Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/76
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.04.20.
Iktatószám: 4543/2020
CPV Kód: 79713000-5
Ajánlatkérő: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi Szállás
Teljesítés helye: HU211, HU221, HU331, HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Bizalom Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi Szállás
Nemzeti azonosítószám: AK17323
Postai cím: Csabdi utca 20
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Béla
Telefon: +36 22566175
E-mail: szekely.bela@mbabicske.t-online.hu
Fax: +36 22350201
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_osservicesbooking&view=default&field_id=15&lang=hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_osservicesbooking&view=default&field_id=15&lang=hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a BMH Befogadó Állomás és Közösségi Szállás telephelyein őrzés-védelmi szolgáltatás ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a BMH Befogadó Állomás és Közösségi Szállás telephelyein őrzés-védelmi szolgáltatás ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU221, HU331, HU313 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 2060 Bicske, Csabdi u. 20.
9061 Vámosszabadi, Szúnyogház u. 3.
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 73-75.
2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 43.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi Szállás központja Bicskén a
Csabdi utca végén helyezkedik el, földszintes épületek együttese. A területen irodaépületek,
raktárak, jelenleg üres-, illetve raktározási célra használt szállásépületek, valamint egyéb funkciójú
épületek, központi fűtést szolgáló kazánház, garázsok és műhely található. A területen irodai
munkavégzés és raktározás folyik.
A Vámosszabadi Telephely Vámosszabadi külterületén helyezkedik el egy háromemeletes épület
formájában. Az épületben irodák, raktár, ellátotti szállások, közösségi helyiségek, melegítőkonyha,
ebédlő, egészségügyi részleg található. Az intézményben 216 férőhely van, jelenleg egyharmada
kihasznált.
A Kiskunhalasi Telephely Kiskunhalas Szegedi út 75 szám alatt helyezkedik el. A menedékkérők
elhelyezése konténerekben történik. Az intézményben dolgozó munkatársak és az ellátásban
résztvevő vállalkozások munkavégzése is konténerekben folyik. Az intézményben az elhelyezettek
szociális és egészségügyi ellátása történik. Az intézmény maximum 200 fő elhelyezésére alkalmas. A
nyitott befogadó intézmény a BMH vagyonkezelésében levő területen helyezkedik el, mely terület
őrzése szintén ajánlattevő feladata. A terület őrzött szállásnak berendezett épületei üresek.
Munkavégzés jelenleg két épületben folyik, az egyik a hatósági ügyintézők iroda épülete, a másik a
MÖBK irodaépülete.
A Balassagyarmati Telephely a Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 43. szám altt a vasúti átjáró előtt
helyezkedik el, egy emeletes épület formájában. Az épületben irodák, raktár, ellátotti szállások,
közösségi helyiségek, melegítőkonyha, ebédlő, egészségügyi részleg található. Az intézményben 140
férőhely van, jelenlegi kihasználtsága minimális.
A fenti központra és telephelyeire a továbbiakban együtt a Befogadó Állomás elnevezés kerül
alkalmazásra.
A Befogadó Állomás őrzés-védelmének és portai szolgálatának ellátása napi 24 órában, 12 órás
váltásokkal, 12/36 órás szolgálati beosztással szükséges. Az intézményi rendszer függvényében
változik az őrzés-védelemmel érintett terület, illetve az ott elhelyezett létszám, melyek
meghatározzák az egy időben igénybeveendő személy és vagyonőrök számát. Ajánlatkérő
650.178.880,- Ft összegre köt keret-megállapodást.
A szerződés teljesítésében személy- és vagyonőri igazolvánnyal, valamint angol nyelvű
kommunikációképes nyelvismerettel (legalább alapfokú angol nyelvtudással), továbbá
számítástechnikai és számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkező személyeknek kell résztvenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 052 - 115925

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: BMH Befogadó Állomás és Közösségi Szállás telephelyein őrzés-védelmi szolgáltatás ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bizalom Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Torontál u. 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 650178880 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU221, HU331, HU313 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 2060 Bicske, Csabdi u. 20.
9061 Vámosszabadi, Szúnyogház u. 3.
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 73-75.
2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 43.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi Szállás központja Bicskén a Csabdi utca végén helyezkedik el, földszintes épületek együttese. A területen irodaépületek, raktárak, jelenleg üres-, illetve raktározási célra használt szállásépületek, valamint egyéb funkciójú épületek, központi fűtést szolgáló kazánház, garázsok és műhely található. A területen irodai munkavégzés és raktározás folyik.
A Vámosszabadi Telephely Vámosszabadi külterületén helyezkedik el egy háromemeletes épület formájában. Az épületben irodák, raktár, ellátotti szállások, közösségi helyiségek, melegítőkonyha, ebédlő, egészségügyi részleg található. Az intézményben 216 férőhely van, jelenleg egyharmada kihasznált.
A Kiskunhalasi Telephely Kiskunhalas Szegedi út 75 szám alatt helyezkedik el. A menedékkérők elhelyezése konténerekben történik. Az intézményben dolgozó munkatársak és az ellátásban résztvevő vállalkozások munkavégzése is konténerekben folyik. Az intézményben az elhelyezettek szociális és egészségügyi ellátása történik. Az intézmény maximum 200 fő elhelyezésére alkalmas. A nyitott befogadó intézmény a BMH vagyonkezelésében levő területen helyezkedik el, mely terület őrzése szintén ajánlattevő feladata. A terület őrzött szállásnak berendezett épületei üresek. Munkavégzés jelenleg két épületben folyik, az egyik a hatósági ügyintézők iroda épülete, a másik a MÖBK irodaépülete.
A Balassagyarmati Telephely a Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 43. szám altt a vasúti átjáró előtt helyezkedik el, egy emeletes épület formájában. Az épületben irodák, raktár, ellátotti szállások, közösségi helyiségek, melegítőkonyha, ebédlő, egészségügyi részleg található. Az intézményben 140 férőhely van, jelenlegi kihasználtsága minimális.
A fenti központra és telephelyeire a továbbiakban együtt a Befogadó Állomás elnevezés kerül alkalmazásra.
A Befogadó Állomás őrzés-védelmének és portai szolgálatának ellátása napi 24 órában, 12 órás váltásokkal, 12/36 órás szolgálati beosztással szükséges. Az intézményi rendszer függvényében változik az őrzés-védelemmel érintett terület, illetve az ott elhelyezett létszám, melyek meghatározzák az egy időben igénybeveendő személy és vagyonőrök számát. Ajánlatkérő 650.178.880,- Ft összegre köt keret-megállapodást.
A szerződés teljesítésében személy- és vagyonőri igazolvánnyal, valamint angol nyelvű kommunikációképes nyelvismerettel (legalább alapfokú angol nyelvtudással), továbbá számítástechnikai és számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkező személyeknek kell résztvenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 650178880
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bizalom Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Torontál u. 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A 2018. március 5-én aláírt szerződést a felek 2019. február 08. napján 106-G-5513/2019. ikt. számon a Megrendelő személyében történt jogutódlásra tekintettel módosították (1. sz. Módosítás).
A Felek a szerződést 2020. március 5-én a Kbt. 141. § (6) bek. szerint módosították. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő a Megállapodásban rögzített szolgáltatás volumenéhez képest jelentősen csökkentett mértékben vette igénybe a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokat, így a 2020. március 06. napján megszűnő Megállapodásban rögzített keretösszegből a futamidő végén 152 960 496 Ft. keretösszeg nem kerülhet felhasználásra. Ez a körülmény a Megrendelő és a Vállalkozó számára egyaránt kedvezőtlen, mivel a Szerződő Felek ügyleti akarata a Megállapodásban rögzített 650 178 880 Ft. keretösszeg teljes felhasználására irányult. Szerződő Felek ebben a körben megállapítják, hogy a Megrendelő kellő gondosság tanúsítása mellett sem képes a tárgyi szolgáltatás nyújtásának mennyiségét befolyásoló, a Megrendelő befogadó intézményeiben elhelyezendő harmadik országbeli állampolgárok számának, ellátási igényeinek prognosztizálására, erre figyelemmel a Megrendelő kénytelen volt a szolgáltatással szembeni maximális igényeit érvényesíteni a Vállalkozóval kötött Megállapodásban.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek a módosítást a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján hajtották végre, mivel a Megállapodás ilyen okokból történő módosítása nem minősíthető lényegesnek, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt nem határoz meg, illetve nem módosít.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 650178880 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 650178880 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben