Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/83
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.02.
Iktatószám: 4300/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Pécel Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Tervezés: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Kivitelezés: 2119 Pécel,Hrsz.:1222/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécel Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730538213
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Pécel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh János
Telefon: +36 28452752
E-mail: jegyzo@pecel.hu
Fax: +36 28452755
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pecel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001690552021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001690552021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Péceli Óvoda tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001690552021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pécel-Óvoda tervezés és kivitelezés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pécel-Óvoda tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45214100-1
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Kivitelezés: 2119 Pécel,Hrsz.:1222/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő célja egy 8 csoportszobás óvoda építési engedélyes és jóváhagyási tender tervek alapján történő kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése fővállalkozói szerződés keretében. Épület bruttó alapterülete: 1445,89 m2 -nettó alapterülete: 1295,41 m2.
A megvalósítandó magasépítési beruházás keretében az 1295,41 m2 nettó alapterületű, a közel nulla energetikai követelményeknek megfelelő új óvoda épület minden szakágat (alapozás, építészet, épületvillamosság erős- és gyengeáram, épületgépészet, közműellátás, út-parkoló-térburkolat építés, játszótér építés és környezetrendezés, kertészet) tartalmazó, rendeltetésszerű használatra alkalmas generál kivitelezését és kiviteli terveinek generál tervezését és gyártmányterveinek elkészítését kell megvalósítani.
A tervezett épület 8 csoportos óvoda a kiszolgáló helyiségekkel. Az épület két szintből áll: földszint és emelet. A földszinten kapnak helyet a csoportszobák, a vizesblokkok, melegítőkonyha, gépészeti helyiség és egyéb kiszolgáló helyiségek. Az emeleten a nevelőtestületi szoba, irodák, egyéni foglalkoztatók és szociális blokk kerül elhelyezésre. Az épület faváz-nagypanel (vagy azzal egyenértékű) könnyűszerkezettel valósítandó meg, két szinten. Alapozása hagyományos sávalap, tetőszerkezete 1364,84 m2 bruttó alapterületű faszerkezetű tető tetőfedéssel és tetőbádogozásokkal és teljes rétegrendű kiépítéssel együtt, amely a födémmel egybeépített szeglemezes tartókból áll, betoncserép fedéssel. A két szint között faszerkezetű (vagy azzal egyenértékű könnyűszerkezetes) födém készül.
A csoportszobák játszókertjei az Önkormányzat által előre meghatározott játszóeszközökkel kerülnek megvalósításra, a játszókertekhez tartozó terület rendezéseket a kert tervek tartalmazzák.
A Maglódi út felőli parkolók, a patak felőli gazdasági bejárat, valamint az akadálymentesített parkolók és útkapcsolati terveket az úttervező által készített tervdokumentáció tartalmazza. A 26 db személygépkocsi elhelyezésére alkalmas kültéri gépjármű parkolóhoz 1 db elektromos-autó töltőhely is kiépítendő, a parkolók és hozzá kapcsolódó utak alapterülete 832,29 m2, a járdák és egyéb térburkolatok alapterülete 661,42 m2, a játszótéri ütéscsillapító gumiburkolat felületű térburkolatok alapterülete 310,39 m2, az út-, parkoló-, járda- és térburkolatok összes alapterülete 1806,1 m2. Az óvodában egy 250 adagos melegítőkonyha építészeti és épületgépészeti és épületvillamossági és konyhatechnológiai kivitelezése is elvégzendő. Az épület villamos energiával történő ellátása az áramszolgáltató közcélú 0,4 kV-os hálózatáról történhet, földkábeles csatlakozással. Az erősáramú rendszer 121 kW egyidejű teljesítménnyel és 28 kWp teljesítményű napelem rendszerrel együtt építendő ki.
Az épület megközelítése akadálymentesen megoldandó. Tűzvédelmi szempontból: a mértékadó tűzszakasz terület 1295,41m2, ehhez 2100 liter/perc külső oltóvizet kell biztosítani 100 méteren belül, egy órás időtartammal. Fali tűzcsap kell (létesítési kötelezettség 1000 m2 felett. Telken belüli közmű tekintetében ivóvíz ellátás a Maglódi út felől létesíthető. Az új bekötés a Maglódi út alatt húzódó közművezetékre történne D110 KPE méretben. Meglévő gázcsatlakozás megfelelő méretű, csatlakozási szerződés előkészítve. A szennyvízelvezetés gravitációs úton a patak mentén húzódó közcsatornába megoldható. Esővíz zártgyűjtőcsöves elvezetéssel történik, parkolók mikroolajfogókkal ellátott esővíz gyűjtő aknákkal együtt.
Az épületgépészeti rendszereket tekintve épület fűtését és meleg víz ellátását kondenzációs kazánokkal oldandó meg. A hőleadók csoport szobákban padlófűtés kiegészítve radiátorokkal, a többi térben acéllemez lapradiátoros fűtés kerül kialakításra. A külső nyílászárókkal nem rendelkező helyiségeket csoportokba gyűjtve vagy egyenként elszívó ventilátorokkal szellőztetjük, a légutánpótlása ezen helyiségeknek a szomszédos helyiségek külső fallal határolt területein higroszkópos légbevezető zsalukon keresztül történik. A konyha, mint üzemi terület külön légkezeléssel van ellátva. A melegvíz ellátását a vizesblokkoknak és a konyhának központi HMV tárolóval oldjuk meg. Az előzetes számítások alapján gépi hűtés alkalmazására nem volt szükség. A központi szellőztetést a beruházó nem kérte. Az épület csatornázása és közcsőre való rákötése megoldott. Az érvényben lévő kormányrendeleti előírásnak megfelelően a 25% megújuló részarány a napelemes rendszerrel teljesíthető.
Tervszállítás mennyisége: A kiviteli tervdokumentációt 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban, illetve 3 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.
Egyéb feladatok:
- a megvalósulási tervdokumentáció és átadási dokumentáció elkészítése,
- a használatba vételi engedély megszerzésében való közreműködés, a kérelem feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján.
További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több, többlet szakmai tapasztalata (0-48 hónap) 9
2 Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több, többlet szakmai tapasztalata (0-48 hónap) 6
3 Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több, többlet szakmai tapasztalata (0-48 hónap) 6
4 Az M/2/4. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több, tervezői a szakterületének megfelelő többlet szakmai tapasztalata (0-48 hónap) 9
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 625
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-4. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-48 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyet az önéletrajz minta tartalmaz. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a szakember szerepel a kamarai névjegyzékben, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot külön igazolni nem kell és ebben az esetben a végzettség/képzettség igazolásához szükséges okiratot (pl. diploma) sem kell csatolni. A kamarai jogosultság meglétét, ajánlatkérő ellenőrzi.
Minőségi értékelési részszempontok (szakemberek): Az M/2.1 - M/2.3., illetve az M/2.4., alk. köv. tek. bemutatásra kerülő szakembernek az alk. min. köv. telj. szüks. minimális sz. tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (M/2.1 - M/2.3.), illetve tervezői többlet szakmai tapasztalatának mértéke: egész hónap ajánlható meg, minimum 0 hónap, legkedvezőbb ajánlati elem: 48 hónap. A 48 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja. Értékelés módszere: Egyenes arányosítás. A tervező szakember többlet szakmai tapasztalata esetében, az építészeti-műszaki tervezési jogosultság megállapításához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni, a 12. §-ban foglaltak figyelembevételével
II.2.7. pont kiegészítése: a teljesítési határidő naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot, előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell igazolni.
Ajánlattevő a Korm. r. 2.§ (1) bekezdése alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban az erre vonatkozó EKR űrlap kitöltésével. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. r. 8-16§§-aiban előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a Korm. r. 15. § (1) bekezdése alapján az EEKD-t köteles
benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bek. meghatározott kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az EEKD-ban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64.§-a irányadó.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti minimumkövetelmény:
SZ/1
Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike és az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő(k) szerepeljen(ek) az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén –amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ/2.
A Kbt. 65.§ (1) c) pontja valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét szükséges igazolni. Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Magyar Építész Kamara, illetve Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti minimumkövetelmény igazolási módja:
SZ/1 A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi, az ajánlattevő részéről egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.
SZ/2.
A névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő az elérhető adatbázisokból ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 13. §-ra.
P/1 Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében a pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatát legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó sorba állítás.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát valamennyi meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlájáról.
P/2 Ajánlattevő csatolja 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési munkák) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
P/3 Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési munkák) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési munkák) származó árbevétele nem éri el a nettó 1.000.000.000 HUF-t.
P/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési munkák) származó nettó 1.000.000.000 HUF árbevétellel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P/1 és P/2 alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/3 alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér): Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra:
M/1 ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (5 éven [60 hónap] belül befejezett és 8 éven [96 hónap] belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:
-a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),
- a teljesítés helye
-a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
-a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2 A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével).
Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, építési beruházás rendeltetésszerű használatra alkalmas kivitelezése referenciával, amely tartalmazta az alábbiakat:
M/1.1 minimum 970 m2 nettó alapterületű, a közel nulla energetikai követelményeknek megfelelő új épület valamennyi alap-szakágat tartalmazó, kivitelezése és kiviteli terveinek generál tervezése;
M/1.2 minimum 180 adagos melegítőkonyha vagy főzőkonyha építészeti és épületgépészeti és épületvillamossági és konyhatechnológiai kivitelezése;
M/1.3 minimum 1000 m2 bruttó alapterületű faszerkezetű tető készítése tetőfedéssel együtt;
M/1.4 belül minimum 90 kW egyidejű teljesítményű erősáramú rendszer, melynél minimum 20 kWp teljesítményű napelem rendszer is készült;
M/1.5 egy SZ-n belül minimum 18 db személyautó parkolására alkalmas kültéri parkoló építése, amelyhez elektromos-autó töltőhely is kiépítésre került.
Fenti követelmények több, de összesen maximum 6 db referenciával lehet megfelelni.
Egy referencia több alpont tekintetében is bemutatható, az egy szerződés keretében több épületen és/vagy épületrészen végzett műszaki tartalmi és/vagy mennyiségi adatok összeadódnak.
Ajánlatkérő valamennyi szakágra kiterjedőnek tekinti azt a referenciát, amely tartalmazott alapozás, építészet, épületvillamosság, épületgépészet, közműellátás munkarészeket.
Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjén lévő összes (munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterülete a falak alapterülete nélkül.
Ajánlatkérő „új létesítésű”-nek tekinti a teljes új építésen kívül a bővítményként (bővítmény/emelet-ráépítés) megvalósult épületrészt is (bővítmény esetében a meglévő-megmaradó épületrész alapterülete nem számítható bele), amely a nettó alapterület növekedését eredményezi.
Közel nulla energetikai követelmények: lásd: 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet.
Generál tervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című hatályos szabályzatában foglaltakkal összhangban: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes – szakági tervekre is kiterjedő – kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére – adott esetben és szükség esetén – a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.
A „rendeltetésszerű használatra alkalmas kivitelezésnek” az M/1.1. - M/1.5 pontok pont esetében az értendő, hogy az épület az elvégzett munkálatok végén, annak eredményeként sikeresen műszaki átadás-átvételre kerültek.
Tető bruttó alapterülete: a tető külső kontúrvonalai által határolt, vízszintes síkra vetített alapterület.
Erősáramú rendszer egyidejű teljesítménye egyenértékű a főelosztó összes betáplálási teljesítményével.
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő (a szakemberek között az átfedés nem megengedett) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti alábbi szakemberrel:
M/2.1 MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy a hivatkozott kormányrendelet szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M/2.2 MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy a hivatkozott kormányrendelet szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M/2.3 MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy a hivatkozott kormányrendelet szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.4 É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy a hivatkozott kormányrendelet szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű végzettséget is elfogad. Az alkalmassági feltételekre bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett, Egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelmény igazolására mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg mértéke: Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díjrész 30 %-a mértékű előleget biztosít.
Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díjrész 5%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok:
a) késedelmi kötbér mértéke: naponként a kötbéralap 0,1%-a, legfeljebb Tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói Díj 15 %-a
b) meghiúsulási kötbér mértéke: a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 20 %-a
c) szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 100.000 Ft.
d) Előleg-visszafizetési biztosíték: az előleg igénylése biztosíték-nyújtáshoz nem kötött, amennyiben az igényelt előleg mértéke nem haladja meg a 250.000.000 Ft-ot, illetve biztosítékhoz kötött, amennyiben az előleg mértéke meghaladja a 250.000.000 Ft-ot, mely esetben a biztosíték mértéke az igényelt előlegnek a 250.000.000 Ft-ot meghaladó mértékében kerül meghatározásra. Az előleg elszámolása a szerződés tervezetében foglaltak szerint.
e) Teljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 3%-a
f) Jólteljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 3%-a
g) Jótállás a tervekre és a kivitelezésre egységesen: 36 hónap
h) Részszámlázás: fizetési mérföldkövenként a szerződés tervezetében foglaltak szerint.
A biztosítékok a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatók óvadékként az előírt pénzösszegnek Pécel Város Önkormányzatának 10400494-50505156-57531192 számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A finanszírozásra vonatkozó jogszabályi hivatkozások: 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, Ptk. 6:155. §; 2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1) és (3), (5)-(8) bekezdései, továbbá a Kbt. 27/A§-a; 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §. A részletes fizetési feltételeket és szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. Ebből eredően a beruházás mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. A tárgyi közbeszerzési eljárásban megvalósítani kívánt tervezés és kivitelezés egységet képez, ezért a részekre bontása kizárt. Az épület megvalósítása egymással összefüggő tervezési és kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatóak el egymástól, az egységes kivitelezési engedélyezési és jóváhagyási tervdokumentációra tekintettel. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.
1) Helyszíni bejárás: 2022. 05.05. 10.00 óra. Találkozási pont: Pécel, Maglódi út 5. Ajánlatkérő a helyszíni bejáráskor konzultációt nem tart.
2) Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont között. A pontkiosztás módszere: 1. egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó tervezési díj és a tartalékkeret nélküli nettó kivitelezési díj): fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontok (szakemberek) vonatkozásában: egyenes arányosítás.
3) AK feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen közbeszerzési eljárás fedezete, csak részben áll rendelkezésre. A szerződés hatályba lépésének a feltétele a szükséges, teljes fedezet rendelkezésre állása, amelynek része a jelenleg hatályos támogatási szerződések meghosszabbítása. Ajánlatkérő a szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételt alkalmaz.
4) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
5) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.
6) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bek.eire
7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint nyilatkozatát, ill. AT árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.
8) AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
9) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.
10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is-EKR űrlap benyújtásával.
11) ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.
12) Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) és Kbt. 66.§(6)bek. megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével és benyújtásával.
13) Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
14) A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26.§ alapján nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig, valamint a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) alábbi felelősségbiztosítással: kivitelezői felelősségbiztosítás: minimum 100 millió Ft/káresemény és minimum 900 millió Ft/év, All-risk” típusú építés-szerelési biztosítás: legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összeg Tervezői felelősségbiztosítás: minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 10 millió/év).
15) Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig nem rendelkezik az előírt biztosítással, akkor – ha AK eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ATt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ATvel köt szerződést.
17) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.
18) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila, lajstromszáma: 00465.
19) Ajánlatkérő a P1)-P3) és M/1 - M/2. alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
20) Valamennyi határidő az EKR rendszer ideje szerint értendő.
21) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.
22) A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség alatt: 60 nap értendő.
23) AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Mértéke 10 Millió Ft. Teljesíthető: (Kbt. 54. § (2) bek. szerint.), az AK fizetési számlájára történő befizetés (átutalás) esetén: 10400494-50505156-57531192 számú számlára. Rendelkezésre bocsátását az ajánlatban az EKR rendszerbe történő feltöltéssel igazolni kell. Az ajánlati biztosíték igazolása tekintetében a Kbt. 41/A§-át kell alkalmazni.
24) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
25) A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni.
26) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 29/A§-a alapján a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget („Üvegkapu”), melyről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni szükséges. Továbbá az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles az Üvegkapu használatára vonatkozó követelmények megismeréséről.
27) Szakmai ajánlat: árazott költségvetés, valamint a megajánlani kívánt könnyűszerkezetes rendszer bemutatása, amely vonatkozásában a közbeszerzési dokumentum további információkat tartalmaz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák