Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.03.23.
Iktatószám:4061/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Cegléd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2700 Cegléd, Malomtó szél 33., HRSZ.1332/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth Építőmester Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cegléd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01389
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gujka Attila
Telefon: +36 53511428
E-mail: gujka.attila@cegledph.hu
Fax: +36 53511406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cegled.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cegled.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2700 Cegléd, Malomtó szél 33., HRSZ.1332/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Ceglédi labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése” keretében a ceglédi 1332/1 hrsz. alatti ingatlanon meglévő öltöző és lelátó épület teljes bontása, valamint új labdarúgó létesítmény, lelátó és a kiszolgáló/kiegészítő helyiségek építése vállalkozási szerződés alapján.
A meglévő épület bontásra kerül, majd helyére épül az új kétszintes kb. 750 fős nézőtérrel rendelkező, az MLSZ Infrastruktúra Szabályzat 4. §-ának megfelelő sportkomplexum.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Közönséghasználatú, az épületvégekről külső lépcsőkön megközelíthető lelátó fedett, de nyitott tere a közlekedőkkel, valamint az alábbi funkciók:
• akadálymentes mosdó (FSZT; déli véghomlokzaton, szabad térről)
• Férfi - Női vizes csoportok (EMELET; fedett-nyitott közlekedőről, létszám miatt duplázva, épületvégek közelében)
• Büfé fogyasztóterek (EMELET; épületvégek; fedett-nyitott)
Üzemelési funkciók:
• Sportöltözők (6 vizesblokkal), orvosi szoba, (doppingvizsgálat tere,) mosoda, szertár, játékos kijáró az épület földszintjén, az épülettengelyben kialakított (azt átszelő) közlekedési blokkról és az arra kétoldalt csatlakozó középfolyosóról megközelíthetően
• kispad, eü-szolgálat, 4 bíró: játékoskijáróra (felezővonal) szimmetrikus elrendezés - pálya menti fedett-nyitott tér
• emeleten nyugati hosszoldali oldalfolyosóról megközelítve - szükséges kijáratokkal a nézőtér felső (keleti) közlekedőjére konditerem, klubhelyiség - VIP - tárgyaló (mobil leválasztás lehetőségével, teakonyhával), intézményvezetés helyiségei (irodák), vizescsoport
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1111 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi u. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 404945980
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2700 Cegléd, Malomtó szél 33., HRSZ.1332/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Ceglédi labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése” keretében a ceglédi 1332/1 hrsz. alatti ingatlanon meglévő öltöző és lelátó épület teljes bontása, valamint új labdarúgó létesítmény, lelátó és a kiszolgáló/kiegészítő helyiségek építése vállalkozási szerződés alapján.
A meglévő épület bontásra kerül, majd helyére épül az új kétszintes kb. 750 fős nézőtérrel rendelkező, az MLSZ Infrastruktúra Szabályzat 4. §-ának megfelelő sportkomplexum.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Közönséghasználatú, az épületvégekről külső lépcsőkön megközelíthető lelátó fedett, de nyitott tere a közlekedőkkel, valamint az alábbi funkciók:
• akadálymentes mosdó (FSZT; déli véghomlokzaton, szabad térről)
• Férfi - Női vizes csoportok (EMELET; fedett-nyitott közlekedőről, létszám miatt duplázva, épületvégek közelében)
• Büfé fogyasztóterek (EMELET; épületvégek; fedett-nyitott)
Üzemelési funkciók:
• Sportöltözők (6 vizesblokkal), orvosi szoba, (doppingvizsgálat tere,) mosoda, szertár, játékos kijáró az épület földszintjén, az épülettengelyben kialakított (azt átszelő) közlekedési blokkról és az arra kétoldalt csatlakozó középfolyosóról megközelíthetően
• kispad, eü-szolgálat, 4 bíró: játékoskijáróra (felezővonal) szimmetrikus elrendezés - pálya menti fedett-nyitott tér
• emeleten nyugati hosszoldali oldalfolyosóról megközelítve - szükséges kijáratokkal a nézőtér felső (keleti) közlekedőjére konditerem, klubhelyiség - VIP - tárgyaló (mobil leválasztás lehetőségével, teakonyhával), intézményvezetés helyiségei (irodák), vizescsoport
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 407797427
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi u. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1.1 Felek a Vállalkozási szerződés 1. számú módosítással is érintett 9.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„9.1.2. Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától számított 450 naptári nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje is beleszámít.
A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
a) a Létesítmény kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: a munkaterület átadásától számított 163. naptári nap, azaz 2017. június hó 16. napja;
b) a Létesítmény kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: a munkaterület átadásától számított 271. naptári nap, azaz 2017. október hó 02. napja;
c) a Létesítmény kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: a munkaterület átadásától számított 330. naptári nap, azaz 2017. november hó 30. napja;
d) a Létesítmény kivitelezésének 90%-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka: a munkaterület átadásától számított 412. naptári nap, azaz 2018. február 20. napja;
e) a Létesítmény kivitelezésének 100 %-os (azaz száz százalékos) készültségi foka: a munkaterület átadásától számított 450. naptári nap, azaz 2018. március hó 30. napja;”
3.1.2. Felek a Vállalkozási szerződés 9.1.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„9.1.4. A jelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Fizetési Mérföldkövek az alábbiak:
a) a Létesítmény kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő;
b) a Létesítmény kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő;
c) a Létesítmény kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő;
d) a Létesítmény kivitelezésének 90%-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő;
e) a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása: Ötödik Fizetési Mérföldkő.”
3.1.3. Felek a Vállalkozási szerződés 9.2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„9.2.2. A Szerződés az Első, Második, Harmadik és Negyedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a Megrendelő a Létesítmény kivitelezésének Első, Második, Harmadik és Negyedik Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, Vállalkozó az esetleges hibákat kijavította;
b) azt a Megrendelő a jelen Szerződés szerint elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.”
3.1.4. Felek a Vállalkozási szerződés 9.2.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„9.2.3. A Szerződés az Ötödik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő igazolta;
b) a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a Létesítmény valamennyi, a Létesítmény alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott;
c) a Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.”
3.1.5. Felek a Vállalkozási szerződés 10.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„10.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan az alábbi összegek illetik meg:
a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 20%-a (azaz húsz százaléka);
b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 30%-a (azaz harminc százaléka);
c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25%-a (azaz huszonöt százaléka)
d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 15%-a (azaz tizenöt százaléka);
e) az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 10%-a (azaz tíz százaléka).”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára - olyan körülmények merültek fel, melyeket sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjaiban foglalt feltételek teljesülnek.
2.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés szerinti létesítmény kivitelezése során, előre nem látható akadályok merültek fel. 2017. december 14-én Vállalkozó akadályt közölt. A terület esővíz elvezetése nem megoldott, a lehulló csapadékvíz folyamatosan a munkaterületre folyik, a munkaterület csak korlátozottan megközelíthető, az épület földszinti területeit a nagy mennyiségű esővíz elárasztotta, a közművek bekötése - mely nem képezi részét Vállalkozó szerződéses kötelezettségének - nem lehetséges. Az ebből eredő károk a mai napig nem hárultak el. A terület csapadékvíz elvezetésének kialakítása a Feleken kívül álló feladat. A gáz- és a vízbekötés hiányában az épület fűtését nem lehet beüzemelni, illetőleg a fűtéssel összefüggő kivitelezési munkákat (festés, hideg- és melegburkolás, műgyanta, bútorozás) nem lehet folytatni, illetőleg megkezdeni.
2.3. A 2.2. pontban írt akadály olyan körülmény, amelyet sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, így álláspontunk szerint az előre nem láthatóság kérdése a szerződésmódosítás kapcsán kellően igazolt. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó akadállyal összefüggésben felmerülő költségeit a Tartalékkeret terhére számolják el, ezért a jelen módosítás a Vállalkozási Szerződés ellenértékének a növekedését nem eredményezi, így a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti fordulat is teljesül.
2.4. Felek rögzítik, hogy a felmerült körülmények a Vállalkozási Szerződésben írt teljesítési határidőket érintik, így a Vállalkozási Szerződés teljesítési határidőit módosítani szükséges. Felek rögzítik, hogy a véghatáridő módosul.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 407797427 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 407797427 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben