Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/64
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.06.
Iktatószám: 5518/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz, Kós Károly sétány, a Hermina út és a Konrad Adenauer út által határolt terület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: gazdálkodó szervezet
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
E1 Sörpavilon és I16 Illemhely megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001161502020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
E1 Sörpavilon és I16 Illemhely megvalósítása környezetrendezéssel
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 574969167 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: E1 Sörpavilon és I16 Illemhely megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45215500-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz, Kós Károly sétány, a Hermina út és a Konrad Adenauer út által határolt terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
E1 Sörpavilon és I16 Illemhely megvalósítása környezetrendezéssel
Az épületek szerkezeti rendszere pillérvázas: monolit vasbeton lemezalappal és egyszintes acél szerkezetű keretvázzal készülnek, a zárófödém magashullámú trapézlemez. Az épületek lapostetős kialakításúak, melyen az E1 épület esetében 101,2 m2, az I16 épület esetében 90,3 m2 extenzív zöldtető készül, egyenes rétegrendű csapadékvíz- szigeteléssel. A külső teherhordó falszerkezetek alapja előregyártott ívelt alaprajzú, álló szendvicspanel. Az épület általános külső nyílástárói hőhídmentes alumínium szerkezetek. Az általános külső homlokzat dryvit rendszerű, vakolt és festett felületű. Az épületekben szerelt válaszfalak készülnek.
A Sörpavilon tervezett bruttó alapterülete 112,67 m2, melynek helyiséglistája nettó m2-ben az alábbi:
Szám Helyiség neve Burkolat típusa Terület (m2)
E1-B1 AKM. MOSDÓ műgyanta 3,78
E1-B2 VENDÉGTÉR műgyanta 39,39
E1-B3 KISZOLGÁLÓ PULT műgyanta 11,21
E1-B4 KONYHA műgyanta 10,99
E1-B5 KÖZLEKEDŐ műgyanta 4,79
E1-B6 RAKTÁR műgyanta 3,4
E1-B7 SZEM. ÖLTÖZŐ műgyanta 4,82
E1-B8 FEHÉR MOSOGATÓ műgyanta 4,53
Összesen nettó: 82,91 m2
Az épület rendeltetése vendéglátó épület, a kiszolgálás kisméretű belső fogyasztótéren keresztül történik.
Az elsődleges fogyasztótér az épület körül kialakított terasz. Az épület befejező jellegű főzőkonyhával rendelkezik, amelyhez önálló gazdasági bejárat tartozik. Az épület része egy akadálymentes mosdó, amely csak az arra jogosultsággal rendelkezők számára áll nyitva.
A vendéglátó épület belső kiszolgáló és fogyasztótere nagy üvegfelülettel nyílik az épületet körülölelő sétány felé, a vizuális kapcsolat kiemelt fontosságú. Az üvegfal függönyfalas szerkezetű. Az épületben mindenütt műgyanta padlóburkolat készül. A konyhaüzem minden helyiségében, minden falfelületen mosható, fehér csempeburkolatot kell készíteni. A vendégtér és a kiszolgáló pult területén monolit, a konyha területein kazettás gipszkarton álmennyezet készül.
A melegvíz ellátást villanybojler biztosítja. Az épületen belül zsíros és kommunális szennyvíz hálózat kerül kiépítésre. Az épület fűtését bivalens rendszerben hőszivattyú és villamos kazán biztosítja. A hőleadók padlófűtés, fan-coil berendezések és a légtechnikában fűtőkaloriferek. Az épület valamennyi helyisége mesterséges szellőzést kap.
Az illemhely tervezett bruttó alapterülete 99,54 m2, melynek helyiséglistája nettó m2-ben az alábbi:
Szám Helyiség neve Burkolat típusa Terület (m2)
I16-B1 AKM. MOSDÓ műgyanta 4,75
I16-B2 ELŐTÉR műgyanta 17,68
I16-B3 RAKTÁR műgyanta 4,3
I16-B4 NŐI WC ELŐTÉR műgyanta 4,34
I16-B5 CSALÁDI MOSDÓ műgyanta 5,06
I16-B6 FÉRFI WC ELŐTÉR műgyanta 4,1
I16-B7 NŐI WC műgyanta 14,63
I16-B8 FÉRFI WC műgyanta 15,82
Összesen nettó: 70,68 m2
Az illemhely nyilvános mellékhelyiség funkciójú, a nagyobb belső területe napközben tart nyitva, estére bezárásra kerül. Az illemhely kívülről megközelíthető akadálymentes mosdója 0-24 órában üzemel. Az illemhelyek használata díjfizetős rendszerű, a beléptetés ellenőrzött beléptető kapun keresztül történik.
Az épületen belül közös előtérrel rendelkező helyiségek; férfi, női, családi mosdó továbbá a hozzájuk kapcsolódó raktár és gépészeti helyiség kerül kialakításra. A családi mosdó pelenkázóval, kerekesszékből kényelmesen használható mosdóval, WC-vel, gyermek WC-vel felszerelt helyiség.
Az épület belső kialakítását illetően mindenütt műgyanta padlóburkolat készül. A falburkolat nagyobb részt mozaik falburkolat, míg az egyes helyeken egyedi gyártású és színvilágú műgyantás falburkolati elemek kerülnek kihelyezésre. A nagyközönség számára nem látható gépészeti és raktárhelyiségben fehér 15x15 cm-es csempeburkolatot készül. Az épület teljes területén monolit gipszkarton álmennyezet kerül kialakításra, kivéve a raktárhelyiségekben, ahol kazettás álmennyezet lesz.
Az épület mosdóit, falkútját kommunális vízzel látjuk el, míg pissoire és a wc öblítés részére szürkevíz hálózat kerül kiépítésre. Az épületen belül a szociális célú szennyvizeket elválasztva vezetjük a csapadékvíz hálózattól. A csapadékvíz belső elvezetéssel készül. A belső csatornahálózat gravitációs kialakítású, az alaplemez feletti feltöltésben vezetve. Az épület hőellátási rendszerét levegő-víz hőszivattyúval biztosítjuk. Az épület valamennyi helyiségét mesterséges szellőző berendezéssel látjuk el. Az épületben meleg vizes padlófűtés készült, illetve a világítási berendezéseit korszerű LED fényforrással szerelt lámpatestekkel terveztük.
A létesítmények műemléki környezetben, közparkban kerülnek megvalósításra. Az E1 épület 6,23 m, az I16 épület 5,35 m sugarú íves építmény.
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlati felhívás III.1.3. /M.2./A) pontjában megjelölt 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 - max 36 hó) 5
2 Az ajánlati felhívás III.1.3. /M.2./B) pontjában megjelölt 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 - max 36 hó) 5
3 Az ajánlati felhívás III.1.3. /M.2./C) pontjában megjelölt 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 - max 36 hó) 5
4 Kivitelezés térbeli organizációjának minősége 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban megadott kezdő időpont az eredményhirdetés időpontjától függően változhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20595 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54466236
Postai cím: Sóstói Utca 61.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: miseta.melinda@aktualbau.hu
Telefon: +36 12257531
Internetcím(ek): (URL) http://www.aktualbau.com/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11259789215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 574969167
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási munkák Földmunkák, alapozás Szerkezetépítési munkák Építőmesteri munkák Szakipari (befejező) munkák
Épületgépészet Épületvillamosság Tájépítészet Zöldtető kivitelezése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54466236
Postai cím: Sóstói Utca 61.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11259789215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges