Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/73
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2018.04.17.
Iktatószám:5687/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonhasznosítás és városgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK07477
Postai cím: Welther K. utca 4.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Tünde
Telefon: +36 94522968
E-mail: Meszaros.Tunde@szova.hu
Fax: +36 94314743
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szova.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szova.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: TriCSÓK Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz krt. 19. III. emelet 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bábosik Roland Ottó
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tricsok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tricsok.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: TriCSÓK Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz krt. 19. III. emelet 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bábosik Roland Ottó
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tricsok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tricsok.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonhasznosítás és városgazdálkodás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szombathely, Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont kialakításához kapcsolódó tervpályázat elkészítése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71221000-3
További tárgyak:71223000-7
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A SZOVA Nonprofit Zrt. tulajdonában álló ingatlanon, Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont kialakításához kapcsolódó tervpályázat elkészítése.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: A 266/2013. (VII. 11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló Korm. rendeletben foglaltak szerinti építész tervezői tevékenység.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A bírálóbizottság a tervpályázati kiírás részletes programjában megfogalmazott célok és szempontok alapján értékeli az egyes pályaműveket, különös tekintettel az alábbiak szerint:
- A programnak és a funkcionális követelményeknek való megfelelés,
- településrendezési, építési előírások betartása a kiírással összhangban,
- az új épületek környezetének és közlekedési kapcsolatainak alakítása
- az építészeti kialakítás minősége,
- a környezetbe illesztés,
- gazdaságos üzemeltetés, energiatakarékosság,
- bekerülési költség mértéke,
- modularitás megvalósítása,
- tervpályázati mű kidolgozottsága, amelyen belül különösen fontos: a műszaki tartalom pontos megfogalmazása.
(VI.4.3 pontban folytatva)
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére nettó 6.000.000 Ft áll rendelkezésre
A díj legnagyobb összege: 3.000.000 Ft
A megvétel legkisebb összege: 500.000 Ft
Díjak száma: 0-5 db
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. Megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.
A bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
A díjazásban és megvételben részesült pályaművek a ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával, a tervpályázati dokumentációban foglaltak szerint.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
1. Elnök: Dr. Németh Gábor - a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
2. Társelnök: Lakézi Gábor - városi főépítész
3. Tag: Szalai Attila - építész tervező szakmérnök
4. Tag: Horváth Gábor - építész tervező szakmérnök
5. Tag: Patonai Dénes DLA - okl. építész
6. Póttag: Piroska László - okl. építész
7. Jogi szakértő: Dr. Németh László - a SZOVA Nonprofit Zrt. jogi és közbeszerzési osztályvezetője

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A kiíró jelen tervpályázatot a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 310/2015.(X.28.) kormányrendelet szerinti általános tervpályázatként, lebonyolítási formáját tekintve pedig általános, titkos tervpályázatként bonyolítja le. A pályázati kiírásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet, valamint a Kbt. tervpályázati eljárásra vonatkozó előírásai az irányadóak.
2) A dokumentáció beszerzése:
A jelen tervpályázathoz kapcsolódó dokumentumok korlátozás nélkül, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek a benyújtási határidő lejártáig ezen a címen: http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio A közbeszerzési dokumentumokat pályázatonként legalább egy pályázónak vagy a pályázatban megnevezett szerzőnek elektronikus úton el kell érnie a benyújtási határidő lejártáig. Az elérés regisztrációhoz kötött.
3) A Bírálóbizottság döntése alapján az ajánlatkérő 2018/07/27-én 11:00 órakor a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket, a díjazott művek szerzőinek legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
5) A ajánlatkérő 2018/04/18-án 14:00 helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 9700 Szombathely, Homok út, 4425/3. hrsz. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő öt napon belül valamennyi érdeklődését jelző (dokumentációt letöltő, elérő) gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküld.
6) A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat az ajánlatkérő a pályázóknak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően,a pályaművek nyilvános bemutatása után az ajánlatkérő címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik
7) Az ajánlatkérő a díjazásban, illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános eredményhirdetéstől számított 50 napig őrzi meg. A határidő elteltét követően megsemmisíti, annak későbbi visszakövetelésére nincs lehetőség.
8) Ajánlatkérő a tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás (tervszolgáltatás, továbbtervezés) megrendelésére irányuló szerződést a nyertessel (első díjazottal) vagy a nyertesek (díjazottak) valamelyikével köti meg, a szolgáltatás (tervszolgáltatás, továbbtervezés) megrendelésére a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján, amennyiben a pályázó a Kbt.-ben meghatározott feltételeknek megfelel. Utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót vagy ajánlattevőt meg kell hívni.
9) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Csók István Áron Lajstromszám: OO118 [helyettese dr. Szűcs Gabriella Lajstromszám OO868.]
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
IV.1.9) pont folytatása:
PÁLYÁZÓ SZEMÉLYE
A tervpályázat résztvevője - pályázó - (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet, aki, illetve amely:
a) jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b) pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c) akivel, amellyel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §-a szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
d) a feladat ellátásához és megtervezéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet, I. Tervezés, 2. része (Építészeti tervezési terület) szerinti „É” jogosultsággal rendelkezik/rendelkeznek, a tervpályázat benyújtási határidejének időpontjában. Ajánlatkérő a jogosultságot a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzékben (www.mekon.hu ) szereplő adatok alapján ellenőrzi(alkalmassági követelmény).
PÁLYÁZÓ TÁRSSZERZŐJE
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §-a szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályaműben is közreműködhetnek.
PÁLYÁZÓ ÁLTAL BENYÚJTHATÓ PÁLYAMŰVEK SZÁMA
A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
A TERVPÁLYÁZATBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS
BORÍTÉK BONTÁS ELŐTT
A bírálóbizottság
a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a benyújtási határidő után benyújtott pályaművet,
b) kizárja a tervpályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaműveket,
c) kizárja a titkosságot sértő pályaművet,
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.
e) kizárja a fenti - a pályázó személyére, a pályázó társszerzőjére, illetve a pályaművek számára vonatkozó - „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.
f) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.
BORÍTÉK BONTÁS UTÁN
Amennyiben a kizárás okai:
a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a bírálóbizottság a pályaművek megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályaműveket, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki,
b) amennyiben a bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követően, a tervezett hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződéskötésig bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy az ajánlatkérő a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve a megvétel díja az ajánlatkérőnek visszajár.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben