Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/62
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.31.
Iktatószám: 5088/2021
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Geo Hőterm Kft.
Teljesítés helye: HU333; HU333; HU333; HU333; HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: EU-s projektfelügyeletet ellátó nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos istván
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Geo Hőterm Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94970625
Postai cím: Moszkvai Krt. 15.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Tamás Krisztián
Telefon: +36 303882138
E-mail: petertamas@iesolutions.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: EU-s projektfelügyeletet ellátó nonprofit Kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szegedi távhőprojekt
Hivatkozási szám: EKR001060582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Szeged közigazgatási területén lévő hőkörzetek geotermikus ellátása a KEHOP-5.3.2-17-projekt keretében”
Jelen projekt megvalósítása keretében Szeged városában geotermikus hőhasznosító rendszer kerül kiépítésre. A rendszerek egyenként egy termelő és két visszasajtoló kutas geotermikus hőtermelő/visszasajtoló kutat tartalmaznak, melyek a termelt hőt, a SZETÁV Kft. által üzemeltetett különböző hőközpontokba adják át.
A 5 rendszer az alábbi városrészekben kerül megépítésre részajánlattétel biztosítása mellett:
1. rész: Szeged, Belvárosi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00019
2. rész: Szeged, É1/B Gyöngyvirág úti hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00020
3. rész: Szeged, Rókus II. hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00021
4. rész: Szeged, Szilléri hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00022
5. rész: Szeged, Tarján hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00023
Az építési feladat mind az 5 városrész esetében azonos műszaki tartalommal kerül megvalósításra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Belvárosi hőkörzet geotermikus hőellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45231110-9
45251250-8
76431000-3
45232140-5
45232142-9
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Belvárosi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00019
Az új termálkör főbb műszaki egységei a következők:
• 1 db 2.000 m talpmélységű sziliciklasztos üledékes kőzetbe (homokkő, aleurit, agyag)mélyített termelő termálkút a felszíni kútgépészettel, kitermelő búvárszivattyúval
• 2 db 1.900 m, és 1800 m előirányzott talpmélységű sziliciklasztos üledékes kőzetbe (homokkő, aleurit, agyag)mélyített ferdefúrású visszasajtoló termálkút a felszíni kútgépészettel, visszasajtoló szivattyúkkal
• a termálközeg szállítását szolgáló föld felszíne alá telepített, DN 200 méretű, szigetelt termál távvezeték
• 1 db 1,3 MW, 1 db 2,55 MW, 1 db 4,4 MW és 2 db 8,4 MW, összesen 25,05 MW beépített hőkapacitású lemezes hőcserélő telep
• 1 db nyomásfokozó szivattyútelep
• a használt fluidum szállítását szolgáló, föld felszíne alá telepített, DN 160-as szigeteletlen visszasajtoló távvezeték
• erős- és gyengeáramú vezérlő rendszer új diszpécser központ kialakításával
• technológiai csurgalék vízelvezető rendszer
• biztonságtechnikai és vagyonvédelmi rendszer
A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:
Fúrás talpmélysége 2000 m
Csövezés: 0,0-50,0 m 508/492 mm átmérőjű acélcső
0,0-720,0 m 339,7/320,4 mm (13 3/8”) átmérőjű acélcső
650,0-1520,0 m 244,5/226,6 mm (9 5/8”) átmérőjű acélcső
1470,0-2000,0 m 139,7/125,7 mm (5 1/2”) átmérőjű acélcső
Szűrőzés: 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:
Fúrás talpmélysége 1800 m
Csövezés: 0,0-50,0 m 508/492 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm (13 3/8”) átmérőjű J-55 am. acélcső
600,0-1550,0 m 244,5/226,6 mm (9 5/8”) átmérőjű J-55 am. acélcső
1500,0-1800 m 139,7/125,7 mm (5 1/2”) átmérőjű J-55 am. acélcső
Szűrőzés: 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
• KÖPENYCSÖVES HŐSZIGETELT FŰTÉSI CSŐVEZETÉKEK ÉS IDOMAI KPE köpenycsöves előreszigetelt acélcső fűtési vezeték, hegesztett kötésekkel, jelzőrendszerrel ellátva, P235GH földárokba szerelve, normál szigeteléssel, L=12m, DN 200/315 hosszvarratos acélcső KPE köpenyben.
3720 fm
 KÖPENYCSÖVES HŐSZIGETELT TERMÁL VEZETÉKEK ÉS IDOMAI KPE köpenycsöves előreszigetelt acélcső, hegesztett kötésekkel, jelzőrendszerrel ellátva, P235GH földárokba szerelve, normál szigeteléssel, L=12m, DN 200/315 hosszvarratos acélcső KPE köpenyben.
480 fm
 Szigeteletlen visszasajtoló vezeték KPE SDR11 P100 D225x20,5 műanyag vezeték elektrofúziós kötésekkel földárokba szerelve.
564 fm
 Szigeteletlen csurgalékvíz vezeték KPE SDR11 P80 D160x9,1 műanyag vezeték tükörhegesztés kötésekkel földárokba szerelve,
1176 fm
 Szigeteletlen acél védőcső elhelyezése út alatti átvezetéshez, úttest alatt átsajtolva, vezetékbefűzéssel, távtartózással, technológiához tartozó ideiglenes indító és fogadóakna kialakítással, földmunkával kompletten
200 fm.
Összes vezetéképítés: 6140 fm amiből előreszigetelt vezetéképítés 3720 fm.
• Magasépítés
o Gépalapok építése a fúróberendezés számára
• Gépészet
o Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez
• Erős és gyengeáramú szerelések
o Erősáramú csatlakozások kialakítása
o Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése
o 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése
o nagyfogyasztók hajtásának kiépítése
o 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése
o analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése
o SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése
o kommunikációs optikai hálózat (135 I/O pontos) telepítése (4000 fm)
Kiviteli, megvalósulási- és üzembehelyzési tervdokumentáció készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése.
Próbaüzem: 1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
2 3. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
3 4. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00019
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: É1/B Gyöngyvirág u. hőkörzet geotermikus hőellátás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45231110-9
45232140-5
45232142-9
45251250-8
71240000-2
76431000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6723 Szeged, 15866/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, É1/B Gyöngyvirág úti hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00020
Az új termálkör főbb műszaki egységei a következők:
• 1 db 2.000 m talpmélységű sziliciklasztos üledékes kőzetbe (homokkő, aleurit, agyag)mélyített termelő termálkút a felszíni kútgépészettel, kitermelő búvárszivattyúval
• 2 db 1800 m előirányzott talpmélységű sziliciklasztos üledékes kőzetbe (homokkő, aleurit, agyag)mélyített ferdefúrású visszasajtoló termálkút a felszíni kútgépészettel, visszasajtoló szivattyúkkal
• a termálközeg szállítását szolgáló föld felszíne alá telepített, DN 200 méretű, szigetelt termál távvezeték
• 1 db 0,55 MW, 1 db 0,640 MW és 1 db 7,21 MW, összesen 8,4 MW hőkapacitású lemezes hőcserélő telep
• 1 db nyomásfokozó szivattyútelep
• a használt fluidum szállítását szolgáló, föld felszíne alá telepített, DN 160-as és DN 225-ös szigeteletlen visszasajtoló és csurgalékvíz távvezeték
• erős- és gyengeáramú vezérlő rendszer új diszpécser központ kialakításával
• technológiai csurgalék vízelvezető rendszer
• biztonságtechnikai és vagyonvédelmi rendszer
A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:
Fúrás talpmélysége 2000 m
Csövezés: 0,0-50,0 m 508/492 mm átmérőjű acélcső
0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm (13 3/8”) átmérőjű acélcső
600,0-1700,0 m 244,5/226,6 mm (9 5/8”) átmérőjű acélcső
1650,0-2000,0 m 139,7/125,7 mm (5 1/2”) átmérőjű acélcső
Szűrőzés: 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:
Fúrás talpmélysége 1800 m
Csövezés: 0,0-50,0 m 508/492 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm (13 3/8”) átmérőjű J-55 am. acélcső
600,0-1550,0 m 244,5/226,6 mm (9 5/8”) átmérőjű J-55 am. acélcső
1500,0-1800 m 139,7/125,7 mm (5 1/2”) átmérőjű J-55 am. acélcső
Szűrőzés: 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
• KÖPENYCSÖVES HŐSZIGETELT FŰTÉSI CSŐVEZETÉKEK ÉS IDOMAI KPE köpenycsöves előreszigetelt acélcső fűtési vezeték, hegesztett kötésekkel, jelzőrendszerrel ellátva, P235GH földárokba szerelve, normál szigeteléssel, L=12m, DN 200/315 hosszvarratos acélcső KPE köpenyben.
48 fm
 Szigeteletlen visszasajtoló vezeték KPE SDR11 P100 D225x20,5 műanyag vezeték elektrofúziós kötésekkel földárokba szerelve.
996 fm
 Szigeteletlen csurgalékvíz vezeték KPE SDR11 P80 D160x9,1 műanyag vezeték tükörhegesztés kötésekkel földárokba szerelve,
432 fm
 Szigeteletlen acél védőcső elhelyezése út alatti átvezetéshez, úttest alatt átsajtolva, vezetékbefűzéssel, távtartózással, technológiához tartozó ideiglenes indító és fogadóakna kialakítással, földmunkával kompletten
10 fm.
Összes vezetéképítés_1486 fm amiből előreszigetelt vezetéképítés 48 fm.
• Magasépítés
o Gépalapok építése a fúróberendezés számára
o könnyűszerkezetes gépházak építése
 1 db termelő kútgépház 92,4 m2 alapterülettel
 1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel
• Gépészet
o Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez
• Erős és gyengeáramú szerelések
o Erősáramú csatlakozások kialakítása
o Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése
o 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése
o nagyfogyasztók hajtásának kiépítése
o 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése
o analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése
o SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése
o kommunikációs optikai hálózat (108 I/O pontos) telepítése (1571 fm)
Kiviteli, megvalósulási- és üzembehelyzési tervdokumentáció készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése Próbaüzem: 1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
2 3. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
3 4. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00020
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rókus II. hőkörzet geotermikus hőellátása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45231110-9
45232140-5
45232142-9
45251250-8
71240000-2
76431000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6724 Szeged, 12404/55 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Rókus II. hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00021
Az új termálkör főbb műszaki egységei a következők:
• 1 db 2.000 m talpmélységű sziliciklasztos üledékes kőzetbe (homokkő, aleurit, agyag)mélyített termelő termálkút a felszíni kútgépészettel, kitermelő búvárszivattyúval
• 2 db 1800 m előirányzott talpmélységű sziliciklasztos üledékes kőzetbe (homokkő, aleurit, agyag)mélyített ferdefúrású visszasajtoló termálkút a felszíni kútgépészettel, visszasajtoló szivattyúkkal
• a termálközeg szállítását szolgáló föld felszíne alá telepített, DN 200 méretű, szigetelt termál távvezeték
• 1 db 0,55 MW és 4 db 2,5 MW, összesen 10,55 MW hőkapacitású lemezes hőcserélő telep
• a használt fluidum szállítását szolgáló, föld felszíne alá telepített, DN 225-ös visszasjtoló, és DN 160-as csurgalékvíz szigeteletlen távvezeték
• erős- és gyengeáramú vezérlő rendszer új diszpécser központ kialakításával
• technológiai csurgalék vízelvezető rendszer
• biztonságtechnikai és vagyonvédelmi rendszer
A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:
Fúrás talpmélysége 2000 m
Csövezés: 0,0-50,0 m 508/492 mm átmérőjű acélcső
0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm (13 3/8”) átmérőjű acélcső
600,0-1700,0 m 244,5/226,6 mm (9 5/8”) átmérőjű acélcső
1650,0-2000,0 m 139,7/125,7 mm (5 1/2”) átmérőjű acélcső
Szűrőzés: 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:
Fúrás talpmélysége 1800 m
Csövezés: 0,0-50,0 m 508/492 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm (13 3/8”) átmérőjű J-55 am. acélcső
600,0-1550,0 m 244,5/226,6 mm (9 5/8”) átmérőjű J-55 am. acélcső
1500,0-1800 m 139,7/125,7 mm (5 1/2”) átmérőjű J-55 am. acélcső
Szűrőzés: 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
• KÖPENYCSÖVES HŐSZIGETELT FŰTÉSI CSŐVEZETÉKEK ÉS IDOMAI KPE köpenycsöves előreszigetelt acélcső fűtési vezeték, hegesztett kötésekkel, jelzőrendszerrel ellátva, P235GH földárokba szerelve, normál szigeteléssel, L=12m, DN 200/315 hosszvarratos acélcső KPE köpenyben.
1572 fm
 Szigeteletlen visszasajtoló vezeték KPE SDR11 P100 D225x20,5 műanyag vezeték elektrofúziós kötésekkel földárokba szerelve.
2580 fm
 Szigeteletlen csurgalékvíz vezeték KPE SDR11 P80 D160x9,1 műanyag vezeték tükörhegesztés kötésekkel földárokba szerelve,
912 fm
 Szigeteletlen acél védőcső elhelyezése út alatti átvezetéshez, úttest alatt átsajtolva, vezetékbefűzéssel, távtartózással, technológiához tartozó ideiglenes indító és fogadóakna kialakítással, földmunkával kompletten
200 fm.
Összes vezetéképítés_3864 fm amiből előreszigetelt vezetéképítés 1572 fm.
• Magasépítés
o Gépalapok építése a fúróberendezés számára
o könnyűszerkezetes gépházak építése
 1 db termelő kútgépház 92,4 m2 alapterülettel
 1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel
• Gépészet
o Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez
• Erős és gyengeáramú szerelések
o Erősáramú csatlakozások kialakítása
o Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése
o 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése
o nagyfogyasztók hajtásának kiépítése
o 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése
o analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése
o SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése
o kommunikációs optikai hálózat (164 I/O pontos) telepítése (3003 fm)
Kiviteli, megvalósulási- és üzembehelyzési tervdokumentáció készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése
Próbaüzem: 1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
2 3. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
3 4. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00021
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szilléri hőkörzet geotermikus hőellátása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45231110-9
45232140-5
45232142-9
45251250-8
71240000-2
76431000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6723 Szeged, 15422 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Szilléri hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00022
Az új termálkör főbb műszaki egységei a következők:
• 1 db 2.000 m talpmélységű sziliciklasztos üledékes kőzetbe (homokkő, aleurit, agyag)mélyített termelő termálkút a felszíni kútgépészettel, kitermelő búvárszivattyúval
• 2 db 1800 m előirányzott talpmélységű sziliciklasztos üledékes kőzetbe (homokkő, aleurit, agyag)mélyített ferdefúrású visszasajtoló termálkút a felszíni kútgépészettel, visszasajtoló szivattyúkkal
• a termálközeg szállítását szolgáló föld felszíne alá telepített, DN 200 méretű, szigetelt termál távvezeték
• 2 db 0,34 MW és 1 db 8,1 MW, összesne 8,78 MW hőkapacitású lemezes hőcserélő telep
• a használt fluidum szállítását szolgáló, föld felszíne alá telepített, DN 225-ös visszasajtoló és DN 160-as csurgalékvíz szigeteletlen távvezeték
• erős- és gyengeáramú vezérlő rendszer új diszpécser központ kialakításával
• technológiai csurgalék vízelvezető rendszer
• biztonságtechnikai és vagyonvédelmi rendszer
• Mélyépítés
A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:
Fúrás talpmélysége 2000 m
Csövezés: 0,0-50,0 m 508/492 mm átmérőjű acélcső
0,0-720,0 m 339,7/320,4 mm (13 3/8”) átmérőjű acélcső
600,0-1700,0 m 244,5/226,6 mm (9 5/8”) átmérőjű acélcső
1650,0-2000,0 m 139,7/125,7 mm (5 1/2”) átmérőjű acélcső
Szűrőzés: 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:
Fúrás talpmélysége 1800 m
Csövezés: 0,0-50,0 m 508/492 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm (13 3/8”) átmérőjű J-55 am. acélcső
600,0-1550,0 m 244,5/226,6 mm (9 5/8”) átmérőjű J-55 am. acélcső
1500,0-1800 m 139,7/125,7 mm (5 1/2”) átmérőjű J-55 am. acélcső
Szűrőzés: 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
• KÖPENYCSÖVES HŐSZIGETELT FŰTÉSI CSŐVEZETÉKEK ÉS IDOMAI KPE köpenycsöves előreszigetelt acélcső fűtési vezeték, hegesztett kötésekkel, jelzőrendszerrel ellátva, P235GH földárokba szerelve, normál szigeteléssel, L=12m, DN 200/315 hosszvarratos acélcső KPE köpenyben.
1848 fm
 Szigeteletlen visszasajtoló vezeték KPE SDR11 P100 D225x20,5 műanyag vezeték elektrofúziós kötésekkel földárokba szerelve.
1020 fm
 Szigeteletlen csurgalékvíz vezeték KPE SDR11 P80 D160x9,1 műanyag vezeték tükörhegesztés kötésekkel földárokba szerelve,
79 fm
 Szigeteletlen acél védőcső elhelyezése út alatti átvezetéshez, úttest alatt átsajtolva, vezetékbefűzéssel, távtartózással, technológiához tartozó ideiglenes indító és fogadóakna kialakítással, földmunkával kompletten
160 fm.
Összes vezetéképítés_3107 fm amiből előreszigetelt vezetéképítés 1848 fm.
• Magasépítés
o Gépalapok építése a fúróberendezés számára
o könnyűszerkezetes gépházak építése
 1 db termelő kútgépház 92,4 m2 alapterülettel
 1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel
• Gépészet
o Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez
• Erős és gyengeáramú szerelések
o Erősáramú csatlakozások kialakítása
o Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése
o 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése
o nagyfogyasztók hajtásának kiépítése
o 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése
o analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése
o SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése
o kommunikációs optikai hálózat (114 I/O pontos) telepítése (1933 fm)
Kiviteli, megvalósulási- és üzembehelyzési tervdokumentáció készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése
Próbaüzem: 1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
2 3. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
3 4. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00022
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tarján hőkörzet geotermikus hőellátása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45231110-9
45232140-5
45232142-9
45251250-8
71240000-2
76431000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6727 Szeged, 14009 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Tarján hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00023
Az új termálkör főbb műszaki egységei a következők:
• 1 db 2.000 m talpmélységű sziliciklasztos üledékes kőzetbe (homokkő, aleurit, agyag)mélyített termelő termálkút a felszíni kútgépészettel, kitermelő búvárszivattyúval
• 2 db 1800 m előirányzott talpmélységű sziliciklasztos üledékes kőzetbe (homokkő, aleurit, agyag)mélyített ferdefúrású visszasajtoló termálkút a felszíni kútgépészettel, visszasajtoló szivattyúkkal
• a termálközeg szállítását szolgáló föld felszíne alá telepített, DN 200 méretű, szigetelt termál távvezeték
• 2 db 8,4 MW, 1 db 0,5 MW, 1 db 2,8 MW, 1db 1,68 MW, 1 db 1,51 MW és 1 db 2,1 MW, összesn 25,39 MW hőkapacitású lemezes hőcserélő telep
• a használt fluidum szállítását szolgáló, föld felszíne alá telepített, DN 225-ös visszasajtoló és DN 160-as csurgalékvíz szigeteletlen távvezeték
• erős- és gyengeáramú vezérlő rendszer új diszpécser központ kialakításával
• technológiai csurgalék vízelvezető rendszer
• biztonságtechnikai és vagyonvédelmi rendszer
A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:
Fúrás talpmélysége 2000 m
Csövezés: 0,0-50,0 m 508/492 mm átmérőjű acélcső
0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm (13 3/8”) átmérőjű acélcső
600,0-1700,0 m 244,5/226,6 mm (9 5/8”) átmérőjű acélcső
1650,0-2000,0 m 139,7/125,7 mm (5 1/2”) átmérőjű acélcső
Szűrőzés: 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:
Fúrás talpmélysége 1800 m
Csövezés: 0,0-50,0 m 508/492 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm (13 3/8”) átmérőjű J-55 am. acélcső
600,0-1550,0 m 244,5/226,6 mm (9 5/8”) átmérőjű J-55 am. acélcső
1500,0-1800 m 139,7/125,7 mm (5 1/2”) átmérőjű J-55 am. acélcső
Szűrőzés: 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
• KÖPENYCSÖVES HŐSZIGETELT FŰTÉSI CSŐVEZETÉKEK ÉS IDOMAI KPE köpenycsöves előreszigetelt acélcső fűtési vezeték, hegesztett kötésekkel, jelzőrendszerrel ellátva, P235GH földárokba szerelve, normál szigeteléssel, L=12m, DN 200/315 hosszvarratos acélcső KPE köpenyben.
816 fm
 Szigeteletlen visszasajtoló vezeték KPE SDR11 P100 D225x20,5 műanyag vezeték elektrofúziós kötésekkel földárokba szerelve.
1800 fm
 Szigeteletlen csurgalékvíz vezeték KPE SDR11 P80 D160x9,1 műanyag vezeték tükörhegesztés kötésekkel földárokba szerelve,
50 fm
 Szigeteletlen acél védőcső elhelyezése út alatti átvezetéshez, úttest alatt átsajtolva, vezetékbefűzéssel, távtartózással, technológiához tartozó ideiglenes indító és fogadóakna kialakítással, földmunkával kompletten
100 fm.
Összes vezetéképítés_2766 fm amiből előreszigetelt vezetéképítés 816 fm.
• Magasépítés
o Gépalapok építése a fúróberendezés számára
o könnyűszerkezetes gépházak építése
 1 db termelő kútgépház 92,4 m2 alapterülettel
 1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel
• Gépészet
o Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez
• Erős és gyengeáramú szerelések
o Erősáramú csatlakozások kialakítása
o Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése
o 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése
o nagyfogyasztók hajtásának kiépítése
o 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése
o analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése
o SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése
o kommunikációs optikai hálózat (170 I/O pontos) telepítése (2373 fm)
Kiviteli, megvalósulási- és üzembehelyzési tervdokumentáció készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése
Próbaüzem: 1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 3. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
3 4. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00023
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 204 - 495134
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Belvárosi hőkörzet geotermikus hőellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 018953 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: É1/B Gyöngyvirág u. hőkörzet geotermikus hőellátás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 018953 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Rókus II. hőkörzet geotermikus hőellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 018953 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Szilléri hőkörzet geotermikus hőellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 018953 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Tarján hőkörzet geotermikus hőellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 018953 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
18. § a) szerinti adatok: az eljárás eredménytelen. Indok:A Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során közvetetten, de tulajdonosi összefonódást észlelt a Geo Hőterm Kft. ajánlatkérő és a Hansa Kontakt Inv. Kft. ajánlattevő között, így hivatkozva a Kbt. 25.§ (1) bekezdésében rögzített ajánlatkérői kötelezettségre, miszerint az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását, felvilágosítás kérés keretében kérte ajánlattevőt, hogy szíveskedjen levezetni és alátámasztó dokumentumokkal igazolni, hogy a közvetett tulajdonosi kapcsolatra tekintettel az összeférhetetlenség nem áll fent a Geo Hőterm Kft. ajánlatkérő és ajánlattevő között a tárgy szerinti eljárás vonatkozásában.Az eljárás öt részajánlattétel tekintetében került megindításra. Az öt rész mindegyikében kettő ajánlat érkezett, ezen ajánlatokat. Valamennyi részben ugyanaz a kettő ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlatkérő az ajánlatok további bírálata során az ajánlatok kapcsán is az eljárás tisztaságát érintő körülményt észlelt, figyelemmel arra, hogy a Hansa Kontakt Inv. Kft. ajánlattevő ajánlatában kapacitást biztosító szervként mutatja be a FERROÉP-SZER Épületgépész Kft.-t, mely gazdasági társaság az elektronikus úton, ingyenesen elérhető cégnyilvántartás adatai alapján a másik ajánlattevő, vagyis a FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő
Részvénytársaság ajánlattevő tulajdonában van. Az előbbiekre tekintettel az ajánlattevők közötti közvetett összefonódás ténye is felmerült az eljárás során. Ajánlatkérő a Geo Hőterm Kft. ajánlatkérő és a Hansa Kontakt Inv. Kft. ajánlattevő közötti közvetett tulajdonosi kapcsolatra figyelemmel az összeférhetetlenségi körülmény felmerülését, valamint azon körülményeket mérlegelte, hogy tárgy szerinti eljárás valamennyi részében csak két ajánlat került benyújtásra, melyeket valamennyi rész tekintetében azonos ajánlattevők nyújtottak be, és ajánlatkérő ezen ajánlatok kapcsán is az eljárás tisztaságát érintő körülményt észlelt, mely alapján az ajánlattevők közötti közvetett összefonódás ténye is felmerült. Az előbbiekre figyelemmel ajánlatkérő az eljárás tisztaságát sértő magatartás miatti, Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eredménytelenségi okot kívánja alkalmazni. A Kbt. nem ad konkrét támpontokat az ebben a körben figyelembe vehető, értékelhető lehetséges magatartásokról. Azokat mindig a konkrét eljárás során, az eset valamennyi körülményére
tekintettel kell az ajánlatkérőnek figyelembe vennie. Ajánlatkérő, figyelemmel arra, hogy az eljárás tisztaságának sérelme nemcsak az egyik ajánlattevő és ajánlatkérő, hanem az eljárás valamennyi részében valamennyi – azaz mindkettő - ajánlattevő kapcsán is felmerült, a Kbt. 75.§ (2) bekezdés c) pontjának alkalmazását tartja indokoltnak.
Ajánlatkérő a fentiek kapcsán figyelembe vette továbbá azon körülményt is, hogy tárgy szerinti projekt fedezetét uniós forrás biztosítja, mely felhasználása során nem csak a haza jogszabályi környezetre kell figyelemmel lenni, hanem valamennyi az eljárást érintő uniós irányelvre, melyek alapelvi szinten rögzítik a verseny, eljárás tisztaságának követelményét, és ennek megsértése körében – az eddigi ellenőrzési tapasztalatok alapján - a tulajdonosi összefonódás felmerülését az eljáró Ellenőrző Szervezetek megszorítóan értelmezik.
18. § c) szerinti adatok:
1. rész
1. sz. ajánlattevő neve: Hansa-Kontakt Inv. Kft. (6728 Szeged, Back Bernát Utca 6.) - 14061060206
2. sz. ajánlattevő neve: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. (6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B.) - 11391069206
2. rész
1. sz. ajánlattevő neve: Hansa-Kontakt Inv. Kft. (6728 Szeged, Back Bernát Utca 6.) - 14061060206
2. sz. ajánlattevő neve: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. (6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B.) - 11391069206
3. rész
1. sz. ajánlattevő neve: Hansa-Kontakt Inv. Kft. (6728 Szeged, Back Bernát Utca 6.) - 14061060206
2. sz. ajánlattevő neve: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. Ajánlattevő(6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B.) - 11391069206
4. rész
1. sz. ajánlattevő neve: Hansa-Kontakt Inv. Kft. (6728 Szeged, Back Bernát Utca 6.) - 14061060206
2. sz. ajánlattevő neve: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. (6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B.) - 11391069206
5. rész
1. sz. ajánlattevő neve: Hansa-Kontakt Inv. Kft. (6728 Szeged, Back Bernát Utca 6.) - 14061060206
2. sz. ajánlattevő neve: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. (6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B.) - 11391069206
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)