Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/64
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.04.04.
Iktatószám:4928/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 78/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Pálóczy András felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (OO508)
Telefon: +36 42433722
E-mail: nyirber@gmail.com
Fax: +36 42433719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 113. szoba
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekthez tartozó tervezési munkák - I. ütem
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekthez tartozó tervezési munkák - I. ütem
II.1.5)
Becsült érték: 5384803 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekthez tartozó tervezési munkák - I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tervezési munkák az alábbiak szerint: kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése, tervezői művezetés.
Teljesítés helyei:
• 4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. 8080 hrsz.
• 4400 Nyíregyháza, Dália u. 6. 8091/3 hrsz.
• 4400 Nyíregyháza, Dália u. 7. 8076 hrsz.
• 4400 Nyíregyháza, Dália u. 9. 8074 hrsz.
• 4400 Nyíregyháza, Család u. 57. 4/13. hrsz: 22200/39/A/41,
• 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 12. 7/58. hrsz: 22200/43/A/57,
• 4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 28. 4/34. hrsz: 1839/4/A/34,
• 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 56. 2/20. hrsz: 6521/5/A/20,
• 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 64. 7/63. hrsz: 6521/7/A/63
HUSZÁR-LAKÓTELEP
1. Lakások külső, belső felújítása: Meglévő szociális bérlakásokat magába foglaló leromlott állapotú épületek közös részeinek felújítása, benne lévő üres, leromlott állapotú lakások felújítása.
a. Külső, illetve közös belső területek felújítása:
i. Homlokzati nyílászárók cseréje érvényben lévő energetikai előírásoknak is megfelelő műanyag nyílászárókra.
ii. Homlokzati falak utólagos hőszigetelése érvényben lévő energetikai előírásoknak megfelelően.
iii. Zárófödém, azaz a padlásfödém hőszigetelése érvényben lévő energetikai előírásoknak megfelelően, szükséges padlástakarítást követően.
iv. Kémények javítása, felújítása.
v. Tetőszerkezet javítása, megerősítése szükség szerint.
vi. Tetőhéjazat cseréje, azaz meglévő tetőhéjazati rétegek (azbeszt-tartalmú pala, tetőlécezés) bontása, hulladék kezelése, új tetőhéjazati réteg építése (cserép, lécezés, ellenlécezés, tetőfólia) megfelelő eresz és gerincképzéssel.
vii. Bádogos cserkezet cseréi (ereszcsatorna, lefolyó csatorna, vápák, külső párkányok, stb.) figyelembe véve az esetleges későbbi rongálásokat. (pl. műanyag csatorna rendszer előnyben részesítendő.)
viii. Részlegesen megbontott falszerkezetek helyreállítása.
ix. Közös használatú helyiségek felújítása, azaz festés, mázolás, burkolás, elektromos hálózat és elektromos szerelvények tekintettében.
x. Az épület elektromos ellátásának felülvizsgálata, annak megfelelően javítása, felújítása.
xi. Lépcsőházi folyosókról nyíló bejárati ajtók egységes cseréje nagy biztonságot nyújtó bejárati ajtókra a belülről nem felújítandó lakások tekintetében is.
b. Lakások belső felújítása:
i. Szükséges falazati pótlások
ii. Szükséges vakolati pótlások, helyreállítások
iii. Teljes körű villamoshálózat és szerelvényeinek rekonstrukciója
iv. Komfortfokozattól függő épületgépészeti rekonstrukció (vezetékek, szaniter, szerelvény)
v. Beltéri nyílászárók cseréi, illetve beépítése
vi. Padló és oldalfali burkolatok építése
vii. Teljes körű belső festés
viii. Komfortfokozattól fűtő berendezés (kályha, sparhelt, gáz fali kazán stb.)
Érintett lakások:
• Dália u. 6. Fsz./4. - 46 m2
• Dália u. 6. Fsz./6. - 57 m2
• Dália u. 6. Fsz./7. - 64 m2
• Dália u. 6. Fsz./8. - 30 m2
• Dália u. 6. Fsz/.9. - 44 m2
• Dália u. 6. 1/1. - 32 m2
• Dália u. 6. 1/2. - 66 m2
• Dália u. 6. 1/4. - 48 m2
• Dália u. 6. 1/7. - 66 m2
ÖSSZESEN: 453 m2
2. Lakások belső felújítása: Meglévő szociális bérlakásokat magába foglaló, közelmúltban külső felújításon átesett épületekben lévő üres lakások belső felújítása.
a. Lakások belső felújítása:
i. Szükséges falazati pótlások
ii. Szükséges vakolati pótlások, helyreállítások
iii. Teljes körű villamoshálózat és szerelvényeinek rekonstrukciója
iv. Komfortfokozattól függő épületgépészeti rekonstrukció (vezetékek, szaniter, szerelvény)
v. Beltéri nyílászárók cseréi, illetve beépítése
vi. Padló és oldalfali burkolatok építése
vii. Teljes körű belső festés
viii. Komfortfokozattól fűtő berendezés (kályha, sparhelt, gáz fali kazán stb.)
Érintett lakások:
• Dália u. 3. Fsz./10. - 43 m2
• Dália u. 3. Fsz./15. - 42 m2
ÖSSZESEN: 85 m2
• Dália u. 7. Fsz./10. - 34 m2
• Dália u. 9. Fsz./15. - 43 m2
SZEGREGÁCIÓN KÍVÜLI TERÜLETEN TERVEZETT FEJLESZTÉSEK
1. Szegregáción kívüli, meglévő, üres, lakások felújítása:
a. Lakások belső felújítása:
i. Villamoshálózat és szerelvényeinek rekonstrukciója
ii. Épületgépészeti rekonstrukció (vezetékek, szaniter, szerelvény)
iii. Beltéri nyílászárók cseréi, illetve beépítése
iv. Padló és oldalfali burkolatok cseréje, építése
v. Teljes körű belső festés
vi. Beépített bútorok beépítése
Érintett lakások:
• Család u. 57. 4/13. - 51 m2
• Fazekas J. tér 12. 7/58. - 53 m2
• Ferenc krt. 28. 4/34. - 50 m2
• Toldi u. 56. 2/20. - 54 m2
• Toldi u. 64. 7/63. - 54 m2
ÖSSZESEN: 262 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot kell csatolnia.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.)
Öntisztázás: A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontban foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek).
Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
nem rendelkezik a 322/2015. évi (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján, a 1996. évi LVIII. tv. 1. § rendelkezéseibe foglaltak szerinti tervezői szolgáltatásra vonatkozó, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepléssel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért tagságigazolás a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában megismerhető, úgy azt az ajánlatkérő ellenőrzi. Ezen esetben igazolás csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét kell igazolni oly módon, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munkaelvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A dokumentumot elegendő másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.
A P.1.) pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. (Kbt. 65. § (6) bekezdés)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb teljesített szolgáltatásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, az alkalmassági gazolásában részt vevő más szervezet vagy a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni legalább a referenciamunka megnevezését, valamint megnevezését vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést - konzorciumi vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia-igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó önéletrajzot, az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatások/projektek megnevezését, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, azok kezdési és befejezési időtartamát (év, hó, részletezettséggel), a munkahely, és az adott beosztás/pozíció megnevezésével.
Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban.
A tervező pozícióra jelölt szakemberek tekintetében, ha azok már bejegyzésre kerültek, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ebben az esetben a végzettség igazolása nem szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év időszakában, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített, magasépítésre vonatkozó kiviteli tervkészítési referenciával.
M.2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés szerinti É jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés szerinti G jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés szerinti V jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Egy szakember több pozícióra is megajánlható amennyiben egyidejűleg megfelel több, az alkalmassági minimumkövetelményben rögzített feltételeknek.
Az M.1.) - M.2.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, melyek kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 65. § (6) bekezdés)
A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (11) bekezdés alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ár 5%-a/késedelmes nap. A szerződés szerinti nettó ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának joga.
- Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért az Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 10%-a.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattevőnek a végszámla benyújtására van lehetősége.
A nyertes ajánlattevő a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlái Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számítottan átutalással utófinanszírozással kerülnek kiegyenlítésre, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítését követően a Ptk. 6:130. § (1) - (3) bek. szerint.
A végszámla benyújtásának feltétele Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolás kiadása.
Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF).
A szerződés finanszírozása a TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 program keretében történik.
A támogatás intenzitása 100%.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész Építészeti-műszaki tervezés szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítés határideje a tervezői művezetés vonatkozásában a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejével egyezik meg. Amennyiben a támogatási szerződésben a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejéhez rögzített határidő meghosszabbításra kerül, úgy a véghatáridő a tervezői művezetés vonatkozásában a mindenkor hatályos támogatási szerződés szerinti projekt fizikai zárásának határidejéhez rögzített határidővel egyezik meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/04/16 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 113. szoba
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont (Ajánlati ár - nettó forint) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás.:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x(Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. részszempont (A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. pontjában foglaltak szerinti arányosítással.:
P=[(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)x(Pmax-Pmin)]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegkedvezőtlenebb: a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőtlenebb szint értéke (0 hónap)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Résszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
Ajánlatkérő a 2. részszempont esetén a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeként a tervező szakemberek tekintetében az adott szakterületen a tervezői tevékenység végzéséhez szükséges - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt -, a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális szakmai gyakorlati időt írta elő. Értékelésre kizárólag a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális szakmai gyakorlati időn felül szerzett további, az adott szakterületen tervezőként szerzett szakmai tapasztalat kerül (többlet szakmai tapasztalat). Ajánlattevőnek a teljesítésben részt vevő tervező szakemberek tevékenységének igazolására be kell csatolni a szakemberek önéletrajzát, melyben megadásra kerül az adott szakterületen végzett tervezői tevékenység kezdetének időpontja, valamint csatolni kell az ajánlatba a szakemberek nyilatkozatát arról, hogy mióta (hónapokban számítva) végzi a megjelölt szakterületen a tervezői tevékenységet. Ajánlatkérő a teljesítésben részt vevő szakemberek tervezői tevékenysége végzésének az ideje esetén csak a befejezett egész hónapot veszi figyelembe. A bemutatott szakemberek hónapokban megadott többlet szakmai tapasztalata ajánlattevőnként összesítésre kerül és Ajánlatkérő a teljesítésben részt vevő szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalatát értékeli. Ha ajánlattevő egy szakembert több pozícióra jelöl meg, akkor az adott szakember egyes tervezési szakterületeken szerzett és az ajánlatban igazolt többlet szakmai tapasztalata kerül összesítésre és értékelésre. Amennyiben ajánlattevő alátámasztásként nem csatolja be ajánlatába valamely szakember önéletrajzát és nyilatkozatát, abban az esetben ajánlatkérő ezen szakember tekintetében 0 hónapot fog figyelembe venni az értékelés során.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be ajánlatába az abban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlatba becsatolt dokumentumokat aláíró személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben ajánlattevő vagy közös ajánlattevők nem tartoznak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik rész XV. fejezet hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentum másolatát csatolja be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevőnek nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia.
3) Az ajánlatba benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, dokumentumot, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti vagy hiteles másolatban kell az ajánlatban csatolni. Az ajánlatnak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti dokumentum eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
4) Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján azon ajánlattevő(k)nek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be ajánlatuk részeként, az adott dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítása is elfogadható, melynek helyességéért ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
5) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
6) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott dokumentumot.
7) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség ajánlattevőt terheli.
8) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-ban foglaltaknak megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón (NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a, tel.: +36-42/433-722, e-mail: nyirber@gmail.com) keresztül kérhető.
9) Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás közzétételének napját megelőzően lezárt üzleti évet érti.
10) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (Ft) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
11) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel, amennyiben a hiánypótlás során ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el abban az esetben, ha ezzel a gazdasági szereplővel kapcsolatban újabb hiánypótlásra lenne szükség.
12) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből, továbbá a pontatlan címzésből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt fax, ill. e-mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli. Az ajánlatok és egyéb dokumentumok leadására munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között (az ajánlattételi határidő napján 8 óra és az ajánlattételi határidő lejártának időpontja között, a hiánypótlási határidő napján 8 óra és a hiánypótlásra felhívó levélben meghatározott időpont között) van lehetőség.
13) A Kbt. 66. § (6) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő előírja az ajánlatban azon részek megnevezését, melyek teljesítéséhez ajánlatkérő alvállalkozót vesz igénybe, ill. ezen részek tekintetében az ajánlat benyújtásának időpontjában már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
14) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
15) Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti papír alapú példányban kell benyújtaniuk az ajánlatukat közvetlenül vagy postai úton az eljárást megindító felhívás IV.2.2) pontjában foglalt időpontig a I.3) pontban meghatározott címre. Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el. Az ajánlatok eredeti papír alapú példányát elektronikusan 1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani .pdf formátumban, tekintettel a Kbt. 68. § (2) bekezdésben foglaltakra. Ha a papír alapú és az elektronikus formában benyújtott ajánlatok eltérnek, ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
16) A csomagoláson fel kell tüntetni: „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekthez tartozó tervezési munkák. Az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.”
17) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
18) Irányadó idő: A teljes Ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
19) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bek. szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
20) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelezéssel él a Gazdasági Versenyhivatal felé. (Kbt. 36. § (2) bek.)
21) A benyújtott ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A bontási eljárás során a felolvasólap azonnal megtekinthető.
22) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
23) 23) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új szakmai felelősségbiztosítást kötni legalább az alábbi mértékben és terjedelemben: legalább 5 millió Ft/szerződéses időtartam.
24) Ajánlatkérő kiköti, hogy a szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az Ajánlatkérő területi korlátozás nélkül, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
25) Jelen felhívás II.2.7) pontjában meghatározott, a szerződés teljesítésének kezdési időpontja tervezett időpont.
26) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján önálló eljárási szabályok szerint kerül lefolytatásra.
27) Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
28) Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, mivel a beruházás az egybeszámítási szabályok alkalmazása alapján, több ütemben valósul meg és jelen eljárás tárgyát képező első ütemen belül a részekre történő ajánlattétel gazdasági és célszerűségi szempontok alapján nem indokolt, tekintettel arra, hogy - figyelmembe véve az I. ütem becsült értékét - a részajánlattétel a beruházás szükségtelen feldarabolása mellett gazdaságilag és hatékonyságát tekintve egyaránt előnytelen lenne Ajánlatkérő számára.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által önállóan kialakított eljárási szabályok az alábbiak:
Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint a következő eltérésekkel:
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) - (5) bekezdését nem alkalmazza.
A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-t, valamint a 73. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé és hozzáférhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról Ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesít valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (9) bekezdését nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és szükség esetén hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumok az ajánlat részeként benyújtandóak az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek keretében Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a bírálat során biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljes körűen elbírálja.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, jelen felhívás III.1.3) M2.pontjában meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek a szerződéskötés feltételét képezik.
Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakemberek esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
A megjelölt jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakemberek a szerződés megkötésekor megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a valóságnak megfelelő adatokkal.
A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
A közbeszerzési dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A letöltést az érdeklődő gazdasági szereplőnek igazolni kell a kitöltött Regisztrációs lap jelen felhívás I.3) pontjában megjelölt fax és/vagy e-mail címre történő megküldésével. Az a gazdasági szereplő minősül érdeklődőnek, aki a megküldést teljesíti.
A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás megküldésének időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges