Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/70
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.10.
Iktatószám: 5890/2019
CPV Kód: 79710000-4
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.04.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csókay Ákos
Telefon: +36 12374400
E-mail: csokayakos@mnv.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000363192019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000363192019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MNV Zrt. ingatlanjainak komplex vagyonvédelme
Hivatkozási szám: EKR000363192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt vagyoni körébe tartozó ingatlanainak komplex vagyonvédelme (élőerős őrzése, portaszolgálat, járőrszolgálat és kivonuló szolgálat, illetve vagyonvédelmi távfelügyelet, ellenőrzés kivonuló szolgálattal, valamint biztonsági rendszerek (behatolás-jelző, kamerás) telepítése, karbantartása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak: 79713000-5
79714000-2
79715000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Mo.: Pest, Vas, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, BAZ, Somogy, Fejér, Baranya, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, Zala, Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Komárom-Esztergom, Veszprém, Csongrád
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási keretszerződés az MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt ingatlanainak komplex vagyonvédelmére (élőerős őrzés, portaszolgálat, járőrszolgálat és kivonuló szolgálat, behatolás-jelző és kamerás rendszer telepítése, karbantartása, áthelyezése, távfelügyelete).
A keretmegállapodás keretösszege annak teljes időtartamára: nettó 12.000.000.000,-Ft
A jelenlegi feladatok, illetve az érintett ingatlanok mennyisége az alábbi (azzal, hogy az egyes szolgáltatások átfedésben lehetnek egymással)
Összesen 157 ingatlan, melyen
Élőerős őrzés védelem: 63 db
Célellenőrzési járőrszolgálat: 38 db
Távfelügyelet + kivonuló járőrszolgálat: 63 db
Távfelügyeletre kivonuló, tulajdonos képviseletében eljáró célellenőrzési járőrszolgálat: 33 db
Behatolás-jelző és kamerás rendszer, biztonsági rendszer áthelyezése legalább 68 objektum vonatkozásában.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szolgáltatással érintett ingatlanok köre változhat.
A szolgáltatás szerinti feladatok részletezése közbeszerzési műszaki leírásban került részletesen meghatározásra.
III.1.4:
SZ.1.) Kbt. 65. § (1) bek c) pontja a szolgáltatás ellátásában résztvevő gazd-i szereplőknek rendelk. kell a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bek-ben meghatározott, érvényes működési engedéllyel.
Ig mód:ATnek Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy az SZ.1.) alkalmassági köv-nek megfelel. Kbt. 69. § (4) bek alapján felhívott ATnek csatolnia kell a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a rendőrség által kiadott, érvényben lévő működési engedélyt.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
P.1.) A KR 19. § (1) bek a) pont: valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
P.2.) A KR19. § (1) bek c) pont: utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (őrzés-védelmi és/vagy távfelügyeleti és/vagy biztonságtechnikai szolgáltatás) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat
P.3.) A KR19. § (1) bek b) pont: az ÁF feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
P.4.) A KR 19. § (1) bek d) pont: szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást (kötvény az utolsó díjfizetés igazolásának másolatát).
Felhívjuk a figyelmet a Rendelet 19. § (3) bek foglaltakra, a Kbt. 65. § (3), (7), (8) bek-re, a Kbt. 65. § (6) bekezdésére a P.2.) alkalmassági köv. kapcsán.
Alkalmassági minimumkövetelmények: Alkalmatlan AT, ha
P.1.) valamelyik pénzforgalmi számláján jelen AF feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2.) AF feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele nem éri el évente átlagosan a 2 Mrd Ft-ot.
P.3.) a saját vagy jogelődje adózás előtti eredménye az AF feladását megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében negatív.
A Rendelet 19. § (2) bekezdése esetén: a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el évente átlagosan az 2,2 Mrd Ft-ot.
P.4. a) nem rendelkezik személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó, legalább 500 millió Ft/év és 250 millió Ft/kár összeget elérő kárértékű szakmai felelősségbiztosítással.
P.4. b) nem rendelkezik elektronikai vagy mechanikai vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységre, valamint távfelügyeleti rendszerhez kapcsolódó reagáló szolgálat működtetésére vonatkozó, legalább 150 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár összeget elérő kárértékű szakmai felelősségbiztosítással.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bek-ben, valamint a 63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: Az ATnek a Kbt. 114. § (2) bek és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (R) 17. § (1) - (2) bek szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) k) kb) pont esetében a 2017. évi LIII. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alapján kell nyilatkozni. A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ATnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74. § (1) alapján az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 64. §-a -re felhívjuk a figyelmet.
Folyt: II.2.4, VI.4.3, VI.3
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. tv,22/2006. (IV.25.) BM rend.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: összege késedelmes óránként az adott ingatlanra vonatkozó, megrendelés szerinti teljes havi nettó vállalkozói díj összegnek 0,125%-a.
Hibás teljesítési kötbér: az érintett ingatlant tartalmazó közvetlen megrendelés teljes nettó értéke adott ingatlanra eső díjrészének 1 %-a.
Teljesítési biztosíték: közvetlen megrendelésekben rögzített díj 5%-a
Kbt. 134. § (5) szerint az ajánlatban kell nyilatkozni a biztosítékról. Nyertes ajánlattevőnek Kbt. 134. § (6) a) szerinti módon a Kbt. 134. § betartásával kell a biztosítékokat nyújtania.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes AT havonta 1 db számla benyújtására jogosult. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek,, Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek. szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok: Szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 40
1. Az M/2.a) pontban előírt szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap/fő) Súlysz: 18
2. Az M/2. b) pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) Súlysz: 4
3. Az M/2. c) pontban előírt szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap//fő) Súlysz: 18
Ár – Súlyszám: 60
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az ajánlattételt a Kbt. 35. § (5) bekezdés és 54. § (4)-(7) bekezdései szerint 30 millió Forint összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek szerint teljesíthető.
2. A kötöttség időtartama: ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
3. Az ajánlat tartalmazza: Kbt. 66. § (2) bek, Felolvasólap, Kbt. 66. § (6) bek. nemleges tartalom esetén is,
4. AK az alkalmassági követelményeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. A Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az adható pontszám: 0-10 pont. A módszer: Az ár részszempont esetében fordított arányosítás, a minőségi értékelési részszempontok esetén egyenes arányosítás.
6. AK nem biztosítja az alternatív ajánlattételt.
7. Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel folytatja le.
8. FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526, e-mail: takacs.eva@nagyeskiss.hu)
9. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10. Részajánlattételi kizárásának indoka: nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások olyan komplex feladatot képeznek, amelyek mennyiségi vagy típusonkénti megosztása sem szakmai, sem gazdasági okokból nem célszerű. Ajánlatkérő érdeke, hogy mindenkori igényeinek kielégítésére a szolgáltatások teljes köre álljon rendelkezésére.
11. Az ajánlatok benyújtási határideje és felbontásának időpontja: 2019.04.18. 13:00, a benyújtás és felbontás helye: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
VI.4.3 pont folytatása:
f) 2 fő elektronikus vagyonvédelmi rendszer szerelő és minimum 3 éves vagyonvédelmi szakmai gyakorlattal és a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (5) bekezdése szerinti vagyonvédelmi rendszer szerelő igazolvánnyal rendelkező szakember.
Egy szakember egy pozícióra mutatható be, a szakemberek között átfedés nem lehet.
M.3.) az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
a) országos lefedettségű vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszerrel, azaz olyan saját távfelügyeleti központtal, amely országosan (minden megyéből) fogad jelzéseket és arra valós idejű intézkedések (telefonos értesítés, járőrszolgálat indítása) foganatosítására képes; a központnak korlátozás nélkül biztosítania kell 0-24 órás telefonos (rögzített vonalas vezetékes és mobil egyaránt), faxos és e-mail elérhetőséget. A diszpécserközpontnak alkalmasnak kell lennie a vagyonvédelmi, tűzvédelmi rendszerektől érkező jelzések fogadására és annak jogszabályban meghatározott, más hatóságokhoz történő közvetlen átjelzésre.
b) real-time (valós idejű) működésű, legalább 40 objektumot külön kezelni alkalmas járőr-ellenőrzőrendszerrel;
c) legalább 30 db forgalomba helyezett személygépjárművel;
d) legalább 50 db kamera adatfolyam (stream) egyidőben történő kezelésére és videó analitikára alkalmas videó távfelügyeletet ellátó célhardverrel
M.4.) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó ISO 9001 tanúsítvánnyal, valamint információ biztonsági irányítási rendszereknek való megfelelést igazoló ISO 27001 tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
Műszaki, ill szakmai alkalmasság:
Az igazolási módok:
ATnek a Kbt. 114. § (2) bek alapján nyilatkoznia kell, hogy az alkalmassági köv-nek megfelel. A Kbt. 69. § (4) bek alapján felhívott ATnek csatolnia kell az alábbi doku-kat:
M.1. KR 21.§ (3) bek a) pont: ÁF feladását megelőző 3 évben teljesített (egyben legfeljebb 6 éve megkezdett) legjelentősebb vagyonvédelmi szolgáltatásainak ismertetését, a Korm. rendelet 23.§-a szerint.
M/2) KR 21. § (3) bek b) pont: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével.
M.3.) KR 21. § (3) bek i) pontja alapján AT csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.
M.4.) KR 21. § (3) bek c) pont: személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó ISO 9001 valamint az információ biztonsági irányítási rendszereknek való megfelelését igazoló ISO 27001 tanúsítványát, vagy az ezekkelegyenértékű egyéb tanúsítvány, vagy az egyenértékű rendszer egyéb bizonyítékait (intézkedések leírása)
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6) bek-re.
AT az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek szerint is igazolhatja, az alábbi kivétellel: AK a személyi biztonsági tanúsítvány birtokában végezhető vagyonvédelmi feladatokat, valamint a vagyonvédelmi távfelügyeleti diszpécser rendszer működtetését olyan alapvető fontosságú feladatnak tekinti, amelyet csak a nyertes AT láthat el, arra alvállalkozó nem vehető igénybe. Ennek megfelelően az M/1.b) és az M/3.a) alkalmassági követelmények igazolására AT a Kbt. 65. § (10) bek értelmében nem jogosult a Kbt. 65. § (7) bek szerinti szervezetet vagy személyt bevonni.
Alkalmassági minimumkövetelmények: Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik
M.1. a) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített (legfeljebb 6 éve megkezdett), szerződésszerűen teljesített, legalább 24 hónap megszakítás nélküli időtartamú, az alábbi feladatokra vonatkozó referenciával:
- élőerős őrzés-védelem legalább 40 inaktív objektum* vonatkozásában,
- célellenőrzési járőrszolgálat tárgyú szerződéssel, amely legalább 25 objektumot érintett,
- távfelügyeletre kivonuló járőrszolgálat tárgyú szerződéssel, amely legalább 30 objektumot érintett,
- behatolás-jelző és kamerás rendszer telepítése és/vagy karbantartása és/vagy áthelyezése és /vagy távfelügyelete legalább 40 objektum vonatkozásában,
Jelen követelménynek legfeljebb 3 (három) szerződéssel lehet megfelelni azzal a korlátozással, hogy valamennyi szerződésnek a legalább 24 hónapos követelménynek meg kell felelnie, valamint az objektumok száma nem lehet kevesebb egy szerződés esetében sem a 20 objektumnál.
M.1. b) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített (legfeljebb 6 éve megkezdett), szerződésszerűen teljesített, legalább 12 hónap megszakítás nélküli időtartamú, vagyonvédelmi feladatok ellátására vonatkozó olyan referenciával, amely személyi biztonsági tanúsítvány birtokában végezhető szolgáltatásra vonatkozott.
M/2) Az alábbi szakemberekkel:
a) 7 fő felsőfokú rendészeti és/vagy rendvédelmi és/vagy honvédelmi vagy azzal egyenértékű végzettséggel és őrzés védelmi feladatok irányítása terén minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, továbbá
b) 1 fő felsőfokú végzettséggel és minőségirányítás terén minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező minőségirányításért felelős szakember, továbbá
c) 7 fő felsőfokú biztonságszervezői képzettséggel és őrzés védelmi feladatok irányítása terén minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, továbbá
d) 2 fő villamosmérnök vagy biztonságtechnikai mérnök végzettségű és minimum 36 hónap biztonságtechnikai mérnöki szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
e) 1 fő mérnök-informatikus végzettségű és minimum 36 hónap mérnök-informatikus szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
Folyt.: VI.3
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)