlattételi határidő lejártáig „Gyulai Várfürdő tervezési feladatai” közlemény feltüntetésével, az AK OTP Banknál vezetett 11733027-20051400-00000000 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni, − az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően teljesíthető, − az ajánlat érvénytelen, ha az AT a biztosítékot az AK által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre − az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben. Befizetés vagy átutalás esetén csatolni kell az erre vonatkozó banki bizonylatot. A Kbt. 71. § (3a) alapján az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása vonatkozásában hiánypótlásra van az AT-nek lehetősége, ha az ajánlatában a biztosítékra vonatkozó igazolást nem csatolja, vagy nem az előírt formában csatolja, de a biztosíték rendelkezésre bocsátása az előírásoknak megfelelően megtörtént vagy a biztosíték kötelezettje garanciavállalás esetén a garanciavállaló nyilatkozatot, készfizető kezesség biztosítása esetén a kezességvállaló nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt az ajánlati kötöttség beálltáig kiállította.
2. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.
3. A KD jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlati határidő napján az ajánlattételi határidőig.
5. AK az alkalmassági követelményeket (III.1.2. P1., III.1.3. M1. és M2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6. Értékelés: pontszám: 0-100 pont. Módszerek: ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1-2. minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás, a 3. sz. minőségi szempont esetében pontkiosztás történik (az igen válasz 100 pontot, a nem válasz 0 pontot ér). A 4. minőségi szempont esetében sorba rendezés történik. Részletesen a KD-ban meghatározva. A Kbt. 77. § (1) alapján AK közli, hogy az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: az 1. minőségi szempont esetében 3 fő, a 2. minőségi szempont esetében 36 hónap. AK ezen legkedvezőbb szintet helyettesíti be a képletbe akkor is, ha ennél magasabb megajánlás érkezik.
7. Az ajánlathoz csatolni kell − amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó), − az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintát, (ha nem cég nyilatkozik, akkor elfogadható ügyvéd által hitelesített aláírási nyilatkozat is) − a Kbt. 66. § (6) bek szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) − a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot − szakmai ajánlatot a KD-ban meghatározottak szerint
8. Az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig tervezési szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább 100.000.000,- Ft/év és 50.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni.
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot (nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot).
10. Faksz: Beleznai Róbert, lajstromszám: 00501 és Dr. Szathmáry Péter lajstromszám 00432.
11. További információkat a KD tartalmazza.
12. A IV.2.6. pontban meghatározott határidő helyesen 30 nap a Kbt. 81. § (11) bekezdése értelmében.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) alapján közli, hogy nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet útján történő teljesítést.
15. Ajánlatkérő konzultáció nélküli helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít, az alábbiak szerint: A felhívásnak a TED lapban történő közzétételét követő tizedik napon (vagy ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon) 10:00 órakor. Találkozó a Gyulai Vár felőli bejáratnál.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák