Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/50
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.11.
Iktatószám: 3966/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Balatoni Hajózási Zrt.
Teljesítés helye: Balatoni Hajózási Zrt. központi telephely, 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.04.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Belvízi szállítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatoni Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11238326214
Postai cím: Krúdy Sétány 2
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szkupi Edina
Telefon: +36 84312144
E-mail: kozbeszerzes@bahart.hu
Fax: +36 12692974
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonihajozas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000113232022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000113232022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közjogi szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Belvízi szállítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tihanyrév,Szántódrév engedélyes és kiviteli terv
Hivatkozási szám: EKR000113232022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BAHART révfejlesztés általános céljai:
Elavult infrastruktúra felújítása (épületek, utak, közművek, vízi létesítmények, energetika, informatika, tájépítészet).
A folyamatosan növekvő jármű, kerékpár és utasforgalom gyorsabb kiszolgálása (várakozási helyek, pénztárak, fel-és lehajtás a kompokra), közlekedésoptimalizáció az infrastruktúrán keresztül, összességében a burkolt közlekedési felületek csökkentése mellett
Szolgáltatás- és funkcióbővítés: utasváró, mosdók, kerékpármegálló, gyalogos és kerékpáros sávok, E-sáv, több beléptető pont, fedett beléptetés, háttérirodák, öltözők – a szükséges épített infrastruktúra méretének minimalizálása mellett.
Utastájékoztatást és fogalomirányítást támogató eszközök és rendszerek tervezése (digitális kijelzők, sorompók, beléptetők, forgalomirányító lámpák, hangosítás, kamerák stb.).
Parkosítás, zöld terület növelése, jelentős számú fa ültetése, autós sávok részleges árnyékolása.
A jegyet váltott utasok által használt terület tájba illeszkedő leválasztása.
Tájba, környezetbe illeszkedő arculat, ikonikus elemek megőrzése, illeszkedés az önkormányzati és turisztikai elvárásokhoz és kapcsolódó fejlesztésekhez. Anyaghasználatban a tihanyi-fejlesztésekhez kapcsolódó nemes anyagok használata, növényhasználatban az ökológiai, klímaadaptív növény alkalmazása. Berendezésben a kialakult tihanyi arculattal megegyező.
Szükséges egyeztetni a Tihanyi-félszigetre készült Masterplanban foglaltakkal, valamint a területtel határos fejlesztésekkel, a megfelelő összhang megteremtése érdekében.
A Rév egyben a település egyik fontos kaputere, ezért tükröznie kell a Tihanyi-félsziget identitását. Nem lehet szigetszerű, a nagyobb területi táji összefüggésről leváló egységként kezelni.
Szakági fejlesztési célok
1. Utak, közlekedésszervezés:
- útburkolat felújítása, cseréje
- lehetséges helyeken plusz felvezető és várakozó sáv kiépítése az aszfaltozott területek bővítése nélkül, „E-sáv” automatikus beléptetés, az áteresztőképesség gyorsítása és a várakozási idő csökkentése érdekében
- várakozó zóna (pufferzóna bővítése, 2 komp töltésre elegendő járműtér biztosítása)
- külön gyalogos és kerékpáros beléptetés kialakítása, várakozó zóna létrehozása,
- beszállótér elkülönítése buszok számára.
- kerékpár út-sáv kialakításának lehetősége
- a jegyet váltott utasok által használt terület tájba illeszkedő leválasztása (zsilip)
- forgalomtechnika átszervezése, közlekedésoptimalizáció
2. Építészet, tájépítészet:
- megmaradó épületek komplett felújítása
- új épületek tervezése (elvárt funkciók alapján)
- parkoló kialakítása, ökológiai megoldásokkal
- zöldterületek, parkosítás, közösségi és várakozó terek kialakítása
- térkő burkolatok építése, cseréje, esztétikai javítása, a Tihanyi arculatban használt nemes anyagokkal
- kültéri bútorzat (padok, virágtartók, hulladék gyűjtők), a tihanyi- félszigetre elfogadott berendezési tárgyakkal
3. Infrastruktúra fejlesztés:
- közművek rekonstrukciója, közmű kiváltások, hálózati csatlakozási pontok áthelyezése
- épületen kívüli közművek teljes cseréje
- közműkapacitások bővítése
- a teljes területen a csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója, kiépítése
- IT infrastruktúra fejlesztése
- biztonsági rendszer kialakítása, fejlesztése
- energiahatékonyság, megújuló energiák használatának lehetősége (épületgépészet, közvilágítás)
- változtatható jelzésképű táblák (VJT) és egyéb elektronikus és print utastájékoztató táblák telepítése
4. Vizi létesítmények:
- partvédőművek, mólók, kikötő- és beszállóhelyek rekonstrukciója
- Szántódrévnél új veszteglőhely kialakítása (Keleti karoló móló belsőoldalán 2db, Nyugati karoló móló belsőoldalán 1db)
- karoló mólók magasítása legalább a Balaton szabályozási szintje fölé
- Szántód révnél karoló mólók belső oldalának részleges szádfalazása
- szükség esetén karoló mólók hosszabbítása, megfelelő hullámzás védelem kialakítása
Folytatódik a II.2.4)pontban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tihanyrév,Szántódrév engedélyes és kiviteli terv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
További tárgyak: 71220000-6
71240000-2
71242000-6
71300000-1
71320000-7
71321000-4
71322000-1
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Balatoni Hajózási Zrt. központi telephely, 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát miatt a II.1.4) pont itt folytatódik:
5. Utastájékoztatás:
- a jelenlegi statikus utastájékoztatás helyett dinamikus, valós idejű tájékoztatás, digitális felületeken, a kapuknál, pénztáraknál, várakozó tereknél stb. emellett hang alapú tájékoztatási rendszer kialakítása a révek egész területén. Az ehhez szükséges infrastruktúra tervezése.
- utazási élmény fokozása
- beléptetőkapuknál személyes és automata leolvasós beléptetés lehetősége
- figyelembe szükséges venni a Tihany-félszigetre kialakított tájékoztatórendszer arculatát, valamint az MTÜ által preferált Strandfejlesztési arculatot
Tervezés során a tervezési terület a következő helyrajzi számokra terjedhet ki:
Tihany rév:
BAHART tulajdon: 1866,1867, 1869, 1870,
Önkormányzati tulajdon: 1871 szükséges mértékig, 1868/4 szükséges mértékig
Magyar Állam tulajdon, Magyar Közút Nzrt. kezelésben: 1868/3 szükséges mértékig
Szántód rév:
BAHART tulajdon:1171/5, 1172, 1173, 1174, 1176/1,
Önkormányzati tulajdon: 1175 és 1177
Építészeti tervezés:
Tihany rév:
Pénztárak:
- egy gépjármű beléptetési kapusor kialakítása a jelenlegi pénztárak bontása után: összesen 4 új beléptető kapu (személyes és automata kiszolgálásra egyaránt képesek), melynek helye a jelenlegitől Déli irányba, a szükséges puffer terület nagyságáig áthelyezhető
- új gyalogos-kerékpáros pénztár kialakítása a zóna elején, lehetőség szerint a háttér tevékenységeket kiszolgáló épülettel együtt
Épületek:
- Meglévő „vöröskő” épület felújítása, belső átalakítása: Földszint bruttó alapterülete 180 m2, az emeletráépítés bruttó alapterülete 49m2 (részleges belső átépítés, épület szigetelése, nyílászárók cseréje megfelelő szigetelésű műanyag ablakok, új tető építése).
- Új négy évszakos „pavilon” épületek tervezése: az alábbi funkciókat magába foglaló egy vagy több épület tervezése, melyeknek maximális bruttó alapterülete összesen: 300-350 m2.
- Üzemeltetéshez szükséges funkciók: Kikötőőri iroda, elszámoltató helyiség irodák, lakrészek, szociális blokk, karbantartó műhely, étkező, szociális blokk, raktár.
- Utasforgalom kiszolgálásához szükséges funkciók: nyilvános wc, váróterem, szociális blokk, üzlethelyiség/kávézó, raktár, kerékpár pont.
Az utasforgalmi épületeket, funkciókat úgy kell elhelyezni, hogy lehetőség szerint mind a zsilipelt terület, mind a közpark felé kiszolgálást tudjon biztosítani, a vendégek keveredése nélkül.
Az új épületeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályi előírásoknak, helyi rendeleteknek, HÉSZ előírásainak. A pavilonépületek tetején napelem, zöldtető elhelyezése is preferált.
Esztétikus elválasztórendszer (környezetbe illeszkedő térelemek, növényzet, illetve maguk az új pavilonépületek) kialakítása, amellyel zárttá tehető a rév belső területe (jegy nélkül utazók kiszűrése). Ezen területre csak a pénztáraknál történő jegyváltást követően lehet bejutni (gyalogos, kerékpáros, gépjármű forgalom egyaránt).
Szántód rév:
Pénztárak:
- A meglévő pénztárak helyén egy gépjármű beléptetési kapusor kialakítása a jelenlegi pénztárak bontása után összesen 4 új beléptető kapu (személyes és automata kiszolgálásra egyaránt képesek)
- új gyalogos-kerékpáros pénztár kialakítása a zóna elején, lehetőség szerint a háttér tevékenységeket kiszolgáló épülettel együtt

Épületek:
- A meglévő hiperbolikus paraboloid Vitorlaépület és a beleékelődő hasáb épület megtartása, az évek folyamán rárakódott építészetileg nem elfogadható toldalék épületek elbontása után az eredeti forma helyreállítása. (részleges belső átépítés, tető szigetelés, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje megfelelő szigetelésű műanyag.)
- Új „pavilon” épületek tervezése: az alábbi funkciókat magába foglaló egy vagy több épület tervezése, melyeknek maximális bruttó alapterülete összesen: bruttó 400-450 m2.
- Üzemeltetéshez szükséges funkciók: Kikötőőri iroda, elszámoltató helyiség irodák, lakrészek, szociális blokk, karbantartó műhely, étkező, szociális blokk, raktár.
- Utasforgalom kiszolgálásához szükséges funkciók: nyilvános wc, váróterem, szociális blokk, üzlethelyiség/kávézó, raktár, kerékpár pont.
Az utasforgalmi épületeket, funkciókat úgy kell elhelyezni, hogy lehetőség szerint mind a zsilipelt terület, mind a közpark felé kiszolgálást tudjon biztosítani, a vendégek keveredése nélkül.
Az új épületeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályi előírásoknak, helyi rendeleteknek, HÉSZ előírásainak. A pavilonépületek tetején napelem, zöldtető elhelyezése is preferált.
Esztétikus elválasztórendszer (környezetbe illeszkedő térelemek, növényzet, illetve maguk az új pavilonépületek) kialakítása, amellyel zárttá tehető a rév belső területe (jegy nélkül utazók kiszűrése). Ezen területre csak a pénztáraknál történő jegyváltást követően lehet bejutni (gyalogos, kerékpáros, gépjármű forgalom egyaránt).

Közlekedési utak/sávok kialakítása, közlekedésszervezés:
1. Tihany rév:
Jelenlegi állapot: A várakozó zóna vonaláig 3 behajtó és 4 kihajtó sáv található.
Igény: A jelenlegi sávkiosztás átalakítása az aszfaltozott terület növelése nélkül a fel-és lehajtás gyorsítása érdekében, a felhajtó sávok számának növelésével és a pufferzóna területének növelésével.
A kihajtó oldalon mindenképpen szükséges egy autóbusz és személyautó várakozó sávszakasz kialakítása, kompról leszálló utasok be szállásához.
Kerékpársáv és gyalogosjárda kialakítása a ki és belépő oldalon a forgalmi sávoktól szintben vagy fizikailag elválasztva a beléptető kapuk és a komp fel- és lehajtó rámpa között.
Ez elkülönített gyalog és kerékpársáv a puffer területen a ki-be léptetés biztonságát és gyorsaságát szolgálja.
A behajtó oldali forgalom szervezést javasoljuk a forgalomtechnikai elemeken kívül Változtatható Jelzésképű Táblákkal is szabályozni (Kompok töltésének jelzése, a sávokból, melyik hajthat fel)
2. Szántód rév:
Jelenlegi állapot: A beléptető jegypénztárak mögötti szakaszon (puffer terület) 3 sávban összesen mintegy 33 személygépkocsi fér el (11 szgk./sáv). Ez mintegy 1,5 „komprakománynak” felel meg. A puffer területen mindösszesen 44 személygépkocsi elhelyezése szükséges, hogy az megtöltse a 2 kompot.
Kihajtó oldalon a jelenlegi 3 sáv van a beléptetőkapuk vonaláig, majd egy rövid szakaszon a 3 sávból 2 sáv, majd 20m után 1 sávra szűkül a Mórocz utcáig. A 3-ik sáv a ki-be szállás idejére fenntartva (autóbusz, személyautó), majd becsatlakozik a középső kimenő sávba.
Igény: A jelenlegi sávkiosztás átalakítása az aszfaltozott terület növelése nélkül a fel-és lehajtás gyorsítása érdekében, a felhajtó sávok számának növelésével és a pufferzóna területének növelésével.
A kihajtó oldalon mindenképpen szükséges egy autóbusz és személyautó várakozó sávszakasz kialakítása, kompról leszálló utasok be szállásához.
A behajtó oldali forgalom szervezést javasoljuk a forgalomtechnikai elemeken kívül Változtatható Jelzésképű Táblákkal is szabályozni (Kompok töltésének jelzése, a sávokból, melyik hajthat fel)
Folytatódik a II.2.14) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata 50
2 2.1. III.1.3./M2/a szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal közút engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap);Legkedvezőbb szint 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap 11
3 2.2. III.1.3./M2/b szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal hajózási létesítmény - kikötő és/vagy komp- és révátkelőhely és/vagy komp veszteglő és/vagy kikötő karoló móló építés és/vagy rekonstrukció - engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap);Legkedvezőbb szint 24 hónap,legkedvezőtlenebb 0 hónap 14
4 2.3. III.1.3./M2/c szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek építmények) területen engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap);Legkedvezőbb szint 24 hónap,legkedvezőtlenebb 0 hónap 14
5 2.4. III.1.3/M2/d szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik épület engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (hónap);Legkedvezőbb szint 24 hónap,legkedvezőtlenebb 0 hónap 11
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális joggal rendelhető tételek felsorolása
O1: A Szántód-révi oldalon a Mórocz utcai kereszteződéstől a sávbővülésig (cca.: 200 m) tartó szakasz tervezése.
O2. A keleti móló turisztikai célú hasznosítása (rondella, járófelület). Móló járófelület szélesítéséhez szükséges tervezés.
O3. A kompkikötő nyugati öblének a délnyugati partfala mentén daruzóhely kialakításának tervezése.
Megrendelő az O1- O3 tételek tekintetében a rendelési jogát- akár elemenként - legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 60. naptári napig jogosult gyakorolni. Az opciók lehívása esetén Vállalkozó az opciós mennyiség keretében megrendelt munkarészt köteles a jelen szerződés III.1. pontjában megadott befejezési határidőig teljesíteni. A teljes mennyiség az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ár kritérium: 1. Teljes nettó ajánlati ár /alapmennyiség + opciók/ (O1+O2+O3)(HUF)
A II.2.4) Közbeszerzés ismertetése itt folytatódik:
Kerékpársáv és gyalogosjárda kialakítása a ki és belépő oldalon a forgalmi sávoktól szintben vagy fizikailag elválasztva a beléptető kapuk és a komp fel- és lehajtó rámpa között.
Kerékpárút kialakítása a Mórocz utcai kereszteződéstől (meglévő kerékpárúthoz csatlakozva), a beléptető kapukig.
Ez elkülönített gyalog és kerékpársáv a puffer területen a ki-be léptetés biztonságát és gyorsaságát szolgálja.
Révek útburkolatára vonatkozóan:
A be-és kihajtó ág régi aszfaltburkolatát profilmarást követően 5 + 4 cm vastag kötő- és kopó réteggel kell felújítani a szükséges felfestéssel és forgalomtechnikai elemekkel együtt (az aszfalt minőségét és a forgalomtechnikai elemeket az Útügyi Műszaki Előírásban leírtak szerint kell megtervezni)
A Szántódrév oldalon a burkolat javítás területe a Tihany rév utcában az 1 sáv 2-re bővülésétől egészen a kompok felhajtó rámpájáig.
A tihanyi oldalon a burkolat javítás a beléptető kapuk előtti kereszteződéstől, a kompok felhajtó rámpájáig tart. Ezen útszakasz kezelője a Magyar Közút Nzrt.
Opció1:
A Szántód-révi oldalon a Mórocz utcai kereszteződéstől a sávbővülésig tartó szakasz tervezése. [Tájékoztató ábra az 1. számú mellékletben]
Parkolók kialakítása:
1. Tihany rév:
a rév területén min. 15 – max. 30 db dolgozói parkoló kialakítása.
2. Szántód rév:
a rév területén min. 15 – max. 30 db dolgozói parkoló kialakítása.
Vízépítési munkák leírása:
1. Tihany rév:
- nyugati karoló móló felújítása: szélesítése legalább 4m-re és a Balaton szabályozási szintjéhez történő felemelése, közforgalomnak nyitott
- a nyugati karolómóló Észak-nyugati partfalának javítása 50 méter hosszan, a karoló móló hullámvédelem kialakítása kőszórással
- a tihanyi rév, személyhajó kikötő részének nyugati partfalának 15-20m hosszanti javítása, kőszórása.
- fel- és lehajtórámpák megerősítése
2. Szántód rév:

- a jelenlegi karoló mólók megerősítése és magasítása a Balaton szabályozási szintje fölé
- a keleti karoló móló belső oldalán 2 db kompveszteglő kialakítása, nyugati karoló móló belső oldalán 1 db kompveszteglő kialakítása
- a keleti karoló móló meghosszabbítása a 2db veszteglőkomp biztonságos elhelyezése céljából, indokolt mértékéig
- a szél által keltett hullámzás csillapítása a karoló mólókon belüli területen (áramlástani vizsgálat alapján)
- a Keleti móló belső oldalának szádfalazása a veszteglő kompok hosszában (kb. 120m) a többi részen kőszórás
- a Nyugati móló DNy-i oldalán 1db kompveszteglő szakaszon (kb. 50m) szádfalazás a többi kőszórás
- a Nyugati és Keleti mólók külső oldalának kőszórása (kb. 2x140m).
- keleti móló és az osztó móló között a D-i oldalon hajó ütköző kialakítása komp veszteglés miatt, hogy az É-D-i irányú mozgás ellen rögzíteni lehessen a kompokat.
- nyugati móló lezárása korláttal a sétálók elől, a korláton belüli oldal üzemi területté alakítása
- fel és lehajtó rámpák megerősítése
- Opció 2:
A keleti móló turisztikai célú hasznosítása (rondella, járófelület). Móló járófelület szélesítése (4 méter). A kiszélesített mólón védőkorlát kialakítása teljes hosszon a K-i móló belső oldala felé mivel az üzemi területrész.
[Tájékoztató ábra az 1. számú mellékletben]
- Opció 3:
A kompkikötő nyugati öblének a délnyugati partfala mentén daruzóhely kialakítása. A nyugati móló és az osztó móló közti szakaszon szádfalas partfal kialakítással. A daruzóhely betonburkolatának legalább 16 tonna tengelyterhelést (túlméretes járművek) és 50 KN/m2 terhelést el kell tudni viselnie károsodás nélkül (hajó daruzás miatt). A daruzó helyen a villamos hálózat és a közvilágítás kiépítése.
A kis hajó leeresztő sólya, rámpa kialakítás lehetőségének vizsgálata.
[Tájékoztató ábra az 1. számú mellékletben]
Építési és vízépítési feladatokra vonatkozó elvárások:
Valamennyi infrastruktúra és épület tervezése esetében kötelező a jogszabályokban előírt eljárásrend betartása.
A nyertes Ajánlattevő feladata az engedélyes terv (ahol szükséges) és építési és/vagy létesítési engedély(ek) beszerzése, és kiviteli terv(ek) elkészítése tételes árazott és tételes árazatlan költségvetéssel.
A terveknek tartalmaznia kell a kivitelezési munkálatok, munkafolyamatok rövid technológiai ismertetését az alkalmazott gépesítési megoldásokra, és az építéshelyszíni kommunikáció rendszerére vonatkozóan.
Az elkészült kiviteli terveknek (műszaki dokumentumoknak) meg kell felelnie a Kbt. és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben előírtaknak is.
Továbbá részletezést a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. §-16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az AK által kiadott űrlap kitöltésével.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZT1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZT1) Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) pontjára.
Az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érdekelt gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α pont szerinti nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes és a közbeszerzés tárgyából (engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is.
A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát α pont megjelölésével, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a P1) gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő,
P1) ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el legalább a 130.000.000,- forintot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó -általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem éri el legalább a 100.000.000,- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján csatolandó iratok:
M1) Referencia igazolás csatolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásairól, mely a 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint igazolható az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A nyilatkozatnak vagy igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
— teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év/hó/nap);
— a szerződést kötő másik fél megnevezése;
—a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét - olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 22.§ (5) bekezdése alapján a Kr.21. § (3a) bekezdés a) pontja, szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és négyzetmétereket. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. 22. § (4) bekezdésében előírtakra is.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése b) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével (év/hó bontásban megadva), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz (M2/a-d szakember esetében már az ajánlatban csatolni szükséges) a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban/névjegyzékben a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. A jogosultság megléte az előírt alkalmassági feltételt igazolja.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Ajánlatkérő a megteendő nyilatkozatokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.-re és a 424/2017. (XII.19.) Kr. előírásaira is, valamint Kbt. 69. § (11a) bekezdésére előírtakra.
Az M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is.
A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát α pont megjelölésével, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a M1-M2) műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 36 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) összesen
a) minimum 345 négyzetméter összes bruttó alapterületű építmény vagy építmények engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal (a referencia előírást maximum 4 db referencia keretében lehet teljesíteni).
b) minimum 1 db hajózási létesítmény - kikötő és/vagy komp- és révátkelőhely és/vagy komp veszteglő és/vagy kikötő karoló móló építés és/vagy rekonstrukció - engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával;
A referenciák között az átfedés megengedett, azaz a bemutatott referencia mindkét alkalmassági feltételt igazolhatja. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontjának megfelelően a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 9. pontjában] szerinti legalább „KÉ-K” Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
b) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 13. pontjában] szerinti legalább „KÉ-HA” Hajózási építmények tervezési szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
c) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 20. pontjában] szerinti legalább „VZ-TER” tervezési szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
d) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 2. pontjában] szerinti legalább „É” szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes Ajánlattevő 1 résszámlát (70%) és egy végszámlát (30%) nyújthat be.
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók. Az ajánlat, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
- késedelmi kötbér részhatáridőre is
- hibás teljesítési kötbér
- meghiúsulási kötbér
A szerződést biztosító mellékköt.-kel/szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződés tervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan az EKR-ben történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § szerint. Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, melyhez Ajánlatkérő elektronikus űrlapot biztosít az EKR-en.
2. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni (a Kbt. 66.§ (6) bek. a) pontja) b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (a Kbt. 66.§ (6) bek. b) pontja) A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
3.Faksz: Bokor Gergő 00220
4.Ak a hiánypótlás körében korlátozást nem alkalmaz.
5.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.
6.Ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári nap. II.2.7. pont naptári nap értendő.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 11.) Kr. és a Kbt. tartalmazza. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://ujvilag.gov.hu/ekr
8. II.2.5. ponthoz: adható pontszám 0-10 pont. Módszer: 1.ért.sz.ford.arányos, 2. ért. szempont egy.arányos a legkedvezőbb szint figyelembevételével.
9. Részajánlat kizárása: A tervezési munkák és a tervezés részeként létrejött produktum (engedélyes terv és kiviteli terv) egy egységet képeznek, az egyes megvalósítási helyszíneknek lehetőség szerint egységes megjelenítési elemeket kell tartalmazniuk, továbbá az ellátandó feladatok egymáshoz kapcsolódó és műszakilag egymásra épülő munkarészeket tartalmaznak, ekként a részekre bontása az eljárásnak gazdaságilag és műszakilag se lehetséges.
10. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni (EKR űrlap), ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
11. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/ kapacitást biztosító szervezet) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. Részletesen AD-ben.
12. Amennyiben AT az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
13. AK a Kbt.47.§(2) bek. alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett AT általi magyar nyelvű fordítást is. Fordítás alatt AK az olyan fordítást érti, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. AK minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. Ha a 41/C. § (1) bekezdés e)–f) pontja alapján az ajánlatok benyújtása egészében papíralapon történik és ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket ATnek viselnie kell.
14. Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
15. Elektronikus nyilvántartások: amennyiben AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69§ (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben AT, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bek. szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
16. A Nyertes Ajánlattevő (Tervező) köteles a szerződéskötés időpontjára (322/2015. X.30.) Kr. 11.§-a) érvényes a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni (felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni), amely a szerződés hatálya és időtartama alatt legalább 135.000.000,-Ft/év és legalább 50. 000.000,- Ft/ káresemény limit összegű.
17.AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bekezdéseire.
18. A 2.1.-2.4. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajzát oly módon kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy amennyiben:
- a szakember rendelkezik ez előírt szakterületen már jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen meg kell jelölni, hogy azon szakmai tapasztalatot, amelyet az adott szakember bemutat az a jogosultság megszerzéséhez szükséges volt-e vagy sem (figyelemmel arra, hogy az alkalmassági feltételeken felüli többlet megajánlást értékelési szempontként Ajánlatkérő)
- a szakember nem rendelkezik az előírt szakterületen még jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen el kell különíteni, hogy mely szakmai tapasztalattal felel meg a szakember a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatnak és mely szakmai tapasztalatot mutatja be az értékelési szempontra az alkalmassági előíráson felüli többlet megajánlásként.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.
20. A II.2.7. ponthoz: a 360 nap naptári napban értendő, (mely magában foglalja az engedélyeztetésre becsült 90 naptári napot is.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák