Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/77
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.05.15.
Iktatószám: 5992/2017
CPV Kód: 45233100-0
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU102, HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütemű kivitelezése (zajárnyékoló fal)” tárgyában.
Hivatkozási szám: A000.43
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütemű kivitelezése (zajárnyékoló fal)” tárgyában.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
További tárgyak: 34928230-9
71320000-7
45111290-7
45316000-5
45230000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101, HU102 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest és Pest Megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció a teljes keresztmetszet betonburkolatú pályává történő átépítését jelenti korszerű biztonsági elemek és a módosított környezetvédelmi engedélynekmegfelelő zajvédelem kiépítésével. A tervek ennek megfelelően készültek. A kivitelezés több ütemre bontottanfog megvalósulni. I. ütemben - jelen projekt keretein belül- zajárnyékoló falak épülnek.
Az I. ütemben megvalósuló zajárnyékoló falszakaszok (a kiadott ajánlati tervcsomag helyszínrajzain szereplőelnevezések alapján) az alábbiak:
J1/1; J1/3; J3; J4/1; J4/2; J5/1; J6/1; J6/2; J8/1; B3; B4; B6/1; B6/2; B7; B9/3; B10; B11; B12; B13
Vállalkozási szerződés az „M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. üteműkivitelezése (zajárnyékoló fal)” tárgyában.
- Zajárnyékoló falak bontása, új falak építése, alapozással 19 192 m²,
- a hozzá kapcsolódó terület előkészítési munkák 95 m³,
- folyóka építés 275 fm,
- padkaépítési munkák 2 021 m³,
- töltésszélesítési munkák 200 m³,
- Biztonsági korlátok telepítése 2 286 fm,
A tendertervek és építési engedélyek alapján a zajárnyékoló fal megépítéshez szükséges szakági kiviteli tervekelkészítése, és jóváhagyatása a nyertes Ajánlattevő feladata.
Az itt megadott főbb mennyiségek csak tájékoztató jelleggel kerültek meghatározásra, a feladat további részletes ismertetését a dokumentáció III., IV., V. része (kötete) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 Támogatás intenzitása: 85,000000% közösségi támogatás, 15 % hazai költségvetési forrás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 038 - 061335

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. üteműkivitelezése (zajárnyékoló fal)” tárgyában.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 76540060
Internetcím(ek): (URL) www.dunaaszfalt.hu
Fax: +36 76540061
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1.759.564.330 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2017.05.05.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) 137. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
További tárgyak: 34928230-9
71320000-7
45111290-7
45316000-5
45230000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102, HU101 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest és Pest Megye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció a teljes keresztmetszet betonburkolatú pályává történő átépítését jelenti korszerű biztonsági elemek és a módosított környezetvédelmi engedélynekmegfelelő zajvédelem kiépítésével. A tervek ennek megfelelően készültek. A kivitelezés több ütemre bontottanfog megvalósulni. I. ütemben - jelen projekt keretein belül- zajárnyékoló falak épülnek.
Az I. ütemben megvalósuló zajárnyékoló falszakaszok (a kiadott ajánlati tervcsomag helyszínrajzain szereplőelnevezések alapján) az alábbiak:
J1/1; J1/3; J3; J4/1; J4/2; J5/1; J6/1; J6/2; J8/1; B3; B4; B6/1; B6/2; B7; B9/3; B10; B11; B12; B13
Vállalkozási szerződés az „M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. üteműkivitelezése (zajárnyékoló fal)” tárgyában.
- Zajárnyékoló falak bontása, új falak építése, alapozással 19 192 m²,
- a hozzá kapcsolódó terület előkészítési munkák 95 m³,
- folyóka építés 275 fm,
- padkaépítési munkák 2 021 m³,
- töltésszélesítési munkák 200 m³,
- Biztonsági korlátok telepítése 2 286 fm,
A tendertervek és építési engedélyek alapján a zajárnyékoló fal megépítéshez szükséges szakági kiviteli tervekelkészítése, és jóváhagyatása a nyertes Ajánlattevő feladata.
Az itt megadott főbb mennyiségek csak tájékoztató jelleggel kerültek meghatározásra, a feladat további részletes ismertetését a dokumentáció III., IV., V. része (kötete) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1.759.564.330
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 76540060
Internetcím(ek): (URL) www.dunaaszfalt.hu
Fax: +36 76540061
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja szerinti Szerződéses Árat közös megegyezéssel módosítják. Ennek megfelelően a Szerződéses Megállapodás 4. („Ellenszolgáltatás”) pontjában rögzített Szerződéses Ár az alábbiak szerint módosul:
A Szerződéses Ár a II. pontban részletezett elmaradó munka összegével, azaz összesen nettó 24.404.000,- forinttal csökken.
Ennek megfelelően a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szerződéses Ár: (nettó) 1.735.160.330,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázharmincötmillió-százhatvanezer-háromszázharminc forint.
(Az ÁFA bevallása és megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.)
A jelen pont szerinti Szerződéses Ár csökkenése a Szerződés teljesítése során megvalósítandó műszaki tartalom csökkenésének következménye. A műszaki tartalom-változást a II. pontban részletezett okokból elmaradó munka jelenti.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés műszaki tartalma a következőképpen módosul: a „Légiakadály-jelzőgömb elhelyezése nagyfeszültségű távvezeték védővezetőjén” megnevezésű tétel elmarad, a II. pontban részletesen kifejtett indokok alapján.
A szerződéskötést követően a Légügyi Igazgatóság kiadta a „Nappali légiközlekedési akadályjelzés 120 kV és ennél nagyobb feszültség távvezetéken” című láthatóságra vonatkozó előírást, amelyben a korábban érvényben lévő előíráshoz képest lényegesen enyhébb követelményeket támaszt a gömbök elhelyezésének szükségességével kapcsolatban. A keresztezés az érvényben lévő előírás szerint átalakítás nélkül szabványos.
Az ajánlat részét képezte a Dokumentáció „2.G3-1. Nagyfeszültségű vezetékek szabványosítása - Diósdi alállomás-Albertfalva 132 kV-os távvezeték - ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. az M0 10+210 km szelvényében” megnevezésű szakági Ajánlati terve szerint a Diósdi alállomás - Albertfalva 132 kV-os távvezeték 56-57 sz. oszlopok közötti útkeresztezésének szabványosítása, mivel a keresztezés az MSZ 151-1:2000 vonatkozó előírásainak megfelel, de nem teljesíti a Légügyi Igazgatóság által kiadott „Nagyfeszültségű légvezetékek és tartóoszlopaik nappali légiforgalmi akadály jelzéséről” című láthatóságra vonatkozó előírásokat, így a keresztezés nem szabványos. Az ajánlati terv szerint 8 db légiakadály-jelzőgömb elhelyezése szükséges a védővezetőkön a terv szerinti kiosztásban.
Az ELMŰ Hálózati Kft. a jelzőgömbök felszereléséhez, műszaki elévülés miatt, nem járul hozzá (ELMŰ Hálózati Kft. 2016. augusztus 8-án kiadott kezelői állásfoglalása).
A tenderdokumentációval és a hatályos szabályozással összhangban álló jóváhagyott Kiviteli Terveknek megfelelően végzett kivitelezés olyan nem várt jelenségeket eredményezett (tekintettel a Hatóság előírására), amelyek esetében csak módosított műszaki tartalom alkalmazása biztosította a projekt megfelelő minőségét.
A felmerült műszaki tartalom változtatás figyelmen kívül hagyása esetén a Vállalkozónak a Szerződésben foglalt azon kötelezettsége, hogy tárgyi a autópálya szakasz véglegesen forgalomba helyezhető legyen, nem lett volna teljesíthető.
Mérnök és a Megrendelő a Szerződés vonatkozó előírásai alapján és az összes körülmény figyelembe vételével, a Vállalkozó VK-001/M0 változtatási kérelmét, és az annak jogalapjául hivatkozott indokokat megvizsgálta, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával. Megállapították, hogy a szerződéses műszaki tartalom változás hiányában az eredeti projektcél (forgalomba helyezés) nem teljesülhetett volna. Megállapították továbbá, hogy a Vállalkozó szerződéses jogalap hivatkozása helytálló, valós, a Vállalkozó által benyújtott változtatási kérelem a Szerződéses Feltételek 18. cikkelye szerint változtatásnak (elmaradó munkának) minősül. A Mérnök jóváhagyó levele BIG-1532-13254/2016. ikt. számon került kiállításra, 2016.08.09-én.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződéskötést követően a Légügyi Igazgatóság kiadta a „Nappali légiközlekedési akadályjelzés 120 kV és ennél nagyobb feszültség távvezetéken” című láthatóságra vonatkozó előírást, amelyben a korábban érvényben lévő előíráshoz képest lényegesen enyhébb követelményeket támaszt a gömbök elhelyezésének szükségességével kapcsolatban. A keresztezés az érvényben lévő előírás szerint átalakítás nélkül szabványos.
Az ELMŰ Hálózati Kft. a jelzőgömbök felszereléséhez, műszaki elévülés miatt, nem járul hozzá (ELMŰ Hálózati Kft. 2016. augusztus 8-án kiadott kezelői állásfoglalása).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1.759.564.330 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1.735.160.330 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben