Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/59
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.26.
Iktatószám: 5103/2021
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 3. (hrsz.: 6497).;4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 3. (hrsz.: 6497).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55010645
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdán Viktor
Telefon: +36 52563219
E-mail: Gajdan.Viktor@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
A Fürdőkerti Szabadidőpark fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000584742020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fürdőkerti Szabadidőpark fejlesztése, mely magában foglalja ökoturisztikai látogatóközpont és összekötő híd felépítését, meglévő játszótér bővítését, továbbá az ún. Magyar Szürke Ház és Kocsiszín építését, valamint a kapcsolódó környezetrendezést.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 590404361 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Fürdőkerti Szabadidőpark fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak: 45111200-0
45112400-9
45112723-9
45212100-7
45232451-8
45233160-8
45233222-1
45261000-4
45261210-9
45261310-0
45261320-3
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262420-1
45262520-2
45262522-6
45313100-5
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45324000-4
45331000-6
45410000-4
45420000-7
45421100-5
45422000-1
45432130-4
45442300-0
45443000-4
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 3. (hrsz.: 6497).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fürdőkerti Szabadidőpark fejlesztése, mely különösen az alábbi feladatok elvégzését foglalja magában:
1. A „Hajdúböszörményi Fürdőkerti rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú projekt [TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027] részeként
Látógatóközpont kialakítása
760 m2-es új, kétszintes épület építése meglévő épülethez összekötő híddal történő csatlakozással, ahol a teherhordó szerkezetek tégla és vb. szerkezetűek, a lábazattól felfelé hagyományos falazat készül.
A főbb mennyiségek
Síklemez zsaluzása: 778,93 m2.
Gerendazsaluzás: 307,04 m2.
Homlokzati keretállványok: 1490 m2.
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre: 820,74 m3.
Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával: 325,92 m3.
Betonacél helyszíni szerelése: 23,9 t.
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése: 194,36 m3.
Beton aljzat készítése: 47,56 m3.
Úsztatott esztrich: 765,18 m2.
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 759,07 m2.
Oldalfalvakolat készítése: 1345,9 m2.
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása: 965,9 m2.
Szerelt gipszkarton álmennyezet: 539,1 m2.
Padlóburkolat készítése, beltérben: 625,8 m2.
Padlóburkolat készítése, kültérben: 139,4 m2.
Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz: 273,6 m.
14 db műanyag beltéri nyílászáró beépítése.
38 db műanyag kültéri nyílászáró beépítése.
3 db homlokzati látszóbordás függönyfal.
Belső felületképzés: 2064,8 m.
Lapostető hő- és hangszigetelése: 425,33 m2.
Homlokzati hőszigetelés: 744 m2.
1 db akadálymentes felvonó gépház nélküli, 1000 kg terhelhetőségig, 8 fő vagy 630 kg terhelhetőséggel.
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése: 1.625m.
Min. 10,26kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.
1 db gázüzemű fűtő készülék elhelyezése (40 kW).
2 db hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése.
12 db split klíma beépítése.
Összekötő hídhoz acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből: 12,776 t és teraszburkolás: 89,6 m2.
34 érzékelős tűzjelzőrendszer kiépítése.
Útépítési munkák
Főbb mennyiségek
Földkitermelés: 764,94 m3.
Tükörkészítés: 1.915,62 m2.
Stabilizált réteg készítése: 127,37 m3.
Mechanikailag stabilizált talajjavító és fagyvédő réteg készítése (M63): 214,36 m3.
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése (M22): 161,62 m3.
Térburkolat készítése: 1407 m2.
Zúzalékos aszfaltszőnyegek bontása: 535,47 m3.
Köz- és térvilágítás megvalósítása (315 m-es hálózat kiépítése 16 db közvilágítási elemmel [5 m-es oszlopokkal LED lámpatestekkel].
Lakossági táblás kerítésrendszer kiépítése: 85,86 m.
Csapadékvízelvezetéshez akna és aknafedlap: 14 db.
Szennyvízelvezetéshez 16 db akna és fedlap.
5 db ivókút kiépítése.
Talajelőkészítés növénytelepítéshez: 3320 m2.
48 db fa ültetése, 55 db fa átültetése.
Cserjeültetés: 1890 db.
Sövénytelepítés: 66 m.
42 m2-es filagória építése
Főbb mennyiségek
Fa tetőszerkezetek gyalult fából: 55 m2.
Deszkázás ereszdeszkázás: 79,1 m2.
Deszkázás homlokdeszka: 37,2 m.
Fémlemez fedés: 70 m2.
Tér- vagy járdaburkolat készítése: 70 m2.
Új tematikus játszótér építése (alapterülete: 373,35 m2)
Feltöltések kavicsból: 276,9 m3.
Fa gerendaház lambéria burkolat: 220 m2.
Hajdúpalánk gyártása csiszolt gömbfából: 115 fm.
Tematikus egyedi játszótéri eszköz: 5 db az alábbiak szerint:
– 1 db mászóvár, fém oszlopokkal, csúszdával, mászófallal, 7-12 éves korig, 73,2 m² esésvédelemmel;
– 1 db 25 m2-es erősítő eszköz (kondi park) fém oszlopokkal, esésvédelemmel;
– 1 db Kajakpad erősítő eszköz, esésvédelem nélkül;
– 1 db Evezőpad erősítő eszköz, fém oszlopokkal, esésvédelem nélkül;
– 1 db Kerékpárpad erősítő eszköz, fém oszlopokkal, esésvédelem nélkül.
Feltöltés 32-es coulé kavicsból: 191,75 m3.
Talajelőkészítés növénytelepítéshez: 116,69 m2.
2. A „Hajdúböszörményi Fürdőkerti Szabadidőpark közösségi tér infrastrukturális fejlesztése” tárgyú projekt [TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00057] részeként a meglévő játszótér bővítése
Főbb mennyiségek
A 523 m2 bővítés
Térburkolat készítése 55,47 m2.
Esésvédő burkolat folyami homok 115,63 m3.
Játszótéri gumi burkolat 82,1 m2.
Játszótéri eszköz 5 db.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az építési terület jelenleg egy ifjúsági szállóval, futballpályával, játszótérrel, teniszpályával van beépítve. A fás-ligetes helyszín helyi védelem alá helyezése megtörtént, az ajánlatkérő helyi értékvédelmi rendelete alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 5
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027
II.2.9) További információ:
A II.2.8) pont kiegészítése: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00057.

II.2.1)
Elnevezés: Magyar Szürke Emlékház és Kocsiszín építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111200-0
További tárgyak: 45212100-7
45233160-8
45233222-1
45261210-9
45261310-0
45261320-3
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262420-1
45262520-2
45262522-6
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45324000-4
45331000-6
45410000-4
45420000-7
45421100-5
45422000-1
45432130-4
45442300-0
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 3. (hrsz.: 6497).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” tárgyú projekt [TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020] részeként ún. Magyar Szürke Emlékház és Kocsiszín építése
Magyar Szürke Emlékház
Főbb mennyiségek
Alapterülete: 293,43 m2
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése: 650 m.
Koszorúzsaluzás: 200,7 m2.
Talpgerendák kétoldalas zsaluzása: 154,22 m2.
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése: 54,14 m3.
Szerelőbeton készítése: 36,36 m3.
Betonacél helyszíni szerelése: 4,144 t.
Vasbeton koszorú készítése: 24,77 m3.
Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem beépítése: 48 db.
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 431,2 m2.
Fafödémek: 317,5 m2.
Fa tetőszerkezetek megépítése: 554,1 m2.
Deszkázás függőleges felületen: 302,98 m2.
Oldalfalvakolat készítése: 763 m2.
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása: 506 m2.
Gipszkarton álmennyezet készítése: 185,2 m2.
Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel: 720,22 m2.
Padlóburkolat készítése, beltérben: 127,05 m2.
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben: 111,32 m2.
Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz: 142,4 m.
Műanyag kültéri nyílászárók beépítése: 39 db.
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése: 15 db.
Diszperziós festés: 1432,97 m2.
Külső fafelületek alapmázolása: 662 m2.
Homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 633 m2.
1 db napvitorla szerelése.
Térburkolat készítése: 93,18 m2.
2 db gázüzemű kombinált fűtő- és vízmelegítő készülék beszerelése.
Kocsiszín
Főbb mennyiségek
Alapterülete: 152,41 m2
Szerkezeti acélcső szerelése: 44,8 m.
Kocsiszín faszerkezet készítése: 9,7 m3.
Fémlemez fedés táblalemezből: 189 m2.
Külső fafelületek fedőmázolása: 707 m2.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az építési terület jelenleg egy ifjúsági szállóval, futballpályával, játszótérrel, teniszpályával van beépítve. A fás-ligetes helyszín helyi védelem alá helyezése megtörtént, az ajánlatkérő helyi értékvédelmi rendelete alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 5
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16055 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Fürdőkerti Szabadidőpark fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 502207741
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 451420961
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész és gépész felelős műszaki vezetői feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Bátor Tüzép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70363410
Postai cím: Pócsi Út 128
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23363298215

Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Magyar Szürke Emlékház és Kocsiszín építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 148855879
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 138983500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész felelős műszaki vezetői feladatok, gépész felelős műszaki vezetői feladatok.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Bátor Tüzép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70363410
Postai cím: Pócsi Út 128
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23363298215

Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215

Hivatalos név: KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75995926
Postai cím: Tátra Utca 5.A.ép.al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26391728241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges