Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/76
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.20.
Iktatószám: 5504/2018
CPV Kód: 45212314-0
Ajánlatkérő: VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fenyő-KHT Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: településfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24770
Postai cím: Tópart utca 26.
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Yilmaz Beáta
Telefon: +36 308292952
E-mail: vttnkft@gmail.com
Fax: +36 308292952
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: településfejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: A Népi Építészeti Program keretében a velencei Vörösmarty-pince felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Népi Építészeti Program keretében a velencei Vörösmarty-pince felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31.980.024 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: A Népi Építészeti Program keretében a velencei Vörösmarty-pince felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak: 45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Vörösmarty-pince (2481 Velence, Csongor utca 22. hrsz: 398)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Vörösmarty-pince műemlék, törzsszám: 1750-III, azonosító: 3959.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján az elvégzendő feladat jókarbantartás körében végzendő tevékenységnek minősül, ezért örökségvédelmi engedély és bejelentés nélkül végzendő. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a tevékenység nem építési engedély köteles.
A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek:
- nádtető eredetivel megegyező kinézetű, kialakítású nádazás cseréje, villámvédelem megtartásával;
- homlokzati vakolatok kisebb javításai és nyílászárók állagmegóvása;
- külső terasz karbantartása (növényzet eltávolítása, kisebb javítások);
- külső terasz korlátainak karbantartása (festés, hiányzó elemek meglévőkkel azonos pótlása, kialakítása);
- belső elektromos hálózat felülvizsgálata és szükség szerinti karbantartása, roncsolás nélkül cserélhető elemek szükség szerinti cseréje;
- belső falfelületek egészségügyi, tisztasági festése.
A tevékenységek mindegyike engedély és bejelentés nélkül, jókarbantartási feladatként és állagmegóvás céljából valósíthatók meg.
A nádtető felújítása:
Jókarbantartási kötelezettségként valósul meg, a kivitelezés során a tönkrement nádtető teljes cseréje történik meg a jelenlegi forma fenntartásával, a villámvédelem szükséges karbantartásával.
Homlokzati vakolatok és nyílászárók javítása, belső falfelületek festése:
A vakolatok, a nyílászárók felújítása és a tisztasági festés a műemlék megjelenésének, geometriájának változtatása nélkül valósul meg, az épületen jelenleg is látható, eredeti színhasználattal.
Külső terasz, teraszkorlátok javítása:
A terasz javítása során a műemlék érvényesülése nem változik, a növényzet eltávolítása után a felfagyott részek helyreállítása történik meg, a jelenlegi geometria fenntartásával, tisztító csiszolással. Megvalósul a hiányzó korlátelemek eredeti elemek mintájára történő pótlásával.
Az „étteremépület” műszaki leírása:
Építés éve: 1800-as évek első fele, felújítás 1970 körül
Felépítmény nettó / redukált alapterülete: 138,4 m2 / 124,9 m2
Szintek: földszint és innen nyíló pince
Funkció: használaton kívüli egykori étterem
Teherhordó szerkezet:
Alapozás módja: kő sávalap talajnedvesség elleni szigetelés nélkül
Függőleges teherhordó szerkezet: kő, vályog és tégla
Vízszintes teherhordó szerkezet: fafödém
Belső válaszfalak: tégla és fa könnyűszerkezetes
Tetőszerkezet és tetőfedés: nyeregtető, nádfedeles
Nyílászárók:
Külső ablak: közepes állapotú, fa szerkezetű, 2 rtg. üvegezésű
Külső ajtó: fa szerkezetű
Belső ajtó: fa ajtó
Felületképzések:
Külső falfelület: vakolt, festett, meszelt
Belső falfelület: festett, meszelt és csempézett
Belső padlóburkolat: kerámia, tégla, mettlachi, beton
Épületgépészet:
Fűtés: nincs
Melegvízellátás: villanybojler nem működik
Kommunikáció, biztonságtechnika: nincs
Igényszint:
Állapot: teljes felújítást igényel
Felújítás éve: kb. 30 éve újították fel utoljára
Felújítás tartalma: Jelenlegi állapot a 70-es 80-as években került kialakításra, teljes burkolati és gépészeti felújítás történt, de azóta nem volt jelentős beruházás.
Leírás: A múlt század végén étteremként működő épület az 1800-as években épült. Az 1960-as 70-es években újították fel a burkolatokat és a gépészet is ekkor került beépítésre, de azóta jelentős beruházásra nem került sor. A Vörösmarty-pince vegyes falazattal épült a környéken jellemző építőanyagok felhasználásával (tégla, kő és vályog). Az épület földszintes, északi végében pince található, a nyugati oldalon az 1970-es években hozzáépített mosdók és WC-k, melyek téglából készültek. A pince boltíves, téglával és kővel kirakott, a korábbi tulajdonos étteremi funkcióval ruházta fel. Az étterem berendezésének egy része még az épületben van, de a mai igényeknek kevésbé felel meg.
A „konyha épület” műszaki leírása:
Építés éve: 1900-as évek első fele
Felépítmény nettó / redukált alapterülete: 69,1 m2 / 54,59 m2
Szintek: földszint és innen nyíló pince
Funkció: használaton kívüli egykori konyha
Teherhordó szerkezet:
Alapozás módja: kő sávalap talajnedvesség elleni szigetelés nélkül
Függőleges teherhordó szerkezet: kő, vályog és tégla
Vízszintes teherhordó szerkezet: fafödém
Belső válaszfalak: tégla és fa könnyűszerkezetes
Tetőszerkezet és tetőfedés: nyeregtető, nádfedeles (tetőtérben pihenő van kialakítva)
Nyílászárók:
Külső ablak: közepes állapotú, fa szerkezetű, 2 rtg. üvegezésű
Külső ajtó: fa szerkezetű
Belső ajtó: fa ajtó
Felületképzések:
Külső falfelület: vakolt, festett, meszelt
Belső falfelület: festett, meszelt és csempézett
Belső padlóburkolat: tégla, mettlachi, beton
Épületgépészet:
Fűtés: nincs
Melegvízellátás: villanybojler nem működik
Kommunikáció, biztonságtechnika: nincs
Igényszint:
Állapot: teljes felújítást igényel
Felújítás éve: kb. 30 éve újították fel utoljára
Felújítás tartalma: Jelenlegi állapot a 70-es 80-as években került kialakításra, teljes burkolati és gépészeti felújítás történt, de azóta nem volt jelentős beruházás.
Leírás: A „konyha” az 1900-as években épült, 1960-as 70-es években újították fel a burkolatok és gépészet tekintetében, de azóta jelentős beruházás nem történt. Az épület vegyes falazattal épült a környéken jellemző építőanyagok felhasználásával (tégla, kő és vályog), földszint és tetőteres, északi végében pince található, melyből egy 1970 körül épült pincerész nyílik. Ez a tag köti össze a két pincét. A pincék boltívesek, téglából és kőből készültek és többnyire étteremként üzemeltek, kisebb részben tárolásra használták. A konyha berendezésének egy része még az épületben van, de ezek a berendezési tárgyak a mai szabványoknak nem felelnek meg.
Az épületek közművesítettsége:
Vízellátás: vezetékes hálózatról, önálló mérőórával
Csatornázás: kommunális csatornahálózatra csatlakoztatott
Gázellátás: utcában
Elektromos áramellátás: elektromos művek hálózatáról 220 V, önálló mérőórával
A teraszok állapota, műszaki leírása: gazzal benőtt, helyenként felfagyott 106 m2 hasított kő és 38 m2 kemény kő teraszok korlátokkal, ezeket összekötő enyhén rézsűs helyenként növényzettel benőtt kőborítású terület.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke (hónap): (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 20
2 Az elvégzendő építési tevékenység minősége 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Népi Építészeti Program keretében a velencei Vörösmarty-pince felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenyő-KHT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balassa út 2.
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2475
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11106832-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32.500.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31.980.024
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fenyő-KHT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balassa út 2.
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2475
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11106832-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.03.22.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges