Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/59
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.03.24.
Iktatószám: 5054/2020
CPV Kód: 60100000-9
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45223631
Postai cím: Ady Endre Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bellus Ibolya
Telefon: +36 18151763
E-mail: kozbeszerzes@gmkxv.hu
Fax: +36 13074008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Személyszállítási szolgáltatások 3 részben
Hivatkozási szám: EKR000121972020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60100000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. RÉSZ: Budapesten kívüli táborokba történő személyszállítás - a Bernecebaráti Erdei Iskola és Táborba, valamint a Siófoki Nyári Táborba
A személyszállítás mindkét úti cél esetében autópályán történik. A személyszállításon túl, ágynemű és egyéb textília (tiszta levitele – szennyes visszaszállítása), tisztítóeszközök, tisztítószerek szállítása a Budai II. László Stadionban (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) található saját üzemeltetésű mosodából (illetve mosodába) is része a szállítási feladatnak.
Megrendelő igénye esetén – külön díj felszámítása nélkül – a csomagok szállításához a Vállalkozó zárt utánfutót köteles biztosítani.
Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás meglétéről.
A – Budapest-Bernecebaráti
A Bernecebaráti táboroztatáson résztvevő gyerekek életkora 5-18 év.
Időpont: 2020.05.04. és 2020.09.21. között - hetente 2 nap, 2 db. autóbusz
Buszok száma: 2 db 49 fős az erdei iskolai programhoz
Utak száma (oda-vissza): összesen 40 db. út
Kilométer szám (oda-vissza): 180 km
Kiinduló pont: XV. kerületi iskolák
Érkezési pont: 2639 Bernecebaráti, Szokoly u. 5.
B– Budapest-Siófok
A siófoki táboroztatáson résztvevő gyerekek életkora 6-18 év.
Időpont: 2020.06.30.és 2020.08.18. között - minden keddi napon
Buszok száma: 2 db 49 fős
Utak száma (oda-vissza: 16 út
Kilométer szám (oda-vissza): 240 km
Kiinduló pont: XV. kerületi iskolák
Érkezési pont: 8600 Siófok, József Attila utca 1.
2 db 49 fős busz feltétlen szükséges a feladat ellátásához.
Ajánlati ár meghatározása az alábbi formátumban:
I. rész: Budapesten kívüli szállítási díj: nettó ………. Ft/km
II. RÉSZ: Budapesten belüli táborokba történő személyszállítás – Iskolás gyermekek szállítása nyári napközis táborok programjainak helyszíneire (Budapest és környéke)
A nyári táboroztatáson részt vevő gyerekek életkora 6-13év
A táborozási időszak alatt az Ajánlatkérő biztosítja nevezett csoportok részére az étkezés és szabadidős programok megvalósításának lehetőségét is.
A szolgáltatásokat a XV. kerületben működő (nevelési, oktatási) intézmények gyerekei és a felügyelőik részére nyújtja a Gazdasági Működtetési Központ.
A nyári tábor 2020.06.22-én indul és 2020.08.14-ig tart. Ez idő alatt szükséges a személyszállítási szolgáltatás ellátása hétköznaponként reggel 09.30 és délután 13 óra között történik.
A tábor idején úszásoktatásához kapcsolódó személyszállítást is igénybe vesz Ajánlatkérő 6 héten keresztül az alábbi időszakban:
Hétfőtől péntekig reggel két ütemben szállítja a gyerekcsoportokat a Tanuszodába (1155 Budapest, Széchenyi út 89.).
I. ütem: Indulás: 9.30, visszaindulás: 10.55
II. ütem: Indulás: 10.20, visszaindulás: 13.00
A tanuszodai járatoknál nem szükséges 2 autóbuszt forgalomba állítani és nem is szükséges az autóbusznak kétszer fordulnia, mivel az oda- és a visszautak is megoldhatók 1 autóbusszal.
A meghatározott állandó utak mellett, az autóbuszok részt vesznek a tábor külsős programjainak lebonyolításában is. A szállítási címek többnyire Budapesten találhatók (Állatkert, Pólus Center jégpálya, mozi, vadaspark stb.), de előfordulhat Budapesten kívüli helyszín is, mint pl. a veresegyházi medvefarm.
1 db 49 fős busz feltétlen szükséges a feladat ellátásához.
Ajánlati ár meghatározása az alábbi formátumban:
II.rész: Budapesten belüli szállítási díj: ………. Ft/óra + ÁFA
III. RÉSZ: Budapesten belüli táborokba történő személyszállítás – Óvodás gyermekek szállítása XV. kerületi tanuszodába
Szállítás ütemezése és az érintett intézmények
Az óvodások tanuszodába történő szállítása a szerződés megkötésének időpontjától 2020.12.15. közötti időszakban történik, heti 4 alkalommal, az alább megadott időpontban – napi 4 órában (amely tartalmazza a ki-, és beállást is!)
Szállítandó gyermekek száma:
19-22 fő, egyszeri (esetenként kétszeri) oda- visszaszállítása
Kiinduló pont: XV. kerületi óvodák
Szállítási cím:
1155 Budapest, Széchenyi út 89., Tanuszoda
Kiállás: az óvoda elé 09.00 órára, az uszodába történő érkezés 09.35 óra.
Visszaszállítás: 12.30 órakor
Napi megtett távolság átlagban: kb. 10 km
1 db 22 fős busz feltétlen szükséges a feladat ellátásához.
Ajánlati ár meghatározása az alábbi formátumban:
III.rész: Budapesten belüli szállítási díj: ………. Ft/óra + ÁFA

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel - A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4002/2020
Ajánlatkérő a koronavírus-járvány miatt, Magyarország Kormánya által meghirdetett rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet figyelembe véve a felhívásban részletezett feladatok -annak megadott mennyiségében és minőségében való- ellátását nem tudja biztosítani. Ajánlatkérő a fent nevezett, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, így eljárását visszavonja, közbeszerzésétől visszalép a Kbt. 53. § (2) bekezdésének betartásával.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben