Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.26.
Iktatószám:4043/2021
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Kiskunhalas Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Továbbá Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. és Dr. Monszpart László utca (Hrsz.: 2524/6, 2515/5, 2358/6., 2263, 2264/4.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724904203
Postai cím: Hősök Tere 1 1
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havasi Szibilla
Telefon: +36 77523151
E-mail: havasi.sz@kiskunhalas.hu
Fax: +36 77423612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000051462021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000051462021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csipke Gyógyfürdő fejlesztés - tervezés
Hivatkozási szám: EKR000051462021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Csipke Gyógyfürdő - gyógy- termál- és élményfürdő, uszoda és kemping - fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli és egyes engedélyes típusú tervdokumentációk elkészítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Csipke Gyógyfürdő fejlesztés - tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Továbbá Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. és Dr. Monszpart László utca (Hrsz.: 2524/6, 2515/5, 2358/6., 2263, 2264/4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya a következő létesítmény egységekhez kapcsolódóan a megvalósításra teljes körűen alkalmas, valamennyi releváns szakági tervre kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése:
- Csipke gyógy-, termál- és élményfürdő, Csipke sport- és tanuszoda, medencepark kültéri medencékkel, öltöző és mosdó épületekkel, épületen és telken belüli illetve szomszédos telken kialakított felszíni parkolókkal;
- Csipke kemping apartmanokkal, lakóautó és sátoros helyekkel, közösségi és kiszolgáló épületekkel, telken belüli parkolóval. Összes hasznos tervezési alapterület: 21.696,66m2. Fürdő és uszoda összes hasznos tervezési alapterülete: 17.387,88 m2. AK célja a kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírására alkalmas kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése.
Érintett szakterületek:
Építész tervek, tartószerkezeti tervek, épületgépészet, erős- és gyengeáram, medencék vízgépészete, vízi létesítmények, konyhatechnológia, felvonók, útügy, akadálymentesítés/rehabilitáció/esélyegyenlőség, gyógyászat, talajvizsgálat, belsőépítészet, kertészet, közmű.
A látvány elemek tekintetében a halasi csipke alapmotívumainak felhasználása szükséges. Látvány tervek készítése a létesítmények külső megjelenéséről (kültér és építmények) és a főbb egységek beltéri megjelenéséről is szükséges.
Emellett szükséges 1 db 945 m mély melegvizes termál (nyáron: 40m3/h, télen: 20m3/óra, összesen: 137.225m3/év ), 1 db 300m mély hidegvizes, (nyáron: 19,5 m3/h, télen: 13,3 m3/h, összesen: 52.342 m3/év), valamint 1 db 300m mély hidegvizes, (nyáron: 19,5 m3/h, télen: 13,3 m3/h, összesen: 50.000 m3/év) vízhozamú, összesen 3 db kút kiviteli szintű vízjogi engedélyes tervdokumentációjának, valamint 1 db 360 db személygépkocsi befogadására alkalmas parkolóház és 1 db 4 behajtású körforgalom kiviteli szintű engedélyes tervdokumentációjának elkészítése.
Fürdő és uszoda főbb számszerű jellemzői: Övezet: Fü.9409, Telek területe: 43 020 m2, Beépítettség (megtartott épületekkel együtt): 10 311 m2. Fürdő hasznos alapterülete: beltéri helyiségek: 11470,56 m2, kültéri területek: 823,51 m2, Kültéri épületek: 298,61 m2, kültéri medencék: 945,91 m2. Medencék száma: 47 db (a külön rendszerű lábmosókkal együtt), medencék vízfelülete összesen: 2014,02 m2. Uszoda hasznos alapterülete: összesen: 4795,2 m2. Medencék száma: 10 db (a külön rendszerű lábmosókkal együtt), medencék vízfelülete összesen: 1251,30 m2. Parkolók száma összesen (fürdő és uszoda együtt): 349 db. Kemping területe: Építési hely: FŰ.9409 szabályozású rész. Telek területe: 33.641,61 m2, Épületek bruttó alapterülete: 2.861,02 m2 = 8,54%, Lakóautó és sátoros terület: 4.929,78 m2 = 14,65%. Kemping alapterületi adatok: 2095,98 m2 fedett + 1266,89 m2 nyitott. Parkolók száma összesen (kemping): 169 db.
Fürdő főbb funkciók: élményfürdő, termálfürdő, szaunavilág, gyógyászat, medencepark, egyéb kiegészítő funkciók. Gyógyászati funkciók: gyógytorna medence, egyéb gyógyvizes medencék, súlyfürdő, kezelő terek.
Uszoda főbb funkciók: úszócsarnok, wellness, tornaterem, büfé, medencepark, egyéb helyiségek.
Kemping főbb funkciók: fogadóépület, parkolók, gazdasági épület, pihentető és csónakázótó, Tavi és Nádi házak, lakóautókemping, sátoros helyek, játszótér és szabadtéri sportpályák, egyéb kiegészítő létesítmények.
Tervező feladata fentiek tekintetében a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, adott esetben beépített bútorozással, berendezéssel), továbbá 3 db termál kút, parkolóház és 1 db körforgalom tekintetében kiviteli szintű engedélyes tervdokumentáció készítése, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel. Az engedélyes tervek tekintetében az engedélyeztetés nem nyertes Ajánlattevő feladata, de közre kell működnie az engedélyek megszerzéséig. Szállítandó tervek mennyisége: magyar nyelven, 4 példányban papír alapon és pdf/A, pdf, pln, illetve dwg formátumban, 2 példányban CD/DVD lemezen vagy pendrive eszközön. További előírásokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Vállalt előteljesítés, napokban, 0-30 nap.  20
2 3. Az M/2 és M/3 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek által biztosított szakértelmen túl a teljesítésbe bevont további releváns szakértelem (db, 0-10 db) 10
3 4. Az M/2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott tervezők többlet szakmai minősége (vezető tervezői cím megléte, fő, 0-2 fő) 10
4 5. Tervezés szakmai minősége biztosítására kidolgozott erőforrás terv teljessége (elem, 0-10 elem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 1
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: AK tájékoztatja a részvételre jelentkezőket (RJ),hogy nem kívánja korlátozni a gazdasági szereplők számát. A II.2.9) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED Kiadóhiv.részére.
Karakter korlát miatt a II.2.14) További információ pont folytatása: II.2.5. p.: Az egyösszegű ajánlati árat létesítményekre és azon felül főbb munkarészekre bontva is meg kell adni,a kiadott ártáblázat (ajánlati ár bontás)maradéktalan kitöltésével.AK közli,hogy az ajánlati ár átalányár és a munkarészekre bontott ár megadása az irreálisan alacsony vállalások megítélését és a részszámlázás érdekeit szolgálja. A 3.minőségi részszempont tekintetében csak a következő többlet szakértelem ajánlható meg:1.)266/2013.(VII.11.)Korm.r.1. sz.mell. II. Szakma szerinti VZ-TEL kat.Vízgazdálkodási építmények tervezési szakter.települési víziközmű tervezési részszakterület tervező; 2.)VZ-VKG kat.Vízgazdálkodási építmények tervezési szakter.vízkészlet gazdálkodás építmények tervezési részszakterület tervező; 3.) G-ÉF Építmények gépészeti tervezési szakterület épületfizikai tervezési részszakterület tervező; 4.)K Táj- és kertépítészeti tervezési terület tervező; 5.)KÉ-K Közlekedési építmények tervezési szakter.közúti építmények tervezési részszakterület tervező; 6.) GT geotechnikai tervező; 7.)VZ-TER Települési víziközmű tervezési szakterület tervező; 8.)146/2014.(V.5.)Korm.r.24. § (3) bek. szerinti Felvonó, mozgólépcső, mozgójárda tervező 9.)a 375/2011.(XII. 31.)Korm.r. szerinti TUÉ Építésügyi tűzvédelmi tervező, 10.)297/2009.(XII.21.)Korm. r. SZKV-1.4. zaj és rezgésvédelmi szakértő. Egy szakértelem csak egyszer kerül értékelésre. Egy szakember több többlet szakértelmet is biztosíthat,de többlet szakértelmet alkalmasság (M/2, M/3) igazolására bemutatott szakember nem igazolhat.Egy többlet szakértelem 1 pontot ér.10 vagy több szakértelem esetén Ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja.A 4. minőségi részszempontnál AK azt értékeli, hogy az M/2. alk.követelmény teljesítésre jelölt tervező szakemberek közül hány fő rendelkezik vezető tervező címmel.1 fő tervező szakember vezető tervezői címmel való rendelkezése (1 fő) 5 pontot ér,2 vagy több fő esetén Ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja. Egy tervező szakember tekintetében csak egyszer vehető figyelembe a címmel való rendelkezés, akkor is, ha az adott szakember több szakterületen is rendelkezik vezető tervezői címmel. Az 5. értékelési részszempontnál az elkészített erőforrás terv követelményenként (elemenként) 1 pontot kap, amennyiben AT az adott elem tekintetében "igennel" nyilatkozik és a terv a megadott követelménynek valóban maradéktalanul megfelel. Követelmények: 1.Az erőforrás terv (ET)az alk. követelményekre megajánlott szakembereket név, pozíció és alkalmazó szervezet (munkáltató) adatokkal tartalmazza. 2.Az ET a 3. értékelési részszempontra megajánlott szakembereket név, pozíció és alkalmazó szervezet (munkáltató)adatokkal tartalmazza. 3.Az ET tartalmazza hogy a megjelenített szakemberek személyenként tervezetten hány munkaórát dolgoznak a teljesítés keretében. 4. Az ET tartalmazza, hogy a megjelenített szakemberek személyenként mikor dolgoznak, indikatív munka ütemtervben bemutatva. 5.Az ET legalább heti bontásban tartalmazza a teljesítés ütemtervét, sávos ütemtervként ábrázolva. 6.Az ET hozzá rendeli a szakembereket a fő feladat egységekhez (fürdő, uszoda, kemping, kút, körforgalom).7.Az ET a 6.pontban rögzítettekhez képest alábontott feladatokhoz és funkciókhoz (lásd tételes árajánlati munkarészek) való hozzárendelését is tartalmazza a szakembereknek. 8.Az ET tartalmazza a kapcsolattartási és irányítási, utasítási jogokra vonatkozó információkat, valamennyi bevont szakember és a részt vevő szervezetek vezetői tekintetében. 9.Az ET konkrét megnevezéssel tartalmazza a teljesítéshez felhasználni kívánt eszközöket és programokat. 10.Az ET tartalmazza valamennyi szükséges hatósági és szolgáltatói munkaközi egyeztetést,azok tervezett idejét főfeladat egységekre és szakágakra bontva.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam valójában 120 napos (nem munkanapos) határidő, csak a hirdetmény minta nem tette lehetővé AK számára a pontos meghatározást. Ez a dátum valamennyi (kiviteli és kiviteli szintű engedélyes) tervdokumentáció AK részére történő leadási dátumát, mint véghatáridőt jelenti. Tervező előteljesítésre jogosult. További információk II.2.9. pontban és KD-ben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (RJ), ajánlattevő (AT) vagy alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet részvételre jelentkező/ ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt/ ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód: A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k)/ajánlattevő(k), valamint
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező/ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező/ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező/ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére. A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
SZ/1.: Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a részvételre jelentkező/ajánlattevő tervezői névjegyzékben való szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén részvételre jelentkező/ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
SZ/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező/ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P/1. és P/2. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti a részvételre jelentkezőktől/ajánlattevőktől. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.
P/1. A részvételre jelentkező/ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot a részvételi felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt előző kettő üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2: A részvételre jelentkező/ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot a részvételi felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt előző kettő üzleti év közbeszerzés tárgyából (termálvizet is hasznosító uszoda és/vagy fürdőépület és/vagy kemping tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha részvételre jelentkező/ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett RJ/AK kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az RJ/AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A jogutódlás esetére Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az RJ a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A P/1., P/2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező/ajánlattevő, amennyiben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a részvételi felhívás feladását megelőző 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 350.000.000,- HUF értéket.
P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező/ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (termálvizet is hasznosító uszoda és/vagy fürdőépület és/vagy kemping tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a részvételi felhívás feladását megelőző 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 150.000.000,- HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.
Igazolási mód: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M/1., M/2. és M/3. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti a részvételre jelentkezőktől/ajánlattevőktől. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.
Utólagos igazolás: Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4) -(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1. A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, alkalmassági előírások szerint meghatározott tárgyú tervezési szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolást/nyilatkozatot kell benyújtani a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme);
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- szerződés tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- teljesítés helye;
- a referencia szerinti szolgáltatások valamennyi releváns mennyiségi adata (m2, m, db, stb.);
- amennyiben AT a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen arányban/mennyiséggel/értékkel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (a részvételi felhívás feladását megelőző három év (36 hónap)) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb a részvételi felhívás feladását
megelőző hat éven (72 hónap) belül megkezdett tervezési szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás
/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. Közös részvételre jelentkezés esetén a 22. § (5) bekezdése is alkalmazandó.
M/2. - M/3. RJ/AT-nek ismertetnie kell Kr.21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakember(ek)nek a megnevezését,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be akar vonni a teljesítésbe. Meg kell jelölni a szakember nevét, azt a követelményt, amelyre bevonásra kerül, és azt a információt, hogy mely szervezettel milyen jogviszonyban áll. Ezen kívül az M/2. tekintetében, amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, megadandó a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége, oly módon, hogy az ajánlatkérő a szereplés tényét egyértelműen ellenőrizni tudja, illetve a jogosultság meglétét igazoló irat csatolható, de – amennyiben a jogosultság meglétének ténye nyilvánosan ingyenesen elérhető adatbázisból ellenőrizhető – ilyen dokumentum csatolása nem kötelező (ellenkező esetben a dokumentumot Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtani). Be kell nyújtani továbbá a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amely alkalmas az alkalmassági követelménynek való megfelelés maradéktalan igazolására. Továbbá, amennyiben az M.2. pontra jelöl szakember még nem rendelkezik jogosultsággal/kamarai nyilvántartásba vétellel, ill. az M.3. szakember tekintetében benyújtandók a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatai, ami alapján Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a megnevezett szakember megfelelő végzettségét és a jogszabály szerint az adott végzettséghez kapcsolódó kötelező gyakorlati idő előírt hosszát. Továbbá csatolni kell valamennyi szakember (M/2, M/3) rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az M/2. szakemberekre vonatkozó adatokat olyan részletességgel kell megadni, amely alapján eldönthető a 266/2013. Korm. rendelet által a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat megléte. Ajánlatkérő a jogszabályban előírt megfelelő gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele bármely szakember gyakorlati idejébe.
AK felhívja az RJ/AT-k figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembert kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
Az M/2., M/3. alkalmassági minimumkövetelmény pontjaiban előírt szakemberek bemutatása során, a szakemberek közötti átfedés oly módon megengedett, hogy egy szakember maximum kettő pozícióra jelölhető, vagyis kettő jogosultságra vonatkozó előírást teljesíthet.
Kbt. 65.§ (6) bekezdés alapján az M/1, M/2, M/3 pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek RJ/AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a következő korlátozással: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek. alapján alapján előírja, hogy az építészeti, épületgépészeti, és rehabilitációs tervezési-szakértési feladatokat maga a Részvételre jelentkező/Ajánlattevő (vagy közös RJ/AT esetén a közös RJ/AT-k egyike) végezze, ezért az M/1. a.) és b.) pont szerinti referenciára és ezen szakterületi szakemberekre vonatkozó (M/2 a, b, M/3) alkalmassági előírások teljesítése tekintetében sem támaszkodhat Rj/AT más szervezetek erőforrásaira. A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező/ajánlattevő, ha nem rendelkezik a következőkben részletezett referenciák mindegyikével:
M/1. a részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített,
a.) legalább 2 db, összesen min. 10.000 m2 összes hasznos tervezési alapterülettel rendelkező, termálvizet is hasznosító uszoda, és/vagy termálvizet is hasznosító gyógyfürdő építészeti kiviteli tervezésére vonatkozó referenciával, továbbá
b.) összesen legalább 3 db, összesen min. 2200 m2 vízfelületet elérő medence (mint víztechnológiai létesítmény) tervezésére vonatkozó tervezési referenciával, továbbá
c.) összesen min. 900 m mélységet elérő, termálkútra vonatkozó vízjogi engedélyes terv készítési referenciával.
A referencia előírások több szerződés keretében történt teljesítéssel is igazolhatóak.

M/2. ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonásra kerülő alábbi, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt jogosultsággal rendelkező (É/1 kat. tervező esetében Magyar Építész Kamara 2/2014. (01. 17.) sz. MEK elnökségi szakmai állásfoglalásában foglalt jogosultság, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező) alábbi szakemberekkel. RJ/AT-nek valamennyi esetben vagy a megjelölt kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (képesítési minimum követelménnyel) és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert kell bemutatnia. Elvárt szakemberek:
a.) legalább 1 fő É/1 kat. (Magyar Építész Kamara 2/2014. (01. 17.) sz. MEK elnökségi szakmai állásfoglalása szerinti) jogosultsággal rendelkező Építészeti tervezési területen tervező,
b.) legalább 1 fő G. kat. Építmények gépészeti tervezési szakterületen tervező,
c.) legalább 1 fő V kat. Építményvillamossági tervezési szakterületen tervező,
d.) legalább 1 fő VZ-VKG kat. Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészlet gazdálkodás építmények tervezési részszakterületen tervező, aki rendelkezik műtalpas technológiával kivitelezett termálkútra vonatkozó kiviteli tervezési tapasztalattal.
M/3. ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonásra kerülő min. 1 fő rehabilitációs szakmérnök, vagy rehabilitációs környezettervező szakmérnök végzettséggel és min. 1 éves gyógyfürdő tervezésben történő rehabilitációs szakértői közreműködésben szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több, de maximum 2 (kettő) pozícióra jelölhető.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet, 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő 15 % előleget biztosít, előleg visszafizetési biztosíték igénye nélkül. Számlázás: szerződés tervezetében foglaltak szerint. Max. 1 rész- és 1 db végszámla benyújtása lehetséges. A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései irányadók. A fizetési határidő az aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megbízó általi átvételét követő 15 naptári nap a Ptk. 6:130. § (1)-(2) alapján.
Biztosítékok: késedelmi kötbér, mértéke a teljes nettó tervezői díj 0,5 %-a /nap, max. 10 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér, a szerződés tervezetben rögzítettek szerint. A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése irányadó. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza. A végteljesítéstől számított 36 hónapos jótállás elvárt. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet tervezésre vonatkozó releváns rendelkezései alkalmazandóak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2021/05/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részajánlat tétel kizárás indokolása: a beszerzés egy létesítmény, a kiskunhalasi Csipke Gyógyfürdő fejlesztésének komplex tervezési feladataira irányul, amely létesítményben komplex egységet alkotnak az egyes funkciók (gyógyfürdő, strand és kemping). A tervezési feladatok teljesítési hely szempontjából nem különülnek el, szoros összefüggéseik miatt pedig a szakágankénti elválasztás jogi és felelősségi problémákat eredményezne, a teljesítést nagymértékben hátráltatná és ellenkezne a felelős gazdálkodás elvével.
2. AK az alk. feltételeket és azok igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [Kr. 30. § (4)].
3. AK a Kbt. 75. §(2)bek.e)pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
4. AK által megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:dr. Bolla Krisztina,lajstromsz. 00527. Helyettesítésére jogosult: dr. Simon Piroska,lajstromsz. 00957.
5. A részvételre jelentkezést, illetve az ajánlatot írásban, elektronikusan,az EKR-ben(https://ekr.gov.hu),a megadott határidő lejártáig kell benyújtani.
6. A részvételi jelentkezésben benyújtandó dokumentumok: EEKD, közös ajánlattétel és kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétel dokumentumai. Ajánlatban benyújtandó: a szerződéstervezet és tervezési program módosításhoz kapcsolódó dokumentumok, a Kbt.66.§(2) bekezdése szerinti nyilatkozat; Szakmai ajánlati dokumentumok, Nyilatkozat a bevonni kívánt szakemberek tekintetében, 3.értékelési részszempontra bevont szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata. Mindkettőben benyújtandó: Felolvasólap; Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek.alapján, Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában, nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7)bek. vonatkozásában. Nyilatkozat a változásbejegyzési eljárásról valamennyi gazdasági szereplő tekintetében; kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya vagy a Ctv.9.§-a szerinti aláírási minta;Adott esetben: elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata,cégszerűen aláírva; nyilatkozat fordításról; fordítások;meghatalmazás;Egyéni vállalkozó nyilatkozata, és ev. ill. a természetes személy aláírás képét tartalmazó dokumentum, egyéb nyilatkozatok, dokumentumok.
7. AK a Kbt. 87. § (6) bekezdés szerint fenntartja annak a lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
8. AK az eljárásban a hiánypótlást (HP) a Kbt.71.§-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt.71.§(6) bekezdésére
tekintettel, amennyiben a HP-val RJ az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP, úgy AK nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a HP-t.
9. A Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos,
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/Kr., 424/Kr.rendelkezései megfelelően irányadók.
10. AK a felhívás II.2.4) pontjában megjelölt időtartam alatt 30 napot ért, mely a végleges ajánlattételi határidő lejártától számít.
11. A részvételi szakasz a részvételre jelentkező részére megküldött összegezés megküldésével lezárul.
12. Ajánlatkérő, ha nem él a 87. § (6) bek. lehetőséggel, min. 1, de max. 2 tárgyalást tart. Az első tárgyaláson az ajánlattevőkkel külön-külön, ill. ha arra sor kerül, a második tárgyaláson együttesen tárgyal. A külön-külön tárgyalásra az AT-k az ajánlati ár szempontra adott vállalások alapján kialakult sorrendben kerülnek felkérésre: elsőként a legmagasabb, utolsóként a legalacsonyabb ár. Az első tárgyalás helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, 1. emeleti nagytárgyaló.
13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását.
14. Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).
15. Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az ajánlatkérő elektronikus űrlap útján hozott létre, kizárólag elektronikus űrlap formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az EKR-ben csatolt külön dokumentum tartalmazza. Ezen dokumentumokat, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájában kell benyújtani.
16. Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást és kapcsolódó nyilatkozatot a dokumentáció szerint.
17. Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
18. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.
19. Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. §-a szerint.
20. Felelősségbiztosítás: az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – tervezési szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Feltételek: a következő mértékre: 50.000.000 HUF/káresemény 250.000.0000 HUF/év.
21. A 3., 4. és 5. minőségi értékelési részszempontra adott vállalások alátámasztására szakmai ajánlatot kell benyújtani a következők szerint. 3. minőségi rész-szempont: többlet szakértelmet/jogosultságot biztosító szakemberek neve, születési helye és ideje, végzettségük, jogosultságuk és a jogosultság nyilvántartásának elérhetősége nyilatkozati formában. 4. részszempont: M.2. alkalmassági előírást teljesítő szakemberek neve, születési helye és ideje, vezető tervezői címének igazolása. 5. rész-szempont: megadott szempontok szerint elkészített erőforrás terv. Ezen kívül AK előírja, hogy az ajánlatban be kell nyújtani látványtervet, a következők szerint. Benyújtandók:épületek M=1:100 kidolgozottságú és részletességű, számítógépes 3D CAD modelljének felhasználásával készülő távlati képek, valós anyagtextúrával vagy a felhasználandó anyagok megjelenítése színtónussal árnyaltan. Távlati képeket kell készíteni az épületmodellek elmetszésével is, az épület külső-belső bemutatása céljából. 2 projekt elemre: fürdő és strand tekintetében 3-3 látványkép készítése szükséges a jellemző tömegről 1 db szemmagasságból, 1 db madártávlatból valamint 1 db 3D metszéssel, a képek hosszabb oldali felbontása nem lehet kisebb 2000 pixelnél, a képek formátuma JPG maximális fájlméret 10MB / kép. A látványtervek készítésekor ki kell emelni: a.)a gyógyászati funkciót megjelenítő látvány elemeket, b.)csipke motívumot tartalmazó látvány elemeket, c.)a városrészhez való illeszkedést kifejező látvány elemeket. A látványtervet AK az ajánlatban annak igazolására kéri benyújtani, hogy az AT kellően felkészült, a közbeszerzési dok.ok maradéktalan áttekintését követően teljes egészében felmérte a tervezési feladat jelentőségét Kiskunhalas Város turisztikai életében.
22. Ajánlati biztosítékot AK nem ír elő.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021/04/23 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
Karakter korlát miatt a VI.3. folytatása:
23. Az eljárás ajánlattételi szakában AK a műszaki-szakmai feltételekről, a szerződéses feltételekről és az ajánlati árról kíván tárgyalni. A Kbt. 87. § (1) bek. alapján AK rögzíti, hogy a műszaki-szakmai feltételek vonatkozásában a tervezési programról tárgyal és ezen belül nem tárgyal a tervezési feladat azon programban rögzített részéről, amely már kiadott hatósági engedély(ek) által meghatározott, mert engedély módosításra a projekt határidők miatt nem lehetséges.Nem tárgyal továbbá a szerződéses feltételek tekintetében azon feltételekről, amelyek jelen felhívás III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontjában konkrétan rögzítésre kerültek és a szerzői jogok átengedésének szerződés tervezetben rögzített feltételeiről. Ajánlatkérő nem tárgyal a teljesítési határidőről és a szerződés tervezet értékelési 3. és 4. minőségi részszempontok által meghatározott feltételeiről sem.
24. Szerződéskötési feltétel: Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötésig bevezetett és arra jogosult (akkreditált) szervezet által tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer fennállásáról szóló igazolást a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységek végzésére (tervezési szolgáltatás) AK részére átadni és a szerződés teljesítésének időpontjáig fenntartani, működtetni. Közös Ajánlattétel esetén valamennyi tervezési tevékenységet végző közös AT-től megkövetelt. A feltétel teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
25. Szerződéskötési feltétel: Nyertes AT köteles a szerződéskötésig ún. "pandémiás terv" leadására a leadáskor hatályos veszélyhelyzeti intézkedésekhez igazított tartalommal. A tervnek arra kell kitérnie, hogy a tervező milyen eszközökkel és intézkedésekkel biztosítja, hogy a veszélyhelyzeti szabályok ellenére a határidőben történő teljesítés megvalósulása lehetséges. A tervnek ki kell térnie különösen a kommunikáció szabályozására, valamint a kooperációk és helyszíni egyeztetések előírásoknak megfelelő megtartásának biztosítására vagy ha az szükséges, akkor a helyettesítő/kiváltó intézkedésekre. Ha a szerződéskötés megjelölt időpontjában veszélyhelyzeti intézkedés nincs hatályban, a nyertes vállalkozó a terv leadási kötelezettség alól mentesül. Egyebekben a terv leadásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekintendő.
26. A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökség az EKR üzemeltetésének feladatát az EKR üzemeltetője azaz: a NEKSZT Kft. útján látja el. Ennek alapján az ajánlattevők az EKR-rel kapcsolatos hibabejelentéseiket az EKR-ben is közzétett https://ekr.gov.hu/portal/kapcsolat linken található elérhetőségek valamelyikén tehetik meg, ill. itt vehetik igénybe a rendszer használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást is. Az AK hatásköre sem kiegészítő tájékoztatás, sem egyéb kommunikáció tekintetében nem terjed ki az EKR működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására; az ilyen jellegű kiegészítő tájékoztatás kéréseket és egyéb kommunikációt az eljárás bonyolításakor figyelmen kívül hagyja.
27. A Kbt. 85. § (1) bek alapján a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Amennyiben ajánlatot tesz, a részvételi jelentkezése érvénytelenek minősül.
28. A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bek. b.) (közbeszerzés tárgya tervezést tartalmaz).
29. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: 1. sz.értékelési szempont esetében, fordított arányosítás, a 2. sz.értékelési szempont arányosítás, 3.,4.,5. értékelési szempont esetében a pontozás.A módszerek a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alk. szóló útmutató, KÉ 2020. évi 60. szám alapján kerülnek meghatározásra. További információk a KD-ben.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák