Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/44
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.04.18.
Iktatószám: 4062/2016
CPV Kód: 45223210-1
Ajánlatkérő: Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30., hrsz.: 38920
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.05.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. József Csilla
Telefon: +36 18147169
E-mail: drjozsefcsilla@opera.hu
Fax: +36 13318712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opera.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.opera.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostori út 34.,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.juratio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.juratio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma megvalósításához szükséges bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223210-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkáinak elvégzésére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma megvalósításához szükséges bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45260000-7
45262100-2
45442120-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30., hrsz.: 38920
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő, műemlékvédelem alatt álló 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkáinak elvégzésére az alábbiak szerint:
Felújítási munkák:
- Tető felület: 21.700 m2
- Tető acélszerkezet felújítás és megerősítés: 60 tonna
- Acélszerkezet felületkezelés: 42 ezer m2
- Polikarbonát oldal- és tetőfelülvilágító építése: 4800 m2
23. sz. Villamosmozdony -javító csarnok (ún. Eiffel-csarnok) területe: 25.104 m2
Épület bontás: 10.350 m2
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Organizációs Fázistervek és Leírás  10
2 Műszaki Ütemterv  15
3 Bontási Technológiai Leírás, Acélszerkezet Felújítási Technológia Leírás és Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv  10
4 Előteljesítési határidő vállalása az első részteljesítéshez kapcsolódóan (maximum: 15 naptári nap) (naptári nap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Nettó ár - 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.Igazolás:A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását a ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 2-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás közzétételét követően keletkezett igazolások és nyilatkozatok benyújtását fogadja el ajánlatkérő.Szakmai tevékenység:A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel.Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - előírja, hogy a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyről feltétel elfogadásáról Ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy az előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).Az együttes megfelelés az előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhetők.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Az Alkr. 19. § (1) a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal:- a pénzforgalmi számla számlaszáma,- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,- volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorbaállítás az ajánlati elhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.P.2. Az Alkr. 19. § (1) b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.Amennyiben az Alkr. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (épületekhez kapcsolódó bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák) építési beruházásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.P.3. Az Alkr. 19. § (1) c) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (épületekhez kapcsolódó bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozat, attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.Ha az ajánlattevő a P.2. vagy P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr. 2-7. §-ában foglaltak.A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti igazolások benyújtását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közül több mint 1 évben negatív volt, Az Alkr. 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (épületekhez kapcsolódó bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 500.000.000 HUF-ot.
P.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évből a teljes, áfa nélkül számított teljes árbevétele összesen nem éri el a 1.000.000.000 (egy milliárd) HUF összeget, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (épületekhez kapcsolódó bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák) származó áfa nélkül számított árbevétele az előző 3 lezárt üzleti év összességében nem éri el az 500.000.000,- HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az Alkr. 21. § (2) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (műemléki épületekhez kapcsolódó bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák) építési beruházásainak ismertetése.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,- a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát- a teljesítés helyét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,- Az építési beruházás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen- a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap bontásban)- az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá- nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.Az előírt referenciát az Alkr. 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.M.2. Az Alkr. 21. § (2) bekezdés e) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó azon személyek képzettségének ismertetésével, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősekAz ajánlat részeként csatolni szükséges:- ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani,- a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát.(A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is),- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat.- szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati formában.A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlattevőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges jelentkezésében (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése).Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr. 2-7. §-ában foglaltak. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt építési beruházás(ok)ra vonatkozó alábbi referenciákkal:
M.1.1) amely műemlékvédelem alatt álló, legalább 5000 m2 alapterületű épület felújítására vonatkozik, és amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a nettó 500.000.000 HUF-ot, és
M.1.2) amely tartalmazott legalább 1000 m2 alapterületű épületben, acél tartószerkezet felújítási munkát, és amely referencia értéke - az acél tartószerkezet felújítás tekintetében -,eléri vagy meghaladja a nettó 50.000.000 HUF-ot, és
M.1.3) amely tartalmazott legalább 5000 m2 alapterületű létesítmény bontására vonatkozott, és amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a nettó 20.000.000 HUF-ot.
A fent előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesítésére alpontoként külön-külön (alpontonként maximum 1 db) referenciaigazolás is benyújtható.
A fent meghatározott referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
M.2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:
a) legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:
- felsőfokú műszaki végzettséggel, és
- legalább 36 hónap műemléki építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
- felsőfokú műszaki végzettséggel, és
- legalább 36 hónap építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,
c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
- felsőfokú műszaki végzettséggel,
- legalább 36 hónap korrózióvédelmi szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.
Egy szakember egy pozícióba jelölhető (azaz átfedés nem megengedett a szakemberek között).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1)-(2)-(3) és (5)-(6) bekezdése szerint. Ajánlattevő előlegre és részszámlázásra jogosult a dokumentációban meghatározottak szerint.Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.Ajánlatkérő a nettó vállalkozási díj 5%-nak erejéig tartalékkeretet határoz meg a részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.Szerződés biztosítékai:késedelmi kötbér,teljesítési biztosíték,hibás teljesítési kötbér,meghiúsulási kötbér,jótállás a dokumentációban meghatározva.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2016/07/16 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: JURATIO Zrt., 1031 Budapest, Monostori utca 34.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlathoz csatolni kell:- felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal,- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)- ajánlattevő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében;- kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy esetében, csatolni kell az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD-t; - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján - amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (a nemleges nyilatkozatot is);- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell.A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak.Az értékelés módszerei: Az ár részszempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 1.,2.,3., részszempont esetében a pontozás módszere, a 4. részszempont esetében pedig az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. Az értékelés során adható pontszám alsó határa: 1 pont; felső határa: 10 pont.
Az értékelési részszempontokkal szembeni részletes követelményeket, az értékelés módszerének pontos ismertetését, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. alapján megköveteli, hogy ajánlattevő ajánlatában, a jelen felhívás M.2) pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. meghatározott, vagy ezzel egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.Az M.2) alkalmassági ponthoz tartozó jogosultságok:- M.2) a) alpont „MV-É-M”- M.2) b) alpont “MV-É”- M.2) c) alpont “KO-T”.Ajánlatkérő az M.2) a) és M.2) b) alpont rövidítései alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti, az M.2) c) alpont alatt a MMK (mmk.hu) nyilvántartásában szereplő „KO-T” korrózióvédelmi mérnök jogosultságot vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépések minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő 2016.04.28-án 10:00 órakor - nem konzultációs jelleggel - biztosítja a helyszín megtekintését.További info dokumentáció.
A II.2.14.pont a Kiadóhivatali feladás miatt került kitöltésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák