Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/55
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.22.
Iktatószám: 5323/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.;7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.;7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.04.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás, kutatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Adrienn
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000975962021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000975962021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, kutatás, egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatások megrendelése (RRF forrás)
Hivatkozási szám: EKR000975962021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szolgáltatások megrendelése a Pécsi Tudományegyetem részére RRF forrásból az alábbiak szerint:
1. rész: Diagnosztikai Központ tervezése (tervezési terület: legalább 12 000 m2);
2. rész: BTK "D" épület rekonstrukciójának tervezése (tervezési terület: 4 088 m2);
3. rész: Szívgyógyászati Klinika rekonstrukciójának és bővítésének tervezése (tervezési terület: 11 650 m2).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztikai Központ tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szolgáltatás megrendelése a Pécsi Tudományegyetem részére RRF forrásból az alábbiak szerint:
1. rész: Diagnosztikai Központ tervezése.
A főbb tervezési feladatok a következők: megalapozó vizsgálatok és felmérések készítése, tervezési program összeállítása, tanulmányterv készítése, engedélyezési szintű tervdokumentáció készítése, látványtervek készítése, kivitelezési terv készítése, közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzésben, tervezői művezetés (egy mérnöknap kéthetente a kivitelezés teljes időszakában). A teljesítés során szükséges az alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározott szakágak szerinti munkák elvégzése (pontos szakágmegjelöléssel). A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervezési feladatleírás tartalmazza.
A tervezéssel érintett beruházás főbb paraméterei:
- helyszín: 3206 hrsz. (Pécs, Szigeti út 12.),
- a beruházás jellege új építés,
- a tervezési terület legalább 12 000 m2.
Ellátandó szakági munkák:
Vezető építész tervező (É)
Belsőépítész tervező (BÉ)
Táj- és kertépítész (K)
Közlekedés tervező (KÉ-K)
Építőmérnök (T)
Épületgépész (G)
Gépészet / külső közművek (VZ / SZVV / G)
Épületvillamossági tervező (V)
Gyengeáramú tervező (HI, HI-V, HI-VN)
Orvostechnológus
Építésügyi tűzvédelmi tervezés (TUÉ)
Rehabilitációs szakmérnök (SZÉSZ)
Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. M/2.1. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 25
2 2. M/2.2. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 25
3 3. M/2.3. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 25
4 4. M/2.4. pontban meghatározott szakember orvostechnológiai tervfejezet készítésében szerzett tervezési szakmai gyakorlatának alkalmassági követelményben előírt időtartamot meghaladó ideje (hónap, 12-60 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 46 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” címmel meghirdetett pályázati kiírás keretében beadott „A Pécsi Tudományegyetem további infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” tárgyú pályázat.
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott ár szempont megnevezése és alszempontjai:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 100
1.1. Tervezési díj (nettó HUF) / Súlyszám: 95
1.2. Tervezői művezetés díja (nettó HUF/mérnöknap) / Súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: BTK D épület rekonstrukciójának tervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szolgáltatás megrendelése a Pécsi Tudományegyetem részére RRF forrásból az alábbiak szerint:
2. rész: BTK "D" épület rekonstrukciójának tervezése.
A főbb tervezési feladatok a következők: megalapozó vizsgálatok és felmérések készítése, tervezési program összeállítása, tanulmányterv készítése, engedélyezési tervdokumentáció (építészeti-műszaki tervdokumentáció) készítése, látványtervek készítése, kivitelezési terv készítése, közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzésben, tervezői művezetés (egy mérnöknap kéthetente a kivitelezés teljes időszakában). A teljesítés során szükséges az alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározott szakágak szerinti munkák elvégzése (pontos szakágmegjelöléssel). A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervezési feladatleírás tartalmazza.
A tervezéssel érintett beruházás főbb paraméterei:
- helyszín: PTE Ifjúság úti telephelye,
- a beruházás jellege meglévő épület rekonstrukciója,
- a tervezési terület 4 088 m2.
Ellátandó szakági munkák:
Vezető építész tervező (É)
Belsőépítész tervező (BÉ)
Építőmérnök (T)
Épületgépész (G)
Gépészet / külső közművek (VZ / SZVV / G)
Épületvillamossági tervező (V)
Gyengeáramú tervező (HI, HI-V, HI-VN)
Rehabilitációs szakmérnök (SZÉSZ)
Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. M/2.1. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 25
2 2. M/2.2. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 25
3 3. M/2.3. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 25
4 4. M/2.4. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” címmel meghirdetett pályázati kiírás keretében beadott „A Pécsi Tudományegyetem további infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” tárgyú pályázat.
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott ár szempont megnevezése és alszempontjai:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 100
1.1. Tervezési díj (nettó HUF) / Súlyszám: 95
1.2. Tervezői művezetés díja (nettó HUF/mérnöknap) / Súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Szívgyógyászati Klinika rekonstrukció és bővítés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szolgáltatás megrendelése a Pécsi Tudományegyetem részére RRF forrásból az alábbiak szerint:
3. rész: Szívgyógyászati Klinika rekonstrukciójának és bővítésének tervezése.
A főbb tervezési feladatok a következők: megalapozó vizsgálatok és felmérések készítése, tervezési program összeállítása, tanulmányterv készítése, engedélyezési szintű tervdokumentáció készítése, látványtervek készítése, kivitelezési terv készítése, közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzésben, tervezői művezetés (egy mérnöknap kéthetente a kivitelezés teljes időszakában). A teljesítés során szükséges az alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározott szakágak szerinti munkák elvégzése (pontos szakágmegjelöléssel). A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervezési feladatleírás tartalmazza.
A tervezéssel érintett beruházás főbb paraméterei:
- helyszín: 3206 hrsz. (Pécs, Szigeti út 12.),
- a beruházás jellege meglévő épület bővítése,
- a tervezési terület 11 650 m2.
Ellátandó szakági munkák:
Vezető építész tervező (É)
Belsőépítész tervező (BÉ)
Építőmérnök (T)
Épületgépész (G)
Gépészet / külső közművek (VZ / SZVV / G)
Épületvillamossági tervező (V)
Gyengeáramú tervező (HI, HI-V, HI-VN)
Orvostechnológus
Építésügyi tűzvédelmi tervezés (TUÉ)
Rehabilitációs szakmérnök (SZÉSZ)

Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. M/2.1. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 25
2 2. M/2.2. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 25
3 3. M/2.3. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 25
4 4. M/2.4. pontban meghatározott szakember orvostechnológiai tervfejezet készítésében szerzett tervezési szakmai gyakorlatának alkalmassági követelményben előírt időtartamot meghaladó ideje (hónap, 12-60 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 44 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” címmel meghirdetett pályázati kiírás keretében beadott „A Pécsi Tudományegyetem további infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” tárgyú pályázat.
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott ár szempont megnevezése és alszempontjai:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 100
1.1. Tervezési díj (nettó HUF) / Súlyszám: 95
1.2. Tervezői művezetés díja (nettó HUF/mérnöknap) / Súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik
a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
SZ/1. Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben való szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). Az SZ/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.2.3 pont folytatása:
Teljesítés határideje a Szerződés hatálybalépésétől számított 1. rész: 46 / 2. rész: 27 / 3. rész: 44 hónap, az alábbi ütemezés szerint:
1.rész esetén irányadó ütemezés:
1.1.1. I. Megalapozó vizsgálatok és felmérések: szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónap
1.1.2. II. Tervezési program összeállítása: szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónap
1.1.3. III. Tanulmányterv készítése: I. és II. ütem teljesítésétől számított 3 hónap
1.1.4. IV. Engedélyezési terv készítése: III. ütem teljesítésétől számított 5 hónap
1.1.5. V. Látványtervek készítése: III. ütem teljesítésétől számított 5 hónap
1.1.6. VI. Kiviteli terv készítése: IV. és V. ütem teljesítésétől számított 7 hónap
1.1.7. VII. Közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzésben: VI. ütem teljesítésétől számított 6 hónap
1.1.8. VIII. Tervezői művezetés: VII. ütem teljesítésétől számított 24 hónap
2.rész esetén irányadó ütemezés:
1.1.9. I. Megalapozó vizsgálatok és felmérések: szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónap
1.1.10. II. Tervezési program összeállítása: szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónap
1.1.11. III. Tanulmányterv készítése: szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap
1.1.12. IV. Engedélyezési terv készítése: III. ütem teljesítésétől számított 3 hónap
1.1.13. V. Látványtervek készítése: IV. ütem teljesítésétől számított 2 hónap
1.1.14. VI. Kiviteli terv készítése: III. ütem teljesítésétől számított 7 hónap
1.1.15. VII. Közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzésben: VI. ütem teljesítésétől számított 6 hónap
1.1.16. VIII. Tervezői művezetés: VII. ütem teljesítésétől számított 12 hónap
3.rész esetén irányadó ütemezés:
1.1.17. I. Megalapozó vizsgálatok és felmérések: szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónap
1.1.18. II. Tervezési program összeállítása: szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónap
1.1.19. III. Tanulmányterv készítése: I. és II. ütem teljesítésétől számított 3 hónap
1.1.20. IV. Engedélyezési terv készítése: III. ütem teljesítésétől számított 4 hónap
1.1.21. V. Látványtervek készítése: III. ütem teljesítésétől számított 4 hónap
1.1.22. VI. Kiviteli terv készítése: V. ütem teljesítésétől számított 6 hónap
1.1.23. VII. Közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzésben: VI. ütem teljesítésétől számított 6 hónap
1.1.24. VIII. Tervezői művezetés: VII. ütem teljesítésétől számított 24 hónap
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a szolgáltatás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a teljesítés mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]), a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtani azon szakembereknek (szervezeteknek) megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket (amelyeket) teljesítésbe be kíván vonni; a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, valamint a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek a szakemberek képzettségét és szakmai tapasztalatukat, továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazza.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett, az 1. rész esetében legalább 6.000 m2-re/ a 2. rész esetében legalább 2.044 m2-re/ a 3. rész esetében legalább 5.825 m2-ra vonatkozó, építészet és/vagy épületgépészet és/vagy épületvillamosság és/vagy orvostechnológiai szakágra (1. rész esetén) / építészet és/vagy épületgépészet és/vagy épületvillamosság szakágra (2. rész esetén) / építészet és/vagy épületgépészet és/vagy épületvillamosság és/vagy orvostechnológiai szakágra (3. rész esetén) kiterjedő tervezési feladatra vonatkozó, teljesített szolgáltatással. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt; Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor a saját teljesítést veszi figyelembe. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb három, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon
belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerint releváns, teljesített szolgáltatások szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részhez is bemutatható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
M/2.1. 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti Építészeti tervezési terület „É” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (valamennyi rész esetén);
M/2.2. 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „G” (Építmények gépészeti tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (valamennyi rész esetén);
M/2.3. 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „T” (Tartószerkezeti tervezési szakterület)vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (1. és 3. rész esetén) / 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „V” (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (2. rész esetén);
M/2.4. 1 fő olyan szakemberrel, aki orvostechnológiai tervfejezet(ek) elkészízésében legalább 12 hónap gyakorlattal bír (1. és 3. rész esetén) / 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „BÉ” (Belsőépítészeti tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (2. rész esetén).
A szakemberek közötti átfedés megengedett. Az időben párhuzamos tapasztalatok egyszer vehetőek figyelembe.
Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet (kivéve azon követelményeket, amelyeknél Ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazását). Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő elvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetén:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítés során 4 darab részszámla és 1 darab végszámla kiállítására jogosult a szerződés rendelkezéseinek megfelelően az adott részszámlához tartozó munkarész Ajánlatkérő általi elfogadását követően, az alábbiak szerint:
- 1. részszámla: a tanulmányterv Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően; értéke megegyezik az árrészletező azonos megnevezésű sorában rögzített díjjal;
- 2. részszámla: amennyiben az adott tevékenység az engedélyezési terv alapján hatósági engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a 2. részszámla benyújtása a végleges építésügyi hatósági engedély rendelkezésre állását követően lehetséges, amennyiben az adott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött, úgy erre az erre vonatkozóan kiállításra kerülő hatósági nyilatkozat alapján van lehetőség; értéke megegyezik az árrészletező azonos megnevezésű sorában rögzített díjjal;
- 3. részszámla: a kiviteli tervdokumentáció elfogadását követően; értéke megegyezik az árrészletező azonos megnevezésű sorában rögzített díjjal;
- 4. részszámla: a tervezési művezetés során, a kivitelezés legalább 50%-os műszaki készültségi fokának elérését követően, értéke tételes kimutatás alapján kerül meghatározásra;
- végszámla: a tervezési művezetés során, a kivitelezés 100%-os műszaki készültségi fokának elérését követően; értéke tételes
kimutatás alapján kerül meghatározásra.
Az ajánlattevőként szerződő fél az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett tervezési feladatairól kiállított számláját Ajánlatkérő által az adott teljesítési szakasz vonatkozásában, az ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítést követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújthatja be. Ajánlatkérő az ajánlattevőként szerződő fél által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni az ajánlattevőként szerződő félnek a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. A Kbt. 27/A.§. alapján az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). A számla ellenértéke a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” címmel meghirdetett pályázati kiírás keretében beadott „A Pécsi Tudományegyetem további infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” tárgyú pályázat keretében, 100,000000 %-ban Európai Uniós forrásból, a Pécsi Tudományegyetem által elnyert támogatásból, vagy a Pécsi Tudományegyetem által elnyert egyéb hazai támogatásból kerül kifizetésre. A szerződés várhatóan részben vagy egészben a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz terhére kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítése
során a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jár el.
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
Felelősségbiztosítás: Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján – legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, minimum 50.000.000 HUF/kár és minimum 100.000.000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz. A felelősségbiztosítás bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
A teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Folytatását lásd a III.1.2.) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b) bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti
Nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
3. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
4. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://ujvilag.gov.hu/.
8. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. Erre tekintettel a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
10. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
11. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
12. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.
13. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
14. Ajánlatkérő az értékelés részletes módszerét a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban adja meg. Adható pontszám értékelési szempontonként: 0-10 pont, ár szempont fordított arányosítás, minőségi szempontok egyenes arányosítás és arányosítás szerint kerül értékelésre.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazza.
17. Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás helye és időpontja: 1. rész:2022.04.05.10:00 óra, Pécs, Szigeti út 12. Általános Orvostudományi kar főbejárat porta 2. rész: 2022.04.05.12:00 óra, Pécs, Ifjúság útja 6. főbejárat porta, 3. rész: 2022.04.05. 14:00 óra, Pécs, Ifjúság útja 13. főbejárat porta.
18. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (00604), dr. Balogh Márton Sándor (00613).
19. A II.2.7) pontban meghatározott időtartam a szerződés teljes időtartamára vonatkozik, a szerződéskötéstől a tervezői művezetés befejezéséig. A közbeszerzési dokumentumok mellékletét képző feladatleírásban szereplő ütemterv az egyes tervezési fázisokra részhatáridőket határoz meg hónapokban megadva. Az egyes részhatáridők teljesítési határideje az előző tervezési fázis lezárásakor kezdődik.
20. Ajánlattevőnek az ár szempontra és alszempontjaira tett megajánlás alátámasztásához árrészletező táblázatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban szereplő tartalommal. Az árrészletező táblázatot .xls és .pdf formátumban is be kell nyújtani.
21. Ajánlatkérő a "Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja" című pályázati felhívásra támogatási igényt nyújtott be, amelynek elbírálása még nem történt meg. Erre tekintettel Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A megkötésre kerülő szerződések hatályba lépésének feltétele a pénzügyi teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre állása. Amennyiben a szerződés a megkötésétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy az a szerződés lehetetlenülésének minősül és a szerződés megszűnik. Ebben az esetben az Ajánlatkérővel szemben az ajánlattevőként szerződő fél fizetési igényt semmiféle jogcímen nem támaszthat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák