Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.15.
Iktatószám:449/2019
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;INFRAPLAN Vasút- és Úttervező Zrt.;UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Jankovics Ivett
Telefon: +36 30669742
E-mail: jankovics.ivett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest-Ferencváros-Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest-Ferencváros-Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HU110 Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Mennyiség:
A 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A vasútvonal Soroksári úti
szakaszának Ferencvárosi rendező-pályaudvar területére történő áthelyezésével kapcsolatos
tervezési feladatok, Budapest hosszú távú városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat
fejlesztési terveivel összhangban:
5
- 1 db döntéselőkészítő tanulmány készítése
- 1 db megvalósíthatósági tanulmány készítése
- 1 db környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a környezetvédelmi
engedély megszerzése
- 1 db komplex engedélyezési tervdokumentáció készítése, a létesítési- és építési engedélyek
megszerzése
Ajánlatkérő a jelen eljárás nyomán kötendő szerződést az egyes kulcsfontosságú budapesti
közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről szóló 1372/2016.(VII.20.) Korm.
határozatban és a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok
Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó „Olimpiai
városrendezési, elhelyezési és helyszínterv” jóváhagyásáról és a versenyhelyszínek
megközelítését szolgáló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1054/2016. (II.15.)
Korm. határozatban foglaltak szerint és a MÁV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között
megkötni tervezett Támogatási Szerződésben rögzítésre kerülő költségvetési forrásból tervezi
finanszírozni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás feladásának időpontjában a
finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés még nem került megkötésre, így jelen
közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) feltételes közbeszerzésnek minősül, melynek alapján
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés nem kerül
aláírásra, vagy kisebb összegben kerül elfogadásra, úgy a közbeszerzési eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja. Az eljárás nyomán kötendő szerződés hatályba léptető feltétele a
Támogatási Szerződés megkötése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 118 - 237490

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest-Ferencváros-Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója projekt döntés előkészítő- ésmegvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: ludvig.laszlo@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) jankovicsivett@gmail.com
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: INFRAPLAN Vasút- és Úttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos utca 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: infraplan@infraplan.hu
Telefon: +36 17993720
Internetcím(ek): (URL) jankovicsivett@gmail.com
Fax: +36 17993729
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Beruházó Kft.Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail: tervezes@utiber.hu
Telefon: +36 12030555
Internetcím(ek): (URL) http://www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1193250000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018. december 21.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
a Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HU110 Budapest.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A vasútvonal Soroksári úti szakaszánakFerencvárosi rendező-pályaudvar területére történő áthelyezésével kapcsolatos tervezési feladatok, Budapesthosszú távú városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat fejlesztési terveivel összhangban:
- 1 db döntés előkészítő tanulmány készítése,
- 1 db megvalósíthatósági tanulmány készítése,
- 1 db környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a környezetvédelmi engedélymegszerzése,
- 1 db komplex engedélyezési tervdokumentáció készítése, a létesítési- és építési engedélyek megszerzése.
Ajánlatkérő a jelen eljárás nyomán kötendő szerződést az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedésiberuházások előkészítésének forrásigényéről szóló 1372/2016.(VII.20.) Korm. határozatban és a 2024. éviXXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekébenbenyújtandó pályázathoz kapcsolódó „Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv” jóváhagyásáról ésa versenyhelyszínek megközelítését szolgáló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1054/2016. (II.15.)Korm. határozatban foglaltak szerint és a MÁV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között megkötnitervezett Támogatási Szerződésben rögzítésre kerülő költségvetési forrásból tervezi finanszírozni. Az eljárásnyomán megkötött szerződés hatályba léptető feltétele a Támogatási Szerződés megkötése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1193250000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: ludvig.laszlo@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) jankovicsivett@gmail.com
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: INFRAPLAN Vasút- és Úttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos utca 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: infraplan@infraplan.hu
Telefon: +36 17993720
Internetcím(ek): (URL) jankovicsivett@gmail.com
Fax: +36 17993729
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail: tervezes@utiber.hu
Telefon: +36 12030555
Internetcím(ek): (URL) http://www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés II. Vállalkozói díj, számlázás, fizetési feltételek 1. pontjának 3. és 4. alpontjai a következőre módosul:
3. Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a szerződés hatálybalépésétől számított 354. naptári nap
4. A létesítési engedélyek megszerzése a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 495. naptári nap ( nem kötbérkötetes határidő)
A Szerződés III. A szerződés teljesítése, teljesítési határidők 1.1. pontját és a III. ütemre és IV. ütemre vonatkozó rendelkezései a következőre módosul:
III. ütem Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 354. naptári nap
IV. ütem A létesítési engedélyek megszerzése a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 495. naptári nap, mely egyben a szerződés véghatárideje is ( IV. ütem-nem kötbérköteles határidő)
A Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki tartalom "A tervezési feladat ütemezése" pontjának 3) és 4) pontjai a következőre módosul:
3) Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (238 nap) a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 354. nap
4) A létesítési engdélyek megszerzése (141 nap) a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 495. nap
A szerződésmódosítás időpontja: 2018. december 21.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1193250000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1193250000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben