Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/74
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.19.
Iktatószám: 5638/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u. 30. szám (633/1 helyrajzi szám)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734154219
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóka István
Telefon: +36 87581255
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000318572022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000318572022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alkony program idősek otthona tervezés/kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000318572022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Balatonfüred, Alkony idősek otthona kivitelezése, valamint a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Alkony program idősek otthona tervezés/kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u. 30. szám (633/1 helyrajzi szám)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: Az engedélyezési tervdokumentációt az engedélyezéshez és a szakhatósági egyeztetésekhez szükséges példányszámban és formátumban kell előállítani, valamint Megrendelő számára további 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 3 példányban elektronikus adathordozón kell átadni a kiviteli tervdokumentációt Megrendelő számára 5 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 5 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tervezési feladat a teljes projektre szól, azaz a kivitelezés tekintetében opciós tételként meghatározott "B" épület is részét képezi.
Kivitelezési feladat:
Főbb mennyiségi adatok:
Alapmennyiség (műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben I. ütemként jelölve)
„A” épület
Nettó alapterület: 1463,5 m2
Zsaluzási munkák: 4175 m2
Alapozás: 292 m2
Betonozás: 664 m3
Acélszerkezetek beépítése: 85 t
Hideg- és melegburkolatok készítése: 1189 m2
Homlokzati nyílászáró beépítése: 76 db
Belső ajtók beépítése: 106 db
Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 604 m2
Homlokzati hőszigetelés készítése: 1004 m2
Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 17 000m
vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 31 500 m
villamos szerelvények: 1480 db
extenzív zöldtető: 298,60 m2
felvonó beépítése: 1 db
"F" épület
Nettó alapterület: 3914,7 m2
Zsaluzási munkák: 4243 m2
Alapozás: 322 m2
Betonozás: 655 m3
Acélszerkezetek elhelyezése: 34,5 t
Hideg- és melegburkolatok készítése: 4495 m2
Homlokzati nyílászáró beépítése: 155 db
Belső ajtók beépítése: 272 db
Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 1001 m2
Homlokzati hőszigetelés készítése: 2293 m2
Felvonó beépítése: 4 db
Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 29500 m
vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 64 200 m
villamos szerelvények: 3760 db
200 adagos főzőkonyha kiépítése
intenzív zöldtető: 43,46 m2
Külső munkák
Fák kivágása: 52 db
Gyepesítés, kertrendezés: 5725 m2
Térkő burkolatok elhelyezése: 1 000m2
Közműépítés: 1100 fm
automata öntöző hálózat kiépítése, telepítése

A fenti alapmennyiségek mellett opciós tételek (műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben II. ütemként jelölve):
"B" épület
Nettó alapterület: 1472,35 m2
Zsaluzási munkák: 4493 m2
Alapozás: 292 m2
Betonozás: 663 m3
Hideg- és melegburkolatok készítése: 2124 m2
Homlokzati nyílászáró beépítése: 75 db
Belső ajtók beépítése: 98 db
Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 604 m2
Homlokzati hőszigetelés készítése: 1041 m2
Felvonó beépítése: 1 db
Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 17 000m
vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 31 500 m
villamos szerelvények: 1480 db
extenzív zöldtető: 297,02 m2

Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, amennyiben az engedélyes tervdokumentáció a jóváhagyási tervtől – megrendelő előzetes jóváhagyása mellett - az alábbi esetekben eltér: helyiségkiosztás, anyaghasználat módosítása, azonos minőség mellett történő kiváltás, ide nem értve a jóváhagyási tervben szerepelő szerkezeti megoldást.
A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.a) M.2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 18 hónap) 6
2 2.b) M.2.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 18 hónap)  6
3 2.c) M.2.3) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 18 hónap)  6
4 2.d) M.2.4) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 18 hónap)  6
5 2.e) M.2.5) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 18 hónap)  6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Aműszaki leírásban és árazatlan költségvetésben I. ütemként jelölve.
"B" épület
Nettó alapterület: 1472,35 m2
Zsaluzási munkák: 4493 m2
Alapozás: 292 m2
Betonozás: 663 m3
Hideg- és melegburkolatok készítése: 2124 m2
Homlokzati nyílászáró beépítése: 75 db
Belső ajtók beépítése: 98 db
Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 604 m2
Homlokzati hőszigetelés készítése: 1041 m2
Felvonó beépítése: 1 db
Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 17 000m
vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 31 500 m
villamos szerelvények: 1480 db
extenzív zöldtető: 297,02 m2
Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll kivitelezés megkezdésének időpontjában, és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5) pontban lévő karakterkorlát miatt az egyértelműség kedvéért az alábbiakban közöljük az ár kritérium tekintetben az értékelési szempontot:
Ár kritérium: 1. Ajánlati ár (opcióval növelve, tartalékkeret nélkül) (nettó HUF-ban kifejezve) / súlyszám 70
2. A felhívás II.2.5. pontja tekintetében Ajánlatkérő az ár értékelési szempont vonatkozásában felhívja a figyelmet, hogy az alapmennyiség (műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben I. ütemként jelölve) és az opciós tételek (műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben II. ütemként jelölve) tekintetében külön költségvetések kerülnek kiadásra, azonban a Felolvasólapon ezen költségvetések főösszesítőjében szereplő – az alapmennyiség szerinti költségvetésben a tartalékkeret nélküli – nettó árak összege egyösszegű árként kerüljön feltüntetésre. Az értékelés alapját az egyösszegű nettó ajánlati átalányár képezi.
3. Kiegészítés a II.2.7) ponthoz (A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama): A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 21 hónap, melyen belül a tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó részhatáridőket a szerződéstervezet tartalmazza.
4. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, Ért. módszere: 1. részszempont esetében fordított arányosítás. 2. részszempont esetében egyenes arányosítás. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója szerint.
5. Feltételes közbeszerzés: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján a feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján:
A beszerzés finanszírozásához az eljárás megindításának időpontjában nem áll rendelkezésre a fedezet. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési és kivitelezési projektet (Beruházás) a Kormány által nyújtott költségvetési támogatásból kívánja megvalósítani, azonban a Kormány a Beruházás előkészítésének és megvalósításának forrásigényéről és ütemezéséről, így a támogatás összegéről a feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján a részére benyújtott előterjesztés alapján dönt.
Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatás iránti igény a Kormány által elfogadásra kerüljön, a pozitív támogatói döntés rendelkezésre álljon. Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltétel nem teljesülését (a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatásra irányuló igény az igényelt összeg tekintetében elfogadásra kerül.
6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen beruházása Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.
7. Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a következő
szakemberekkel:
- 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. sz. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés fejezet 35. pontja szerinti "Építményvillamossági tervezési szakterület" "V" kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkezik,
- 1 fő szakemberrel, aki a Rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés fejezet 30. pontja szerinti "Tartószerkezeti tervezési szakterület" "T" kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkezik.
Ajánlattevőnek a szerződés aláírásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy a fenti szakemberekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és ennek igazolására be kell mutatnia a jogviszonyt létesítő szerződést, továbbá a szakembereknek a szerződéskötés időpontjában szerepelniük kell Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az erről szóló nyilatkozatot (EKR-ben létrehozott nyilatkozat mintán). Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig e nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az Ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes Ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett. A szakemberek előírt jogosultsággal való rendelkezését Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában.
8. Az EKR használatához az EKR rendelet. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.3) M.2) pontjában előírt szakemberek szakmai többlettapasztalata az értékelés alapját képezi, így az alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat Ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltak alapján.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: Rendelet 8.§- és 10.§ 12-16.§-ai-szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a Rendelet 1. § (7) bek.-re. Továbbá Ajánlatkérő hivatkozik a Rendelet 1-7. §-aira.
Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:
SZ.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a Rendelet 21. § (2) bek.), Rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
SZ.2) A Kbt. 65.§ (1) c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 8. § (1) bekezdés szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét szükséges igazolni. Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Magyar Építész Kamara, illetve Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie ((Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a Rendelet 26. § (1) bek. b) pontja és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően).
Alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő SZ.1)-SZ.2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
SZ.1.) AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9), 69.§(11) bek. és 69. § (11a) bek is irányadók.
SZ.2) A névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő az elérhető adatbázisokból ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) és P.2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
P.1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napján vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi számla száma, - mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, - a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. (Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlati felhívás feladásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. Olyan pénzforgalmi számla esetén, ami megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézményi igazolás, vagy erre vonatkozó kifejezett - cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó.
P.2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti év, jelen közbeszerzés tárgyából (épületek tervezése és/vagy épületek építése és/vagy felújítása) származó, áfa nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Ha az ajánlattevő a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, ha:
P.1) a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított eredeti vagy másolati igazolás alapján megállapítható, hogy jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállítás volt bármelyik számláján.
P.2) jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épületek tervezése és/vagy épületek építése és/vagy felújítása) származó árbevétele nem érte el a mindösszesen a nettó 3,4 milliárd Ft-ot.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P2) alkalmassági követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P2) alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1) és M.2) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Rendelet 21.§ (2)bek. a) pontja alapján be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, generálkivitelezésre vonatkozó építési beruházások ismertetését a Rendelet 22.§ (3)bekezdésének megfelelően AT-vel, illetve a alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a sikeres műszaki átadás-átvétel idejét (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megjelölését, a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és telefonos elérhetőségét továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK figyelemmel a Rendelet 21.§ (2a)bek. a) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, figyelemmel kell lenni a Rendelet 22.§ (5)bek. is.
AK az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6), valamint a Rendelet 21/A.§-ában és 24.§ (1) bek. foglalt lehetőségekre, továbbá a Kbt. 65.§ (7) bek. foglaltakkal összefüggésben a (9) bek. foglaltakra. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt.65. § (11)-(12) bek. is.
M.2) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a Rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján AT-nek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről (SZK), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Valamennyi SZK esetében a nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: SZK neve; annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba SZK-t bevonni kívánja; SZK végzettségét, illetve képzettségét kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját (amennyiben már van év/hónap/nap bontásban).
Tekintettel arra, hogy M.2.1)–M.2.5) alkalmassági követelmények szerinti SZK-ek többlettapasztalata nem csupán alkalmassági követelmény, hanem egyben értékelési szempont is, az ajánlathoz csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2.1)–M.2.5) értékelési szempont szerinti SZK saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nyertes AT által bemutatott SZK nem rendelkezik szakmai többlettapasztalattal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az értékelési résszempont alátámasztására nem szükséges. Amennyiben a SZK az ajánlat benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az alkalmasság igazolása érdekében szükséges. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év/hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. AK a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. AK felhívja a figyelmet, hogy a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során!
Amennyiben a megajánlott szakember(ek) tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Az M.2) pont esetében a végzettség , illetve képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen.
AT nyertessége esetén az M.2) pont szerinti SZK(ek)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultsággal, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Amennyiben a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az AK jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.
Ha a jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani, melyre a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is irányadó.
A Kbt. 67. § (3) bek. foglaltaknak megfelelően, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által tett arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő dönthet úgy is, hogy nyilatkozata mellé, már annak benyújtásával egyidejűleg benyújtja az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, legalább összesen 4.000 m2 hasznos alapterületű, épület teljeskörű generálkivitelezési munkáit (új épület építése és/vagy meglévő épület felújítása) igazoló referenciáit.
Több szerződéssel történő megfelelés megengedett, de kizárólag az alapterület tekintetében.
Ajánlatkérő hasznos alapterület fogalma tekintetében hivatkozik az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 46. pontja szerinti meghatározásra.
Ajánlatkérő generálkivitelezés kifejezés alatt az olyan, fővállalkozó kivitelezőként végzett kivitelezést érti, amely magában foglalta a teljes építőipari kivitelezési tevékenység megszervezését, szükség esetén az egyes szakágak szerinti alvállalkozó kivitelezők összefogását, tevékenységük koordinálását.
M.2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. sz. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés fejezet 2. pontja szerinti „Építészeti tervezési terület” „É” kategóriájú - vagy azzal egyenértékű – tervezői jogosultsággal és vezető tervezői szakmai címmel VAGY a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel és vezető tervezői szakmai cím megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel;
M.2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki Rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés fejezet 32. pontja szerinti „Építmények gépészeti tervezési szakterület” „G” kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt tervezői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal;
M.2.3) legalább 1 fő szakemberrel, aki a Rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pont szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal;
M.2.4) legalább 1 fő szakemberrel, aki a Rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pont szerinti „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal;
M2.5) Legalább 1 fő szakemberrel, aki a Rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az M.2.1)-M.2.5) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember még nem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az M.2.1)-M.2.2) alpont szerinti tervezői, illetve az M.2.3)-M.2.5) alpont szerinti felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik.
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető, de legalább 4 (négy) szakember bevonása szükséges. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
FOLYTATÁS KARAKTERKORLÁT MIATT: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 65.§ (6)bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65.§ (7)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személykapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Továbbá csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.


III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Benyújtható számlák:
A tervezési feladat tekintetében 2 db számla: engedélyes tervdokumentáció ÉTDR-be történő feltöltésekor a nettó tervezési díj 30%-a, és a kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő általi teljesítés igazolását követően a nettó tervezési díj 70%-a.
A kivitelezés tekintetében: az előlegszámlán felül a műszaki készültségnek megfelelően 13 db részszámla (a kivitelezésre eső nettó vállalkozói díjra vetítve 7%-onként) és a műszaki átadás átvétel lezárásakor (100% teljesítésnél) 1 db végszámla a kivitelezésre eső nettó vállalkozói díj fennmaradó 9 %-áról, mely magában foglalja a megvalósulási tervdokumentáció ellenértékét is.
Előleg: tartalékkeret és opció nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a. Az előleg az első 10 kivitelezésre vonatkozó részszámlából kerül elszámolásra. Az előleg fizetését AK nem teszi függővé biztosíték nyújtásától.
Elszámolás: szerződés tervezetében rögzítettek szerint. Tartalékkeret: 50 millió HUF.
AK a Kbt. 27/A.§ alapján befogadja az olyan elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az EB által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. AK a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumokban (szerz.tervezetben) meghatározott számlázási rend figy.vételével kiállított számla alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135.§ (1),(3),(5) és (6)bek., továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint.
A számla fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap. Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.-ban (6:155. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizeti a nyertes AT-nek.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.

Szerződés biztosító mellékkötelezettségek:
- késedelmi kötbér (naptári naponként 1 millió Ft, max. mértéke 20 naptári napra eső összeg);
- meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret és - addig az időpontig, míg az opció lehívásra nem kerül – opció nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a - Amennyiben az opció lehívásra kerül, a meghiúsulási kötbér összegének vetítési alapja a tartalékkeret nélküli, opcióval növelt nettó vállalkozói díj.
Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni, ha Ajánlattevőt terhelő kötbér mértéke eléri a kötbér maximumát.
Jótállás időtartama: a műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap - további szabályok lásd. szerződés tervezetében.
Jólteljesítési biztosíték: ta tartalékkeret és - addig az időpontig, míg az opció lehívásra nem kerül – opció nélkül számított nettó vállalkozói díj 2 %-a. Amennyiben az opció lehívásra kerül, a jólteljesítési biztosítékösszegének vetítési alapja a tartalékkeret nélküli, opcióval növelt nettó vállalkozói díj.
Teljesítési biztosíték: a tartalékkeret és - addig az időpontig, míg az opció lehívásra nem kerül – opció nélkül számított nettó vállalkozói díj 2 %-a. Amennyiben az opció lehívásra kerül, a teljesítési biztosítékösszegének vetítési alapja a tartalékkeret nélküli, opcióval növelt nettó vállalkozói díj.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. Az építési beruházás egy helyszínen, egy jóváhagyási terv alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt. A megvalósítandó feladatok (tervezés és kivitelezés) szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
2. AK eredményhirdetést nem tart, AT-ket a Kbt. 79.§ (2) bek. szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a Kbt. 70.§ (1) bek. megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az AT-knek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
3. AK rögzíti, hogy a Kbt. 131.§(6) bek. rögzítetteknek megfelelően az AK a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131.§(5) bek. szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131§(8) bek. rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
4. Formai információk a Dokumentációban.
5. AK a Rendelet 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Rendelet 28.§ (3)bek.hez képest szigorúbban állapítja meg
6. Az ajánlatnak az AK által az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikusan űrlapként létrehozott felolvasólapot is tartalmaznia kell, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
7. AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
8. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1) – (10) bekezdése szerint biztosítja.
9. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatokat.
10. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k cégszerűen aláírt megállapodását (a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
11. Ajánlatkérő a Korm.rend. 11. §-a alapján előírja nyertes Ajánlattevő részére, hogy a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül a kivitelezési szerződéshez csatolja legalább 10 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 20 millió Ft/év kárösszegű tervezői felelősségbiztosítását, valamint a Korm.rend. 26. §-a alapján előírja a beruházás egészére kiterjedő, 100 millió Ft/káresemény és legalább 200 millió Ft/év összegű teljes körű felelősségbiztosításra (CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően) vonatkozó kötvényét, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele. Vállalja továbbá azt, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt a biztosítást fenntartja.
Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosításokat megköti, vagy meglévő biztosításait az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti, és a felelősségbiztosításról szóló ajánlatokat a szerződéskötéskor bemutatja.
12. A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.
13. AK jelen elj-ban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
14. AK jelen eljárásban nem alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.
15. AK helyszíni bejárást tart.A helyszíni bejárás időpontja: 2022. május 4. (szerda) 10.00 óra, találkozó helyszíne: 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 30.
16. AT szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a kiadott xls. formátum kitöltésével és a főösszesítő aláírva pdf. formátumban is, a Közbeszerzési Dokumentum I. Kötet Útmutató-ban foglaltak szerint, mely az ajánlati ár alátámasztására szolgál. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az érvényesség vizsgálata körében a költségvetés vonatkozásában az Útmutató előző mondatban hivatkozott pontban foglaltak szerint jár el.
18. AT köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását (AT nyilatkozatai, szakmai önéletrajzok).
19. AT köteles ajánlatában nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (3) bek. alapján AK a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként írja elő, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
20. A Kbt. 35.§(8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
21. FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu )
22. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.(jelen felhívásban: ”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban: „Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó. A további alkalmazandó jogszabályok a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetében találhatók.
23. Annak indoka, hogy az építési beruházás műszaki tartalma kiterjed az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre is:
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 7/F. §-a alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák