Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/7
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.01.10.
Iktatószám: 395/2019
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Szeged-Sándorfalva kerékpárút Hosszú-töltés út (4519. sz. út 53+809 km szelvény)- Algyői főcsatorna (4519.sz.út ~47+573 km szelvény), közigazgatási határ között.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Colas Út Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem - TOP-6.4.1-15-SG1-2016-00002 projekt keretein belül, Szeged - Sándorfalva között kerékpárút építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem - TOP-6.4.1-15-SG1-2016-00002 projekt keretein belül, Szeged - Sándorfalva között kerékpárút építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged-Sándorfalva kerékpárút Hosszú-töltés út (4519. sz. út 53+809 km szelvény)- Algyői főcsatorna (4519.sz.út ~47+573 km szelvény), közigazgatási határ között.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás: Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem - TOP-6.4.1-15-SG1-2016-00002 projekt keretein belül, Szeged - Sándorfalva között kerékpárút építése.

Főbb tervezett mennyiségek:
Kétirányú új kerékpárút építése 5209 méter hosszon 2,5 m szélességgel (13.023 m2 egybefüggő úthossz).
M 43-as csomópontnál 1027 méter hosszon meglévő szerkezeten kerékpárút kijelölése
forgalomtechnikai eszközökkel
M 43-as autópálya csomópontnál 2 db kerékpárút közúti átvezetés kialakítása
Algyői főcsatornán előregyártott vb. kerékpáros kishíd építése
1 db kerékpáros pihenőhely kialakítása
Kerékpárút csapadékvíz elvezetésének kiépítése felszíni folyókákkal és szikkasztó árokkal
Kapcsolódó kertépítészeti és forgalomtechnikai munkák
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP - 6.4.1-15-SG1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9406 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Átalányáras vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 375214834
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged-Sándorfalva kerékpárút Hosszú-töltés út (4519. sz. út 53+809 km szelvény)- Algyői főcsatorna (4519.sz.út ~47+573 km szelvény), közigazgatási határ között.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás: Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem - TOP-6.4.1-15-SG1-2016-00002 projekt keretein belül, Szeged - Sándorfalva között kerékpárút építése.

Főbb tervezett mennyiségek:
Kétirányú új kerékpárút építése 5209 méter hosszon 2,5 m szélességgel (13.023 m2 egybefüggő úthossz).
M 43-as csomópontnál 1027 méter hosszon meglévő szerkezeten kerékpárút kijelölése
forgalomtechnikai eszközökkel
M 43-as autópálya csomópontnál 2 db kerékpárút közúti átvezetés kialakítása
Algyői főcsatornán előregyártott vb. kerékpáros kishíd építése
1 db kerékpáros pihenőhely kialakítása
Kerékpárút csapadékvíz elvezetésének kiépítése felszíni folyókákkal és szikkasztó árokkal
Kapcsolódó kertépítészeti és forgalomtechnikai munkák
a műszaki dokumentációban és az 1.sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 413.098.381
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a 10 m szabadnyílású híd helyett 20 m szabadnyílású vasbeton gerendahíd kerül kiépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.2. Felek megállapodnak, hogy a töltésépítésre bányahomok helyett ¼ arányban 0/63-as homokos kavics és ¾ arányban Szatymazi homok keverék kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a „Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd” tételben szereplő ártándi homokos kavics helyett a nyomvonal egyik részében a vele egyenértékű 60% Kun-Kavics bánya homokos-kavics és 40% Maroslelei homok keverék kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a „Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd” tételben szereplő ártándi homokos kavics helyett a nyomvonal fennmaradó részében a vele egyenértékű, ½ arányban Csikli bánya homokos kavics és ½ arányban szatymazi bányahomok keverékével kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.

3.5. Felek megállapodnak, hogy „Töltésszélesítés 4,00 m szélességig, földkitermeléssel, töltésépítéssel, tömörítés és rézsűképzés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,0 m-ig” tétel kapcsán bányahomok helyett a nádas, magas nedvességtartalmú területeken töltésalapozás készül TIPTEX BS10 geotextilia és 0/80-as tört beton beépítésével. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.6. Felek megállapodnak, hogy a járművek bejáróra való rákanyarodásának biztosítása érdekében a tervezett 50 cm mély szikkasztóárok 6 fm hosszon megszakításra kerül, továbbá az 5 cm széles kerti szegély az új bejáróknál min. 4 m hosszon süllyesztett, 15 cm széles szegéllyel kerül kiváltásra. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.7. Felek megállapodnak, hogy a REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 130 g/m² típus helyett GEO PP HP 100 típusú, 100 g/m2 tömegű geotextília kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.8. Felek megállapodnak, hogy a tervezett 15,6x26x5 cm téglavörös LEIER Kaiserstein térkő helyett LEIER Piazza 20x10x6 cm méretű piros térkő kerül beépítése 28,9 m2-en. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.9. Felek megállapodnak, hogy az átázott terület altalaj stabilizálása indokolt. Továbbá a 47+610 -47+890 és az 50+860 -50+958 szelvények közötti gázvezeték nyomvonal miatt a terv szerinti rétegrend nem építhető meg, az 1. számú Vállalkozói követelés szerinti műszaki tartalom kerül megvalósításra. Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom változása következtében Vállalkozó nettó 37.883.547,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult, továbbá a szerződéses határidő 2018. november 20-ig történő meghosszabbítása indokolt.
3.10. A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítások eredményeként a Vállalkozási szerződés 3.2. (A teljesítési határidő) pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A teljes Létesítmény átadásának véghatárideje: 2018. 11. 20.
3.11. A Vállalkozási szerződés 4. (Vállalkozói díj) 4.1. pontjának második bekezdését a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Nettó vállalkozói díj: 413.098.381,-Ft, azaz nettó Négyszáztizenhárommillió- kilencvennyolcezer-háromszáznyolcvanegy forint.
3.12. Felek a Vállalkozási szerződés 6. (Pénzügyi feltételek) 6.4. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel:

Vállalkozó 3 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult.
A Vállalkozó a kivitelezési munka 25%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 50 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 75 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ának, valamint az 1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. Vállalkozó az 1. számú Változtatási javaslatában előadta, hogy tervezetten az Algyői-főcsatorna felett megvalósuló kerékpáros híd terveinek módosítása vált szükségessé, mivel az ‑Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) előzetes adatszolgáltatását módosítva az előzőnél nagyobb keresztmetszettel ábrázolta a csatornát.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy az ATIVIZIG pontosított adatszolgáltatása értelmében 20 m szabadnyílású vasbeton gerendahíd megépítése vált szükségessé az eredetileg tervezett 10 m nyílású híd helyett. Az új műszaki tartalom miatt a kerékpáros híd építését engedélyező határozatot módosíttatni kellett. A módosító határozatot 2018.06.20-án kapták meg az érintettek, majd a módosított engedély 2018.07.24-én jogerőre emelkedett. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változásnak határidőre gyakorolt hatása nincs. Továbbá rögzítésre került, hogy a változásnak a költségvetésre sincs hatása, melynek alátámasztására Vállalkozó becsatolta az új híd építése kapcsán készült költségvetést, benne feltüntetve a megvalósítandó és az elmaradó tételeket.
Tervező nyilatkozata szerint az engedélymódosításra beadott kerékpáros híd az eredetileg tervezettel egyenértékű és a megváltozott adatszolgáltatás okozta körülményekben jobban alkalmazható megoldást jelent, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki Ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat valamint az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, és az építési körülményekhez jobban alkalmazkodó, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.2. Vállalkozó a 2. számú Változtatási javaslatában előadta, hogy a „Töltésszélesítés 4,00 m szélességig, földkitermeléssel, töltésépítéssel, tömörítés és rézsűképzés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,0 m-ig” tétel kapcsán a műszaki leírásban szereplő töltésanyag helyett az építési körülményeknek jobban megfelelő és a tervezett műszaki tartalommal egyenértékű ¼ arányban 0/63-as homokos kavics és ¾ arányban Szatymazi homok keverék kerül beépítésre.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy a műszaki leírásban megadott bányahomok, önmagában nem alkalmas a töltésépítésre az ajánlattételt követően bekövetkező, tavasztól fennálló folyamatosan jelentkező csapadékok és az általuk okozott belvíz miatt. Homokos kavics hozzákeverésével a töltésanyag jobb teherbírású, könnyebben tömöríthető és eróziónak jobban ellenálló lesz. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változásnak sem a költségvetésre sem a határidőre gyakorolt hatása nincs. Vállalkozó a műszaki megfelelőség igazolása érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezetthez képest egyenértékű és az építési körülményekben (belvíz, csapadék) jobban alkalmazható megoldást jelent, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat valamint az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, és az építési körülményekhez jobban alkalmazkodó, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.3. Vállalkozó a 3. számú Változtatási javaslatban előadta, hogy a kiírásban szereplő „talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd” tételben szereplő ártándi homokos kavics típus helyett a vele műszakilag egyenértékű 60% Kun-Kavics bánya homokos-kavics és 40% Maroslelei homok keverék kerül beépítésre.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy a kiírásban szereplő ártándi homokos kavics típus a TERC ajánlat adási programból került a kiírásra. Az Ártándi bánya a lekötöttség és a távolság (270 km) miatt nem vállalta az ajánlatban megadott mennyiség, határidőre történő leszállítását. Vállalkozó felajánlotta a műszakilag egyenértékű M2-es megnevezésű kevert anyag beépítését, melyet a Hódmezővásárhely elkerülő út építésénél is felhasznált, megfelelő mérési eredményekkel. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változásnak sem a költségvetésre sem a határidőre gyakorolt hatása nincs. Vállalkozó a műszaki megfelelőség igazolása érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki Ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás, a tervezői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.4. Vállalkozó a 4. számú Változtatási javaslatban előadta, hogy a kiírásban ”Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd” tételben szereplő ártándi homokos kavics típus helyett a vele egyenértékű, ½ arányban Csikli bánya homokos kavics és ½ arányban szatymazi bányahomok keverék kerül beépítésre.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy a kiírásban szereplő ártándi homokos kavics típus a TERC ajánlat adási programból került a kiírásra. Az Ártándi bánya a lekötöttség és a távolság (270 km) miatt nem vállalta az ajánlatban megadott mennyiség, határidőre történő leszállítását. Vállalkozó 3. sz. változtatási javaslatában felajánlotta a műszakilag egyenértékű M2-es megnevezésű kevert anyag beépítését, melyet a Hódmezővásárhely elkerülő út építésénél is felhasznált, megfelelő mérési eredményekkel. Ez az anyag nem volt elegendő a nyomvonal teljes hosszára, így Vállalkozó felajánlotta a műszakilag egyenértékű 50% Csikli bánya homokos-kavics és 50% Szatymazi homok keverékéből álló anyag beépítését. Keverékhez szükséges bányák az ütemezésnek megfelelően tudták vállalni a szükséges anyagmennyiségek szállítását. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy változásnak sem a költségvetésre, sem a határidőre gyakorolt hatása nincs. Vállalkozó a műszaki megfelelőség igazolása érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezetthez képest műszakilag jobb, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki Ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés összegére, sem a szerződés határidejére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás, a tervezői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.5. Vállalkozó az 5. számú Változtatási javaslatban előadta, hogy a kiírásban szereplő „Töltésszélesítés 4,00 m szélességig, földkitermeléssel, töltésépítéssel, tömörítés és rézsűképzés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,0 m-ig” tétel kapcsán a műszaki leírásban megadott bányahomok helyett a nádas, magas nedvességtartalmú területeken töltésalapozás készül TIPTEX BS10 geotextilia és 0/80-as tört beton beépítésével.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy a műszaki leírásban és tervekben megadott bányahomok, a magas nedvességtartalom- és a belvíz állandó jelenléte miatt nem alkalmas az előírt teherbírás értékek biztosítására. A más szakaszokon jó műszaki megoldást jelentő meszes/cementes talajstabilizálás az altalaj elégtelen teherbírása és belvíz miatt nem kivitelezhető (munkagépek elsüllyednek), ezért Vállalkozó saját költségén a töltésalapozás technológia alkalmazását tartja szükségesnek a későbbi süllyedések elkerülése végett, valamint az előírt teherbírási érték teljesítéséért. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változásnak sem a költségvetésre, sem a határidőre gyakorolt hatása nincs. Vállalkozó a műszaki megfelelőség igazolása érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezetthez képest műszakilag jobb és az aktuális belvizes körülményhez jobban alkalmazható, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki Ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás, a tervezői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettnél jobb, az aktuális építési körülményekben jobban alkalmazható műszaki megoldást jelent, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.6. Vállalkozó a 6. számú Változtatási javaslatban előadta, hogy a kerékpárút melletti földterületekre plusz bejárási lehetőség biztosítása szükséges a közút melletti szikkasztó árok megszakításával és a nehéz talajművelő eszközök terhelését jobban viselő süllyesztett szegély beépítésével bejárónként min. 4 m hosszon.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy Megrendelőnek helyi gazdák jelezték, hogy az eredetileg tervezett bejárókon felül a földműveléshez és tanyák megközelítéséhez további helyeken szükséges bejárási lehetőséget biztosítani a kerékpárúton keresztül, mivel azok az Önkormányzati tulajdonú bekötő útról nem közelíthetők meg. A tervező által kijelölt átjáróknál a tervezett 5 cm széles kerti szegély nagy járművek terhelését tartósan nem bírná, ezért az az új bejáróknál min. 4 m hosszon süllyesztett, 15 cm széles szegéllyel kerül kiváltásra. A járművek bejáróra való rákanyarodásának biztosítása érdekében a tervezett 50 cm mély szikkasztóárok 6 fm hosszon megszakításra kerül. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változásnak sem a költségvetésre, sem a határidőre gyakorolt hatása nincs.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján műszakilag szükséges és az eredetileg tervezetthez képest műszakilag jobb, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettnél magasabb műszaki tartalmat képvisel, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.7. Vállalkozó a 7. számú Változtatási javaslatban előadta, hogy a kiírásban szereplő REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 130 g/m² típus jelenleg nincs forgalomban, ezért helyette a GEO PP HP 100 típusú, 100 g/m2 tömegű geotextíliát kívánja beépíteni, amely a kiírásban szereplő típusnál nagyobb szakítószilárdsággal rendelkezik.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy a kiírásban szereplő típus jelenleg nincs forgalomban. A költségvetésben szereplő műszaki paraméterek közül műszakilag a szakítószilárdsági érték releváns, melynél változásban jelölt típus jóval többet tud. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változtatásnak sem a költségvetésre, sem a határidőre gyakorolt hatása nincs. Vállalkozó a műszaki megfelelőség igazolása érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezetthez képest műszakilag jobb, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés összegére, sem a szerződés határidejére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, összteljesítményében jobb, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.8. Vállalkozó a 8. számú Változtatási javaslatban rögzítette, hogy a költségvetésben szereplő 15,6x26x5 cm téglavörös LEIER Kaiserstein térkő helyett LEIER Piazza 20x10x6 cm méretű piros térkő kerül beépítése 28,9 m2-en.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy a szolgáltatók előírták a bontható elemes burkolattal való építést minden olyan helyen, ahol vezetékek keresztezik a kerékpárút nyomvonalát, ezzel elősegítve egy esetleges üzemzavar miatti felbontás utáni helyreállítást. E célra a kiírásban szereplő 15,6x26x5 cm téglavörös LEIER Kaiserstein térkő jelenleg nem áll rendelkezésre és a kiírásban szereplő kis mennyiséggel rövid időn belül nem is beszerezhető, ezért helyette a Vállalkozó javaslata szerint LEIER Piazza 20x10x6 cm méretű piros térkő kerül beépítésre. A javasolt anyag műszakilag egyenértékű és gyors beszerzési lehetőséget jelent a projektben megjelenő kis felület burkolására. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változtatásnak sem a költségvetésre, sem a határidőre gyakorolt hatása nincs. Vállalkozó a műszaki megfelelőség igazolása érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki Ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés összegére, sem a szerződés határidejére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.9. Vállalkozó a 2018. augusztus 5-én kelt 1. számú Vállalkozói követelésében a következőket adta elő :
1. A szerződés aláírását követően a Felek által előre nem látható módon a tervezett kerékpárút megvalósításakor a munkaterületre hullott nagy mennyiségű csapadék következtében jelentkező altalajproblémák miatt műszaki változástatások szükségesek.
2. Gázvezeték nyomvonal került elő a humuszolási munkák során 47+610 -47+890 és az 50+860 -50+958 szelvények között. Feltárást követően megállapítást nyert, hogy cca. 50 cm-rel az altalaj tükörszintje alatt helyezkedik el a felszín alatt, így a terv szerinti rétegrend nem építhető meg.
A Vállalkozói követelés indokaként az alábbiak kerültek rögzítésre.
1. A kivitelezési (töltésépítési) munkák szakszerű elvégzéséhez az átázott terület altalajának stabilizálására van szükség.
2. A terv szerinti rétegrend nem építhető meg, mert a vezeték környezetében a gépi tömörítést nem engedi a közmű szolgáltató.
A vállalkozói követelésben rögzítésre került, hogy a műszaki tartalom változása következtében Vállalkozónak nettó 37.883.547,-Ft többletkövetelése keletkezik. Továbbá Vállalkozó a szerződésbe foglalt véghatáridő 2018. november 20-ra történő változtatását kérte.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt megoldás, az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezetthez képest műszakilag jobb megoldás. A műszaki szükségszerűség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki Ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás a szerződés határidejére és összegére is kihatással van, műszaki megvalósításhoz szükséges határidő többlet indokolt, az előre nem láthatóság ténye igazolt. A javasolt műszaki megoldás, a Vállalkozó által kidolgozott Vállalkozói követelés valamint az alátámasztó dokumentumok alapján, az eredetileg előírt műszaki tartalom eléréséhez szükséges, összteljesítményében jobb, így a Vállalkozó által kért követelés megalapozott, azt a Megrendelő részéről elfogadásra javasolja.
-Felek megállapítják, hogy a vállalkozói követelés eredményeképpen Vállalkozó az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül további összesen nettó 37.883.547,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult, a Vállalkozó határidő hosszabbítási igénye megalapozott.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 375214834 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 413098381 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében, valamint (6) bekezdésében foglalt rendelkezések rendelkezéseinek figyelembe vételével került sor.
A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
Felek a szerződést közös megegyezéssel 2018. október 19-i visszamenőleges hatállyal módosítják.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben