Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.23.
Iktatószám:4529/2018
CPV Kód:45212410-3
Ajánlatkérő:PELSO Polgári Sportegyesület
Teljesítés helye:8640 Fonyód, József utca 21/a Hrsz.: 7236/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sporttevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PELSO Polgári Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: AK25887
Postai cím: Martinovics utca 68.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Zsófia
Telefon: +36 306426371
E-mail: pelso.se.titkarsag@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ratkynet.com/kozbeszerzes/1 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 19/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Rátky Miklós
Telefon: +36 13363390
E-mail: info@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ratkynet.com/kozbeszerzes/1
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 19/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Rátky Miklós
Telefon: +36 13363390
E-mail: info@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ratkynet.com/kozbeszerzes/1
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sporttevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212410-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212410-3
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: 8640 Fonyód, József utca 21/a Hrsz.: 7236/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése.
Az építési beruházás főbb műszaki paraméterei:
Tervezendő létesítmény megnevezése: Szálloda
Elhelyezkedés: 8640 Fonyód, József utca 21/a Hrsz.: 7236/1
Tervezési program: Az ajánlati dokumentációhoz jóváhagyási terv készült, melyben a részletesebb műszaki adatok megtalálhatóak. A tervezési területen egy, korábban létesített sportszálló épület áll. Ennek felmérése, bontása nem képezi a kiírás tárgyát. Az új létesítmény tervezésénél a területet beépítetlennek kell tekinteni. A tervezett épület szerves kapcsolatban van a helyi adottságokkal, valamint megfelelően reagál a telek domborzatára, tájolása által kialakult panorámára.
A beruházás célja: három csillagos szálloda tervezése és építése.
Vendéglátó létesítmények:
A földszinten (érkezési szinten) egy 90 férőhelyes étterem kerül kialakításra, mely igény szerint egyéb rendezvényekre (konferencia terem, bál) is alkalmas. Az épületen kívül a Balaton felé tájolt 40 férőhelyes terasz lett kialakítva. Az étteremhez tartozik egy 10 férőhelyes bár és a hozzá tartozó 10 férőhelyes terasz.
Az érkezési szint felett négy különálló szinten kaptak helyett a szállodai szobák (szintenként 11 db a negyedik szinten egy lakosztály is ki lett alakítva, így a 45 szoba egység 90 fő elhelyezését teszi lehetővé, egységenként két fővel számolva)
A szálloda vendégszobái jellemzően két férőhelyes szobák, fürdőszobával, előtérrel.
A gépjárművek elhelyezése mélygarázsban illetve felszíni parkolók kialakításával kell megoldani, a dolgozók számára külön parkolás is kialakítandó, valamint a beszállításhoz szükséges ideiglenes megállásra is lehetőséget kell biztosítani.
Épület adatai, előírások:
Szabályozási előírás: Ki1 Idegenforgalmi turisztikai fejlesztési terület
O Oldalhatáron álló beépítés
max. 40% beépíthetőség
megengedett építmény magasság 12,5 m
A telek beépíthetőségi %: 40 %
Minimális telekterület: 4000 m2
A telek mérete: 4253 m2
A tervezett hotel épület hasznos alapterülete 4080 m2.
Szintek száma: garázsszint, földszint (érkezési szint), 4 emelet
Szobaegységek száma: 45 szoba
tervezett garázsszint: -3,75 m (+144,26 mBf)
tervezett földszint (érkezési szint): +-0,00 m (+147,71 mBf)
tervezett I. emelet: +3,45 m (+151,16 mBf)
tervezett II. emelet: +6,90 m (+154,61 mBf)
tervezett III. emelet: +10,35 m (+158,06 mBf)
tervezett IV. emelet: +13,80 m (+161,51 mBf)
Helyiségek elhelyezése:
Garázsszint:
• Teremgarázs
• Villamossági szoba
• Fogyóeszköz raktár
• Ital raktár
• Tisztaruha raktár
• Szennyesruha raktár
• Mosoda
• Hulladéktárolás
Földszint:
• Wellness
• Szerverszoba
• Főzőkonyha (kiegészítve a garázsszinten lévő résszel)
• Étterem
• Takarítószer tároló
• Recepció
Szintenként ( I.,II.,III.,IV.):
• Vendégszobák
• Takarítószer tároló
Szintenkénti területek:
• Garázsszint: 1153 m2
• Földszinti (érkezési szint): 575 m2
• I. szint: 575 m2
• II. szint: 575 m2
• III. szint: 575 m2
• IV. szint: 627 m2
Épület statikai rendszere:
Alapozás: Az adottságok figyelembevételével cölöpalapozást kell alkalmazni. A cölöpök méretezése a talajmechanikai szakvélemény és a számított terhek alapján kell, hogy történjen, CFA1 cölöpkészítési technológia figyelembevételével.
Alépítmények (garázsszint): A cölöpösszefogó gerendákon statikailag méretezett monolit vasbeton felmenőfal áll a vég- és záró falakon. A felmenő falszerkezetek a pillérvázhoz illeszkedve lettek tervezve.
Felszerkezet: Vasbeton pillérvázas épület monolit vasbeton födémrendszerrel készül. Lemezvastagság jellemzően 20 cm. A szerkezetet vízszintes teherre monolit vb. tömör és áttört faltárcsák merevítik.
A födémtárcsákkal megtámasztott monolit vasbeton pillérek jellemzően 50/50 négyzetes, C30/37-as betonból készülnek. Lépcső és liftakna szintén monolit vasbeton.
Merevítés: az épületet vasbeton falak merevítik. A szerkezetet imperfekciós hatásokból és meteorológiai terhekből származó vízszintes terhelésre méretezve, továbbá a tervezői nyilatkozatban rögzített Mérnöki Kamara ajánlása szerinti 0,70xagR*=0,70x0,15xg=0,1g földrengésből származó vízszintes gyorsulási értékre.
Tűzállóság (szerkezetre vonatkozóan):
• Pillérek: EC2 szerint R180 esetén mfi=0,70 feltételezéssel min. oldal illetve átmérő méret 360 mm, betonacél tengelytávolság a felülettől 50 mm teljesítendő. A tervezett szerkezeteknél teljesül, de a 30 cm széles falazatba rejtett pilléreket további burkolattal illetve vakolattal kell ellátni.
• Gerendák: EC2 szerint R180 esetén min. oldal méret 400 mm, betonacél tengelytávolság a felülettől 60 mm teljesítendő,és a tervezett szerkezeteknél teljesül. A tervezett szerkezeteknél teljesül, de a 30 cm széles falazatba rejtett gerendákat további burkolattal illetve vakolattal kell ellátni.
• Erősen kihasznált teherviselő falak: EC2 szerint R180 kétoldali tűzhatás esetén mfi=0,70 feltételezéssel min. vastagság 300 mm, betonacél tengelytávolság a felülettől 55 mm teljesítendő, és a tervezett szerkezeteknél teljesül.
• Gyengén kihasznált teherviselő falak (pl. liftakna, végfalak): EC2 szerint R180 kétoldali tűzhatás esetén mfi=0,35 feltételezéssel min. vastagság 200 mm, betonacél tengelytávolság a felülettől 45 mm teljesítendő, és a tervezett szerkezeteknél teljesül.
• Födém síklemez: EC2 szerint REI 90 esetén min. vastagság 200 mm, betonacél tengelytávolság a felülettől 25 mm teljesítendő, és a tervezett szerkezeteknél teljesül. (v=25 cm> 20 cm).
Homlokzatképzés: A homlokzat dekompressziós hézaggal kialakított átszellőztetett szerelt homlokzati burkolat, rejtett rögzítéssel ellátott nagytáblás betonlapokkal készül.
Nyílászárók: A főhomlokzatok függönyfalas (cca. 760 m2) kialakításúak (Schüco vagy egyenértékű rendszer), melyek biztosítják a megfelelő panorámát a vendégek számára. A háromrétegű üvegezés az épület megfelelő energetikáját hivatott biztosítani.
Épületgépészeti rendszerek: A hotelt várhatóan összesen 300 kW teljesítményű, a garázsszint gépházában elhelyezett hőszivattyús rendszer, és kisegítő gázkazánt magában foglaló hőközponttal lesz biztosítva. A hőszivattyú téli időszakban a fő hangsúly a fűtésen illetve a HMV termelésen van, ekkor a talajoldalt hűtenénk, de ezt az energiát használjuk fel az épület hűtésére, így segítjük a talaj működését, hiszen a talajba visszatérő glikolt felmelegítjük, ezáltal hatékonyabban tud működni.
A fűtési rendszer 2 csöves. A hőközponti fűtési körök önálló időjárásfüggő szabályozással tervezettek, háromjáratú befecskendező szabályozással vezéreltek.
A hotel szobáinak, közlekedőinek, és egyéb olyan területeinek ellátása, ahol hűtés és fűtés igény egyaránt jelentkezik, légcsatornázható fan-coil-okkal történik.
Épületvillamossági rendszerek: Az épület villamosenergia-ellátása az Áramszolgáltató közcélú hálózatáról történik földkábeles csatlakozással. A csatlakozó fővezetéket az épület csatlakozó-főelosztója fogadja, mely az alagsorban található egy erre a célra kialakított helyiségben. A tűzvédelmi lekapcsolás az épület csatlakozó berendezés tűzvédelmi főkapcsolójával történik. A tűzvédelmi fogyasztók részére tűzvédelmi főkapcsoló előtti leágazást kell biztosítani. A tűzvédelmi fogyasztók külön főkapcsolóval választhatók le, melyek mindkét betáplálás lekapcsolását biztosítja. A villamos kapcsoló helyiséget 90 perces tűzgátló fallal és tűzgátló ajtóval védjük.
Várható villamos energia igény:
Épület alapfogyasztói 100 kVA
Felvonók 20 kVA
Wellness 50 kVA
Gépészet, 80 kVA
Konyha 55 kVA
Hőszivattyú 100 kVA
Füstmentesítés 20 kVA
Egyéb fogyasztók 50 kVA
Konyhatechnológia: Minden helyiséget gépi úton szellőztetni kell. Zsírfogó telepítése szükséges. A konyha zsíros szennyvizét csak zsírfogó műtárgyon keresztül lehet a közműcsatornába kötni. A naponta képződő szennyvíz kb 30 %-a tekinthető zsírosnak.
Csatorna-padló összefolyók telepítése a teljes területen alkalmazandó a tisztítás és a higiéniai előírások miatt. Az üzem területén az összes vizes helyiségben bűzelzáróval rendelkező ipari csatorna csatlakozás kiépítése szükséges. Elszívó ernyőbe a központi főzőblokk fölött olajtűz-oltó berendezés telepítése kötelező. A tűzoltó berendezés telepítését csak erre kijelölt, a szakhatóság engedélyével rendelkező cég végezheti, a telepítendő eszköz a tűzoltó szakhatóság által engedélyezett berendezés lehet. A szakhatósági használatba vételi engedélyt a telepítő cég a telepítést követően kérelmezi a tűzoltó szakhatóságtól. Az üzemi helyiségek padozatát csúszásmentes burkolattal kell ellátni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a padozat és a falsík találkozásánál a lekerekített kiképzésre a takarításhoz. A falakat legalább 210 cm magasságig mosható hidegburkolattal kell ellátni.
A főzőkonyha a következő helyiségeket tartalmazza: tálaló, konyha, fehér mosogató, fekete mosogató, hulladéktároló, közlekedő, húselőkészítő, zöldség előkészítő, hidegkonyha, szárazáru raktár, hűtött áruraktár, hűtő kamra, takarítószer eszköztároló raktár, söntés.
Közműépítés: Az épülethez tartozó csapadékvíz, szennyvíz, ivóvíz és locsolóvíz, gázvezeték és elektromos vezeték kiépítése szükséges.
Lift (felvonó): Az épületi adottságok céljából a felvonót gépház nélküli, szinkron motoros, hajtótárcsás 2:1-es hajtásúra kell kialakítani. A felvonó hajtásegysége az aknafejbe, míg a vezérlőszekrény a legfelső szinti aknaajtótok mellett kerül elhelyezésre. A két lift együtt látja el az épületben közlekedő vendégek és dolgozók mozgatását.
A felvonó az épülettűz alatt nem üzemel. A felvonó tűzjelzés esetén, a vezérlés és a tűzjelző hálózat ennek megfelelő kialakításának következményeként, visszatér a földszintre, kinyitja az ajtaját, és nyitott ajtókkal áll. Újabb parancsot nem teljesít.
Wellness: Finn szauna (1 db 10 főt befogadó), infraszauna (1 db 4 főt befogadó), gőzkabin (1 db 8főt befogadó). A wellness részleg ellátva megfelelő kiegészítő funkciókkal (élményzuhany, pihenőtér, mosdó, jégkút).
Belsőépítészet: A közlekedőkben és közösségi terekben kerámia burkolat (cca. 1300 m2) lett tervezve. A vendégszobák padlószőnyeget (cca. 900 m2) kapnak, a hozzájuk tartozó vizesblokkok és előtér kerámiaburkolatot (cca. 750 m2) kapnak.
Kertépítészet, burkolatok: A tervezés során a környezeti adottságokat figyelembe kell venni, melyet a környezeti kialakítás során is szorosan az épület egységével kell kezelni. A terepben rövidtávon nagyméretű síkváltás figyelhető meg, melyet az építés során kitermelt talajjal lehet megfogni, rendezni. Az így kialakult sík területek bejárható függőkertként funkciónál, rendezett lugasokkal és virágágyással.
Külső közműépítés: A kialakítandó épület teljes közművesítést igényel.
Tűzvédelmi előírás: A tervezett épület két kockázati egységet képez. Az egyik kockázati egység a garázsszinti tér, a másik kockázati egység az épület fennmaradó része. A garázsszint kockázati egység tárolási alaprendeltetésű kockázati egység. A garázsszinten kívüli fennmaradó épületrész közösségi alaprendeltetésű kockázati egység, mely részét képezik a közlekedő helyiségek, a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tároló helyiségek, valamint a villamos, gépészeti helyiségek. A kockázati egységek elnevezése a továbbiakban:
I. kockázati egység: garázsszint AK besorolású
II. kockázati egység: épület garázsszint
helyiségen kívüli fennmaradó része. AK besorolású
A meghatározott külső oltóvíz igény a mértékadó tűzszakasz mérete alapján: 3000 l/perc. Az épületben minden szinten nedves tüzivíz hálózatot tervezünk szintenként és folyosónként egy fali tűzcsappal, tűzcsaponként 100 l/perc, összesen 200 l/perc teljesítménnyel.
A teljes épületben nedves tüzivíz hálózat épül. A földszinti vízfogadó helyiségben kerül elhelyezésre a nyomásfokozó, melyeket dupla elektromos betáppal kell ellátni.
A fagyveszélyes helyeken szabályozott elektromos kísérő fűtéssel tervezzük a tüzivíz vezetéket.
A végleges besorolás a tűzvédelmi műszaki leírás elkészülte után pontosítandó.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban történő, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi ilyen egyedileg megjelölt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologgal, eljárással, tevékenységgel, személlyel, szabadalommal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, illetve helyettesítő megoldást is; azzal, hogy az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A részletes műszaki dokumentációt (jóváhagyási terv) a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) A felhívás III.1.3) M/2) pont tekintetében bemutatott szakember É szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1) Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1) A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: A részekre történő ajánlattétel a közbeszerzés tárgyának jellegére és a kapcsolódó körülményekre (egy épület tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése) tekintettel műszaki, szervezési és gazdasági szempontból nem indokolt.
2) 1) A II.2.5) pontban meghatározott 2) szempont (A felhívás III.1.3) M/2) pont tekintetében bemutatott szakember É szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)) esetén az ajánlatkérő a 120 hónap és annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot adja.
3) A tervek elkészítésére vonatkozó részhatáridők: engedélyezési tervdokumentáció illetékes építésügyi hatósághoz történő benyújtása a szerződés megkötésétől számított 4 héten belül, kivitelezési tervdokumentáció ajánlatkérő részére történő átadása a szerződés megkötésétől számított 8 héten belül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Korm. rendelet 13.§-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az alkalmassági követelmény teljesül (annak megfelel), az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmasságot az ajánlatkérő Kbt. 69. § bekezdés szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni:
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az alkalmassági követelmény teljesül (annak megfelel), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmény tekintetében előírt alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:
M/1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 21.§ (2) bekezdés a) pontja és a Korm. rendelet 23.§ alapján a Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés szerint, azaz a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (mely adatok alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható kell legyen),
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hó nap),
- a teljesítés helyét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember (szervezet) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős - megnevezése, végzettsége, vagy képzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése (cégszerű aláírással ellátott nyilatkozat formájában történő) ismertetésével kell igazolni.
A szakember tekintetében igazolásként csatolandó az előírt szakmai gyakorlat (az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe) meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, valamint a szakember végzettségét, és/vagy képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a tervezési munka ismertetését, a szakember által ellátott feladat/ munkakör/tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hónap).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 60 hónapban) rendelkezik legalább 1 db a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, a magasépítés körébe tartozó építmény kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely terepszint felett legalább 3 szintet foglal magában, szintenként legalább 400m2 alapterülettel.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M/2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt képesítési követelménnyel (okleveles építész mérnök és az azzal egyenértékű szakképzettség) és szakmai gyakorlati követelménnyel (2 év) [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. cím 2. rész 2. pont].
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítési kötbér: A tervek elkészítésére vonatkozó részhatáridők nyertes ajánlattevőnek felróható okból eredő késedelmes teljesítése esetén az ajánlatkérő késedelmes teljesítési kötbért érvényesíthet. Az engedélyezési tervdokumentáció esetén a felszámolható késedelmi kötbér napi mértéke nettó 250.000 Ft, a kivitelezési tervdokumentáció esetén napi mértéke nettó 50.000 Ft. A teljesítési véghatáridő nyertes ajánlattevőnek felróható okból eredő, késedelmes teljesítése esetén az ajánlatkérő késedelmes teljesítési kötbért érvényesíthet. A felszámolható késedelmi kötbér napi mértéke a kivitelezésre vonatkozó - áfa és tartalékkeret nélkül számított - teljes vállalkozási díj 0,3 %-a. A késedelmes teljesítési kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke legfeljebb a nettó vállalkozási díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Az ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért érvényesíthet, amelynek mértéke a hibával érintett munkarészre vonatkozó - áfa és tartalékkeret nélkül számított - vállalkozási díj 20 %-a.
A teljesítés Vállalkozónak felróható elmaradása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet, melynek mértéke az - áfa és tartalékkeret nélkül számított - teljes vállalkozási díj 20 %-a.
A Megrendelő szerződés Vállalkozónak felróható késedelméből eredő meghiúsulása esetén jogosult a késedelmes teljesítési és meghiúsulási kötbér együttes érvényesítésére.
Megrendelő jogosult továbbá a késedelmes és hibás teljesítési kötbér együttes érvényesítésére is.
A Vállalkozótól követelhető kötbérek maximális mértéke a teljes - áfa és tartalékkeret nélkül számított - vállalkozási díj 40%-a.
Jótállás: A jótállás időtartama 60 hónap.
Előleg kifizetésre vonatkozó igény esetén a nyertes ajánlattevőnek előleg-visszafizetési biztosítékot kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, az ajánlattevő választása szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében, a szerződés tervezetben meghatározott időpontban. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a szerződés szerinti teljes - általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított - ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő mértékű összeg.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a ZFF/311/2017-NFM_SZERZ iktatószámú az ÁHT: 360317 előirányzat terhére, a jóváhagyott, elszámolható költség mértékéig a Magyar Állam költségvetéséből és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik. A támogatás intenzitása: 100 %. A projekt utófinanszírozású.
A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás - általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított - 50%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése nem kötelező.
Az ajánlatkérő az előlegszámlán felül 4 részszámla és 1 végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
Az ajánlatkérő a szerződésszerűen kiállított számla alapján az ellenszolgáltatást a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”) 6:130.§ (1) bekezdése szerinti határidőben fizeti meg, azzal, hogy ha az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a szerint történik.
Az ellenszolgáltatás megfizetésének részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
Az ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen.
A felek először a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről tárgyalnak. Amennyiben a tárgyalások során a szerződéses és műszaki feltételek változnak, a tárgyalások eredményeként véglegesített szerződéses és műszaki feltételek elfogadásáról ajánlattevőknek a végleges ajánlatban nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses és műszaki feltételek elfogadásáról történő nyilatkozat megtételének elmulasztása az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A szerződéses feltételekre és műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalások lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges műszaki tartalom és szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és a végleges ajánlatokat a Kbt. 68.§ szerint ismerteti.
Amennyiben a szerződéses és műszaki feltételek nem változnak és az ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújt be, ajánlatkérő ezt az ajánlat fenntartásának tekinti és az ajánlattevő korábban benyújtott ajánlatát veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során.
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 60 nap. Az ajánlattevő kötöttsége vonatkozásában a tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti.
Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül alá kell írnia.
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2018/04/18 (év/hó/nap), 14:00 óra. Helyszíne a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., tárgyaló.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/04/18 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: További információk a jogosultakról Kbt. 68.§ (3) bekezdés szerint; további információk a bontási eljárásról Kbt. 68.§ (4) és (6) bekezdések szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1) szempont esetén a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat pedig a fordított arányosítás módszerével kap pontot.
A 2) szempont esetén azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket (0 hónap) tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (120 hónap) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső érték (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott képlet alkalmazásával kerül pontozásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Az ajánlatkérő a jelen eljárást a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről („Kbt.”) 117.§-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, jelen felhívásban meghatározott önálló eljárási szabályok alapján folytatja le. E szabályok a jelen eljárást megindító felhívás II-V. és jelen VI. pontjában megjelenítésre kerülnek.
2) Az ajánlattétel érdekében a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumokat bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen elérheti. A közbeszerzési dokumentumok a jelen eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek a következő címen: http://www.ratkynet.com/kozbeszerzes/1. A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) az ajánlatkérő részére haladéktalanul igazolni kell; az igazolás e-mail útján történik az info@ratkynet.hu e-mail címre. Az igazolásban meg kell adni a közbeszerzési eljárás megnevezését („Szálloda tervezése és kivitelezése”), az érdeklődő gazdasági szereplő nevét, címét, e-mail címét, telefon és fax számát. Az ajánlatkérő ezen igazolás ajánlatkérő részéről történő átvételétől tekinti a gazdasági szereplőt az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, akit az esetleges kiegészítő tájékoztatás, illetve az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása vonatkozásában figyelembe vesz.
3) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkozata csatolásra kerül) és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a) egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban.
Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell.
4) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
5) Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat.
8) Ajánlatkérő Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
9) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. A módosított határidőt hirdetményben kell közzétenni a VI.3.4.10) pontban foglaltak szerint.
10) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. A Kbt. 55.§ (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései értelemszerűen alkalmazandóak. Az eljárást megindító felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell, viszont az ajánlatkérő a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elérték és erről az ajánlatkérőt a VI.3.4.2) pontban foglaltak szerint tájékoztatták vagy kiegészítő tájékoztatást kértek; a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntéseket nem hoz, iratokat beadni nem lehet. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
11) Az eljárást megindító felhívás visszavonására és a közbeszerzéstől történő visszalépésre a Kbt. 53.§ (1)-(2) és (4) bekezdései értelemszerűen alkalmazandóak. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza.
12) Az ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§-a és 114.§ (6) bekezdésének megfelelő alkalmazásával, továbbá az alábbiak figyelembe vételével, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a jelen felhívás I.3) pontjában megadott címen. Kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérést - a válaszadás megkönnyítése érdekében - word formátumban, e-mail útján mindenképpen szíveskedjenek megküldeni.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő ésszerű időben adja meg.
Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a jelen felhívás VI.3.4.9) pontjában foglalt módon élhet az ajánlattételi meghosszabbításának lehetőségével.
13) Az ajánlatkérő a Kbt. 117. § (4) bekezdésének figyelembe vételével a Kbt. Az ajánlattevőkkel és részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos követelmények című XI. fejezetét a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerinti eltérésekkel megfelelően alkalmazza.
14) Az ajánlatokat Kbt. 66.§ (1) szerint, írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton az I.3) alatti címre, a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1 papír alapú és 2 elektronikus, az eredeti papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban (.pdf formátumban) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra kérjük a következőket írják rá: „Ajánlat” „Szálloda tervezése és kivitelezése” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!". Az ajánlatokat közvetlenül (személyesen) az I.3) alatt címen (Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre 19/A., 1. emelet) munkanapokon 9:00-12:00 óra valamint 13:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 11:00 óra között lehet benyújtani.
15) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó határidő lejártától van kötve. Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó határidő lejártától számított 60 nap. Az ajánlatkérő ugyanakkor jelzi, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul - elektronikus úton - értesíti az ajánlattevőket, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ezen időponttól számított 60 napos időtartamra.
16) Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68.§ (1)-(4) és (6) bekezdései alkalmazandóak.
17) Az ajánlatok elbírálására a Kbt. következő rendelkezései megfelelően alkalmazandóak: 69-71.§§-ai, 73.§ (1), (4)-(6) bekezdése, 74. §, 75.§, 76-77.§§-ai, 79.§-a, 80.§-a azzal, hogy a Kbt. 80. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető.
Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
18) Az eljárásban a Kbt. 44-45. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
19) Az ajánlatkérő a jelen felhívás III.1.1) és III.1.3) szerinti alkalmassági követelményeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
20) A nyertes ajánlattevő által a jelen felhívás III.1.3) pont M/2) szerint megnevezett szakembernek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a vonatkozásában megadott, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É szakterületi jelölésű felelős tervezői jogosultsággal. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a megjelölt szakember a jogosultsággal a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik, az a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül. Amennyiben az ajánlatban megnevezett szakember tekintetében a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, vagy ennél korábbi jogszabály szerinti szakterület jelölés az irányadó a szerződéskötés időpontjában, úgy az Ajánlatkérő által előírt jogosultsági követelménnyel - e rendelet alapján - egyenértékű jogosultsággal kell az érintett szakembernek rendelkeznie (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 47. § (4) bekezdés figyelembevételével).
21) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, melynek időpontja és helyszíne: 2018. március 29.; 10:00 óra; 8640 Fonyód, József utca 21/a Hrsz.: 7236/1. Az ajánlattevők a helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a jelen felhívás VI.3.12.) pontjában foglaltaknak megfelelően, kiegészítő tájékoztatás iránti kérés formájában tehetik fel.
22) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és annak teljes időtartama alatt, egészen a jótállási időszak lejártáig a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan a beruházás teljes nettó értékével megegyező és legalább 20.000.000 (húszmillió) Ft/káresemény értékű teljes körű felelősségbiztosítást megkötni és fenntartani.
23) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 20.000.000,- Ft/káresemény és legalább 100.000.000 Ft/év mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lejártáig bekövetkező valamennyi olyan kárra, amely a nyertes ajánlattevő tervezési kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítésére, vagy a tervek hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, és amelyért a nyertes ajánlattevő felelősséggel tartozik.
24) Az ajánlatkérő a tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról a szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj ellenében.
25) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Rátky Miklós (lajstromszám: 00633)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges