Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/62
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.30.
Iktatószám: 5860/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: egyéb közösségi/társadalmi tev.gyermektáboroztatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18398304241
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greksa Szlávna
Telefon: +36 14450215
E-mail: szlavna.greksa@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://erzsebetalapitvany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://erzsebetalapitvany.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb közösségi/társadalmi tev.gyermektáboroztatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fonyódliget infrastrukturális beruházás-EFOP
Hivatkozási szám: EKR000290832021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen projekt célja az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt keretében a Fonyódligeti Erzsébet-tábor egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése. Alapvetően a cél a sportpályák és játszóterek felújítása/bővítése, akadálymentesítés és a dokumentációban megjelölt helyeken az infógrafika kiépítése.
A projekt eredményeképpen felújításra kerül/létrejön 5766 m2 műanyag sportburkolat, 1380 m2 homokos sportpálya, 981 m2 szintetikus műgumi burkolat, 858 m2 térkő burkolat, egy 54 akadályelemből álló kalandpark, 72 db utcai bútor, 43 napvitorla, 114 infografikai elem, 17 db játszószer (alapterület 941 m2), 7 db szelektív hulladékgyűjtő sziget.
A fonyódligeti gyerektábor 2 telken helyezkedik el (Hrsz.: 10232/16 és 10232/18) és a 2021-es évben hazai forrásból a táborhely épületeinek részben teljes körű felújítása, részben újjáépítése zajlott le. Ezen beruházás részben már előkészítette a jelen hirdetmény tárgyát képező beruházást, azonban a nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezés megkezdése előtt feladata a kapcsolódási pontok kivitelezhetőségének ellenőrzése.
A projekt elemei:
• Strandröplabda pálya: 4 db felújítása
• Kosárlabda pálya: 1 db felújítása,
• Kézilabda pálya: 2 db felújítása
• Kalandpark: 1db
• Futókör és atlétikai pálya: 1 db felújítása
• Játszóterek és ability park: A meglévő 2 db játszótér felújítása és bővítése
• Petanque pálya: 4db
• Kültéri mászófal létesítése 1db
• Pihenő területek: 3 db
• Szelektív hulladékgyűjtő szigetek: 7db
• Információs és eligazító táblák:
-Eligazító információs totem 9 db
-Tapintható térkép: 1db
"Eligazító térkép":5 db
"Eligazító térkép Sportterületek területét bemutató":2 db.
kerítésre szerelt tábla, kalandparkhoz:1db.
lábakon álló tábla:10 db
Helyiség jelölő altábori sátorhoz:40 db
Helyiség jelölő szobához:46 db.
-181 piktogram, falfestés
Az Ajánlattevőnek a kivitelezéssel kapcsolatos minden egyéb költséget viselni szükséges, amelyet az egységáraiban szükséges beépíteni, tehát a vállalkozói díj a vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől vagy jogcímétől. A vállalkozói díj tartalmazza különösen valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot, illetve egyéb költségeket (biztosítás, szállítás, felvonulási terület, költségei, bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatósági előírás szerinti elszállításának, elhelyezésének költségei, gyártmánytervek készítése, szükséges közmű kiváltások költségeit, organizációra és az esetlegesen szükséges hatósági eljárások díjait stb.)
A teljes mennyiséget, és részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 773810112 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fonyódliget infrastrukturális beruházás-EFOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 8640 Fonyód, Virág u. 77. (Hrsz.: 10232/16 és 10232/18)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen projekt célja az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt keretében a Fonyódligeti Erzsébet-tábor egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése. Alapvetően a cél a sportpályák és játszóterek felújítása/bővítése, akadálymentesítés és a dokumentációban megjelölt helyeken az infógrafika kiépítése.
A projekt eredményeképpen felújításra kerül/létrejön 5766 m2 műanyag sportburkolat, 1380 m2 homokos sportpálya, 981 m2 szintetikus műgumi burkolat, 858 m2 térkő burkolat, egy 54 akadályelemből álló kalandpark, 72 db utcai bútor, 43 napvitorla, 114 infografikai elem, 17 db játszószer (alapterület 941 m2), 7 db szelektív hulladékgyűjtő sziget.
A fonyódligeti gyerektábor 2 telken helyezkedik el (Hrsz.: 10232/16 és 10232/18) és a 2021-es évben hazai forrásból a táborhely épületeinek részben teljes körű felújítása, részben újjáépítése zajlott le. Ezen beruházás részben már előkészítette a jelen hirdetmény tárgyát képező beruházást, azonban a nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezés megkezdése előtt feladata a kapcsolódási pontok kivitelezhetőségének ellenőrzése.
A projekt elemei:
• Strandröplabda pálya: 4 db felújítása
• Kosárlabda pálya: 1 db felújítása,
• Kézilabda pálya: 2 db felújítása
• Kalandpark: 1db
• Futókör és atlétikai pálya: 1 db felújítása
• Játszóterek és ability park: A meglévő 2 db játszótér felújítása és bővítése
• Petanque pálya: 4db
• Kültéri mászófal létesítése 1db
• Pihenő területek: 3 db
• Szelektív hulladékgyűjtő szigetek: 7db
• Információs és eligazító táblák:
-Eligazító információs totem 9 db
-Tapintható térkép: 1db
"Eligazító térkép":5 db
"Eligazító térkép Sportterületek területét bemutató":2 db.
kerítésre szerelt tábla, kalandparkhoz:1db.
lábakon álló tábla:10 db
Helyiség jelölő altábori sátorhoz:40 db
Helyiség jelölő szobához:46 db.
-181 piktogram, falfestés
Az Ajánlattevőnek a kivitelezéssel kapcsolatos minden egyéb költséget viselni szükséges, amelyet az egységáraiban szükséges beépíteni, tehát a vállalkozói díj a vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől vagy jogcímétől. A vállalkozói díj tartalmazza különösen valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot, illetve egyéb költségeket (biztosítás, szállítás, felvonulási terület, költségei, bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatósági előírás szerinti elszállításának, elhelyezésének költségei, gyártmánytervek készítése, szükséges közmű kiváltások költségeit, organizációra és az esetlegesen szükséges hatósági eljárások díjait stb.)
A teljes mennyiséget, és részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Minőségi kritérium: Az M/2.1. (MV-É) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) 15
2 2. Minőségi kritérium: Az M/2.2. (MV-KÉ) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.12-17-2017-00006.
II.2.14) További információ:
AK alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.7) : A teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 60 munkanap, amely időtartam alatt a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárást meg kell kezdeni. A műszaki átadás-átvétel időtartama 15 nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 237 - 623130
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fonyódliget infrastrukturális beruházás-EFOP
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 771094590
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 773810112
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-KÉ fmv, Őrzés védelmi feladatok, Mobil kerítés telepítés, Mobil konténer bérlés, Organizáció, Mobil WC bérlés, Mobil
kültéri bútorok telepítésének,Bontás, Szegély készítés, Alépítményi feladatok,Burkolat készítés Játszótéri eszközök, berendezések telepítésének feladatai, Zöldfelület kialakítása, Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása, Írtás,- föld és sziklamunka, Felépítményi feladatok ellátása, Csapadékvíz elvezetés kialakításának feladatai, Infografikák telepítésének feladatai, Felvonulási létesítmények, Munkavédelmi koordinációs feladatok, Hulladékgazdálkodás, Hulladék elszállítási feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság -nyertes - (8086 Felcsút Fő utca 217) (adósz.: 25308673207)
Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2117 Isaszeg Aulich Utca 3.)(adósz.: 12998353-2-13)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)