Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/57
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.24.
Iktatószám: 4941/2021
CPV Kód: 44613000-0
Ajánlatkérő: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye: Fonyódligeti Erzsébet-tábor (8640, Fonyód Virág u 77.);Zánkai Erzsébet-tábor (8251 Zánka, Külterület 030/15. hrsz.).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18398304241
Postai cím: Váci Út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greksa Szlávna
Telefon: +36 13805522
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erzsebettaborok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erzsebettaborok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000194172021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000194172021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konténer vásárlás
Hivatkozási szám: EKR000194172021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Konténer vásárlás
I. rész: Egészségügyi konténer rendszer
1 db Egészségügyi-fektető konténer rendszer, 8 db új szigetelt 12x3 m hosszanti oldalán sorolt konténer egybeépítésével.
Biztosítandó helyiségek:
A. Fedett terasz, bejárat és előtér női, férfi vizesblokkal.
B. Orvosi rendelő.
C. Folyosó és szennyesruha raktár.
D. Orvosi -, ápolói -, pihenő részleg takarítószer raktárral.
E. 5 db fektető szoba.
-Egészségügyi konténer akadálymentesítése
II. rész: Őrkonténer
Típus és befoglaló méretek:
Hossza: minimum 4880 mm
Szélessége: minimum 2435 mm
Magassága: minimum 2591 mm
Belső magasság: minimum 2330 mm
Mennyiség: 1 darab
A Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen tartalmazzák a termékek és feladatok leírását.
Ajánlattevő (AT) kizárólag új, korábban használatba nem vett termékeket ajánlhat meg.
A megajánlott termékeket az "Ártáblában" és az ajánlati árakat nettó ár,ÁFA, bruttó ár bontásban kérjük megjeleníteni minden egyes, az ártáblában felsorolt termék mennyiségi egységének megfelelően,valamint összesített értékben is. Az áraknak tartalmazniuk kell minden, a teljesítéssel kapcsolatos költséget és díjat (pl. szállítási, gyártási költség, szerelés, stb.), ezeket külön megbontva nem kérjük feltüntetni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi konténer rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Fonyódligeti Erzsébet-tábor (8640, Fonyód Virág u 77.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konténer vásárlás
I. rész: Egészségügyi konténer rendszer
1 db Egészségügyi-fektető konténer rendszer, 8 db új szigetelt 12x3 m hosszanti oldalán sorolt konténer egybeépítésével.
Biztosítandó helyiségek:
A. Fedett terasz, bejárat és előtér női, férfi vizesblokkal.
B. Orvosi rendelő.
C. Folyosó és szennyesruha raktár.
D. Orvosi -, ápolói -, pihenő részleg takarítószer raktárral.
E. 5 db fektető szoba.
-Egészségügyi konténer akadálymentesítése
A Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen tartalmazzák a termékek és feladatok leírását.
Ajánlattevő (AT) kizárólag új, korábban használatba nem vett termékeket ajánlhat meg.
A megajánlott termékeket az "Ártáblában" és az ajánlati árakat nettó ár,ÁFA, bruttó ár bontásban kérjük megjeleníteni minden egyes, az ártáblában felsorolt termék mennyiségi egységének megfelelően,valamint összesített értékben is. Az áraknak tartalmazniuk kell minden, a teljesítéssel kapcsolatos költséget és díjat (pl. szállítási, gyártási költség, szerelés, stb.), ezeket külön megbontva nem kérjük feltüntetni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 24 hónap felett vállalt többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Előteljesítés vállalt ideje (munkanap)(min 0 munkanap, max 10 munkanap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§(2)bekezdés e) pontját.
Az értékelés módszere ár tekintetében fordított arányosítás,minőségi kritérium részszempontok esetében az egyenes arányosítás. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-100.(KÉ 2020. évi 60. szám,2020. március 25.)
Teljesítési határidő maximum 45munkanap csökkentve az előteljesítés vállalt idejével AFII.2.7.-táj jellegű

II.2.1)
Elnevezés: Őrkonténer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Zánkai Erzsébet-tábor (8251 Zánka, Külterület 030/15. hrsz.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konténer vásárlás
II. rész: Őrkonténer
Típus és befoglaló méretek:
Hossza: minimum 4880 mm
Szélessége: minimum 2435 mm
Magassága: minimum 2591 mm
Belső magasság: minimum 2330 mm
Mennyiség: 1 darab
A Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen tartalmazzák a termékek és feladatok leírását.
Ajánlattevő (AT) kizárólag új, korábban használatba nem vett termékeket ajánlhat meg.
A megajánlott termékeket az "Ártáblában" és az ajánlati árakat nettó ár,ÁFA, bruttó ár bontásban kérjük megjeleníteni minden egyes, az ártáblában felsorolt termék mennyiségi egységének megfelelően,valamint összesített értékben is. Az áraknak tartalmazniuk kell minden, a teljesítéssel kapcsolatos költséget és díjat (pl. szállítási, gyártási költség, szerelés, stb.), ezeket külön megbontva nem kérjük feltüntetni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 24 hónap felett vállalt többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Előteljesítés vállalt ideje (munkanap)(min 0 munkanap, max 10 munkanap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§(2)bekezdés e) pontját.
Az értékelés módszere ár tekintetében fordított arányosítás,minőségi kritérium részszempontok esetében az egyenes arányosítás. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-100.(KÉ 2020. évi 60. szám,2020. március 25.)
Teljesítési határidő maximum 20munkanap csökkentve az előteljesítés vállalt idejével AFII.2.7.-táj jellegű

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Öntisztázás: a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdés alapján. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1)bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A
magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3)-ra figyelemmel ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást/vagy nemleges nyilatkozat.csatolandó. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015 . (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt.69. § (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3.§10.pontja, a 65.§(6)-(7) bekezdései, valamint a 321/2015.(X.30.)Korm rendelet 1.§(1), illetve a 22.§(1)–(2). Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. Előzetes igazolás: AT-nek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek (Kr.1.§(1)bek.).
AK előzetes igazolásként elfogadja ajánlattevő, adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő/kapacitás szervezet EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr.2.§(1)bek.c) pont,(5)bek.), a formanyomtatvány IV.része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (konténer) szerinti referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő
adatokat megjelölve kell tartalmaznia: — a szerződést kötő másik fél megnevezését, — a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva), — a szállítás tárgyát, — a szállítás mennyiségét, —nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy mennyiségben).
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): I.rész:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a felhívásban megjelölt legalább 4 db új szigetelt 12x3 m hosszanti oldalán sorolt konténer szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Ajánlatkérő több szerződésből történő teljesítést is elfogad. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
II.rész:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db Konténer szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, mely konténer minimum az alábbi paraméterekkel rendelkezett:
Hossza: minimum 4880 mm
Szélessége: minimum 2435 mm
Magassága: minimum 2591 mm
Belső magasság: minimum 2330 mm
Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbért alkalmaz. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme:HUF.
Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Teljesítést követően egy számla nyújtható be.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint
teljesíti.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155.§ az irányadó.A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek
részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A Kbt. 27/A. § szerinti elektromos számla elfogadott AK. részére.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az elektronikus közbesz.részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet (EKR rendelet)11.§(5) bek.alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte.Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl.e-mailben) jelezték, az AK. mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
2)A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:Kbt.57.§(1)és(2) bekezdése szerint, valamint az EKR rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbesz.dok.az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKRben.
3)A Felolvasólap benyújtása kötelező.AK a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
4)AK 321/2015.(X.30.)Korm.r.30.§(4)bekezdés alapján felhívja az AT figyelmét a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5)AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
6)AK hivatkozik a Kbt.47.§ (2)bekezdésére.
7)AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bekezdés e) pontját.
8)AT-nek az az EEKD II.D.szakaszának kitöltésével és külön is nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt.66.§(6)bekezdés a) és b) pontja szerint.
9)AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró,az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.
10)AT nyújtsa be a Kbt. 66.§(2)bekezdése szerinti nyilatkozatot.
11)A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.)41.§(6)bek. foglaltakra- átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
12)AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131.§(4)bekezdése szerint eljárva.
13)AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.(Kbt. 81.§(4)), AK a Kbt.81.§(5)bek. alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
14)AK a felhívás IV.2.6)pontjában megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
15)Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár érték szempont alapján Kbt. 76.§(2)bek.c)pont alapján történik.Értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás a 2. -3. részszempont tekintetében az egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 valamennyi rész esetén. A további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.)
16)Ajánlat részeként csatolandó:
1. Felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint – EKR űrlap szerint
2a. Ártáblázat – aláírt pdf. és excel formátumban!
2b. Megajánlott termék/termékek adatlapja, melyből megállapítható, az ajánlatkérő által kiküldött műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelőség.
16)FAKSZ:dr.Kuczora Gergely:01071.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák