Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/54
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.03.19.
Iktatószám: 3989/2018
CPV Kód: 90922000-6
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022. évekre
Hivatkozási szám: FKLM/341/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90922000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022. évekre

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 16689 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 244 - 509820
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik.
(...)
c) a rezisztens példányok előzetes vizsgálatára alkalmas és az illetékes Kormányhivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező biológiai laboratóriummal.
A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását az alábbiak szerint szükséges csatolni.
M3.a) esetében a teljesítéshez rendelkezésre álló szállító járművek leírása, csatolva az érvényes forgalmi engedély másolati példányát. A nem saját tulajdonú szállítóeszközök esetében szükséges csatolni a teljesítés időtartama alatti rendelkezésre állási dokumentumot.
M3.b) esetében a teljesítéshez rendelkezésre álló telephelyek leírása, nem saját tulajdonú telephely esetében szükséges csatolni a teljesítés időtartama alatti rendelkezésre állási dokumentumot.
M3.c) esetében a teljesítéshez rendelkezésre álló laboratórium leírása, nem saját tulajdonú laboratóriumesetében szükséges csatolni a teljesítés időtartama alatti rendelkezésre állási dokumentumot.
- összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki paraméterek, típus, nyilvántartási szám megjelölésével)mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét,
- a felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási számot kell feltüntetni, bérlet esetén a szerződés, vagy kötelező erejű szándéknyilatkozat mellett a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény szerinti tárgyi eszköz karton.
(...)
Helyesen:
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik.
(...)
c) a rezisztens példányok előzetes vizsgálatára alkalmas és az illetékes Kormányhivatal vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által kiadott működési engedéllyel rendelkező biológiai laboratóriummal.
A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását az alábbiak szerint szükséges csatolni.
M3.a) esetében a teljesítéshez rendelkezésre álló szállító járművek leírása, csatolva az érvényes forgalmiengedély másolati példányát. A nem saját tulajdonú szállítóeszközök esetében szükséges csatolni a teljesítésidőtartama alatti rendelkezésre állási dokumentumot.
M3.b) esetében a teljesítéshez rendelkezésre álló telephelyek leírása, nem saját tulajdonú telephely esetében szükséges csatolni a teljesítés időtartama alatti rendelkezésre állási dokumentumot.
M3.c) esetében a teljesítéshez rendelkezésre álló laboratórium leírása, nem saját tulajdonú laboratórium esetében szükséges csatolni a teljesítés időtartama alatti rendelkezésre állási dokumentumot.
- összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki paraméterek, típus, nyilvántartási szám megjelölésével)mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét,
- a felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási számot kell feltüntetni, bérlet esetén a szerződés, vagy kötelező erejű szándéknyilatkozat mellett a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény szerinti tárgyi eszköz karton.
Nem saját tulajdonú laboratórium esetében az igazolás módja a rendelkezésre álló nem állami laboratórium érvényes működési engedélyének hiteles másolata, valamint a rendelkezésre állást igazoló eredeti dokumentum csatolása az ajánlathoz.
Az állami laboratóriumok esetében az igazolás módja a Nemzeti Akkreditáló Testület (2016. január 1. napjától: Nemzeti Akkreditáló Hatóság) határozatának hiteles másolata.
(...)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/03/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/03/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja továbbá az alábbiakat is:
- közbeszerzési dokumentumok
- műszaki leírás általános része; 1. pontja; 2. pontja
- szerződéstervezet 6.6. pontja
Ajánlatkérő a módosított dokumentumokat az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, a http://fovkozbesz.hu/Kozbesz.aspx címen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ