Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/51
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.16.
Iktatószám: 4152/2021
CPV Kód: 72212190-7
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lángi Alajos
Telefon: +36 707774545
E-mail: alajos.langi@kk.gov.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távoktatási licenszek, szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001228182020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212190-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közbeszerzés mennyisége:
• a tanuló vagy a képzésben résztvevő képzésének tervezését, szervezését és ellenőrzését támogató,
• a képzéshez szükséges digitális tananyagot, valamint kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint a képzésben résztvevők számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő),
• a tanuló vagy a képzésben résztvevő képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdések alapján elért eredményeit az adatbázisában manipulálhatatlanul rögzítő és értékelő, valamint
• tanuló vagy a képzésben résztvevő teljesítményének értékelése alapján a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit meghatározó és végrehajtó,
a köznevelésben alkalmazni kívánt, a szakképzésről szóló törvény vonatkozó definíciójában szereplő funkcionalitással, integrációval, technikai jellemzőkkel rendelkező zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer vagy modul (továbbiakban: e-learning rendszer vagy LMS), és tananyagszerkesztő rendszer vagy modul (továbbiakban tananyagszerkesztő rendszer vagy LCMS), licenszeinek szállítása, az elektronikus távoktatási rendszer testreszabása, bevezetése, integrációja, oktatása, valamint az elektronikus távoktatási rendszer használatának, üzemeltetésének felhő alapú szolgáltatásként történő biztosítása, és az azzal lebonyolított képzési programokhoz az elektronikus távoktatási rendszer alkalmazását segítő technikai ügyfélszolgálati támogatás biztosítása, valamint meghatározott digitális tananyagok elektronikus távoktatási rendszerbe történő migrációja képezi.
Nyertes Ajánlattevőnek az alábbiak szerinti, köznevelésben alkalmazható licenszeket, felhasználási jogokat szükséges biztosítania:
• Belső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az elektronikus távoktatási rendszerhez, illetve annak használata biztosításához 500 db belső felhasználói (rendszeradminisztrátori, tanfolyam adminisztrátori, tananyagszerkesztői, lektorálási és egyéb kapcsolódó feladatok ellátását biztosító) licenszet szükséges biztosítania Ajánlatkérő részére, amely licenszeknek az átadásukat követően korlátlan ideig 500 db aktív regisztrált felhasználó számára kell biztosítania az elektronikus távoktatási rendszerhez a belső felhasználói jogosultságokat biztosító rendszerhozzáférési és rendszerhasználati lehetőséget, 150 konkurens felhasználó általi egyidejű használat lehetőségével.
• Külső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az elektronikus távoktatási rendszerhez, illetve annak használatához 1 000 000 db külső felhasználói (digitális tananyagok köznevelés intézmények tanulói és tanárai általi használatát, elvégzését, lejátszását biztosító) licenszet szükséges biztosítania Ajánlatkérő részére, amely licenszeknek az átadásukat követően korlátlan ideig 1 000 000 db aktív, regisztrált köznevelési felhasználó számára kell biztosítania az elektronikus távoktatási rendszerhez a külső felhasználói jogosultságokat biztosító rendszerhozzáférési és rendszerhasználati lehetőséget, 50 000 konkurens felhasználó általi egyidejű használat lehetőségével.
Az elektronikus távoktatási rendszernek meg kell felelnie a 2019. évi LXXX. törvény zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerre vonatkozó előírásainak, valamint a műszaki leírás szerinti funkcionális és nem funkcionális követelményeknek, amely követelmények teljesítéséhez Nyertes ajánlattevőnek a műszaki leírás teljesítési ütemeihez illeszkedően szükséges szabnia, tovább szükséges fejlesztenie az általa biztosítani és szolgáltatni kívánt elektronikus távoktatási rendszert.
Nyertes Ajánlattevőnek a műszaki leírás szerint e-learning, illetve tantermi képzéseket szükséges biztosítania.
Nyertes Ajánlattevőnek a rendszert felhő alapú szolgáltatásként szükséges nyújtania, illetve üzemeltetnie, amely keretében második szintű (second level) technikai ügyfélszolgálati támogatást szükséges biztosítania. A felhő alapú üzemeltetési szolgáltatás részét képezi az elektronikus távoktatási rendszer más külső rendszerekkel történő integrációjának támogatása is.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1606452000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TÁVOKTATÁSI LICENSZEK, SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
További tárgyak: 72212190-7
80420000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzés tárgya:
TÁVOKTATÁSI LICENSZEK, SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
Köznevelésben alkalmazni kívánt elektronikus távoktatási rendszer licenszek beszerzése, az elektronikus távoktatási rendszer bevezetése, felhő alapú szolgáltatásként történő biztosítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Közbeszerzés mennyisége:
• a tanuló vagy a képzésben résztvevő képzésének tervezését, szervezését és ellenőrzését támogató,
• a képzéshez szükséges digitális tananyagot, valamint kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint a képzésben résztvevők számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő),
• a tanuló vagy a képzésben résztvevő képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdések alapján elért eredményeit az adatbázisában manipulálhatatlanul rögzítő és értékelő, valamint
• tanuló vagy a képzésben résztvevő teljesítményének értékelése alapján a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit meghatározó és végrehajtó,
a köznevelésben alkalmazni kívánt, a szakképzésről szóló törvény vonatkozó definíciójában szereplő funkcionalitással, integrációval, technikai jellemzőkkel rendelkező zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer vagy modul (továbbiakban: e-learning rendszer vagy LMS), és tananyagszerkesztő rendszer vagy modul (továbbiakban tananyagszerkesztő rendszer vagy LCMS), licenszeinek szállítása, az elektronikus távoktatási rendszer testreszabása, bevezetése, integrációja, oktatása, valamint az elektronikus távoktatási rendszer használatának, üzemeltetésének felhő alapú szolgáltatásként történő biztosítása, és az azzal lebonyolított képzési programokhoz az elektronikus távoktatási rendszer alkalmazását segítő technikai ügyfélszolgálati támogatás biztosítása, valamint meghatározott digitális tananyagok elektronikus távoktatási rendszerbe történő migrációja képezi.
Nyertes Ajánlattevőnek az alábbiak szerinti, köznevelésben alkalmazható licenszeket, felhasználási jogokat szükséges biztosítania:
• Belső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az elektronikus távoktatási rendszerhez, illetve annak használata biztosításához 500 db belső felhasználói (rendszeradminisztrátori, tanfolyam adminisztrátori, tananyagszerkesztői, lektorálási és egyéb kapcsolódó feladatok ellátását biztosító) licenszet szükséges biztosítania Ajánlatkérő részére, amely licenszeknek az átadásukat követően korlátlan ideig 500 db aktív regisztrált felhasználó számára kell biztosítania az elektronikus távoktatási rendszerhez a belső felhasználói jogosultságokat biztosító rendszerhozzáférési és rendszerhasználati lehetőséget, 150 konkurens felhasználó általi egyidejű használat lehetőségével.
• Külső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az elektronikus távoktatási rendszerhez, illetve annak használatához 1 000 000 db külső felhasználói (digitális tananyagok köznevelés intézmények tanulói és tanárai általi használatát, elvégzését, lejátszását biztosító) licenszet szükséges biztosítania Ajánlatkérő részére, amely licenszeknek az átadásukat követően korlátlan ideig 1 000 000 db aktív, regisztrált köznevelési felhasználó számára kell biztosítania az elektronikus távoktatási rendszerhez a külső felhasználói jogosultságokat biztosító rendszerhozzáférési és rendszerhasználati lehetőséget, 50 000 konkurens felhasználó általi egyidejű használat lehetőségével.
Az elektronikus távoktatási rendszernek meg kell felelnie a 2019. évi LXXX. törvény zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerre vonatkozó előírásainak, valamint a műszaki leírás szerinti funkcionális és nem funkcionális követelményeknek, amely követelmények teljesítéséhez Nyertes ajánlattevőnek a műszaki leírás teljesítési ütemeihez illeszkedően szükséges szabnia, tovább szükséges fejlesztenie az általa biztosítani és szolgáltatni kívánt elektronikus távoktatási rendszert.
Nyertes Ajánlattevőnek a műszaki leírás szerint e-learning, illetve tantermi képzéseket szükséges biztosítania.
Nyertes Ajánlattevőnek a rendszert felhő alapú szolgáltatásként szükséges nyújtania, illetve üzemeltetnie, amely keretében második szintű (second level) technikai ügyfélszolgálati támogatást szükséges biztosítania. A felhő alapú üzemeltetési szolgáltatás részét képezi az elektronikus távoktatási rendszer más külső rendszerekkel történő integrációjának támogatása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjának M.2. A) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelmény feletti többlet, – a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány informatikai projektek projektvezetésében szerzett szakmai többlettapasztalata - (hónapban megadva) (max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás;
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 36 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 36 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.
Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:
1. szakember neve;
2. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
3. szakember gyakorlata:
- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;
4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozattal összhangban köteles az alkalmasság igazolásaként benyújtani a szakember önéletrajzát a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő beszerzési igénye egy összefüggő rendszer beszerzése. Ajánlatkérő hatékony működése szempontjából alapvető fontosságú, a rendszert alkotó eszközök, illetve szolgáltatások homogén technikai megoldásokat tartalmazzanak, amely csak azzal biztosítható, hogy valamennyi eszközt, illetve szolgáltatást azonos ajánlattevő szállít, teljesít. Ajánlatkérő a beszerzést pályázatból finanszírozza, amely elszámolási kötelezettséget ró Ajánlatkérőre. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott eszközök, szolgáltatások egy támogatási soron szerepelnek Ajánlatkérő számára indokolatlanul nagy adminisztrációs terhet jelent az elszámolás során több gazdálkodó szervezet teljesítésének, illetve számlájának a kezelése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 237 - 584414
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TÁVOKTATÁSI LICENSZEK, SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98121265
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 19991700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1606452000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. Felhő alapú környezetben üzemeltethető zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer és kapcsolódó
tananyagszerkesztő rendszer licenszei szállításának, átadásának szakmai, szakértői támogatása.
2. Felhő alapú környezetben üzemeltethető zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer és kapcsolódó
tananyagszerkesztő rendszer bevezetésének, külső szakrendszerrel történő integrációjának és oktatásának szakmai, szakértői támogatása.
3. Felhő alapú környezetben üzemeltethető zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer és kapcsolódó
tananyagszerkesztő rendszer használata felhő alapú szolgáltatásként történő nyújtásának szakmai, szakértői támogatása.
4. Digitális tananyagok zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerbe és kapcsolódó tananyagszerkesztő rendszerbe történő migrációjának szakmai, szakértői támogatása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve, adószáma:
eKRÉTA Informatikai Zrt. - 25707144-2-43
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft.
1118 Budapest Budaörsi út 64.
12218778-2-43
2. eKRÉTA Informatikai Zrt.
1111 Budapest Budafoki út 59.
25707144-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 143. § Szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)