Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/51
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.16.
Iktatószám: 4832/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Euro Generál Zrt.
Ajánlatkérő típusa: támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosítószám: 19804651242
Postai cím: Brüll Alfréd Utca 2. 38852/6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György
Telefon: +36 302780886
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Fax: +36 302780886
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTK LUNK generálkivitelezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR001325252021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest a 1371/2019. (VI.25.) Korm. határozat értelmében Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központot létesít, amely beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A Beruházás az alábbi beruházási elemekből áll:
38820/4 helyrajzi számú telken végzendő Építési Tevékenységek:
1. Labdarúgó pályák: 6 db nettó 105x68 m-es labdarúgó pálya, az alábbiak szerint:
- 1 db az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint NB III-as minősítésű, „F” alkategóriás (a kivitelezés keretében megvalósul egyebek mellett: drain szivárgórendszer kiépítése, pályafűtés készítése, automata öntözőrendszer telepítése),
- 3 db élőfüves „G” alkategóriás és
- 2 db műfüves „H” alkategóriás, illetve
- 1 db palánkos kisméretű műfüves pálya
2. Kapcsolódó kiszolgáló épületek:
Lelátó: 558 m2
- Fedett, zárt, fűtetlen épület
- Funkciók: vizesblokkok és büfék a hazai és vendégszurkolók elválasztása mellett, raktár
Főépület I. szárny: 3212 m2
- Földszinti funkciók: öltözők, vizesblokkok, masszőr és dopping helyiség, szertár, konyha és étkező, gépészeti és üzemeltetési helyiségek
- Emeleti funkciók: irodák, tárgyaló, sajtó szoba, videó elemző, szerver helyiség, konditerem, raktár, kiemelt csapat egysége (öltöző, pihenő, iroda), gépészeti helyiségek
Üzemeltetési épület: 307 m2
A 38820/4 helyrajzi számú telek teljes területe: 75 205 m2
38820/3 helyrajzi számú telken végzendő Építési Tevékenységek:
- aszfalt burkolatú magánút térkő burkolatú parkolóhelyekkel
- 2 db. elektromos autó töltő
- közvilágítás
- növénytelepítés
- kerítés, kapukkal
A 38820/3 telek teljes területe: 2 545 m2
A telek teljes területe: 75 205 m2
Nyertes ajánlattevő tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni.
A műszaki leírásban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozás azért történt, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést mindig érteni kell. Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 6899919800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MTK LUNK generálkivitelezési feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112720-8
További tárgyak: 45212000-6
45212213-2
45212221-1
45236110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, VIII. Salgótarjáni út, HRSZ: 38820/4 és 38820/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest a 1371/2019. (VI.25.) Korm. határozat értelmében Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központot létesít, amely beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A Beruházás az alábbi beruházási elemekből áll:
38820/4 helyrajzi számú telken végzendő Építési Tevékenységek:
1. Labdarúgó pályák: 6 db nettó 105x68 m-es labdarúgó pálya, az alábbiak szerint:
• 1 db az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint NB III-as minősítésű, „F” alkategóriás (a kivitelezés keretében megvalósul egyebek mellett: drain szivárgórendszer kiépítése, pályafűtés készítése, automata öntözőrendszer telepítése),
• 3 db élőfüves „G” alkategóriás és
• 2 db műfüves „H” alkategóriás, illetve
• 1 db palánkos kisméretű műfüves pálya
2. Kapcsolódó kiszolgáló épületek:
Lelátó: 558 m2
• Fedett, zárt, fűtetlen épület
• Funkciók: vizesblokkok és büfék a hazai és vendégszurkolók elválasztása mellett, raktár
Főépület I. szárny: 3212 m2
• Földszinti funkciók: öltözők, vizesblokkok, masszőr és dopping helyiség, szertár, konyha és étkező, gépészeti és üzemeltetési helyiségek
• Emeleti funkciók: irodák, tárgyaló, sajtó szoba, videó elemző, szerver helyiség, konditerem, raktár, kiemelt csapat egysége (öltöző, pihenő, iroda), gépészeti helyiségek
Üzemeltetési épület: 307 m2
A 38820/4 helyrajzi számú telek teljes területe: 75.205 m2
38820/3 helyrajzi számú telken végzendő Építési Tevékenységek:
• aszfalt burkolatú magánút térkő burkolatú parkolóhelyekkel
• 2 db. elektromos autó töltő
• közvilágítás
• növénytelepítés
• kerítés, kapukkal

A 38820/3 telek teljes területe: 2.545 m2
A telek teljes területe: 75.205 m2
Nyertes ajánlattevő tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni.
A műszaki leírásban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozás azért történt, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést mindig érteni kell. Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M/2.1. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, min. 0, max. 36 hónap) 5
2 AF III.1.3) M/2.2. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) 5
3 AF III.1.3) M/2.3. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) 5
4 Vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 211 - 549433
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 22927800208
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL) www.eurogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6431904346
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6899919800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az alvállalkozók bevonásával megvalósított részek értéke/aránya nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.
Ajánlattevő neve: GLOBÁL SPORT Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4030 Debrecen Tömös Utca 17.
Adószám: 11157625-2-09
Ajánlattevő neve: LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt (közös ajánlattevő)
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Galántai Út 64
Adószám: 14677342-2-07
2.
Ajánlattevő neve: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Székhelye: 6722 Szeged Gutenberg Utca 25-27.
Adószám: 12614277-2-06
3.
Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12
Adószám: 25098367-2-43
4.
Ajánlattevő neve: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 8086 Felcsút Fő utca 217
Adószám: 25308673-2-07
Ajánlattevő neve: Euro Generál Zrt. (közös ajánlattevő)
Székhelye: 9026 Győr Vízmű U. 2.
Adószám: 22927800-2-08
A közbeszerzési eljárásban környezetvédelmi és szociális szempontok figyelembevételére nem került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)