Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/67
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.09.
Iktatószám: 5982/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Esztergom Város Önkormányzat
Teljesítés helye: 2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729600211
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Gbariella
Telefon: +36 303551009
E-mail: gal.gabriella@esztergom.hu
Fax: +36 17002238
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Esztergom Aquasziget élményfürdő felújítása
Hivatkozási szám: EKR000176422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes ajánlattevő a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:
I. Építési munkák elvégzése:
A beruházás tárgya a 2500 Esztergom, Táncsics Mihály u. 5. számú ingatlanon lévő Aquasziget élményfürdő felújítása, korszerűsítése (Hrsz:16335).
Az épület többszintes, bruttó összalapterülete 11.582 m2
A felújítás célja a gazdaságos üzemeltethetőség, az elhasználódott szerkezetek korszerűsítése és kárelhárítások.
A főbb tevékenységek az alábbiak:
 A kültéri felfagyott burkolatok újraburkolása, illetve helyenként törött és sérült lapok pótlása a fürdő teljes területén.
 A medencetérben a szerkezeti dilatáció mentén kialakított üzemvíz elleni szigetelés javítása
 belső nyílászárók cseréje, külső nyílászárók javítása
 A 2 MW összteljesítményű hőközpont felújítása, beleértve ebbe 2db új 1MW kondenzációs gázkészülék telepítését és az új kéményrendszer kiépítését, a meglévő elhasználódott szivattyúk, szerelvények és szelepek cseréjét, az új csőhálózattal történő egybeépítését.
 A hűtési hálózat szerelvényeinek, szivattyúinak cseréje;
 Hő- és füstelvezető(RWA) rendszer teljeskörű felújítása;
 A teljes épületfelügyeleti rendszer újraépítése, a gépészeti és épületvillamossági rendszerek automatizált működtetésének kialakítása, beleértve a hőközpont automatizált működésének kiépítését is; Teljes épületfelügyeleti rendszer beüzemelése.
 1835 m2 vízfelület vízgépészeti rendszerének felújítása, automatizálása
(A továbbiakban: Létesítmény)
II. Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti kivitelezési dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, mindazonáltal az egyes kiegészítő tervezési faladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladata az alábbiak szerint: a kiviteli tervezés körébe nem tartozó részlet- és gyártménytervek, a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
III. Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel: Az ajánlatkérő a Létesítményt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a szerződéstervezet vonatkozó rendelkezései szerint veszi át.
A Ptk.6:247.§ (2) bek szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama 15 nap. A Ptk.6:247.§ (2) bek szerinti teljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7) pont szerinti időtartam utolsó napja számít, azaz az átadás-átvételnek legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Előteljesítés ajánlatkérő előzetes írásos jóváhagyása esetén lehetséges.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Esztergom Aquasziget élményfürdő felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45310000-3
45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:
I. Építési munkák elvégzése:
A beruházás tárgya a 2500 Esztergom, Táncsics Mihály u. 5. számú ingatlanon lévő Aquasziget élményfürdő felújítása, korszerűsítése (Hrsz:16335).
Az épület többszintes, bruttó összalapterülete 11.582 m2
A felújítás célja a gazdaságos üzemeltethetőség, az elhasználódott szerkezetek korszerűsítése és kárelhárítások.
A főbb tevékenységek az alábbiak:
 A kültéri felfagyott burkolatok újraburkolása, illetve helyenként törött és sérült lapok pótlása a fürdő teljes területén.
 A medencetérben a szerkezeti dilatáció mentén kialakított üzemvíz elleni szigetelés javítása
 belső nyílászárók cseréje, külső nyílászárók javítása
 A 2 MW összteljesítményű hőközpont felújítása, beleértve ebbe 2db új 1MW teljesítményű kondenzációs gázkészülék telepítését és az új kéményrendszer kiépítését, a meglévő elhasználódott szivattyúk, szerelvények és szelepek cseréjét, az új csőhálózattal történő egybeépítését.
 A hűtési hálózat szerelvényeinek, szivattyúinak cseréje;
 Hő- és füstelvezető(RWA) rendszer teljeskörű felújítása;
 A teljes épületfelügyeleti rendszer újraépítése, a gépészeti és épületvillamossági rendszerek automatizált működtetésének kialakítása, beleértve a hőközpont automatizált működésének kiépítését is; Teljes épületfelügyeleti rendszer beüzemelése.
 1835 m2 vízfelület vízgépészeti rendszerének felújítása, automatizálása
(A továbbiakban: Létesítmény)
II. Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti kivitelezési dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, mindazonáltal az egyes kiegészítő tervezési faladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladata az alábbiak szerint: a kiviteli tervezés körébe nem tartozó részlet- és gyártménytervek, a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
III. Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel: Az ajánlatkérő a Létesítményt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a szerződéstervezet vonatkozó rendelkezései szerint veszi át.
A Ptk.6:247.§ (2) bek szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama 15 nap. A Ptk.6:247.§ (2) bek szerinti teljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7) pont szerinti időtartam utolsó napja számít, azaz az átadás-átvételnek legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Előteljesítés ajánlatkérő előzetes írásos jóváhagyása esetén lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
2 2. A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
3 3. A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati Ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03798 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Esztergom Aquasziget élményfürdő felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14776355244
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14776355244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő a Kbt.70.§ (1) bekezdése alapján az ajánlat bírálata és értékelése nélkül hozta meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges