Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/53
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.03.18.
Iktatószám: 4429/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Vasas Sport Club
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zrt.;KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: AK18741
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
Telefon: +36 13294074
E-mail: m.toth@vasassc.hu
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vasassc.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak: 45212200-8
45212224-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú u. 43., Hrsz.: 26085/1123
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az új Illovszky Rudolf stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében.
A feladat egy MLSZ B (UEFA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.
A feladat részét képezi:
a) A jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;
b) A kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;
c) A létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.
Jellemző épületszerkezetek:
Tartószerkezetek:
Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül.
Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek.
A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel.
Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.
Határoló szerkezetek:
A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
Durva tereprendezés: kb. 20.000 m3
Lelátók összkapacitása: legalább 5.000 férőhely
Nyugati lelátó és főépület:
- 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1.500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: kb. 7.270m2
Keleti lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 2.000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: kb. 3.030m2
Északi lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: 925m2
Déli lelátó:
- 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára.
- Alapterület: 905m2
Centerpálya:
- 105×68m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya
- csapadékvíz elvezető rendszerrel
- automata öntözőrendszerrel
- pályafűtési rendszerrel
Parkoló:
- legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 070 - 131899

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: marketiroda@market.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 240 917 752 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak: 45212200-8
45212224-2
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz.: 26085/1123
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladat egy labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel, úgy, hogy a feladat részét képező műszaki tartalom megfelel az MLSZ B (UEFA III) kategória előírásainak.
A feladat részét képezi:
a) a jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;
b) a kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;
c) a létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének megszerzése és közreműködés az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzésében.
Jellemző épületszerkezetek:
Tartószerkezetek:
Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül. Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek. A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel. Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.
Határoló szerkezetek:
A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
Durva tereprendezés: kb. 20 000 m³.
Lelátók összkapacitása: legalább 5 000 férőhely.
Nyugati lelátó és főépület:
- 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1 500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,
- Alapterület: kb. 7 270 m².
Keleti lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 2 000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,
- Alapterület: kb. 3 030 m².
Északi lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 880 férőhelyes lelátóval a főpálya felé hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,
- Alapterület: 925 m².
Déli lelátó:
- 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára,
- Alapterület: 905 m².
Centerpálya:
- 105×68 m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya,
- csapadékvíz elvezető rendszerrel.
- automata öntözőrendszerrel,
- pályafűtési rendszerrel,
- hibrid rendszerű gyepfelülettel.
Hibrid rendszerű gyepfelület a tartalékpályán.
Parkoló:
- legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 25 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 026 856 072
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: marketiroda@market.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás dátuma: 2019. február 18.
A szerződésnek a módosításokkal érintett rendelkezései a következők:
11. A Tervezés és Kivitelezés vállalkozói díja - a 104. pont szerinti Tartalékkeret nélkül - összesen 6.026.856.072,- Ft + ÁFA, azaz összesen hatmilliárd-huszonhatmillió-nyolcszázötvenhatezer-hetvenkettő forint + áfa, átalányár amelyből:
a) a Tervezés díja: 112.371.800,- Ft + áfa,
b) a Kivitelezés díja: 5.914.484.272,- Ft + áfa.
13. Vállalkozó köteles a melléklet szerinti Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerint a Kivitelezés egyes műszaki szakaszait, az eredeti Vállalkozási Szerződés nettó, tartalékkeret nélküli értéke alapján számított műszaki készültség szerint - illetve ahol ez kifejezetten jelölve van, a 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított műszaki készültség szerint - az alábbi, szerződéskötéstől számított határidőkig teljesíteni (továbbiakban: Műszaki Ütemezés). A (rész)teljesítés sikeresnek és befejezettnek tekinthető, ha a Kivitelezésben foglalt munkálatokat a Műszaki Ütemezés szerinti határidőig Vállalkozó hiánytalanul és hibamentesen elvégezte, és Megrendelő a teljesítést igazolja.
a) I. szakasz 5%-os (öt százalékos) készültségi fok határideje 2017. június 30. (144. pont szerint kötbérterhes);
b) II. szakasz 30%-os (harminc százalékos) készültségi fok határideje 4,5 hónap;
c) III. szakasz 40%-os (negyven százalékos) készültségi fok határideje 5,5 hónap;
d) IV. szakasz 50%-os (ötven százalékos) készültségi fok határideje 6,5 hónap;
e) V. szakasz 60%-os (hatvan százalékos) készültségi fok határideje 13,5 hónap;
f) VI. szakasz 70%-os (hetven százalékos) készültségi fok határideje 14,5 hónap;
g) VII. szakasz, a 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított 80%-os (nyolcvan százalékos) készültségi fok határideje 16,5 hónap;
h) VIII. szakasz, 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított 90%-os (kilencven százalékos) készültségi fok határideje 17,5 hónap;
i) végteljesítés, az 5. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított 100%-os készültség határideje 2019. április 30. (144. pont szerint kötbérterhes)
14. Az alábbi készültségi fokoknak a 13. pontban meghatározott Műszaki Ütemezés igazolt teljesítése esetén Vállalkozó az itt megjelölt az eredeti Vállalkozási Szerződés nettó, tartalékkeret nélküli értéke alapján - illetve ahol ez kifejezetten jelölve van, az érintett szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Kivitelezési díj alapján - számított vállalkozói díjra jogosult (továbbiakban: Pénzügyi Ütemezés):
a) I. részszámla: 5%-os (öt százalékos) készültségi fok: 262 601 724,- Ft + áfa
b) II. részszámla: 30%-os (harminc százalékos) készültségi fok: 1 313 008 619,- Ft + áfa
c) III. részszámla: 40%-os (negyven százalékos) készültségi fok: 525 203 448,- Ft + áfa
d) IV. részszámla: 50%-os (ötven százalékos) készültségi fok: 525 203 448,- Ft + áfa
e) V. részszámla: 60%-os (hatvan százalékos) készültségi fok: 773 025 828,- Ft + áfa
f) VI. részszámla: 70%-os (hetven százalékos) készültségi fok: 566 507 177,- Ft + áfa
g) VII. részszámla: a 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Kivitelezési díj alapján számított 80%-os (nyolcvan százalékos) készültségi fok: 566 507 177,- Ft + áfa
h) VIII. részszámla: a 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Kivitelezési díj alapján számított 90%-os (kilencven százalékos) készültségi fok: 566 507 177,- Ft + áfa
i) végszámla 928 291 474,- Ft + áfa.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt.141.§(2)bek. szerinti mód. indokolása:
A jelen szerz.mód. szerinti műszaki tartalom növekedés tervezési és kivitelezési feladatai hatással vannak a megvalósítás időigényére, amely szükségessé teszi a teljesítési határidők alábbiak szerinti módosítását. Megrendelő kezdeményezte a szerz.mód.-t a Mód. Műszaki Tartalom és Mód. Ütemterv szerinti munkákra. A Vállalkozó ajánlatát Megrendelő a jelen szerz.mód-ban rögzített feltételekkel fogadja el. A szerz. határideje a jelen szerz-ben megrendelt pótmunkák szervezéséhez, anyagszállításához és elvégzéséhez az ajánlat szerint szükséges időtartammal módosul.
A Kbt.141.§(2)bek. szerinti változások miatt elmaradó munkák összértéke nettó 33.541.537 Ft, az új tételek összértéke nettó 209.210.200 Ft, a teljes díjnöv. így nettó 175.668.663 Ft, amely a Váll.Szerz. eredeti, tartalékkeret nélkül számított nettó értékéhez (5.240.917.752 Ft) képest - a korábbi szerz.mód-okkal (610.269.657 Ft) együtt számítva - 14,99%-os váll.díj emelkedést jelent.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 851 187 409 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 026 856 072 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben