Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/57
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.03.22.
Iktatószám: 4771/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4600 Kisvárda hrsz. 0175/18
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ÉP-FARM Építő ipari, Mezőgazdasági, Kulturális és Szolgáltató Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7-11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor, polgármester
Telefon: +36 45500724
E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): kisvarda.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 kódszámú, a kisvárdai Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó a Nádas-tó feletti 2 db fa szerkezetű híd kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 kódszámú, a kisvárdai Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó a Nádas-tó feletti 2 db fa szerkezetű híd kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda hrsz. 0175/18
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisvárda Város Önkormányzata a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 kódszámú
pályázatához kapcsolódóan 2 db sekély vízű (átlagos mélység 1 m) csónakázótó feletti fa szerkezetű híd kivitelezését kívánja
megvalósítani.
A 2 db híd azon os szerkezeti kialakítással, hasonló geometriával készül a kisvárdai csónakázó tó felett. A középső
nyílásmagasság a maximális vízszint (96,5 mBf) felett minimum 2 m. A korlátok közti járható szélesség 2,6 m, m elyet kizárólag
gyalogos forgalom vesz igénybe. Teljes szélessége 4,64 m.
A főbb tengely irányú méretek:
2. jelű híd
Nyílás szám a 1 2 3
Szabad nyílás 13,80 m 15,10m 13,80m
Elméleti támaszköz 15,20m 16,90m 15 ,20m
3. jelű híd
Nyílás szám a 1 2 3
Szabad nyílás 12,45 m 15,10m 12,45m
Elméleti támaszköz 13,85m 16,90m 13 ,85m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14725 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 kódszámú, a kisvárdai Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó a Nádas-tó feletti 2 db fa szerkezetű híd kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉP-FARM Építő ipari, Mezőgazdasági, Kulturális és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Iskola utca 52.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4803
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36415076
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda hrsz. 0175/18
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisvárda Város Önkormányzata a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 kódszámú
pályázatához kapcsolódóan 2 db sekély vízű (átlagos mélység 1 m) csónakázótó feletti fa szerkezetű híd kivitelezését kívánja
megvalósítani.
A 2 db híd azon os szerkezeti kialakítással, hasonló geometriával készül a kisvárdai csónakázó tó felett. A középső
nyílásmagasság a maximális vízszint (96,5 mBf) felett minimum 2 m. A korlátok közti járható szélesség 2,6 m, m elyet kizárólag
gyalogos forgalom vesz igénybe. Teljes szélessége 4,64 m.
A főbb tengely irányú méretek:
2. jelű híd
Nyílás szám a 1 2 3
Szabad nyílás 13,80 m 15,10m 13,80m
Elméleti támaszköz 15,20m 16,90m 15 ,20m
3. jelű híd
Nyílás szám a 1 2 3
Szabad nyílás 12,45 m 15,10m 12,45m
Elméleti támaszköz 13,85m 16,90m 13 ,85m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36415076
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉP-FARM Építő ipari, Mezőgazdasági, Kulturális és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Iskola utca 52.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4803
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az alapszerződés 5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat.
Nettó 36. 415 .076 Ft
azaz: harminchatmillió-négyszáztizenötezer-hetvenhat forint
+ 27% ÁFA 9.832.071,- Ft
azaz: kilencmillió-nyolcszázharminckettőezer-hetvenegy forint.
Összesen: 46.247.147,- Ft,
azaz: negyvenhatmillió-kettőszáznegyvenhétezer-száznegyvenhét forint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kisvárda Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 kódszámú, a kisvárdai Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó a Nádas-tó feletti 2 db fa szerkezetű híd kivitelezése tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, és egymással szerződést kötöttek 2018. augusztus 9. napján (a továbbiakban: alapszerződés). A szerződés megkötését követően észlelték szerződő felek, hogy az alapszerződés 5. pontjában ún. „fordított áfa” fizetési kötelezettségre vonatkozó előírás adminisztratív hiba miatt benne maradt a szerződés szövegezésében, az előírás azonban nem releváns az alapszerződés tekintetében. Erre figyelemmel felek az alapszerződés 5. pontjának ezirányú módosítását határozták el.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36415076 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36415076 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben