Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.27.
Iktatószám:4384/2018
CPV Kód:71210000-3
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, sport jellegű beruházásokhoz kapcsolódó független mérnök-tanácsadói feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71210000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelése
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, sport jellegű beruházásokhoz kapcsolódó független mérnök-tanácsadói feladatok ellátása
A közbeszerzési eljárás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az ajánlata keretében benyújtott Ártáblázatban foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendelés jogával élhet.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, sport beruházásokhoz kapcsolódó független mérnök-tanácsadói feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71311000-1
További tárgyak:71318000-0
92620000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Keretmegállapodás keretösszege: nettó 674.373.650,- Ft
A Keretmegállapodás időtartama: A Keretmegállapodást határozott, 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időre kötik a Felek.
A Keretmegállapodás időtartama alatt az ajánlatkérő a Keretösszeg erejéig a felmerülő igények függvényében élhet a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti Közvetlen Megrendelésekkel.
A Keretmegállapodás szerinti feladatok a következőkre terjednek ki (azzal, hogy a megvalósítandó feladatok részletesen a Műszaki Leírásban kerülnek leírásra):
Az Észak-csepeli és Dél-pesti terület átfogó fejlesztése részeként, a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, sportlétesítmény-beruházásokhoz kapcsolódó mérnök-tanácsadói-, tervellenőri-, költségellenőri- és fenntarthatósági feladatok ellátása a beruházás projektelemei vonatkozásában a beruházás előkészítésétől a kiviteli tervek elkészültéig.
I. A beruházás projektelemei
Új létesítés:
a) Budapesti Atlétikai Stadion és a Csepel-szigetre átvezető gyalogoshíd(ak)
Nemzetközi világversenyek befogadására alkalmas, IAAF előírásoknak megfelelő atlétikai stadion és környezete, beleértve a létesítmény megközelíthetőségének és a biztonságos üzemeltetés feltételeinek megteremtése érdekében szükséges kiegészítő létesítmények. A kiemelt nemzetközi sportesemények megrendezésére alkalmas módban (bővített épület) 40 ezer / 55 ezer, alap állapotban 10/15 ezer néző befogadására alkalmas lelátóval és a szükséges kiszolgáló létesítményekkel. Alapállapotban a Stadion ~45.000 nm, bővített állapotban ~ 90.000 nm alapterületű.
b) Atlétikai Szabadtéri Edzőpályák
Az Atlétikai Stadion közelében, nemzetközi világversenyek lebonyolításához szükséges, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség sportolóinak felkészülésére alkalmas, IAAF előírásoknak megfelelő kültéri atlétikai pályák (bemelegítő futó- és ugrópályák, dobóterület) és az ezeket kiszolgáló atlétikai klubház.
c) Fedett Pályás Atlétikai Multifunkciós Csarnok
Az Atlétikai Stadion közelében, nemzetközi világversenyek lebonyolításához szükséges, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség sportolóinak felkészülésére alkalmas, IAAF előírásoknak megfelelő, fedett pályás atlétikai edzőközpontként is funkcionáló csarnok, melynek hatsávos 200 m-es futópályával kell rendelkeznie. A létesítmény 90-120 méter hosszúsággal és 55-80 méteres szélességgel épülne, mintegy 10.000 nm alapterületen. A multifunkciós csarnoknak 4-6.000 néző befogadására kell alkalmasnak lennie 200 parkolóhellyel, mely egyéb sportesemények, valamint kulturális rendezvények, előadások helyszínéül is szolgálhat.
d) Budapesti Xtrém Szabadidő Park
Nemzetközi világversenyek rendezésére alkalmas BMX Race és Kajak-Slalom pályák és bemelegítő pályák közös kiszolgáló létesítménnyel. Cél, hogy a létesítmény a versenyzők felkészülésének biztosítása mellett, rekreációs sporthasznosításra is alkalmas legyen. A pályák környezetében biztosítandó a nemzetközi rendezvények esetén kialakítandó ideiglenes nézői és bővített kiszolgáló funkciók terület- és kapcsolat igénye.
Meglévő épületállomány felújítása:
a) VITUKI-torony, Csepel-sziget északi részén megtartásra javasolt épületállomány
Megbízott feladata a Projektelemek tervezésével kapcsolatos valamennyi mérnök tanácsadási feladat ellátására kiterjed:
- mérnök-tanácsadói, terv felülvizsgálati, ellenőrzési szolgáltatás (alapszakágak és kert- és tájépítészet, ökológia, útépítés, közműépítés, akadálymentesség, fenntarthatóság és BREEAM minősítés, sporttechnológia) végzése tervfázisok függvényében;
- a beruházás előkészítése során közreműködik a beruházási célok és keretek dokumentálásában, a beruházási/tervezési program meghatározásában;
- véleményezi a generáltervező által készített BIM koncepcióra vonatkozó előírásait, munkarészeit, javaslatot tesz azok tartalmának, részletezettségének változtatására;
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.11) rovatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat (projektszervezet és munkamódszer) 40
2 Szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/05/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A jelen közbeszerzés nem tartalmaz opciókat. A fenti "igen" válasz technikai jellegű, kizárólag a jelen rovat láthatósága érdekében került megjelölésre.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4) rovatból:
- tanácsadói feladatok ellátását végzi a tervezési időszakokban (koncepció-, engedélyezési-, kiviteli terv) a nemzetközi szervezetek, sportszakmai tanácsadó előírásainak betartatására, betervezésére vonatkozó szakmai támogatás biztosításán túl, - a szakmai gyakorlatnak megfelelően - minden egyéb beruházás-szervezői tapasztalat tekintetében;
- közreműködik a generáltervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során (kidolgozza a részletes műszaki tartalmat, a műszaki feltételeket, a Projektelem megvalósítási programját, az ajánlatkérési dokumentáció műszaki részét, észrevételez, javasol, véleményez, tanácsadóként közreműködik a beérkezett ajánlatok műszaki-gazdasági értékelésében);
- koncepció-, engedélyezési- és kiviteli tervezési fázis során a beruházási célok megvalósulása érdekében a Tervezési Szerződés megkötésétől a tervek Megrendelő általi jóváhagyásáig heti rendszerességgel megszervezi és levezeti a kooperációkat, jegyzőkönyvet vezet, részt vesz a konzultációkon, elvégzi a megajánlott műszaki megoldások felülvizsgálatát, folyamatosan ellenőrzi a tervdokumentációkat, intézkedik az adott dokumentáció módosítására, kiegészítésére, engedélyek, szakhatósági és közmű engedélyek beszerzése során közreműködik;
- közreműködik a Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során (kidolgozza a részletes műszaki tartalmat, a műszaki feltételeket, a Projektelem megvalósítási programját, az ajánlatkérési dokumentáció műszaki részét, észrevételez, javasol, véleményez, tanácsadóként közreműködik a beérkezett ajánlatok műszaki-gazdasági értékelésében);
- költségellenőrzést, elszámolások ellenőrzését végzi;
# Megbízó által meghatározott egyéb igények során együttműködés, javaslattétel, szakmai tanácsadás
- ellátja a beruházás időbeli ütemezésének feladatait;
- generál ütem- és költségterv készítése a teljes Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, sport, szállás és infrastruktúra jellegű beruházásokhoz kapcsolódóan (jóváhagyott szoftver használatával), annak folyamatos - havi rendszerességű és tervszállításonként - ellenőrzését, aktualizálását, napra készen tartását, nyomon követését végzi annak függvényében, ahogyan a projektelemek tervei, fizetési ütemezése és költségalakulása változik,
- kockázatkezelési koncepciót készít.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
I. Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 4-7. §-ok és az ajánlatkérő által előírt módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) formanyomtatvány III. részének benyújtása szükséges.
Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv részéről is az EEKD formanyomtatványt.
Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
II. Igazolási mód a bírálat nyomán:
Ajánlatkérő a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő vonatkozásában: a Kr. 8. § előírásai szerint
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vonatkozásában: a Kr. 10. § előírásai szerint
Nyilvántartásban szereplés:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 A Kbt. 65. § (1) a) és a Kr. 19. § (1) c) alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes, továbbá a közbeszerzés tárgyából (mérnök tanácsadói szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.
Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
Ajánlatkérő a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.2) "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" rovatból:
M.3 ha nem rendelkezik legalább a teljesítéshez szükséges alábbi műszaki felszereltséggel:
Legális (jogtiszta) projektmenedzsment szoftver, amely az alábbi funkciókkal rendelkezik:
a) Projekttervezés,
b) Feladat ütemezése,
c) Erőforrások és források kezelése,
d) Gantt- és hálós diagramok létrehozása és kezelése,
e) Bázistervek létrehozása,
f) Szerződésmenedzsment,
g) Projekt követés,
h) Nyomon követés,
i) Aktualizálás,
j) Projekt jelentések,
k) E-mail értesítések.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1 az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes árbevételéből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 670.000.000,- Ft értéket és a közbeszerzés tárgyából (mérnök tanácsadói szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 500.000.000,- Ft értéket.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.3) "Az alkalmasság minimukövetelménye(i)" rovatból:
M.2.3 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építményvillamossági tervezési szakterület, „V” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy villamosmérnök épületvillamossági szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.4 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építmények gépészeti tervezési szakterület, „G” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel vagy okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel vagy épületgépész mérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a következő végzettségek (okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettség vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettség vagy okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettség) esetén legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal, vagy a következő végzettségek (gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettség vagy épületgépész mérnök vagy ezzel egyenértékű végzettség) esetén legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.5 legalább 1 fő Projektvezető mérnök szakemberrel, aki
- építészmérnök vagy építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és
-legalább 3 év (36 hónap) projektvezetői / projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik, mely tartalmazta
- legalább 1 db 10.000 nm alapterületű közhasználatú építmény beruházás előkészítése és/vagy megvalósítása során szerzett projektvezetői szakmai gyakorlatot (Ajánlatkérő „közhasználatú építmény” alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott fogalmat érti de kizárólag épület tekintetében, műtárgyra vonatkozóan nem.);
M.2.6 legalább 1 fő költségszakértő szakemberrel, aki
- építészmérnök vagy építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és
- legalább 3 év (36 hónap) beruházás-lebonyolítói szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2.1-M.2.4 minimumkövetelmények esetében megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a nevezett minimumkövetelményben megjelölt kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) a szerződéskötés időpontjáig kell biztosítani! Amennyiben a bemutatott szakember a szolgáltatásnyújtásra a szerződéskötésig nem rendelkezik jogosultsággal, ez a Kbt. 131. § (4) szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.2) "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" rovatban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) vagy referencianyilatkozattal a Kr. 22. § (1) alapján.
A Kr. 21.§ (3a) b) alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kr. 22. § (2) bek. alapján a benyújtott referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (amiből következik a minimumkövetelmény tartalmi elemeinek való megfelelés), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Egy referenciával több minimumkövetelmény is teljesíthető.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével.
Igazolásként csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Valamennyi szakember tekintetében kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról a minimumkövetelmény megjelölésével (pl. M.2.1), hogy, melyik szakembert mely pozícióra jelölik.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M.3 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával olyan részletezettséggel amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelést. A leírásnak ki kell terjednie legalább az alábbi adatokra: az eszköz megnevezése, rövid ismertető leírása, az ajánlattevő rendelkezésére állásának formája (saját, vagy bérelt eszköz).
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek (oly módon, hogy csak az egyikük igazolja a megfelelést vagy együttesen igazolják a megfelelést), mivel az nem kizárólag egyetlen gazdasági szereplőre vonatkoztatható.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7),(9) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-ben és a Kr. 1. § (1)-ben foglaltakra tekintettel az alk-i köv-eknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.
Kar.korl.miatt folyt. a köv.rovatban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Kar.korl.miatt folytatás a megelőző rovatból:
Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4)-ben foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
Ajánlatkérő a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 18. alpontját is, amely az M.2 alkalmassági követelmények esetében az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!
Jelen rovat tartalma; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő,
M.1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban)
M.1.1 legalább 1 db, a négy alap szakágat (építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság), továbbá külső közmű- és út tervezését, valamint tájépítészeti tervezést magában foglaló tervellenőrzésre vonatkozó referenciával, amely legalább nettó 20.000 m2 alapterületű megvalósult sportlétesítmény beruházására vonatkozik (Ajánlatkérő sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004. évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket.);
M.1.2 legalább 1 db olyan referenciával, amely egy legalább nettó 7.500 m2 alapterületű multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges és a négy alap szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedő tervellenőrzésére vonatkozik;
M.1.3 legalább 1 db olyan referenciával, amely több épületet magában foglaló, legalább összesen nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú építmény együttes (akár több ütemben történő) megvalósítása során végzett mérnöki tanácsadásra, továbbá tervellenőrzésére, valamint ehhez kapcsolódó költségszakértői tevékenységre vonatkozik; (Ajánlatkérő „közhasználatú építmény” alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott fogalmat érti, de kizárólag épület tekintetében, műtárgyra vonatkozóan nem.)
M.1.4 legalább 1 db olyan referenciával, amely min. nettó 20.000 m2 alapterületű közhasználatú építmény beruházásával összefüggésben végzett kockázatkezelésre vonatkozik (Ajánlatkérő „közhasználatú építmény” alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott fogalmat érti, de kizárólag épület tekintetében, műtárgyra vonatkozóan nem.).
M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.2 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Tartószerkezeti tervezési szakterület, „T” besorolású jogosultsággal vagy Tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület, „T-É” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, vagy okleveles építészmérnök (épületek tartószerkezeti kredit-teljesítéssel) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.2) "Az alkalmasság minimukövetelménye(i)" rovatban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek, biztosítékok a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a teljesítés igazolását követően utólag (a Közös Feladatok tekintetében havonta, valamint az adott Közvetlen Megrendelésben meghatározott Szolgáltatások tekintetében havonta illetve a tárgyi szakasz teljesítését követően), átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell azt a díjösszeget is, amelyre nézve a nyertes ajánlattevő az adott teljesítés tekintetében jogosult.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/02 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
A bontásra az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ügyvédi irodájában kerül sor.
A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bek. alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy:
Az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sirály Katalin
lajstromszáma: 00365
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bek. szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek a felhívásban és a Közb. Dok.-okban meghat. tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlatát.
2. Az ajánlatokat 1 papír alapú és 1 CD/DVD formátumban benyújtott elektronikus pld-ban cégjelzéssel ellátott borítékban, csomagban v. dobozban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Megbízási szerződés a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, sport jellegű beruházásokhoz kapcsolódó független mérnök-tanácsadói feladatok ellátására"-Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!
3. Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán és személyesen munkanapokon 9.30 és 12.00 között, ill. az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.30-tól az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig.
4. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66.§(2) szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. Bontás: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365) I.3. pontban megadott székhelyén. Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig.
6. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) szerinti nyilatkozatot (adott esetben a nemleges nyilatkozatot).
7. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot (adott esetben a nemleges nyilatkozatot).
8. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak és meg kell jelölni a képviseletükre jogosult tagjukat. Egy dokumentáció átvétele elegendő.
9. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1,M.2,M.3
10. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen felhívás II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.
Értékelési szempontok és a hozzárendelt súlyszám:
1. Összesített ajánlati ár az Ártáblázat vonatkozásában: 40
2. Szakmai ajánlat (projektszervezet és munkamódszer): 40
3. Szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában: 20
Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot.
Az 1. értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás, a 2. és a 3. értékelési szempont tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Az értékelési szempontok és az értékelés módszere az ajánlattételi dokumentáció I. kötetét képező Segédletben kerül részletesen kifejtésre.
11. A részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem biztosítja, figyelemmel arra a tényre, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatok mind a Kemény Ferenc Program Beruházásait érintik, illetve a területi összefüggés szakmailag egységes koncepció megvalósítását kívánják meg. A közbeszerzési tárgy (mérnök szolgáltatások) megrendelése a szerződéses kötelezettségek teljesítése és az egyes feladatok közötti magas fokú korreláció és összhang, valamint a műszaki felügyelettel érintett projektek funkcionális egységének biztosítása kizárólag ugyanazon gazdasági szereplővel történő szerződéskötés útján realizálható. Az utóbb hivatkozott indokok alapján megállapítható, hogy nem lenne célszerű és kifejezetten a hatékonyságot romboló hatású lenne a közbeszerzési eljárás részekre bontása.
12. A Kb-i Dok-ok a www.kozbeszerzes.hu-n fellelhető Közbeszerzési Adatbázisból tölthetőek le v. kérhető a megküldésük a kozbeszerzes@drsk.hu email címen.
13. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmaz minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget.
14. A foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-ában foglaltak irányadóak.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatban:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatból:
15. Az Ajánlatkérő nem írja elő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását.
16. A jelen Felhívás II.2.7) pontjában a szerződés kezdő időpontjára vonatkozó információ technikai jellegű.
17. Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - mérnöki tanácsadói tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 150 millió HUF/káresemény, és legalább 250 millió HUF/kárév.
18. A jelen eljárásban alkalmazásra kerülő 3. sz. értékelési szempontra [Szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában] tekintettel ajánlattevőnek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, amelyek alátámasztják az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot, továbbá hogy az M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4, M.2.5, M.2.6 alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában megjelölésre kerülő szakemberek a nevezett minimumkövetelményeknek megfelelnek, és erre tekintettel az értékelés során Ajánlatkérő által figyelembe vehetők.
19. Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésébe be kell vonnia a közbeszerzési dokumentumokban részletesen definiált követelményeknek megfelelő szakembereket (Kulcs-közreműködők). A szerződés aláírásának feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az aláírásig rendelkezzen az előírt Kulcs-közreműködőkkel. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az aláírásig nem rendelkezik az előírt Kulcs-közreműködőkkel, ajánlatkérő e körülményt az ajánlattevő szerződéstől való visszalépésének minősíti.
20. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező fizetési ütemtervben az egyes közvetlen megrendelések vonatkozásában feltüntetett várható teljes időtartam tájékoztató jelleggel került meghatározásra. Ajánlatkérő a közvetlen megrendelésben ettől eltérő mértékben is meghatározhatja az adott közvetlen megrendelés várható időtartamát.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák