Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/59
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.26.
Iktatószám:5359/2019
CPV Kód:
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
Telefon: +36 14338012
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 24 klt. helikopter-fedélzeti EDR berendezés besz.
Hivatkozási szám: EKR001041282018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: „24 készlet helikopter-fedélzeti EDR berendezés beszerzése”
Egy készlet EDR berendezés az alábbiakat tartalmazza:
- 1 db egy kontrolfejes adó-vevő terminál GPS-szel;
- 1 db standard kontrolfej;
- 1 db 15 m hosszú fejrádió hosszabbító;
- 1 db standard rádiókeret;
- 1 db DIN keret kontrollfejhez;
- 1 db kontrolfej-keret;
- 1 db 5 m hosszú tápkábel;
- 1 db 5 m hosszú RF koax kábel a Tetra antennához, rádióoldali csatlakozó fejjel;
- 1 db 5 m hosszú GPS koax kábel a GPS antennához, rádióoldali csatlakozó fejjel.
Az adó-vevő terminálra vonatkozó részletes műszaki adatokat a Műszaki leírás tartalmazza.
Referencia termék: Motorola MTM 5500 vagy vele egyenértékű tetra rádió.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 24 klt. helikopter-fedélzeti EDR berendezés besz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32344250-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1
A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő)
2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„24 készlet helikopter-fedélzeti EDR berendezés beszerzése”
Egy készlet EDR berendezés az alábbiakat tartalmazza:
- 1 db egy kontrolfejes adó-vevő terminál GPS-szel;
- 1 db standard kontrolfej;
- 1 db 15 m hosszú fejrádió hosszabbító;
- 1 db standard rádiókeret;
- 1 db DIN keret kontrollfejhez;
- 1 db kontrolfej-keret;
- 1 db 5 m hosszú tápkábel;
- 1 db 5 m hosszú RF koax kábel a Tetra antennához, rádióoldali csatlakozó fejjel;
- 1 db 5 m hosszú GPS koax kábel a GPS antennához, rádióoldali csatlakozó fejjel.
Az adó-vevő terminálra vonatkozó részletes műszaki adatokat a Műszaki leírás tartalmazza.
Referencia termék: Motorola MTM 5500 vagy vele egyenértékű tetra rádió.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 20-201/HM/KBT/HBTI/116/2018 Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Száva Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: kovan.gabor@pro-m.hu
Telefon: +36 12656587
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13619244242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9772752
A szerződés/rész végleges összértéke: 9772752
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 16. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás tárgyát képező EDR rádióterminálok és licencek kizárólag a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.-n keresztül történhet.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges