Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/52
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.04.05.
Iktatószám: 4789/2017
CPV Kód: 45221240-6
Ajánlatkérő: Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SYCONS Tanácsadó, építőipari fővállalkozó, kivitelező és tervező Kft
Ajánlatkérő típusa: területfejlesztési tanács
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: területfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Nemzeti azonosítószám: AK17815
Postai cím: Tópart utca 17
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Penzer Hajnalka
Telefon: +3622522500
E-mail: kovacsne.penzer.hajnalka@fejer.hu
Fax: +3622311547
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vvtft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: területfejlesztési tanács
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: területfejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Kerékpár aluljáró építése M1 autópálya alatt vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221240-6
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Kerékpár aluljáró építése M1 autópálya alatt vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299950000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Kerékpár aluljáró építése M1 autópálya alatt vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU212 A teljesítés helye: Etyek - Bicske - Tarján összekötését biztosító kerékpárút 1+037,5 km szelvényében az M1 autópálya alatt (36+157 km szelvény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés mennyisége
A feladat műszaki tartalma:
• A sajtolási erő számítása, sajtolható előre gyártott vasbeton keretelemek méretezése, sajtolóerő felvételére alkalmas háttám szerkezet tervezése és méretezése, induló és érkező oldali rézsű védelmét ellátó ideiglenes szerkezet tervezése.
• Felvonulási terület kialakítása az indító oldalon (kb. 500 m2), felvonulási terület kialakítása a fogadó oldalon (kb. 300 m2), fogadó oldalon megközelítő ideiglenes út kiépítése (kb. 1500 m2)
• Térszínre és térszín alá telepített sajtoló erő felvételére alkalmas vasbeton háttám építése (a szükséges rögzítési technológiával), sajtolási keret és sajtoló pálya kiépítése a szükséges segédszerkezetekkel, majd ezek elbontása és elszállítása a munkálatok befejezésekor.
• A sajtoláshoz szükséges nyitott pajzs részére az indító és a fogadó oldal kialakítása, ideiglenes és végleges rézsűmegtámasztó szerkezet beépítése, majd a sajtolás befejezését követően az ideiglenes szerkezet elbontása.
• 3x3 m belső szelvénnyel rendelkező sajtolható vasbeton keretelemek legyártása és ezek helyszínre szállítása 48 m hosszban, valamint az induló és fogadó oldal egyedi, rézsűhöz csatlakozó elemek legyártása és helyszínre szállítása, valamennyi szükséges engedély beszerzésével (útvonal, túlméret és túlsúly engedélyek). A műtárgy teljes hossza végelemekkel együtt: 55 m.
• 3x3 m belső szelvénnyel rendelkező sajtolható vasbeton keretelemek beépítése sajtolásos, nyílt homlokú technológiával, kiszoruló föld elszállításával. A külső befoglaló méret függ az alkalmazandó technológiától, annak méretezését a technológiai tervvel együtt kell elvégezni.
• Induló és fogadó oldalon a csatlakozó rézsű visszaépítése, valamennyi ideiglenes szerkezet elbontása és elszállítása, tereprendezés.
• A kerékpáros aluljárót az M1 autópálya forgalmának lehető legkisebb zavarásával lehet csak megépíteni, ezért a szerkezet építésekor csak a sajtolásos technológia elfogadható. Alternatív technológia nem elfogadható.
• A szerkezet fejelemei szárnyfalakként működnek.
• Az aluljáró két végén a felső lemez járható felületére járható B-5 minőségű korrózióvédelmi bevonatot kell tervezni.
• Az aluljáró két vége felett a föld rézsűsíkokra négy sor lapburkolatot kell tervezni monolit folyókával. A folyóka vizét előregyártott surrantóval kell levezetni a befogadóig.
• Az aluljáró elő- és utófejei, valamint az előregyártott vizsgálólépcsők közötti föld rézsűt burkolni kell.
• A vizsgálólépcső mellé tervezett korlát az aluljáró felőli oldalon legyen, amíg el nem éri a felszerkezet végén lévő korlátot.
• A védőkerítést mindkét oldalon fel kell vezetni az aluljáró előfejek fölé. A védőkerítésekre mindkét oldalon kaput kell tervezni a vizsgálólépcsőhöz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont – 1 Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény esetén az alkalmassági követelményen felül teljesített referencia (egyben sajtolt szelvényhossz 40 m-t meghaladja; a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 6 10
2 Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény esetén az alkalmassági követelményen felül teljesített referencia (olyan referencia, amely sajtolásos technológiával készült és külső átmérője meghaladja 10
3 Az M.2. pont szerinti teljesítésbe bevont felelős műszaki vezető szakember (MV-B vagy MV-VZ), a jogosultsága megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata/gyakorlata (év 10
4 Jótállás vállalt időtartama (hónap) (A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 120 hónapnál kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad Ajánlatkérő. A Kbt. 77. §  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár ( nettó forint) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SYCONS Tanácsadó, építőipari fővállalkozó, kivitelező és tervező Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ötház puszta 1/A.
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2461
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10335712-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 291750000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299950000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítő és Szolgáltató korlátol Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11038030-2-03

Hivatalos név: BODKŐ -Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vásárhelyi Pál u. 4.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11386230-2-05

Hivatalos név: SYCONS Tanácsadó, építőipari fővállalkozó, kivitelező és tervező Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ötház puszta 1/A.
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2461
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10335712-2-13

Hivatalos név: ACÉL-VAKOND Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 72.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11786654-2-19

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/01/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/04/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges