Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/53
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.18.
Iktatószám:4377/2021
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Pataqua Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. 3950 Sárospatak, Határ út 2/B
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14197211205
Postai cím: Határ Út 2/B 1627
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benkő Barnabás Zoltánné
Telefon: +36 47889227
E-mail: vegardofurdo@vegardofurdo.hu
Fax: +36 47889226
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vegardofurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000260972021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000260972021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezés - A sárospataki termálfürdő befejezése
Hivatkozási szám: EKR000260972021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A sárospataki termálfürdő befejezése - Gyógyászati központ tervezése és tervezői művezetés.
A tervezési feladat leírása:
Az épület első ütemének engedélyezési és kiviteli terveit a Sáth és Társa Építész iroda készítette el 2018-19-ben (az első ütemben elkészült tervek, műszaki leírások és költségvetések digitális formában (PDF) rendelke¬zésre állnak). A jelenlegi feladat a fürdő komplexum második ütemének megtervezése, valamint az első ütemben készült tervek és költségvetések továbbfejlesztése, kiegészítése, aktualizálása. Az épület második ütemének fő funkciója a gyógyászati részleg elhelyezése, egy új, elsősorban gyógy- és termálvizes medencéket tartalmazó medencecsarnok kialakítása, valamint a szükséges adminisztrációs, szociális és egyéb kiegészítő helyiségek, gépészeti terek elhelyezése. A két ütem tervdokumentáció¬ját egységes szerkezetben kell elkészíteni a kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztására alkalmas formában.
Az új épületrészt az első ütemben megtervezett, szabadon álló épület bővítményeként kell megtervezni. A két épületrésznek a megvalósulás után egységes egészként működő intézményt kell alkotnia. A tervezés során gondolni kell arra, hogy a jövőben is adódhatnak további, ma még nem ismert igények a fürdővel kapcsolatban, és ezek számára tartalék területeket kell biztosítani.
Főbb adatok:
- telek nagysága 22.430 m2
- Maximális beépítettség: 30%
- Megengedett építménymagasság: 12,50 m
- A tervezett alapterület számszerűen nincs meghatározva
- 5 db beltéri medence
- 3 db kültéri medence
- kádfürdő hidroterápiás kezelésekhez
- szakorvosi rendelés biztosításához min. 1 db vizsgáló helyiség
- 1 db min. 20 m2-es tornaszoba
- 2 db masszázshelyiség, egyenként min. 7 m2-es fülkékben, de inkább 12 m2-es kezelőhelyiségekben
- Elektroterápia (1 db min. 7 m2-es fülke, de inkább 15 m2-es kezelőhelyiség)
- pihenő helyiség (min. 10 m2-es helyiség 2-3 pihenőággyal)
- vizesblokkok
- öltözők
- büfé
- az első ütemben megtervezett épület pinceszintjén található, kb. 300 m2 alapterületű tartalék helyiségek felhasználásával az öltöző bővítés, illetve egy fitneszterem megtervezése
- minimum 300 adagos konyhaüzem
Részletesen a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező tervezési program és szakmai koncepció-javaslat alapján.
Tervező feladata továbbá a kivitelezés során tervezői művezetés ellátása a kivitelező részére történő munkaterület átadástól a használatbavételi engedély kiadásáig terjedő időtartamban összesen 20 alkalommal.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés - A sárospataki termálfürdő befejezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Pataqua Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. 3950 Sárospatak, Határ út 2/B
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A sárospataki termálfürdő befejezése - Gyógyászati központ tervezése és tervezői művezetés.
A tervezési feladat leírása:
Az épület első ütemének engedélyezési és kiviteli terveit a Sáth és Társa Építész iroda készítette el 2018-19-ben (az első ütemben elkészült tervek, műszaki leírások és költségvetések digitális formában (PDF) rendelkezésre állnak). A jelenlegi feladat a fürdő komplexum második ütemének megtervezése, valamint az első ütemben készült tervek és költségvetések továbbfejlesztése, kiegészítése, aktualizálása. Az épület második ütemének fő funkciója a gyógyászati részleg elhelyezése, egy új, elsősorban gyógy- és termálvizes medencéket tartalmazó medencecsarnok kialakítása, valamint a szükséges adminisztrációs, szociális és egyéb kiegészítő helyiségek, gépészeti terek elhelyezése. A két ütem tervdokumentáció¬ját egységes szerkezetben kell elkészíteni a kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztására alkalmas formában.
Az új épületrészt az első ütemben megtervezett, szabadon álló épület bővítményeként kell megtervezni. A két épületrésznek a megvalósulás után egységes egészként működő intézményt kell alkotnia. A tervezés során gondolni kell arra, hogy a jövőben is adódhatnak további, ma még nem ismert igények a fürdővel kapcsolatban, és ezek számára tartalék területeket kell biztosítani.
Főbb adatok:
- telek nagysága 22.430 m2
- Maximális beépítettség: 30%
- Megengedett építménymagasság: 12,50 m
- A tervezett alapterület számszerűen nincs meghatározva
- 5 db beltéri medence
- 3 db kültéri medence
- kádfürdő hidroterápiás kezelésekhez
- szakorvosi rendelés biztosításához min. 1 db vizsgáló helyiség
- 1 db min. 20 m2-es tornaszoba
- 2 db masszázshelyiség, egyenként min. 7 m2-es fülkékben, de inkább 12 m2-es kezelőhelyiségekben
- Elektroterápia (1 db min. 7 m2-es fülke, de inkább 15 m2-es kezelőhelyiség)
- pihenő helyiség (min. 10 m2-es helyiség 2-3 pihenőággyal)
- vizesblokkok
- öltözők
- büfé
- az első ütemben megtervezett épület pinceszintjén található, kb. 300 m2 alapterületű tartalék helyiségek felhasználásával az öltöző bővítés, illetve egy fitneszterem megtervezése
- minimum 300 adagos konyhaüzem
Részletesen a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező tervezési program és szakmai koncepció-javaslat alapján.
Tervező feladata továbbá a kivitelezés során tervezői művezetés ellátása a kivitelező részére történő munkaterület átadástól a használatbavételi engedély kiadásáig terjedő időtartamban összesen 20 alkalommal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3) M.2) pont szerinti személyi állomány összesített többlet szakmai tapasztalata (0-200 hónap) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Az értékelés módszere: a személyi állomány többlet szakmai tapasztalata szempont esetén egyenes arányosítás, az ár szempont esetén fordított arányosítás.
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban meghatározott határidő tekintetében az alábbiakat rögzíti: teljesítési határidőt nem munkanapban, hanem naptári napban kell érteni. Az engedélyes tervdokumentáció elkészítésének és ajánlatkérő rendelkezésére bocsátásának határideje a szerződéskötéstől számított 45 naptári nap. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és ajánlatkérő rendelkezésére bocsátásának határideje a jogerős építési engedély kiadásától számított 45 naptári nap. A tervezési határidőkbe a tervtanácsi eljárás (az engedélyes tervek jóváhagyása a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Tervtanács eljáráshoz kötött), illetve a hatósági engedélyezés ideje nem számít bele.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. – III.1.3. pontja szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69. § szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok és az alkalmassági igazolások előzetes igazolása kapcsán figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) 1.-7. §-aira is.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 10.§, valamint 12-14. § és 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15.§ (2) -ben meghatározottak szerint az ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8.-16. § szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha: nem rendelkezik a 322/2015. évi (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján, a 1996. évi LVIII. tv. 1. § rendelkezéseibe foglaltak szerinti tervezői szolgáltatásra vonatkozó, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepléssel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő által kért tagságigazolás a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában megismerhető, úgy azt az ajánlatkérő ellenőrzi. Ezen esetben igazolás csatolása az ajánlatban nem szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét kell igazolni oly módon, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munkaelvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (építészeti-műszaki tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti-műszaki tervezés) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 25.000.000 Ft összeget.
A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.
Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Az EEKD-t az EKR-ben (elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevőnek az alkalmasságát következőképp szükséges igazolnia:
M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évén belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb teljesített szolgáltatásainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vagy a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, a referenciamunka megnevezését és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ha a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban. A tervező pozícióra jelölt szakemberek tekintetében, ha azok már bejegyzésre kerültek, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ebben az esetben a végzettség igazolása nem szükséges. Az ajánlatban megnevezett szakember szakmai tapasztalatát a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban szükséges megadni év/hó bontásban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített, gyógy- és/vagy termálfürdőre vonatkozó engedélyes és kiviteli terv készítési tervezési referenciával.
M.2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet II. Építészeti-műszaki tervezés szerinti É jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet II. Építészeti-műszaki tervezés szerinti szerinti G jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet II. Építészeti-műszaki tervezés szerinti szerinti V jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet II. Építészeti-műszaki tervezés szerinti szerinti K jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet II. Építészeti-műszaki tervezés szerinti szerinti T-É jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Egy szakember több pozícióra is megajánlható amennyiben egyidejűleg megfelel több, az alkalmassági minimumkövetelményben rögzített feltételeknek.
Az M.1.) – M.2.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, melyek kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (11) bekezdés alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet II. Építészeti-műszaki tervezés szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő kiköti, hogy a szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az Ajánlatkérő területi korlátozás nélkül, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
Az ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékben: legalább 10 millió Ft/év.
A felolvasólapon fel kell tüntetni a tervezési feladatokra vonatkozó nettó ajánlati árat és a tervezői művezetés ellátására vonatkozó nettó ajánlati árat külön-külön, illetve fel kell tüntetni az értékelés alá eső összesített nettó ajánlati árat.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes ajánlattevő az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására: ajánlattevő jogosult 1 db részszámla benyújtására az engedélyes tervek megrendelői elfogadásakor a nettó tervezési díj 40%-ának megfelelő mértékben, jogosult 1 db részszámla benyújtására a kiviteli tervek megrendelői elfogadásakor a nettó tervezési díj 60%-ának megfelelő mértékben. Az ajánlattevő jogosult 1 db részszámla benyújtására a tervezői művezetésre vonatkozó nettó ajánlati ár 50%-ának megfelelő mértékben a kivitelezés 50%-os készültségekor. A nyertes ajánlattevő jogosult 1 db végszámla benyújtására a tervezői művezetésre vonatkozó nettó ajánlati ár 50%-ának megfelelő mértékben a kivitelezést érintő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor. A számlák kifezetésének feltétele a megrendelő képviselője általi aláírt teljesítésigazolás. Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés.
Biztosítékok: Késedelmi kötbér; Meghiúsulási kötbér. A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése irányadó. A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A beszerzés tárgya, a tervezéssel érintett épület komplex egységet alkot, az egyes tervezési munkafolyamatok műszakilag összefüggenek és egymásra épülnek, nem lehetséges a részajánlattétel lehetőségének biztosítása.
1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. és a kapcsolódó rendeletek által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
4) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. alkalmazza.
5) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
7) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell.
6) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltaknak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet.
9) Ajánlattevőnek elektronikus úton az EKR rendszerben kell benyújtaniuk ajánlatukat az Ajánlattételi felhívásban foglalt időpontig.
10) Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el, azzal a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nem szükséges.
11) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívásfeladásának időpontjában hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó.
12)Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Pálóczy András, lajstromszáma: 00508.
14) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi, valamint a műszaki alkalmasság feltételeit.
16) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontásától számított 30 nap.
17) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
18) Több változatú (alternatív) ajánlattételre nincs lehetőség.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák