Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:5909/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Makó Város Önkormányzata 6890 Makó, Széchenyi tér 22.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK04876
Postai cím: Széchenyi tér Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Turbucz Marietta Judit
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mako.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mako.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://mako.hu/onkormanyzat/kozbeszerzes/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó József
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mako.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mako.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó József
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mako.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mako.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés keretében a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) építéséhez, rekonstrukciójához és fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés keretében a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) építéséhez, rekonstrukciójához és fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés keretében a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) építéséhez, rekonstrukciójához és fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Makó Város Önkormányzata
6890 Makó, Széchenyi tér 22.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) építéséhez, rekonstrukciójához és fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése a rendelkezésére bocsátott engedélyes tervdokumentáció és a hatályos jogszabályok alapján.
2016-ban a Fürdő bővítéséhez az építési engedélyezési- és kiviteli dokumentáció elkészítésére Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás alapvetően a 2008-as, Makovecz Imre tervének megvalósítatlanul maradt épületrészeinek megvalósításáról szólt, továbbá az üzemeltetés 3 éve alatt felmerült igényeket rögzítette. Az eljárás eredményeképpen létrejött szerződés alapján az elkészült engedélyezési tervdokumentáció 2017. október 13-án került benyújtásra, mely jogerőre is emelkedett.
A tervezési folyamat lezárása után került kihirdetésre a beruházást (így magát annak a tervezését is) alapvetően befolyásoló 2144/2017.(XII. 29) Korm. határozat.
A Miniszterelnökség 2018. február 12-i, 12/2018-as számú, országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményében a beruházáshoz a hozzájárulását nem adta meg. Az a cél, hogy egy korszerű, gazdaságoson üzemeltethető, ugyanakkor minden igényt kielégítő fürdőfejlesztés valósuljon meg, az egyeztetések a tervezési program bővítését eredményezték.
A fentiekre tekintettel szükséges az elkészült kivitelezési dokumentáció átalakítása az országkép- és településvédelmi szempontoknak, valamint a kiegészített tervezési programnak megfelelően, az alábbiakban felsorolt szempontok szerint:
1. Zsűriterv elkészítése: A 2144/2017.(XII. 29) Korm. határozat a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben szükséges további intézkedésekről, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/20015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló rendelet 1. pontjában a Kormány egyetért a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben felmerülő, Makó Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésével, ezért a beruházás megvalósítása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Makovecz Imre Alapítvány bevonásával országképi és településképi arculat biztosítása érdekében tekintse át, és szükség szerint vizsgálja felül a fejlesztés terveit.
A rendeletben meghatározott célnak megfelelően, a Fürdőben markánsabban szükséges megjeleníteni Makovecz Imre világát, nagyobb hangsúlyt kell kapnia annak a ténynek, hogy a világhírű építész egyik legnagyobb, de félbe maradt tervének a megvalósítása a feladat. Az eddiginél sokkal szélesebb körű művészeti, esztétikai és műszaki megvalósítás biztosítását kell a tervekkel a tervezés során megalapozni, ezért ehhez a folyamathoz szükséges zsűriterv elkészítése, bemutatása és annak elfogadtatása és jóváhagyása a Miniszterelnökség és a Makovecz Imre Alapítvány részéről.
2. Beléptető rendszer I. ütemet is érintő átalakítása
3. Automata öntözőrendszer áttervezése
4. Wireless és töltő pontok betervezése
5. Merülődézsa(k) betervezése
6. Bowlingpálya tervezése
USZODA, KÜLSŐ MEDENCE, ÉTELUDVAR
7. Főhomlokzat /bejárati/ függönyfal áttervezése
8. Vízfüggönyfal tervezése
9. ÉK-i és ÉNY-i homlokzat áttervezése
10. Belső függönyfal tervezése, eredményjelző
11. Akvárium tervezése
12. Uszoda medencefenék emelő
13. Külső bár berendezése
14. Uszoda terében lévő falburkolat újratervezése
15. T2 termálkút gépészetének áthelyezése
16. Uszoda előterében termál ivókút tervezése
17. TV közvetítésre alkalmas elektromos tervek
ÉLMÉNYFÜRDŐ, NYÁRI ÖLTÖZŐ, CSÚSZDA
18. Nyári bejárat és környezetének áttervezése
19. Vizes játszótér egyedi arculatra való áttervezése
20. Csúszdák álcázása növényekkel
21. Csúszdatorony építészeti áttervezése
22. Motoros árnyékolók betervezése a napozóteraszra
23. Csúszdák villamos áttervezése
24. Ételudvar téliesítése
A részletes feladatleírást a közbesz. dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pont részletesen: 1. A kiviteli tervdokumentáció munkaközi tervének bemutatása: szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap. A véglegesített kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítése: szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. Előteljesítés megengedett.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT) alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján AT-nek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7. § alapján kell kitölteni.
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (AT-nek) a ”Kr.” 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67.§ (3) bekezdése és a K.r. 15.§ (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a ”Kr.” 3.§ (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
AK a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Öntisztázás: Kbt. 64.§ (1)-(2) bek. alapján.
SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bek. alapján alkalmatlan AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bek. alapján az SZ/1 alkalmassági minimumkövetelményben előírt nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét alátámasztó igazolást vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány másolatát, vagy a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét alátámasztó igazolást kell benyújtani.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a névjegyzék kivonatának, a névjegyzéket vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A Kbt. 65.§ (9) bek. értelmében az SZ/1 alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
AK a kizáró okok és alkalmasság igazolásának ellenőrzését két körben végzi: első körben az EEKD dokumentumok alapján, második körben a Kbt. 69.§ (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: K.r) 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatban a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a Kr. 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész α-alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) és a Kr. 22.§ (5) bek.-e alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr. 21. § (3a) bek. alapján AK 6 év (72 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Benyújtandó igazolás: a Kr. 22. § (1) bek. alapján ref.nyilatkozattal vagy ref.igazolással.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, illetve saját teljesítés %-ban.
Amennyiben AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a ref.igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a ref.munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megfelelés vizsgálata során.
M/2. A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján AT mutassa be azokat a szakembereket, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Benyújtandó dokumentumok:
- AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket, szakképzettségük, betöltendő munkakör, betölteni kívánt pozíció, az ajánlat benyújtásakori munkáltató.
- A szakember szakmai tapasztalatát és szakképzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (tartalmazza az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap).
- Szakképzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata (az előírt végzettséggel, képzettséggel való egyenértékűség bizonyítása kétség esetén AT feladata)
- Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása. AK felhívja a figyelmet a 2001. évi C. törvényben foglaltakra.
- A szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír és tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 évben (72 hónap) legalább 1 db, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, Makovecz Imre vázlatterve alapján készített engedélyes és/vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciamunkával.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi referenciát kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a saját teljesítésének arányának kell elérnie a fent meghatározott minimum feltételeket. Amennyiben a bemutatásra kerülő közösen teljesített referencia oszthatatlan, abban az esetben a 321/2015. Kr. 22.§ (5) bek. az irányadó.
A ref.munka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a ref.követelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (K.r. 22.§ (4) bekezdés). A Kr. 21.§ (3a) bek. alapján AK 6 év (72 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) 2 fő, aki az általános építmények teljes körű építészeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint; betűjele: É) vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik;
b) 1 fő, aki teljes körű tartószerkezeti tervezői vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerint; betűjele: T) vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik;
c) 1 fő, aki teljes körű épületgépészeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerint; betűjele: G) vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik;
d) 1 fő, aki teljes körű épületvillamossági tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerint; betűjele: V) vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
Az a)-d) pontban előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében 1 szakemberrel több alkalmassági feltételnek való megfelelés, azaz az átfedés megengedett.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében kérjük, hogy AT csatolja a jogosultság elérési útvonalát.
A Kbt. 67.§ (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők a M/2. pontnak együttesen is megfelelhetnek.
Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7), (9) és (11) bek és a Kbt.69.§ (11) bek rendelkezései is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK hazai forrásból biztosítja.
AK előleget nem biztosít.
AK részszámlázási lehetőséget biztosít.
1. részszámla: feltétele a kiviteli tervdokumentáció munkaközi tervének bemutatása. A számlában szereplő ellenérték a tervezési díj 50%-a.
2. részszámla, azaz a végszámla: a véglegesített kivitelezésre alkalmas tervdokumentációnak AK általi jóváhagyását követően a fennmaradó összegre (tervezési díj 50%-a) nyújtható be.
Számla kifizetése Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. figyelembevételével teljesül. AK a nyertes AT (Tervező) által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a szerződés rendelkezéseinek megfelelő számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni a nyertes AT-nek (Tervezőnek).
Részletesen: szerz. tervezet.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbesz. dokumentumok részét képező szerz. tervezet tartalmazza (késedelmi, meghiúsulási kötbér).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/21 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Zrt., 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; III. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján. AK a bontás során a Kbt. 68. §-a alapján jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű, felelős fordítását.
2) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k által cégszerűen aláírt közös részvételre jelentkezői megállapodást.
3) Az ajánlanak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot: név, cím, adószám feltüntetésével
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat;
- a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a felolvasólapot;
- a Kbt. 65. § (7) alapján a bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezetről szóló nyilatkozat: név, cím, adószám feltüntetésével
AT folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
4) AK a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
5) Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6) Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. Értékelés módszere: az 1. részszempont (ár) esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont minden alszempontja esetében pontozás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont.
7) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Kbt. 35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
9) Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
10) Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy At-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az AT határidő lejártáig (Kbt. 57. § (2) bek.).
11) FAKSZ: Szabó József, lajstromszám: 00480.
12) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza AK-ra a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosan AK korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez (322/2015. Kr. 7. § (1) bek).
13) A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
14) AK nem tart konzultációt és helyszíni bejárást.
15) Az AT minimum 80.000.000,- Ft/év (azaz nyolcvanmillió forint/év) és minimum 40.000.000,- Ft/káresemény (azaz negyvenmillió forint/káresemény) biztosítási összegben köteles a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Tervezési Szerződés teljesítését követő 36 hónapig fenntartani. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell arról, hogy a határidőben rendelkezni fog az előírt felelősségbiztosítással.
16) AK közli, hogy részajánlattételt az alábbi indokokra figyelemmel nem biztosít. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.
Folytatás itt: VI.4.3.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
17) AT-nek ajánlatához csatolni szükséges „a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata” részszempont kapcsán bemutatott szakemberek vonatkozásában (is) a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát.
18) AK a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján rögzíti, hogy AK támogatásra irányuló igényt nyújtott be (hazai forrás), melynek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135.§ (12) bek.-nek megfelelően AK a megkötendő szerződés vonatkozásában rögzíti, hogy a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként kiköti a támogatásra irányuló igény elfogadását és az igényelt összeggel megegyező vagy azt meghaladó összegű támogatás biztosítását rögzítő Támogatási Szerződés megkötését.
19) A II.2.5) pontban rögzített minőségi értékelési szempont részletesen (a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata):
a) amennyiben a teljesítésbe bevon olyan É kategóriás vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint) építészeti tervezőt, aki részt vett fürdő építésére és/vagy bővítésére vonatkozó tervdokumentáció elkészítésében, szakemberenként 15 pontot ér (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 3 fő), elérhető pontszám: 45 pont
b) amennyiben a teljesítésbe bevon olyan szakembert, aki belsőépítészeti tervezői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 3. pont szerint; betűjele: BÉ) rendelkezik, szakemberenként 15 pontot ér (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő), elérhető pontszám: 15 pont
c) amennyiben a teljesítésbe bevon olyan szakembert, aki táj- és kertépítészeti tervezői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 5. pont szerint; betűjele: K) rendelkezik, szakemberenként 10 pontot ér (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő), elérhető pontszám: 10 pont
d) amennyiben a teljesítésbe bevon olyan T kategóriás vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerint) tartószerkezeti tervezőt, aki részt vett 20 m-nél nagyobb fesztávolságú ragasztott fatartó szerkezet tervezésében, szakemberenként 15 pontot ér (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 2 fő), elérhető pontszám: 30 pont
20) Az ajánlatban csatolandó esetleges egyéb dokumentumok körét AK a közbeszerzési dokumentumokban rögzíti.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák