Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/41
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2015.04.10.
Iktatószám: 5753/2015
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45200000-9;31527200-8;34928520-9;45310000-3
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: 1044 Budapest, Megyeri út 3. hrsz: 7433
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Újpest 2014 Konzorcium, vezető tag: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt., tag1: RONEKO Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Postai cím: Istvánmezei út 3-5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Práth-Lévai Erzsébet
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): sport
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Szusza Ferenc Stadion színes tv-s közvetítésre alkalmas pályavilágításának cseréje, felújítása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1044 Budapest, Megyeri út 3. hrsz: 7433
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A szerződés teljesítése során a kivitelezést a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő által biztosított
és az érintettek által jóváhagyott kiviteli tervek és hozzájárulások alapján kell elvégeznie, az alábbi
főbb megvalósítandó műszaki mennyiségek tekintetében:
Szusza Ferenc Stadion pályavilágítás rekonstrukció
(edzés - mérkőzés - CTV 1400lux (0,8 avulással) - őr világítási kép)
Bontás:
A meglévő eszközök, berendezések, kábelek, tartószerkezetek bontása terv szerint, a keletkezett
hulladék szelektív gyűjtésével, elszállításával.
Kiépítés:
Terv szerinti eszközök telepítése, az eszközök, berendezések közötti kábelezés, tartószerkezetek
kiépítése, felületkezelése, mérési jegyzőkönyvek, dokumentáció, egyéb munkák a teljes körűség
figyelembevételével.
Fényvetők, fényforrások:
Philips Arenavision 404 típusú stadionvilágító lámpatest, GX22-es foglalatú, rövidívű fémhalogén
fényforrásssal, (RA nagyobb, mint 90) [vagy azzal egyenértékű] 144 db
PHILIPS OptiVision 60 fokos aszimmetriájú stadionvilágító vályús lámpatest, két végén fejelt, „long
arc” 2 kW-os fémhalogén fényforrással (RA nagyobb, mint 90) [vagy azzal egyenértékű] 60 db
Működtető egység ArenaVision és Optivision lámpatestek részére, IP65-ös védettséggel, beépített
túláram- és zárlatvédelmi készülékkel (olvadó biztosítóval) és fázisjavító egységgel
PHILIPS GearUnit ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU [vagy azzal egyenértékű] 204 db
PHILIPS PluslineLargeQVF416 HAL-TDL1000W BK 1 x 1000W halogén fényforrással szerelt
lámpatest, IP54-es védettségű, csatlakozó készlettel, zártszelvényhez rögzítetten, fényforrással
együtt szállítva [vagy azzal egyenértékű] 8 db
[a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt]
Tartószerkezet:
Egyedi tartószerkezet, tervek szerint lelátótetőre szerelve, terv szerinti felületkezeléssel 36 db
Oszlop tabló felületkezeléssel 4 db
Elosztó berendezések
Vezérlő szekrény tervek szerint
5
Oszlopelosztó szekrények tervek szerint
Főelosztó átalakítása tervek szerint
Aggregátor elosztó terv szerint
Elosztó szekrények bekötése tervek szerint
Elektromos szerelési munkák:
Komplett elektromos hálózat kiépítése az elektromos tervek szerint, amely az előzőekben tételesen
felsoroltak mellett tartalmazza az oszlopokban történő felszálló kábelezést, a vezérlést és a tervek
szerinti szabványos üzembe helyezést.
Dokumentáció:
Megvalósulási tervdokumentáció készítése
Túlfeszültségvédelmek PE bekötésének ellenőrző mérése
Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
Vezetékek, kábelek szigetelés mérés készítése
Megvilágítási mérési jegyzőkönyv a 4 világítási kép alapján
A részletes és tételes mennyiségek, a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által
elvégzendő feladatok részletezése az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki
dokumentációban található.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45200000-9
31527200-8
34928520-9
45310000-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 109879444
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF, tartalékkeret nélkül) 70
Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj %-ában, két tizedes jegyig megadva, minimum 0,10%/nap, maximum 1,00%/nap értékelendő) -(%/nap minden késedelmesen eltelt nap után). 15
Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj %-ában, két tizedes jegyig megadva, minimum 5,00%, maximum 15,00% értékelendő). 15
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
75-14- 2409
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23274 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/11/12 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/03/31 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Újpest 2014 Konzorcium, vezető tag: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt., tag1: RONEKO Kft.
Postai cím: vezető tag székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6., tag1 székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 131250000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 109879444 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 109879444 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 109879444 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Minőségbiztosítási feladatok, építészeti (építőmesteri) munkák, alépítményi munkák, daruzás, oszlopszerelés, összeállítás, mérések (geodézia, érintésvédelem, villámvédelem).
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Újpest 2014 Konzorcium, vezető tag: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt., tag1: RONEKO Kft. (név) vezető tag székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6., tag1 székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

STRABAG Általános Építő Kft., Lisys-Project Kft., Bauviv Kft. (név) 1117 Budapest, Gábor Dénes u 2. Infopark D, 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14., 4028 Debrecen, Kassai út 127. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. március 12.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/07 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------