Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2016.05.25.
Iktatószám:4948/2016
CPV Kód:85110000-3
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Szegedi Tudományegyetem SZAKK A és B Klinikai telephely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Diagnoscan Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Radiológiai diagnosztikai és intervenciós, és nukleáris medicinai képalkotó szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85110000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Radiológiai diagnosztikai és intervenciós, és nukleáris medicinai képalkotó szolgáltatások nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem SZAKK A és B Klinikai telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Radiológiai és nukleáris medicinai diagnosztikai vizsgálatok és beavatkozások végzése a Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Karának klinikáin fekvő betegek, a klinikák járó betegei, és az Egyetem vonzáskörzetéből érkező betegek részére a tenderdokumentációban részletezettek szerint. Az elvárt teljesítmény a fekvő és járó betegellátásban a dokumentációnak megfelelő mennyiségű vizsgálat (összesen mintegy 800 millió német pont). Az ajánlattevőnek meg kell teremtenie a dokumentációban rögzített vizsgálatok, illetve beavatkozások elvégzésének műszaki feltételeit, melynek keretében fel kell építenie a dokumentációban szereplő épületeket, be kell szereznie, és le kell telepítenie a felhívás dokumentációjában részletezett műszereket és meg kell teremteni azok telepítésének műszaki feltételeit az ajánlati dokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 300 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3352 / 2004 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Radiológiai diagnosztikai és intervenciós, és nukleáris medicinai képalkotó szolgáltatások nyújtása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2004/10/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Diagnoscan Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: bankcenter@diagnoscan.hu
Telefon: +36 18036464
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1340000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85110000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85110000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem SZAKK A és B Klinikai telephely
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Radiológiai és nukleáris medicinai diagnosztikai vizsgálatok és beavatkozások végzése a Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Karának klinikáin fekvő betegek, a klinikák járó betegei, és az Egyetem vonzáskörzetéből érkező betegek részére a tenderdokumentációban részletezettek szerint. Az elvárt teljesítmény a fekvő és járó betegellátásban a dokumentációnak megfelelő mennyiségű vizsgálat (összesen mintegy 800 millió német pont). Az ajánlattevőnek meg kell teremtenie a dokumentációban rögzített vizsgálatok, illetve beavatkozások elvégzésének műszaki feltételeit, melynek keretében fel kell építenie a dokumentációban szereplő épületeket, be kell szereznie, és le kell telepítenie a felhívás dokumentációjában részletezett műszereket és meg kell teremteni azok telepítésének műszaki feltételeit az ajánlati dokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 300 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1340000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Diagnoscan Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: bankcenter@diagnoscan.hu
Telefon: +36 18036464
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti feltétel:
A szolgáltató saját személyzettel és saját gépparkkal biztosítja a szolgáltatást, közreműködői szerződés alapján.
Módosítás:
A pályázattal érintett körben a beszerzett berendezések működtetése megrendelő feladata, a szolgáltató mint a 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. n) pont szerinti személyes közreműködő, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108/A. §-a szerinti személyes közreműködéssel az Egyetem, illetve azon belül a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, mint igénybe vevő szolgáltató részére biztosítja a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott szakmai minimumfeltételek közül a személyi feltételeket.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0044 - „Struktúraváltás támogatás a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban” c. projekt Támogatási Szerződése 2015. szeptember 28-án lépett hatályba.
A Pályázati felhívás korlátozó feltétele: „A projekt keretében tilos a támogatást felhasználni olyan tevékenységek infrastruktúrájának és orvos-technológiai eszközeinek fejlesztésére, melyeket nem a pályázó végez, hanem alvállalkozóval végezteti (pl. kiszerződött diagnosztikai szolgáltatások).”
A fenti feltétel teljesítése érdekében a projektben beszerzett eszközöket megrendelő működteti, szolgáltató személyes közreműködéssel biztosítja a személyzetet.
A pályázati forrás a szerződéskötést követően, 8 éven túl került kiírásra, így ez előre nem volt látható. A szerződés eddig is és ezt követően is az egészségügyi szolgáltatás, így semmiben nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a módosítás nem hat ki az ellenértékre.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1340000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1340000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
V.1.4) VI.1.6) és VI.2.3) pontokhoz: Forintban nem meghatározható változó érték, a szerződés ellenértéke:
Járóbetegellátás:
-1.21 Ft/pont alatti finanszírozás esetén - 4%
-1.21-1.30 Ft/pont szerinti finanszírozás esetén - 5%
-1.30 Ft/pont feletti finanszírozás esetén - 6%
Fekvő betegellátás keretében -8%
A 320/2015. korm.rendelet alapján a minősségellenőrzésen átesett a szerződésmódosítás.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben