Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/68
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.12.
Iktatószám: 5151/2021
CPV Kód: 63516000-9
Ajánlatkérő: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: vagyonkezelő alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23901537
Postai cím: Somlói Út 49-53.
Város: Budapest I. kerület
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Hontvári Adrienn Jogi és Beszerzési Igazgatóság
Telefon: +36 302353819
E-mail: ahontvari@mcc.hu
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mcc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: vagyonkezelő alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLG.OK
Hivatkozási szám: EKR001299702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63516000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Belföldi és nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások nyújtása: Ajánlatkérő (AK) érdekkörében felmerülő belföldi és külföldi utazások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások (repülőjegy, szállásfoglalás, autóbérlés, utasbiztosítás, nemzetközi buszjegy, egyéb menetjegy, kiegészítő szolgáltatások, transzfer- és vízum ügyintézés, teremfoglalás, catering) szervezése, valamint kapcsolódó további szolgáltatások nyújtása tárgyban keretszerződést kíván kötni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 500000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLG.OK
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63516000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK érdekkörében felmerülő belföldi és külföldi utazások és a hozzájuk kapcsolódó szolg.-ok (repülőjegy, szállásfoglalás, autóbérlés, utasbiztosítás, nemzetközi buszjegy, egyéb menetjegy, kiegészítő szolgáltatások, transzfer- és vízum ügyintézés, teremfoglalás, catering) szervezése, valamint kapcs. szolg.-ok nyújtása 500 000 000 forint + áfa keretösszeg kimerüléséig (legfeljebb 12 hónap időtartamban).
AK-nél évente nagyságrendileg 400 utazás kerül megszervezésre. A nyertes ajánlattevő (AT) által ellátandó szolg.ok és főbb elvárások:
I. Alap szolg.ok
- hagyományos és diszkont repülőjegy közvetítése és kapcsolódó szolgáltatások
- nemzetközi és belföldi utazáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások - légiközlekedést kiegészítő földi szolgáltatások (szálláshely biztosítása; nemzetközi vasúti jegy-helyjegy foglalása; hajó- és kompjegy foglalása; autóbérlések; utazáshoz kapcsolódó biztosítások; vízumügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások; repülőtéri transzfer, (sofőr) szolgáltatás, nemzetközi autóbuszjegy foglalása)
- szálláshelyek kiválasztása, foglalása
II. További szolg.ok
hagyományos és diszkont repülőjegyhez kapcsolódó Online check-in elvégzése és beszállókártya eljuttatása AK-nak
III. Teremfoglalás, catering szolgáltatások közvetítése
IV. Helyfoglalási rendszer biztosítása és működtetése
AK a fentiek közül, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghat.zott szolg.-ok megrendelését interneten keresztül elérhető helyfoglalási rendszer (hrsz.) felhasználásával kívánja megoldani, melynek biztosítását, beállítását, működtetését és támogatását az AT biztosítja.
A hrsz. olyan, utaztatási szolg. beszerzését segítő szoftver, amely elektronikus megrendelési/foglalási felületet biztosít az AT ügyintézői és az AK utazásszervezői között. A hrsz. alapvető feladata az utazások tervezéséhez és megvalósításához szüks., a lekérdezés időpontjában aktuális információk rendelkezésre bocsátása és a foglalások valós idejű, teljes körű lebonyolítása.
A hrsz. kapcsolatot teremt az AT által használt nemzetközi repülőjegy, bérautó foglalási GDS/CRS (Amadeus/Galileo/WorldSpan utazási irodai CRS/GDS) rsz.-ek legalább egyikével, a szállásfoglalás biztosításához legalább három nemzetközi helyfoglalási rendszerrel, továbbá az AT kapcs. szolg.-t magában foglaló utasbiztosítási-, és légitársasági WEB rsz.-ekkel. Feldolgozza a hagy.os légitárs.ok ajánlatai mellett a diszkont légitárs.ok valós ajánlatait is.
A hrsz. alapvető feladata, hogy az AK által megadott feltételeknek megfelelően a rendelkezésre álló és foglalható ajánlatok, emberi erőforrás beavatkozása nélkül, automatikusan egy képernyőn (foglalási felületen) jelenjenek meg. Az ajánlatok megjelenítését követően a foglalást az AK saját maga azonnal elvégezheti. Az AT automatikusan, online módon értesül a foglalásokról és ugyanebben az időpontban a nemzetközi foglalási rendszerekben is rögzítésre kerül a foglalás ténye. A visszaigazolás az AK foglalási felületén azonnal megjelenik.
A hrsz.-en keresztül min. az alábbi szolg.-ok foglalására kell lehetőséget biztosítani: hagyományos és diszkont repülőjegyek foglalása, utazási lehetőségek kiválasztása az ajánlott repülőjegyre von. utazási adatok alapján; szálláshelyek kiválasztása és foglalása, az ajánlott lehetőségekre von. alapadatok és foglalási feltételek alapján; utazáshoz kapcs. biztosítások megkötése az ajánlott biztosítási feltételek alapján.
A hrsz.-en keresztül v. rendszeren kívül (e-mailen) az alábbi szolg.-ok foglalására kell lehetőséget biztosítani: nemzetközi és belföldi vasúti jegyek, helyjegyek igénylése önmagában, vagy repülőjegyhez igazítva; nemzetközi hajó- és kompjegyek igénylése önmagában, vagy repülőjegyhez igazítva, autóbérlés, vízumügyintézéssel kapcs. szolg; online check-in elvégzése; repülőtéri transzferszolg. (megrendelés alapján, belföldön és külföldön); meglévő repülőjegyfoglaláshoz kapcsolódó egyéb ügyintézés; nemzetközi autóbuszjegy foglalás, meglévő szobafoglaláshoz kapcsolódó egyéb szállodai ügyintézés; rendezvényt szervező ország által készített előzetes, ún. blokkfoglalások kezelése abban az esetben, ha a helyfoglalási rendszerben arra nincs lehetőség, teremfoglalás, catering szolgáltatás foglalása.
A hrsz.-nek az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályokat figyelembe véve, naprakészen kell rendelkezésre állnia az AK számára.
A hrsz.-nek lehetőséget kell adnia a megtett foglalások, foglalási szabályok szerinti módosítására, törlésére, lekérdezésére.
Utas adatok kezelése: a hrsz. az AK által rendelkezésre bocsátott, foglalásokhoz szükséges utas adatokat tárolja, kezeli és ezeket a foglalások rögzítésekor elérhetővé teszi az AT számára.
A repülőjegyek foglalása, utazási lehetőségek kiválasztása az ajánlott repülőjegyre vonatkozó utazási adatok alapján elsődlegesen a hrsz.-en keresztül történik. Az AK által megadott keresési feltételeknek megfelelő ajánlatok között, ha van ilyen lehetőség, szerepelnie kell a diszkont járatok lehetőségeinek is.
Szálláshelyek kiválasztása és foglalása, az ajánlott lehetőségekre vonatkozó alapadatok és foglalási feltételek alapján elsődlegesen a helyfoglalási rendszeren keresztül történik.
AT a KD szerint oktatást és felhasználási kézikönyvet biztosít a hrsz.-hez.
Az AT az utazók számára információt szolgáltat a vízumkötelezettségről és egyéb beutazási feltételekről.
AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződést teljesítő nyertes ajánlattevőnek a benyújtott számláihoz csatolnia kell azon dokumentumot, amely hitelt érdemlően igazolja a szállás/biztosítás eredeti – kedvezménnyel nem csökkentett – árát.
A részl. elvárásokat a KD tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 248 - 617682
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLG.OK
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15858216
Postai cím: Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: info@mauri.hu
Telefon: +36 12664700
Internetcím(ek): (URL) www.mauri.hu
Fax: +36 14850079
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 500000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1052 Budapest, Deák Ferenc utca 21 fszt.
11176512-2-41
középvállalkozásnak minősül
Weco-Travel Idegenforgalmi Kft.
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.
10331615-2-41
középvállalkozásnak minősül
Jet Travel Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
10274837-2-43
kisvállalkozásnak minősül
OTP Travel Kft.
1051 Budapest, Nádor utca 21.
10174902-2-41
nem tartozik a törvény hatálya alá
AIR PARTNER Repülőjegy Iroda Kft.
3530 Miskolc, Mártírok utcája 2.
11449911-2-05
középvállalkozásnak minősül
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)