Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/54
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.03.19.
Iktatószám:4516/2021
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lacza Krisztián
Telefon: +36 13544218
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Érdi Járásbíróság épületének kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000047982018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Új Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség épületéne
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45216112-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Érd, Szabadság tér 6. sz., 19154 hrsz
Érd, Ellenőr utca 2. sz., 19152 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
19154 helyszínrajzi számú telkek területe: 3628 m2
19152 helyszínrajzi számú telek területe: 496 m2
Beépítettség (19154 hrsz.): 61,99%
Beépítettség (19152 hrsz.): 0 m2 (0%)
Beépítési mód: zártsorú
Épület szintszáma: alagsor, fsz.+2 emelet
Összes nettó hasznos alapterület: 3570,90m2
Zöldfelület (19154 hrsz.): 14,71% (533,77m2)
Zöldfelület (19152 hrsz.): 32,72% (162,3m2)
Szintterületi mutató (19154 hrsz.): 1,21
Homlokzatmagasság átlaga: 9,29 m >7,5 és <18m
Parkolóhelyek száma:
19154 hrsz-ú teleken 46 db (23 db fedett, 23 db nyitott)
19152 hrsz-ú teleken 9 db
19154 hrsz-ú telek előtt 18 db
egyéb közterületen – Velencei út 26 db

A kivitelezési munkálatok főbb elemei
• Járási bíróság és Járási Ügyészség épületének teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, az Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új épületre vonatkozólag (építőmesteri munkálatok, épületgépészeti munkálatok, épületvillamossági munkálatok, összetett védelmi- és tűzjelző rendszer védőcsövezési munkái, közműcsatlakozások kiépítésének munkálatai, ingatlanon belüli gépjárműparkolók kialakítása, kert kialakításának munkálatai)
• Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlan előtti közterületen végezendő munkálatok (gyalogos járda, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)
• Érd, Ellenőr utca 2. sz. alatti 19152 hrsz-ú ingatlant érintő munkálatok. Az ingatlan az új épület telkének gépkocsival való, BV bejárattól független megközelítését biztosítja. (gyalogos járda, kert, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)
• Érd, Velencei út mellett létesítendő további gépjármű parkolók kialakítási munkálatai (az épület megvalósításához szükséges gépjármű parkolók egy része az ingatlanon kívül, közterületen kerül kialakításra)
Az áramvételi lehetőség kialakítása Ajánlattevő feladata. A kialakítás, valamint a felhasznált energia költsége közvetlenül Ajánlattevőt terheli.
Vízvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A fogyasztásmérés kialakítása Ajánlattevő feladata. A mérés kialakítása és a felhasznált víz költsége közvetlenül Ajánlattevőt terheli.
Jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 172 - 418904

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség épületéne
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3244396050 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-a szerint.


VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45216112-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Érd, Szabadság tér 6. sz., 19154 hrsz
Érd, Ellenőr utca 2. sz., 19152 hrsz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
19154 helyszínrajzi számú telkek területe: 3628 m2
19152 helyszínrajzi számú telek területe: 496 m2
Beépítettség (19154 hrsz.): 61,99%
Beépítettség (19152 hrsz.): 0 m2 (0%)
Beépítési mód: zártsorú
Épület szintszáma: alagsor, fsz.+2 emelet
Összes nettó hasznos alapterület: 3570,90m2
Zöldfelület (19154 hrsz.): 14,71% (533,77m2)
Zöldfelület (19152 hrsz.): 32,72% (162,3m2)
Szintterületi mutató (19154 hrsz.): 1,21
Homlokzatmagasság átlaga: 9,29 m >7,5 és <18m
Parkolóhelyek száma:
19154 hrsz-ú teleken 46 db (23 db fedett, 23 db nyitott)
19152 hrsz-ú teleken 9 db
19154 hrsz-ú telek előtt 18 db
egyéb közterületen – Velencei út 26 db

A kivitelezési munkálatok főbb elemei
• Járási bíróság és Járási Ügyészség épületének teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, az Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új épületre vonatkozólag (építőmesteri munkálatok, épületgépészeti munkálatok, épületvillamossági munkálatok, összetett védelmi- és tűzjelző rendszer védőcsövezési munkái, közműcsatlakozások kiépítésének munkálatai, ingatlanon belüli gépjárműparkolók kialakítása, kert kialakításának munkálatai)
• Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlan előtti közterületen végezendő munkálatok (gyalogos járda, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)
• Érd, Ellenőr utca 2. sz. alatti 19152 hrsz-ú ingatlant érintő munkálatok. Az ingatlan az új épület telkének gépkocsival való, BV bejárattól független megközelítését biztosítja. (gyalogos járda, kert, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)
• Érd, Velencei út mellett létesítendő további gépjármű parkolók kialakítási munkálatai (az épület megvalósításához szükséges gépjármű parkolók egy része az ingatlanon kívül, közterületen kerül kialakításra)
Az áramvételi lehetőség kialakítása Ajánlattevő feladata. A kialakítás, valamint a felhasznált energia költsége közvetlenül Ajánlattevőt terheli.
Vízvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A fogyasztásmérés kialakítása Ajánlattevő feladata. A mérés kialakítása és a felhasznált víz költsége közvetlenül Ajánlattevőt terheli.
Jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/29 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3244396050
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Internetcím(ek): (URL) www.epkar.hu
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek jelen megállapodással az 1. pontban körülírt alapszerződésük 7. sz. mellékletét – figyelemmel a szerződés 1.31. pontjában foglaltakra - a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint módosítják:
1.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységet teljeskörűen és hiánytalanul köteles elvégezni és jelen szerződésben részletezett műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az elvégzett kivitelezési munkát, a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű átadásával átadni legkésőbb az épület elektromos mérőóráinak felszerelését és üzembehelyezését dokumentáló jegyzőkönyv keltezési dátumától számított 60 naptári napon belül, várhatóan 2021. szeptember 29. napján.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Indoklás:
Tárgyi szerződés alapján 2019.09.12-én a munkaterület át lett adva Kivitelező részére. A szerződéses véghatáridő a munkaterület átadásától számított 18 hónap, azaz 2021.03.12.-e. A 7/2006.(V.24.) TNM-rendelet alapján 2020.12.31-től az új épületek használatbavételénél meg kell felelni a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjének, továbbá az épület energiaigényét 25%-ban megújuló energiaforrásból kell biztosítani. A 2018 évben elkészített kiviteli tervek ezen energetikai előírásoknak nem feleltek meg, így a korábban betervezett folyadékhűtő berendezést át kellett terveztetni hőszivattyús berendezésre, amivel a fenti feltételek teljesülnek, azonban ehhez ellenőrizni kellett az épület elektromos áram igényét.
Az ELMŰ tájékoztatása alapján a trafóállomás és méretlen elektromos kábelek kivitelezési munkái, továbbá az épület végleges áram alá helyezése a Kivitelező 2021.03.12-i véghatáridejére nem tud elkészülni. Kivitelező 2021.02.23-án akadályt közölt és kérte a szerződéses véghatáridő módosítását. Javaslata szerint a véghatáridő módosítását az épület végleges áram alá helyezésétől számított 60 napban kéri meghatározni.
A teljesítési határidő hatvan nappal (két hónappal) történő hosszabbításának indoka:
- beépített berendezési tárgyak (fan-coil, szivattyú, kazán, légkezelő, hőszivattyú, stb.) beüzemelése szakszervíz által:
végleges elektromos rendelkezésre állástól számítva 12 nap
- automatika rendszer élesztése, beüzemelt berendezések felprogramozása: a berendezések beüzemelését követően kezdhetőek meg és 25 napig tartanak
- érintésvédelmi mérések: automatika rendszer felprogramozása alatt kerülnek elvégzésre, többlet ideje nincsen
- tűzvédelmi rendszerek üzempróbája és programozása: automatika rendszer élesztésétől számítva 2 nap
- üzempróbák és próbaüzemek megtartása: tűzvédelmi rendszerek programozásától és üzempróbájától számított 3 nap
- készre jelentés megküldése üzempróbák és próbaüzemek lezárásakor kerülnek megküldésre, javasolt kezdési időpont a megküldéstől számított 3 nap
- műszaki átadás-átvétel lefolytatása 15 nap
A műszaki ellenőr állásfoglalása alapján a fent jelzett munkák, mérések, próbák, eljárások elvégzésének szükségessége műszakilag indokolt, azok időigénye megfelel a műszaki gyakorlatnak.
A módosítást előre nem látható körülmények indokolják, a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és nem jár ellenérték növekedéssel.
A szerződésmódosítás időpontja: 2021.03.11.
Az első szerződésmódosítás hirdetménye: 2020/S 124-303054
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3244396050 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3244396050 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben