Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/51
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.16.
Iktatószám: 3951/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU211; HU211; HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bicske vasútállomás felvételi épület tervezése
Hivatkozási szám: EKR000314862020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződések keretében Bicske vasútállomás területén a vágányok alatti közúti aluljáró, valamint a felvételi épület, és a vasúti elemek akadálymentesítésének engedélyes és kivitelei tervdokumentációjának elkészítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 288000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bicske vasútállomás felvételi épületének tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71242000-6
71243000-3
71245000-7
71246000-4
71251000-2
71311300-4
71312000-8
71320000-7
71321000-4
71321100-5
71322000-1
71327000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében Bicske vasútállomás felvételi épületére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése az alábbiak szerint:
1. Engedélyezési tervdokumentáció készítése,
2. Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével),
3. Kiviteli terv-dokumentáció készítése ,
4. Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése,
5. Tervezői költségbecslés készítése.
A tervezési terület a város központi-déli részén, a Vasútállomás épületének helyet adó ingatlan és annak közvetlen környezete.
A tervezés során kiemelt szempont, hogy a tervezett projektelem az esetlegesen megvalósuló Biatorbágy-Tata vasútfejlesztést ne lehetetlenítse el.
A meglévő felvételi épület átalakításával új, korszerű, akadálymentesített felvételi épületet kell tervezni. Az állomás épületét úgy szükséges megtervezni, hogy jelenleg az épületben található, D55 típusú állomási biztosító berendezést, továbbá az épület nyugati felén található kapcsolókertet és GSM-R tornyot a helyén kell hagyni. A tervezés során biztosítani szükséges továbbá a felvételi épületbe becsatlakozó peronokhoz vezető gyalogos aluljáró kapcsolatát.
A felvételi épület tervezésekor fel kell mérni a Város, a MÁV Zrt., valamint a VOLÁNBUSZ területi és funkcionális igényeit, és ezek figyelembevételével szükséges az épületet megtervezni. A felvételi épület tervezésekor szempont, hogy a város vezetésének kifejezett kívánsága az egykori, elbontott állomásépülethez hasonló megjelenésű épületegyüttes tervezése.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M.2.1.1. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
2 2.2. Az M.2.1.2. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2019- 00034, Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Bicske vasútáll. területén közúti aluljáró terv.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak: 71243000-3
71245000-7
71246000-4
71311300-4
71312000-8
71320000-7
71321100-5
71322000-1
71327000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében Bicske vasútállomás területén a vágányok alatti közúti aluljáró engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése az alábbiak szerint:
1. Engedélyezési tervdokumentáció készítése,
2. Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével),
3. Kiviteli terv-dokumentáció készítése,
4. Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése,
5. Tervezői költségbecslés készítése,
6. Közúti biztonsági hatásvizsgálat felülvizsgálata.
A tervezési terület a Szent István utca és a Móricz Zsigmond utca útcsatlakozásnál, a vasútvonal feletti átközlekedést jelenleg biztosító, lebontásra kerülő gyalogos felüljárónál található.
A tervezés során kiemelt szempont, hogy a tervezett projektelem az esetlegesen megvalósuló Biatorbágy-Tata vasútfejlesztést ne lehetetlenítse el.
A projekt keretében tervezendő a vasúti pálya alatt közúti, valamint kerékpáros és gyalogos aluljáró, amely a Szent István út és a Csákvári út közúti és gyalogos, valamint kerékpáros kapcsolatát biztosítja majd.
A közúti aluljáróban és az abból kiérkező útpályán min. 2x1 forgalmi sáv épül, min. 6,00 m burkolatszélességgel. A gyalog- és kerékpárút szélessége min. 4,0 m.
Szent István út, közúti aluljáró B.V.c.C tervezési kategóriába tartozik, a tervezési sebesség 30 km/h.
A közúti aluljáró tervezését úgy szükséges elvégezni, hogy a vasút északi oldalán a Szent István út és a Móricz Zs. u. csomópontjához, a déli oldalon pedig a Kinizsi u., Csákvári u., Szondi u. csomópontjában megépülő körforgalomhoz csatlakozzon.
A közúti aluljáró tervezése során a jelenlegi vágányképhez, illetve a területen található felsővezetéki keretelemekhez kell igazítani a tervezett létesítményt, azonban a tervdokumentáció nem lehetetlenítheti el az esetlegesen megvalósuló Bia-Tata fejlesztést sem.
A közúti aluljáró kiviteli tervdokumentációját úgy szükséges összeállítani, hogy a tervezést követő kivitelezés során a 1 sz. vasútvonal zavartalan közlekedését folyamatosan biztosítania kell a kivitelezőnek. (Az átmenő és megelőző vágányoknál a 80 illetve 40 km/h sebességre kell tervezni.)
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M.2.2.1. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
2 2.2. Az M.2.2.2. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2019- 00034, Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Bicske vasútáll. akadálymentesítés fokának terv.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak: 71243000-3
71245000-7
71246000-4
71251000-2
71311300-4
71312000-8
71320000-7
71321100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében Bicske vasútállomásán lévő vasúti elemek akadálymentesítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése az alábbiak szerint:
1. Engedélyezési tervdokumentáció készítése,
2. Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével),
3. Kiviteli terv-dokumentáció készítése,
4. Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése,
5. Tervezői költségbecslés készítése.
A tervezés során kiemelt szempont, hogy a tervezett projektelem az esetlegesen megvalósuló Biatorbágy-Tata vasútfejlesztést ne lehetetlenítse el.
A meglévő peronok és azok a gyalogos aluljáróból történő akadálymentes megközelíthetőségének, valamint az ehhez kapcsolódó projektelemek akadálymentes kialakításának megtervezése. Az akadálymentesítés tervezésekor fel kell mérni a Város, valamint a MÁV Zrt. igényeit, és a hatályos előírásoknak megfelelően, ezek figyelembevételével szükséges az akadálymentesítést megtervezni. A tervezés során a költséghatékonysági szempontokat szem előtt kell tartani.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M.2.3.1. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
2 2.2. Az M.2.3.2. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2019- 00034, Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 163 - 396560
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bicske vasútállomás felvételi épületének tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66538837
Postai cím: Bornemissza Tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Internetcím(ek): (URL) www.unitef.hu
Fax: +36 12056325
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 118000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: geodézia, geotechnika, környezetvédelem, vasúti távközlés, utastájékoztatás, biztonságtechnika, biztosítóberendezés,
térvilágítás, energiaellátás, forgalmi üzemi vizsgálat, vágányzári tervezés, épületvillamosság, épületgépészet, statika, tűzvédelem, akadálymentesítés, közművek (gáz, hírközlés,elektromos), költségvetés készítés, tenderdokumentáció készítés,megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bicske vasútáll. területén közúti aluljáró terv.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71062787
Postai cím: Gyóni Géza Utca 4.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.nemeth@konturcsoport.hu
Telefon: +36 304765869
Internetcím(ek): (URL) www.konturcsoport.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93712165
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerterv.com
Telefon: +36 202994496
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 170000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: egyes vasúti forgalmi tervezési feladatok,
egyes vasúti pálya tervezési feladatok,
egyes környezetvédelmi feladatok ellátása,
egyes geodéziai feladatok,
egyes geotechnikai feladatok,
egyes műtárgytervezési feladatok,
egyes úttervezési feladatok
egyes felsővezeték tervezési feladatok
egyes térvilágítás tervezési feladatok
egyes külső energiaellátás tervezési feladatok
egyes biztosítóberendezés tervezési feladatok
egyes távközlés, tűz- és vagyonvédelem tervezési feladatok
egyes kisajátítással kapcsolatos feladatok
rendezési tervek módosításával kapcsolatos feladatok
egyes közműtervezési feladatok
talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási terv
egyes közúti biztonsági audit készítési feladatok
egyes tenderdokumentáció készítési feladatok
egyes megvalósíthatósági tanulmány készítési feladatok
vasúti műtárgy tervezés
közúttervezés
Építészeti tervezési tevékenység
Építmények gépészeti tervezési tevékenysége
Építményvillamossági tervezési tevékenység
Tartószerkezeti tervezési tevékenység
Közlekedési építmények közúti tervezési tevékenysége
Hídszerkezeti tervezési tevékenység
Közlekedési építmények vasúti tervezési tevékenysége

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Bicske vasútáll. akadálymentesítés fokának terv.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 015263 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
3. rész:
Az eredménytelenség indoka:
2021. január 28. napján a KSZFO/14943-1/2021-ITM iktatószámú az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Továbbiakban: ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elrendelő levele érkezett Ajánlatkérőhöz (iktatószám: KSZFO/14943-1/2021-ITM), amely a tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatban kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását rendeli el az alábbiak szerint:
„A fenti eljárás III. része tekintetében, vagyis a vasúti elemek akadálymentesítésének tervezéséhez az alább felsoroltak miatt kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását rendelem el:
• Bicske állomáson a kapcsolódó vasúti fejlesztések miatt az akadálymentesítés alapkoncepciója csak a MÁV Zrt.-vel történő tovább egyeztetést követően kerülhet véglegesítésre;
• az állomás déli oldalán lévő „C” vágány helyére a MÁV Zrt. által fejlesztendő új vasúti kapcsolat terveinek ismeretében lehet az állomás teljeskörű akadálymentesítését tervezni, így kérem erre vonatkozóan is a MÁV Zrt.-vel történő együttműködést;
• továbbá szintén az IMCS projektben megvalósuló egyéb kapcsolódó vasúti elemek, mint a vasúti rakodó és rakodóvágányok II. ütemű fejlesztésének áttekintése is indokolt annak érdekében, hogy a rakodó és rakodóvágányok megfeleljenek az Európa Tanács által 2019. évben elfogadott Transzeurópai Közlekedési Hálózatra vonatkozó katonai követelményrendszernek.
A fenti fejlesztési elképzelések és a folyamatban lévő tervezések a legutóbbi elrendelésemet és a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás ajánlati határidejét követően váltak ismertté, ugyanakkor szakmailag úgy ítélem, hogy a kiírása került tervezési feladat teleskörű műszaki tartalmának véglegesítése kizárólag ezek figyelembevételével lehetséges. Erre tekintettel a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban alkalmazott tervezési diszpozíció már nem megfelelő.
(…)
A fenti változtatások olyan mértékben érintik a „Tervezési szerződések keretében Bicske vasútállomás területén a vágányok alatti közúti aluljáró, valamint a felvételi épület, és a vasúti elemek akadálymentesítésének engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás III. részek műszaki tartalmát, hogy az nem felel meg a megváltozott elrendelői igénynek, ezért kérem a közbeszerzési eljárás III. részének leállítását és az elvárt, módosított műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó új közbeszerzési eljáráshoz szükséges intézkedések megtételét.”
Fentiekre tekintettel a tárgyi eljárás III. részét eredménytelen a Kbt. 53. § (4) bekezdésére tekintettel alkalmazandó a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont alapján, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő rajta kívül álló okból a szerződés megkötésére képtelenné vált.

A nyertes ajánlattevők adószáma:
1. rész: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság - adószám: 12108129-2-43
2. rész: Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - adószám: 12921092213
FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság - adószám: 25895470-2-07
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Bornemissza Tér 12.) ajánlattevő - adószám: 12108129-2-43
Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.) - adószám: 12921092213 és FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, Fő utca 221.) - adószám: 25895470-2-07 közös ajánlattevők
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1.) ajánlattevő - adószám: 11474762-2-11
VASÚT-HÍD-ÚT Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Várkonyi István utca 14.) - adószám: 14580574-2-18 és UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1117 Budapest,Dombóvári út 17-19. B. épület.) - adószám: 10867156-2-43 közös ajánlattevők
2. rész:
UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Bornemissza Tér 12.) ajánlattevő - adószám: 12108129-2-43
Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.) - adószám: 12921092213 és FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, Fő utca 221.) - adószám: 25895470-2-07 közös ajánlattevők
VASÚT-HÍD-ÚT Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Várkonyi István utca 14.) - adószám: 14580574-2-18 és UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1117 Budapest,Dombóvári út 17-19. B. épület.) - adószám: 10867156-2-43 közös ajánlattevők
3. rész:
UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Bornemissza Tér 12.) ajánlattevő - adószám: 12108129-2-43
Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.) - adószám: 12921092213 és FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, Fő utca 221.) - adószám: 25895470-2-07 közös ajánlattevők
VASÚT-HÍD-ÚT Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Várkonyi István utca 14.) - adószám: 14580574-2-18 és UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1117 Budapest,Dombóvári út 17-19. B. épület.) - adószám: 10867156-2-43 közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)