Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4402/2019
CPV Kód:45312000-7
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs közigazgatási területe A dokumentációban meghatározott teljesítési helyszíneken
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Enikő
Telefon: +36 72514780
E-mail: horvath.eniko@ph.pecs.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001067282018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45312000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pécs Városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére készült megvalósíthatósági terv alapján a meglévő városi térfigyelő kamerarendszer bővítése a hozzá szükséges kiviteli terv készítése és a kiviteli terv alapján a komplett kivitelezési munka elvégzése. A megvalósíthatósági terv alapján a fejlesztés kiviteli tervének elkészítése és a kiviteli terv alapján a 65 db új IP dóm kameravégpont kialakítása, a működésükhöz szükséges áramellátással, a kamerakép továbbításához szükséges WIFI antenákkal kivitelezése. A kamerák elhelyezése közvilágítási oszlopon, forgalom irányító lámpa oszlopán, áramszolgáltató légvezetékes oszlopán, épületen tervezett. Áramellátás az egyes kamerahelyek alapján földkábelre való csatlakozással, forgalomirányító berendezés hálózati csatlakozásával, légvezetékes hálózatról, illetve épületen történő elhelyezés esetén az épület áramellátásából biztosítható. A kamerák képét magas épületen/objektumon tervezett átjátszó antennák telepítésével/áramellátással együtt a városi térfigyelő kamerarendszer központjába (Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság Pécs, Athinay Simon u. 7-9.) kell továbbítani. A rendszer továbbfejlesztéséhez, a rendszer központját is kiviteli terv szinten meg kell tervezni, a rendszer központját át kell alakítani (szerver fejlesztése) a kor igényeinek és a kapacitást kiszolgálni tudó hardver és szoftver elemekkel, valamint a meglévő rendszer perifériáinak optimalizálását is el kell végezni az új/ fejlesztett rendszerben történő működéshez. A működéshez új kliens munkaállomás telepítése, a tárolás és megjelenítés informatikai eszközeinek újra installálása, hardveres illesztése szükséges. Az érintett objektumok hozzájárulását az Ajánlatkérő feladata biztosítani.
A nyertes feladata
- a rendszer fejlesztésére készült megvalósíthatósági terv alapján a kivitelezésre alkalmas kiviteli terv elkészítése
- a tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges közműegyeztetések lefolytatása az energiaellátás tekintetében a szükséges igény tervezés/kivitelezés komplett megvalósítása
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kiviteli tervekben meghatározottak szerint az elkészült rendszert átadja;
- az elkészült rendszer tervszerinti, szerződésnek, jogszabálynak, megfelelőségének igazolása,
- minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a rendszer kivitelezéséhez, az elkészült rendszer biztonságos működtetéséhez/használatához/üzemeltetéséhez szükséges,
- az átadás-átvételi eljárás során az elkészült rendszer eszközeinek, berendezések megfelelőségi igazolása dokumentummal alátámasztva, átadási és megvalósulási terv elkészítése és átadása
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, - a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,
A részletes és teljeskörű műszaki leírás a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 105930000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32235000-9
További tárgyak:71356400-2
72222200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs közigazgatási területe
A dokumentációban meghatározott teljesítési helyszíneken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozó feladata Pécs városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére készült megvalósíthatósági terv alapján a meglévő városi térfigyelő kamerarendszer bővítése a hozzá szükséges kiviteli terv készítése és a kiviteli terv alapján a komplett kivitelezési munka elvégzése. A megvalósíthatósági terv alapján a fejlesztés kiviteli tervének elkészítése és a kiviteli terv alapján a 65 db új IP dóm kameravégpont kialakítása, a működésükhöz szükséges áramellátással, a kamerakép továbbításához szükséges WIFI antenákkal kivitelezése. A kamerák elhelyezése közvilágítási oszlopon, forgalom irányító lámpa oszlopán, áramszolgáltató légvezetékes oszlopán, épületen tervezett. Áramellátás az egyes kamerahelyek alapján földkábelre való csatlakozással, forgalomirányító berendezés hálózati csatlakozásával, légvezetékes hálózatról, illetve épületen történő elhelyezés esetén az épület áramellátásából biztosítható. A kamerák képét magas épületen/objektumon tervezett átjátszó antennák telepítésével/áramellátással együtt a városi térfigyelő kamerarendszer központjába (Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság Pécs, Athinay Simon u. 7-9.) kell továbbítani. A rendszer továbbfejlesztéséhez, a rendszer központját is kiviteli terv szinten meg kell tervezni, a rendszer központját át kell alakítani (szerver fejlesztése) a kor igényeinek és a kapacitást kiszolgálni tudó hardver és szoftver elemekkel, valamint a meglévő rendszer perifériáinak optimalizálását is el kell végezni az új/ fejlesztett rendszerben történő működéshez. A működéshez új kliens munkaállomás telepítése, a tárolás és megjelenítés informatikai eszközeinek újra installálása, hardveres illesztése szükséges. Az érintett objektumok hozzájárulását az Ajánlatkérő feladata biztosítani.
A nyertes feladata
- a rendszer fejlesztésére készült megvalósíthatósági terv alapján a kivitelezésre alkalmas kiviteli terv elkészítése
- a tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges közműegyeztetések lefolytatása az energiaellátás tekintetében a szükséges igény tervezés/kivitelezés komplett megvalósítása
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kiviteli tervekben meghatározottak szerint az elkészült rendszert átadja;
- az elkészült rendszer tervszerinti, szerződésnek, jogszabálynak, megfelelőségének igazolása,
- minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a rendszer kivitelezéséhez, az elkészült rendszer biztonságos működtetéséhez/használatához/üzemeltetéséhez szükséges,
- az átadás-átvételi eljárás során az elkészült rendszer eszközeinek, berendezések megfelelőségi igazolása dokumentummal alátámasztva, átadási és megvalósulási terv elkészítése és átadása
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, - a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,
A részletes és teljeskörű műszaki leírás a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Részszempontonként: 0-10 pont. 1. ért szempont: fordított, a 2. ért részszempont arányosítás, II.2.7. p-ban a telj. és bef határideje: a szerződés kezdésének dátuma tervezett időpont.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22209054
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: komaromi.attila@multialarm.hu
Telefon: +36 16662160
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16662180
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 107000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105930000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: erősáramú hálózat kiépítés egyes részfeladatai, adatátviteli hálózat kiépítés egyes részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22209054
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073242

Hivatalos név: M.B.V. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16024762
Postai cím: Gergely Utca 35/G A. lhaz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14465677242

Hivatalos név: TG NetCom Informatikai, Távközlési Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51524597
Postai cím: Francia Utca 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23192946202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges