Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.05.11.
Iktatószám: 4993/2016
CPV Kód: 45223210-1
Ajánlatkérő: Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. József Csilla
Telefon: +36 18147169
E-mail: drjozsefcsilla@opera.hu
Fax: +36 13318712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opera.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.opera.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma megvalósításához szükséges bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223210-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkáinak elvégzésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 4062 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 074 - 128282
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2016/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II.2.5 . .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok
A következő helyett:
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítési határidő vállalása az első részteljesítéshez kapcsolódóan (maximum: 15naptári nap) (naptári nap) / Súlyszám: 15
Helyesen:
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítési határidő vállalása a harmadik kiemelt részteljesítéshez kapcsolódóan (maximum: 15 naptári nap) (naptári nap) / Súlyszám: 15
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV.2.2 . .
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2016/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2016/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV.2.6 . .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 16/07/2016
Helyesen:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 22/07/2016
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV.2.7 . .
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2016/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2016/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentáció értékelési szempontok pontja és a határidők módosításra kerülnek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ